De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers Overplaatsingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers Overplaatsingen"— Transcript van de presentatie:

1 Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers Overplaatsingen

2 Overplaatsing van zwangeren naar andere lokatie
Het COA Checkt of er een afspraak bij verloskundige / gynaecoloog loopt Attendeert bewoner op het afzeggen of verplaatsen van medische afspraken Informeert de verloskundige over de ophanden zijnde overplaatsing GCA Nodigt uit voor een verhuisgesprek en draagt actief over naar de nieuwe lokatie Verloskundige Zorgt voor een koude en warme overdracht naar de nieuwe verloskundige Informeert de kraamzorg over de op handen zijnde verhuizing

3 Aankomst van zwangeren vanuit een andere lokatie
Het COA Informeert GC A over de komst van de zwangere asielzoekster Begeleidt de asielzoekster bij het maken van een afspraak met de verloskundige Verloskundige Neemt de zorg op conform ketenrichtlijn vanaf processtap 1

4 Asielopvang COL Ter Apel AC Schiphol UNHCR Refugees POL AZC
(Pré)-POL POL AA-Procedure GLO Op één locatie kunnen verschillende soorten opvang worden geboden. COA heeft 5 soorten opvanglocaties: de centrale Opvang locatie in Ter Apel, waar alle nieuw asielzoekers zich moeten melden, daarnaast zijn er Proces opvanglocaties de zgn. POL’s, Asielzoekerscentra AZC, Vrijheids beperkende locatie VBL voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de Gezinslocaties GLO’, voor gezinnen die geen recht hebben op asiel. Als we kijken naar de opvangprocedure, dan zijn er grofweg vier stadia te onderscheiden; 1. Na aankomst in Nederland en aanmelding bij een aanmeldcentrum als asielzoeker vindt de eerste opvang plaats in de Centrale Opvang Locatie (COL) in ter Apel, daar komt ongeveer 95% van de nieuwe instroom binnen De rest komt via de vreemdelingenbewaring op Justitieel centrum Schiphol de coa-opvang in. Via deze route komen de bijzondere groepen in de opvang, zoals gedetineerden die asiel aanvragen. Na aankomst vindt in een korte periode een proces plaats van: identificatie, registratie en TBC-screening 2. Hierna stromen mensen door naar de Proces Opvang Locaties, de zogenaamde POL’s, waar zij zich kunnen voorbereiden op de asielaanvraag. Asielzoekers verblijven maximaal twaalf dagen in een pol. VBL land van herkomst / onbekende bestemming WHO

5 Asielopvang COL Ter Apel AC Schiphol UNHCR Hervestigers POL AZC
(Pré)-POL POL AA-Procedure GLO Op één locatie kunnen verschillende soorten opvang worden geboden. COA heeft 5 soorten opvanglocaties: de centrale Opvang locatie in Ter Apel, waar alle nieuw asielzoekers zich moeten melden, daarnaast zijn er Proces opvanglocaties de zgn. POL’s, Asielzoekerscentra AZC, Vrijheids beperkende locatie VBL voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de Gezinslocaties GLO’, voor gezinnen die geen recht hebben op asiel. Als we kijken naar de opvangprocedure, dan zijn er grofweg vier stadia te onderscheiden; 1. Na aankomst in Nederland en aanmelding bij een aanmeldcentrum als asielzoeker vindt de eerste opvang plaats in de Centrale Opvang Locatie (COL) in ter Apel, daar komt ongeveer 95% van de nieuwe instroom binnen De rest komt via de vreemdelingenbewaring op Justitieel centrum Schiphol de coa-opvang in. Via deze route komen de bijzondere groepen in de opvang, zoals gedetineerden die asiel aanvragen. Na aankomst vindt in een korte periode een proces plaats van: identificatie, registratie en TBC-screening 2. Hierna stromen mensen door naar de Proces Opvang Locaties, de zogenaamde POL’s, waar zij zich kunnen voorbereiden op de asielaanvraag. Asielzoekers verblijven maximaal twaalf dagen in een pol. VBL land van herkomst / onbekende bestemming WHO

6 Asielopvang COL Ter Apel AC Schiphol UNHCR Refugees POL AZC NIEUW:
Zwangeren vanaf 6-7 mnd AZC (Pré-) POL POL AA-Procedure NIEUW: Wachtkamer voor AA-Procedure. (2 - 5 maanden) GLO Op één locatie kunnen verschillende soorten opvang worden geboden. COA heeft 5 soorten opvanglocaties: de centrale Opvang locatie in Ter Apel, waar alle nieuw asielzoekers zich moeten melden, daarnaast zijn er Proces opvanglocaties de zgn. POL’s, Asielzoekerscentra AZC, Vrijheids beperkende locatie VBL voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de Gezinslocaties GLO’, voor gezinnen die geen recht hebben op asiel. Als we kijken naar de opvangprocedure, dan zijn er grofweg vier stadia te onderscheiden; 1. Na aankomst in Nederland en aanmelding bij een aanmeldcentrum als asielzoeker vindt de eerste opvang plaats in de Centrale Opvang Locatie (COL) in ter Apel, daar komt ongeveer 95% van de nieuwe instroom binnen De rest komt via de vreemdelingenbewaring op Justitieel centrum Schiphol de coa-opvang in. Via deze route komen de bijzondere groepen in de opvang, zoals gedetineerden die asiel aanvragen. Na aankomst vindt in een korte periode een proces plaats van: identificatie, registratie en TBC-screening 2. Hierna stromen mensen door naar de Proces Opvang Locaties, de zogenaamde POL’s, waar zij zich kunnen voorbereiden op de asielaanvraag. Asielzoekers verblijven maximaal twaalf dagen in een pol. VBL land van herkomst / onbekende bestemming WHO

7 Asielopvang COL Ter Apel AC Schiphol UNHCR Refugees POL AZC
(Pré-) POL POL AA-Procedure AA-Procedure (± 2 weken) GLO Op één locatie kunnen verschillende soorten opvang worden geboden. COA heeft 5 soorten opvanglocaties: de centrale Opvang locatie in Ter Apel, waar alle nieuw asielzoekers zich moeten melden, daarnaast zijn er Proces opvanglocaties de zgn. POL’s, Asielzoekerscentra AZC, Vrijheids beperkende locatie VBL voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de Gezinslocaties GLO’, voor gezinnen die geen recht hebben op asiel. Als we kijken naar de opvangprocedure, dan zijn er grofweg vier stadia te onderscheiden; 1. Na aankomst in Nederland en aanmelding bij een aanmeldcentrum als asielzoeker vindt de eerste opvang plaats in de Centrale Opvang Locatie (COL) in ter Apel, daar komt ongeveer 95% van de nieuwe instroom binnen De rest komt via de vreemdelingenbewaring op Justitieel centrum Schiphol de coa-opvang in. Via deze route komen de bijzondere groepen in de opvang, zoals gedetineerden die asiel aanvragen. Na aankomst vindt in een korte periode een proces plaats van: identificatie, registratie en TBC-screening 2. Hierna stromen mensen door naar de Proces Opvang Locaties, de zogenaamde POL’s, waar zij zich kunnen voorbereiden op de asielaanvraag. Asielzoekers verblijven maximaal twaalf dagen in een pol. VBL land van herkomst / onbekende bestemming WHO

8 Asielopvang COL Ter Apel AC Schiphol UNHCR Refugees POL AZC
Verblijfsfase (tot 2 jaar) AZC (Pré-) POL POL AA-Procedure GLO Op één locatie kunnen verschillende soorten opvang worden geboden. COA heeft 5 soorten opvanglocaties: de centrale Opvang locatie in Ter Apel, waar alle nieuw asielzoekers zich moeten melden, daarnaast zijn er Proces opvanglocaties de zgn. POL’s, Asielzoekerscentra AZC, Vrijheids beperkende locatie VBL voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de Gezinslocaties GLO’, voor gezinnen die geen recht hebben op asiel. Als we kijken naar de opvangprocedure, dan zijn er grofweg vier stadia te onderscheiden; 1. Na aankomst in Nederland en aanmelding bij een aanmeldcentrum als asielzoeker vindt de eerste opvang plaats in de Centrale Opvang Locatie (COL) in ter Apel, daar komt ongeveer 95% van de nieuwe instroom binnen De rest komt via de vreemdelingenbewaring op Justitieel centrum Schiphol de coa-opvang in. Via deze route komen de bijzondere groepen in de opvang, zoals gedetineerden die asiel aanvragen. Na aankomst vindt in een korte periode een proces plaats van: identificatie, registratie en TBC-screening 2. Hierna stromen mensen door naar de Proces Opvang Locaties, de zogenaamde POL’s, waar zij zich kunnen voorbereiden op de asielaanvraag. Asielzoekers verblijven maximaal twaalf dagen in een pol. VBL land van herkomst / onbekende bestemming WHO

9 Vrijheids Beperkende Lokatie
Asielopvang COL Ter Apel AC Schiphol UNHCR Refugees AZC (Pré-) POL POL AA-Procedure GLO Gezinslocatie langdurig verblijf Vrijheids Beperkende Lokatie (3-6 mnd) Op één locatie kunnen verschillende soorten opvang worden geboden. COA heeft 5 soorten opvanglocaties: de centrale Opvang locatie in Ter Apel, waar alle nieuw asielzoekers zich moeten melden, daarnaast zijn er Proces opvanglocaties de zgn. POL’s, Asielzoekerscentra AZC, Vrijheids beperkende locatie VBL voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de Gezinslocaties GLO’, voor gezinnen die geen recht hebben op asiel. Als we kijken naar de opvangprocedure, dan zijn er grofweg vier stadia te onderscheiden; 1. Na aankomst in Nederland en aanmelding bij een aanmeldcentrum als asielzoeker vindt de eerste opvang plaats in de Centrale Opvang Locatie (COL) in ter Apel, daar komt ongeveer 95% van de nieuwe instroom binnen De rest komt via de vreemdelingenbewaring op Justitieel centrum Schiphol de coa-opvang in. Via deze route komen de bijzondere groepen in de opvang, zoals gedetineerden die asiel aanvragen. Na aankomst vindt in een korte periode een proces plaats van: identificatie, registratie en TBC-screening 2. Hierna stromen mensen door naar de Proces Opvang Locaties, de zogenaamde POL’s, waar zij zich kunnen voorbereiden op de asielaanvraag. Asielzoekers verblijven maximaal twaalf dagen in een pol. VBL land van herkomst / onbekende bestemming WHO

10 Samenvatting overplaatsingsbeleid
Overplaatsingen tussen lokaties zijn voornamelijk asielprocedure gerelateerd. Het COA streeft naar zo weinig mogelijk overplaatsingen gedurende de procedure. De huidige hoge instroom leidt tot een aanzienlijk aantal extra overplaatingen vanwege: Verhoogde druk op de verwerkingscapaciteit in de AA-Procedure, waardoor wachtlijsten ontstaan. Het ontlasten van overvolle centra door doorplaatsing van asielzoekers naar nieuw geopende centra. Het is belangrijk juist in deze hectische tijd te werken volgens de afgesproken richtlijnen


Download ppt "Ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekers Overplaatsingen"

Verwante presentaties


Ads door Google