De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERWONDERING. VERWONDERING start met waarnemen Wat klopt er niet aan dit plaatje?

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERWONDERING. VERWONDERING start met waarnemen Wat klopt er niet aan dit plaatje?"— Transcript van de presentatie:

1 VERWONDERING

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 VERWONDERING start met waarnemen Wat klopt er niet aan dit plaatje?

16 VERWONDERING VERWONDERING start met waarnemen Een goudvis heeft 7 vinnen

17 VERWONDERING Pas als je goed kijkt valt iets op en iets valt vaak pas op als je goed kijkt Als iets je opvalt stel je jezelf VRAGEN Vragen stellen is de basis van wetenschap Elk van jullie is NIEUWSGIERIG naar de wereld om je heen Nieuwsgierigheid en het stellen van vragen leidt tot kennis

18 WERKEN IN EEN TEAM Werken in een team betekent ELKAAR AANVULLEN Werken in een team werkt dus het best als teamleden VERSCHILLENDE DINGEN goed kunnen Werken in een team betekent VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN Werken in een team betekent VERTROUWEN SCHENKEN Werken in een team betekent ‘ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN!’

19 WERKEN AAN EEN PRODUCT DIVERGENTIE Brainstormen Vragen formuleren Informatie verzamelen CONVERGENTIE Ordenen Ontwerpen Schrijven KEUZES MAKEN

20 WERKEN IN EEN PROCES http://www.werkenmetteamrollen.nl/Werken-met-Teamrollen/De-9-teamrollen.asp

21 OPDRACHTEN 3 modules Kiezen uit 4 kernthema’s: Leven, Biosfeer, Materie en Heelal Per module inschrijven voor ander thema Per thema een expertdocent

22 MODULES Groepen vormen van 3 á 4 leerlingen Weblog maken en expertdocent uitnodigen Uitwerking volgens stappen van de empirische onderzoekscyclus

23 MODULE 1 Uitvoering 1e stap van de onderzoekscyclus: observatie Resultaat: aanleiding en probleemstelling van het onderzoek Literatuuronderzoek naar onderwerp binnen gekozen thema

24 MODULE 1 Literatuuronderzoek: 1.Minimaal 10 artikelen bestuderen en verwerken volgens PGO- model 2.Informatie over wetenschapper uit vakgebied: geschiedenis ontdekkingen meerwaarde voor vakgebied en toekomst Afsluiten met posterpresentatie tijdens laatste les voor PW-week Deadline: poster moet uiterlijk 27 maart op je weblog staan

25 MODULE 2 Uitvoering 1e en 2e stap van de onderzoekscyclus Resultaat: resultaat module 1 + onderzoeksvraag en hypotheses Onderzoeksvraag moet SMART zijn Literatuuronderzoek als in module 1, maar nu 15 artikelen verwerken Afsluiten met PowerPointpresentatie Deadline: PP-presentatie moet uiterlijk 12 juni op je weblog staan

26 MODULE 3 (vwo 5) Uitvoering tot en met 3e stap van de onderzoekscyclus Resultaat: resultaat module 2 + uitvoerig beschreven onderzoeksinstrument, methode Literatuuronderzoek als in module 1 met 15 artikelen Afsluiten met wetenschappelijk onderzoeksverslag Deadline: verslag moet uiterlijk eind periode 1 vwo 5 op je weblog staan

27 Beoordeling

28 ANW in het combinatiecijfer: ANW Profielwerkstuk maatschappijleer Levensbeschouwing De ondergrens voor de afzonderlijke vakken is 4. De eindcijfers, dus de afgeronde cijfers, worden gemiddeld. Het combinatiecijfer zelf wordt ook afgerond. Het telt mee als één cijfer in de slaag/zakbepaling en kan dus ook eventuele onvoldoendes compenseren.

29 DatumOmschrijving PTA onderdeel 27-3-2014 Eind periode 3 V4 Verwerking module 1 (poster) Praktisch geen HER 2 toetspunten 12-6-2014 Eind periode 4 V4 Verwerking module 2 (powerpoint) Praktisch geen HER 2 toetspunten Najaar 2014 Eind periode 1 V5 Verwerking module 3 (verslag) Praktisch geen HER 2 toetspunten Januari 2015 Eind periode 2 V5 EXO Praktisch geen HER 2 toetspunten Januari 2016Profielwerkstuk (ism vakexpert PWS begeleiding)Praktisch geen HER 2 toetspunten PTA 2013-2016 (4-5-6VWO)

30 Per onderdeel  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) 1 punt cadeau

31 Beoordeling module 1 Verwerking Artikelen  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Verwerking Wetenschapper  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Kwaliteit van de presentatie  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Totaal aantal punten:Cijfer = totaal aantal punten +1

32 Beoordeling module 2 Verwerking Artikelen  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Onderzoeksvraag + hypothese  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Kwaliteit van de presentatie  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Totaal aantal punten:Cijfer = totaal aantal punten +1

33 Beoordeling module 3 Verwerking Artikelen  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Onderzoeksvraag + hypothese/ onderzoeksinstrument  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Kwaliteit van het verslag  0 (niet goed)  1 (meer niet goed dan goed)  2 (meer goed dan niet goed)  3 (goed) Toelichting: Totaal aantal punten:Cijfer = totaal aantal punten +1

34 Inschrijven modules Wanneer? Vrijdag 17 januari Tussen 8.30 en 16.45 Waar? BCBR_ANW V4 2013-2014 (link op weblog anw) http://anwbroekhin.wordpress.com/


Download ppt "VERWONDERING. VERWONDERING start met waarnemen Wat klopt er niet aan dit plaatje?"

Verwante presentaties


Ads door Google