De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel II Samenwerking in de watersector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel II Samenwerking in de watersector"— Transcript van de presentatie:

1 Deel II Samenwerking in de watersector
Projecten: 1. Governance Models and Partnerships in the Urban Water Sector. A framework for analysis and evaluation Cor van Montfort en Ank Michels Universiteit van Tilburg & Universiteit Utrecht 2. Burgerbetrokkenheid in de watersector Ank Michels (Universiteit Utrecht) Scriptie: 3. Samenwerken in de Waterketen Een onderzoek naar criteria voor succesvolle duurzame samenwerking Rianne Theeuwen (Universiteit van Tilburg) Oasen Gouda

2 Partnerships tussen staat – markt en samenleving
overheid samenleving markt Oasen Gouda

3 Onderzoeksprojecten (project 1) Ontwikkelen van evaluatiemodel voor samenwerking (‘welk model werkt onder welke omstandigheden’): Collectieve actie: (waarom) komt samenwerking (niet) tot stand? Goed bestuur: effeciënte bedrijfsvoering Publieke waarden: aanvaardbare tarieven Maatschappelijke opbrengsten: schoon water (project 2) Onderzoek naar burgerbetrokkenheid in watersector Voorlichten of betrekken? Casusonderzoek Oasen Gouda

4 Scriptie Onderzoek naar samenwerking in drie cases: Vraagstelling
Delfluent Sanitatieproject in Sneek Waternet Vraagstelling Welke succes- en faalfactoren voor duurzaam succesvolle samenwerking komen uit de theorie en in welke mate spelen die ook in de praktijk in de drie cases een rol? Oasen Gouda

5 Soorten en vormen van partnerships
Projecten Netwerken Ketens Publiek-private samenwerking Vormen Intentieverklaring Convenant Contract / Concessie Joint venture Fusie Voorbeelden uit eigen praktijk? Oasen Gouda

6 Waarom samenwerken? Doelen Efficiency Effectiviteit
Kwaliteit en innovatie Motieven Kansen benutten Noodzaak Complementaire kennis en ervaring benutten Spreiden van de risico’s en kosten ……. Andere doelen ?……. ……. Andere motieven ?……. Oasen Gouda

7 Wanneer is een samenwerking (duurzaam) succesvol?
als doelmatigheid verbetert als innovatie tot stand komt als zicht op kosten toeneemt als transparantie toeneemt als draagvlak (burgers betrekken) toeneemt als benchmarken mogelijk wordt Anders, nl. …. Oasen Gouda

8 Wat zijn voorwaarden voor succes?
Juiste scope Creatieve concurrentie Goed vastleggen van risicoverdeling Onderling vertrouwen Goed procesmanagement Goede manager Meerwaarde van samenwerking Gemeenschappelijke visie Gezamenlijke doelstellingen …anders, nl. ... Oasen Gouda

9 Welke voorwaarden zijn belangrijk en welke minder belangrijk?
Discussie Welke voorwaarden zijn belangrijk en welke minder belangrijk? Waar zit de variatie? In type samenwerking In stadium van samenwerking In context? Oasen Gouda


Download ppt "Deel II Samenwerking in de watersector"

Verwante presentaties


Ads door Google