De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel II Samenwerking in de watersector Deel II Samenwerking in de watersector Scriptie: 3. Samenwerken in de Waterketen Een onderzoek naar criteria voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel II Samenwerking in de watersector Deel II Samenwerking in de watersector Scriptie: 3. Samenwerken in de Waterketen Een onderzoek naar criteria voor."— Transcript van de presentatie:

1 Deel II Samenwerking in de watersector Deel II Samenwerking in de watersector Scriptie: 3. Samenwerken in de Waterketen Een onderzoek naar criteria voor succesvolle duurzame samenwerking Rianne Theeuwen (Universiteit van Tilburg) Projecten: 1. Governance Models and Partnerships in the Urban Water Sector. A framework for analysis and evaluation Cor van Montfort en Ank Michels Universiteit van Tilburg & Universiteit Utrecht 2. Burgerbetrokkenheid in de watersector Ank Michels (Universiteit Utrecht) 24-9-2014Oasen Gouda1

2 Partnerships tussen staat – markt en samenleving overheid markt samenleving 24-9-2014Oasen Gouda2

3 Onderzoeksprojecten 24-9-2014Oasen Gouda3 (project 1) Ontwikkelen van evaluatiemodel voor samenwerking (‘welk model werkt onder welke omstandigheden’): A.Collectieve actie: (waarom) komt samenwerking (niet) tot stand? B.Goed bestuur: effeciënte bedrijfsvoering C.Publieke waarden: aanvaardbare tarieven D.Maatschappelijke opbrengsten: schoon water (project 2) Onderzoek naar burgerbetrokkenheid in watersector Voorlichten of betrekken? Casusonderzoek

4 Scriptie Onderzoek naar samenwerking in drie cases:  Delfluent  Sanitatieproject in Sneek  Waternet Vraagstelling  Welke succes- en faalfactoren voor duurzaam succesvolle samenwerking komen uit de theorie en in welke mate spelen die ook in de praktijk in de drie cases een rol? 24-9-2014Oasen Gouda4

5 Soorten en vormen van partnerships Soorten Projecten Netwerken Ketens Publiek-private samenwerking Soorten Projecten Netwerken Ketens Publiek-private samenwerking Voorbeelden uit eigen praktijk? Vormen Intentieverklaring Convenant Contract / Concessie Joint venture Fusie Vormen Intentieverklaring Convenant Contract / Concessie Joint venture Fusie 24-9-2014Oasen Gouda5

6 Waarom samenwerken? Doelen Efficiency Effectiviteit Kwaliteit en innovatie Doelen Efficiency Effectiviteit Kwaliteit en innovatie Motieven Kansen benutten Noodzaak Complementaire kennis en ervaring benutten Spreiden van de risico’s en kosten Motieven Kansen benutten Noodzaak Complementaire kennis en ervaring benutten Spreiden van de risico’s en kosten ……. Andere doelen ?…….……. Andere motieven ?……. 24-9-2014Oasen Gouda6

7 Wanneer is een samenwerking (duurzaam) succesvol? 1. als doelmatigheid verbetert 2. als innovatie tot stand komt 3. als zicht op kosten toeneemt 4. als transparantie toeneemt 5. als draagvlak (burgers betrekken) toeneemt 6. als benchmarken mogelijk wordt Anders, nl. …. 24-9-2014Oasen Gouda7

8 Wat zijn voorwaarden voor succes? 1.Juiste scope 2.Creatieve concurrentie 3.Goed vastleggen van risicoverdeling 4.Onderling vertrouwen 5.Goed procesmanagement 6.Goede manager 7.Meerwaarde van samenwerking 8.Gemeenschappelijke visie 9.Gezamenlijke doelstellingen 10.…anders, nl.... 24-9-2014Oasen Gouda8

9 Welke voorwaarden zijn belangrijk en welke minder belangrijk? 24-9-2014Oasen Gouda9 Waar zit de variatie? In type samenwerking In stadium van samenwerking In context? Waar zit de variatie? In type samenwerking In stadium van samenwerking In context? Discussie


Download ppt "Deel II Samenwerking in de watersector Deel II Samenwerking in de watersector Scriptie: 3. Samenwerken in de Waterketen Een onderzoek naar criteria voor."

Verwante presentaties


Ads door Google