De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteur: VWV1© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 De opsluiting van minderjarigen in gesloten centra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteur: VWV1© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 De opsluiting van minderjarigen in gesloten centra."— Transcript van de presentatie:

1 Auteur: VWV1© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 De opsluiting van minderjarigen in gesloten centra

2 2© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Gesloten centra  6 gesloten centra : Vreemdelingen worden opgesloten met het oog op verwijdering of in afwachting van toegang tot grondgebied  INAD – transitzone  Centrum 127 : Melsbroek (kinderen)  Centrum 127bis : Steenokkerzeel (kinderen)  Centrum voor Illegalen te Brugge  Centrum voor Illegalen te Merksplas (kinderen)  Centrum voor Illegalen te Vottem  Capaciteit : 654

3 3© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Gesloten centra : welke kinderen worden opgesloten  Asielzoekers aan “de grens” : families en niet- begeleide minderjarigen  Asielzoekers binnenland  “Dublingevallen” : families  Families in illegaal verblijf

4 4© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Stijging van aantal kinderen  Enorme stijging van het aantal kinderen in de gesloten centra sinds medio 2005 : beleidskeuze om prioritair Dublingevallen op te sluiten. 127 bis “familiecentrum”  2006 : opening van familievleugels in Merksplas en Vottem

5 5© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 cijfers  Cijfers van DVZ zijn probleem  2004 : 152 kinderen  2005 : 660 kinderen  2006 : 746 kinderen  Detentieduur : ?

6 6© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Niet-begeleide minderjarigen  Tot mei 2007 : niet-begeleide minderjarigen “aan de grens” werden ambtshalve opgesloten. Rechtspraak raadkamers  Vanaf 7 mei 2007 : nieuwe wetgeving :  Niet-begeleide minderjarigen aan de grens waar geen twijfel bestaat over leeftijd : observatie en orientatiecentra.  Niet-begeleide minderjarigen waar twijfel is over leeftijd : dienst voogdij heeft drie werkdagen(verlengbaar met drie dagen) om leeftijd te bepalen. Indien minderjarig : OOC  Juridisch : geen toegang tot grondgebied

7 7© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Leefregime in de gesloten centra  Wettelijk kader : KB van 2 augustus 2002 dat het regime en de werkingsmaatregelen vastlegt in de gesloten centra  Geen enkele belangrijke bepaling specifiek voor kinderen.  Wel : bezoekrecht kinderrechtencommissaris kinderen onder de 12 jaar mogen ouders vergezellen als ze bezoek krijgen er kan afgeweken worden van groepsregime voor de opvang van families

8 8© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Leefregime in de gesloten centra 1. groepsregime  Het KB gesloten centra bepaalt dat er een groepsregime heerst. In praktijk : slaapzalen, een leefruimte per groep, iedere beweging in groep (wandeling, douches, refter)  Voor families is er een kleine uitzondering op groepsregime : familie heeft één kamer behalve in centrum 127 (slaapzaal voor vrouwen, slaapzaal voor mannen)  Groepsregime is zwaar om dragen

9 9© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Leefregime in de gesloten centra 2. Gevangenisregime :  Bewakers die iedere beweging begeleiden.  Vaste wandeling (2 uur per dag) soms meer of minder voor kinderen  Gebouwen zijn ex-gevangenissen  ‘s nachts kamerdeuren op slot  Vaste eettijden  Prikkeldraad en hoge tralies ….  Bijna geen contact met buitenwereld

10

11 11© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Leefregime in de gesloten centra 3. “onderwijs”  Er zijn in elk centrum een aantal opvoeders die wat activiteiten organiseren (kloklezen)  Bv. merksplas : voormiddag is er een “klasje” voor de kinderen van 2 tot 12 jaar. Namiddag is er een klasje voor de kinderen vanaf 12 jaar

12 12© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Leefregime in de gesloten centra 4. Bezoekrecht  1 uur per dag recht op bezoek van familieleden  Vrienden of kennissen : speciale toelating van centrumdirectie

13 13© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Acties tegen opsluiting van kinderen  ngo-bezoekers aan de gesloten centra : groep grand transit, klacht met Bpstelling, gerechtelijke acties, politiek lobbywerk, kortgeding  bezoek door parlementairen aan 127bis in 2005 : verschillende wetsvoorstellen en resoluties  Duidelijke positionering van UNHCR

14 14© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Acties tegen opsluiting van kinderen  Open brief in De Standaard april 2006 (100 prominenten)  Wereldvluchtelingendag : actie met playmobilekooi samen met VWV, UNICEF, kinderpsychiaters, Beweging kinderen zonder papieren, Katholiek onderwijs, Kinderrechtencoalitie….  Beweging voor Kinderen zonder papieren : Manifestaties

15 15© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 acties  Op wereldvluchtelingendag 2006 verklaart minister Dewael akkoord te gaan met een studie naar alternatieven voor detentie voor gezinnen met kinderen  SUMRESEARCH krijgt de opdracht  Maart 2007 : studie wordt voorgesteld in parlement (laatste commissie biza voor verkiezingen)  Resultaten studie teleurstellend

16 Auteur: VWV16© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 Gaucheretstraat 164 1030 Brussel Tel.: 02/ 274 00 20 Fax: 02/ 201 03 76 info@vluchtelingenwerk.be www.vluchtelingenwerk.be


Download ppt "Auteur: VWV1© Vluchtelingenwerk Vlaanderen 2007 De opsluiting van minderjarigen in gesloten centra."

Verwante presentaties


Ads door Google