De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vreemdelingendetentie 1. Een bestuursrechtelijke maatregel, met als doel:  Illegale toegang tot Nederland te verhinderen  Uitzetting mogelijk te maken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vreemdelingendetentie 1. Een bestuursrechtelijke maatregel, met als doel:  Illegale toegang tot Nederland te verhinderen  Uitzetting mogelijk te maken."— Transcript van de presentatie:

1 Vreemdelingendetentie 1

2 Een bestuursrechtelijke maatregel, met als doel:  Illegale toegang tot Nederland te verhinderen  Uitzetting mogelijk te maken Wat is vreemdelingendetentie? 2

3 3 Detentiecentrum Schiphol

4 Wie kunnen worden gedetineerd? Nieuw aangekomen vreemdelingen, die de toegang tot NL (vooralsnog) is geweigerd, zoals asielzoekers Vreemdelingen in afwachting van terugkeer naar land van herkomst of naar een derde land 4

5 Vreemdelingendetentie = bestuursrechtelijke maatregel Het is geen strafrechtelijke sanctie De gedetineerde is geen verdachte / geen dader van een strafbaar feit Dit verandert niet met strafbaarstelling illegaliteit: naast de straf voor de illegaliteit blijft detentie mogelijk 5

6 Hoe zit het met de mensenrechten? Het recht om asiel te zoeken: Art 14 UVRM Het recht op vrijheid: - Art 5 EVRM: recht op vrijheid; vreemdelingendetentie alleen als ultimum remedium (uiterste middel) - Art 9 UVRM: geen willekeurige arrestatie/detentie/verbanning 6

7 7

8 Cijfers Jaarlijks 6000-8000 mensen opgesloten Gemiddeld 76 dagen Max 6 maanden, uitbreiding tot 18 mogelijk Ongeveer 17% zit langer dan 6 maanden Herhaalde detentie is mogelijk (2010: 27% van het totaal) 8

9 Vreemdelingendetentie in Nederland standaardprocedure in plaats van ‘ultimum remedium’ Nauwelijks oog voor individuele omstandigheden Onnodig zwaar regime Er zijn alternatieven! Kritiek Amnesty International 9

10 10 Mevrouw Jacqueline uit Burundi 67 jaar oud, ziek Zat 7 maanden in detentie Na plaatsing in verzorgingshuis is ze (vrijwilllig met hulp) teruggekeerd naar Burundi

11 Kwetsbare mensen horen niet in detentie Zieken Kinderen / ouderen Zwangere vrouwen Slachtoffers van marteling of mensenhandel Zij lijden nog sterker dan anderen onder detentie Nauwelijks risico op onttrekking aan toezicht 11

12 Gezondheidsschade (Langdurige) detentie kan psychische problemen veroorzaken: 3 jaar na vrijlating had 70% nog last van psychische problemen geestelijke aftakeling, moedeloosheid, boosheid, frustratie en zelfs suïcidaal gedrag. Bron: Newman, Dudley, Steel. (2008). Asylum, detention, and mental health in Australia 12

13 Onnodig zwaar regime Toepassing van de Penitentiaire Beginselenwet beperkt de grondrechten veel verder dan nodig: 16 uur per dag in de cel geen recht op onderwijs of arbeid beperkt contact met de buitenwereld: beperkt toegang internet, geen toegang tot sociale media, mobiele telefoon inleveren, beperkt bezoek onnodig fouilleren en visiteren 13

14 14

15 Wat zijn alternatieven? Recht op vrijheid staat voorop: altijd eerst de lichtere vormen van toezicht uitproberen Meldplicht Het opgeven van een verblijfsadres Garantstelling door vrienden, familie of maatschappelijke organisaties Borgsom Open en half open centra Elektronische detentie Vrijheidsbeperkende locatie 15

16 Hoe doen andere landen het? Zweden: detentie in laatste instantie Verenigd Koninkrijk: elektronisch toezicht, recht op 25 uur educatie per week Australië en Zweden: begeleiding door casemanager Zweden, Australië, Verenigd Koninkrijk: soepeler regime, vrijer bewegen 16

17 Toenemende (Internationale) kritiek Europees Comité ter Voorkoming van Martelen Europees Commissaris voor Mensenrechten Nationale ombudsman College voor de Rechten van de Mens UNHCR Jurisprudentie, wetenschappers, NGO’s 17

18 Andere kritiek Niet efficiënt Hoge kosten: per dag per persoon: € 190 tot € 200 exclusief procedures, schadevergoeding, kosten van de uitzetting e.d. Criminalisering en stigmatisering vreemdelingen 18

19 Huidige stand van zaken – Goed nieuws Pilots voor alternatieven lopen en gaan door Minder mensen in detentie Meer aandacht voor vreemdelingendetentie in Nederland: - Nationale ombudsman - Adviescommissie Vreemdelingenzaken - College voor de Rechten van de Mens - UNHCR en VluchtelingenWerk 19

20 Huidige stand van zaken – Slecht nieuws Pilots voor hele kleine beperkte groep Praktijk: detentie nog steeds niet al uiterste middel ingezet Detentieomstandigheden nog steeds als in gevangenis Strafbaarstelling illegaliteit 20

21 Verdere acties van Amnesty Groetenkaarten aan vreemdelingen Plannen voor 2013 21

22 Discussie Vaak gehoorde misvattingen “Iemand die meewerkt aan zijn terugkeer, hoeft helemaal niet in vreemdelingenbewaring.” “Iedereen kan terug als hij wil.” “Alternatieven maken vreemdelingendetentie duurder dan het al is.” “Een soepeler vreemdelingenbeleid werkt snellere terugkeer tegen.” “Vreemdelingendetentie doet goed werk als afschrikwekkend middel.” “Ons asielbeleid is beter dan dat van bijna elk ander land.” 22


Download ppt "Vreemdelingendetentie 1. Een bestuursrechtelijke maatregel, met als doel:  Illegale toegang tot Nederland te verhinderen  Uitzetting mogelijk te maken."

Verwante presentaties


Ads door Google