De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom al dat lijden als God goed is?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom al dat lijden als God goed is?"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom al dat lijden als God goed is?
Thema: Waarom al dat lijden als God goed is? Welkom in de kerk Franeker 8 november 2009

2

3 Waarom al dat lijden als God goed is?
Bezwaren tegen het christelijk geloof -2 Franeker 8 november 2009

4 1. Probleem: waarom al dat lijden?
Hoe kan het samen gaan? God is goed: Hij is te vertrouwen God is almachtig: Hij kan het kwaad tegenhouden Er is kwaad en lijden op aarde

5 2. Het is een probleem Als je niet meer in God gelooft, zijn kwaad, lijden, onrecht dan verdwenen? Lijden is een probleem – maar wanneer ben je beter af: met God of zonder God? De Bijbel helpt je om in je lijden te doorstaan samen met God Iedere situatie is anders – een heel gevarieerd boek

6 3. De Bijbel over het lijden als probleem
Genesis 3: het raadsel van de zondeval Waar komt in een goede schepping van God de slang vandaan? Waarom probeert de slang de vrouw te verleiden? Waarom luistert de vrouw? Waarom eten de vrouw en haar man? Het gebeurt, maar waarom?

7 3. De Bijbel over het lijden als probleem
Psalm 10,1-2: Waarom, HEER, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken – maak hen gevangenen van hun eigen plannen!

8 3. De Bijbel over het lijden als probleem
Psalm 22,2-3: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit. ‘Mijn God!’ roep ik overdag, en u antwoordt niet, ’s nachts, en ik vind geen rust.

9 3. De Bijbel over het lijden als probleem
Psalm 44,24-25: Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat, waarom vergeet u onze ellende, onze nood?

10 3. De Bijbel over het lijden als probleem
Gebruik de klaagpsalmen als je ze nodig hebt – bij God klagen mag! Gebruik het boek Job als alles je afgepakt wordt en ze zeggen: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf.’ (Job 2,9) Doorsta zo je lijden samen met God

11 4. Het leven is zinloos en oneerlijk…
Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? (Prediker 1,2-3) Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien: een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder, een onrechtvaardig mens leeft lang ondanks zijn slechte daden (Prediker 7,15)

12 4. … omdat God het wil Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. (Prediker 3,9-10) Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. (Romeinen 8,20)

13 4. … omdat God het wil Genesis 3,16-19: Na de zondeval
Is een bevalling een zware last Is de verhouding man-vrouw minder goed Is de aarde door God vervloekt Is werken zwoegen en zweten God onderwerpt de schepping aan zinloosheid

14 5. Mensen zondigen… Ieder mens heeft gezondigd – ook ik
Jij en ik: schuldig voor God Mensen maken elkaars leven kapot Mensen sleuren elkaar mee in hun val Mensen hebben de duivel ruimte gegeven op aarde

15 5. … en dat heeft gevolgen Universeel: alle mensen sterven, ons leven is vergankelijk en zinloos geworden Mensen verdienen de dood, Lukas 13,2-3: Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Individueel: God kan mensen straffen

16 5. … en dat heeft gevolgen Oproep (Matteüs 4,17):
Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Maak een gebed als Psalm 51 je eigen Ga met je schuld naar God toe en doorsta je lijden samen met God

17 6. God is in het lijden bij ons
Jezus lijdt met ons mee: Als mens Door het lijden van anderen Als slachtoffer van onrecht Door pesterijen en martelingen Als godslasteraar en als opstandeling Zelfs God, zijn Vader, verlaat Hem Tot in de dood

18 7. God overwint het lijden
Jezus Christus staat uit de dood op Gods plan: door de dood van Jezus Christus ons verlossen van zonde Het kwaad tegen Jezus wordt ten goede gekeerd Jezus’ dood en opstanding: nu komt Gods koninkrijk Belofte: kwaad, lijden, tranen: ze zullen verdwijnen voor wie in Christus gelooft

19 8. God gebruikt het lijden
Als weg naar verlossing en heerlijkheid Om ons op te voeden (Hebr 12,5-11) Om ons geloof te toetsen (1 Petrus 1,7) Om het lijden van Christus aan te vullen, als lijden voor anderen (2 Korinte 4,10; Kolossenzen 1,24)

20 8. God gebruikt het lijden
Romeinen 8: 17b-18: Wij moeten delen in Christus’ lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 28: En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

21 9. God is goed en machtig Het blijft een open vraag: waarom?
God is goed: Hij heeft alles ervoor over om ons te verlossen God is machtig: Hij kan al het kwaad laten bijdragen aan het goede God is goed en machtig: Hij overwint het kwaad door het goede, zonder zelf ooit kwaad te doen

22 9. God is goed en machtig Openbaring 5,3-4:
Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.

23


Download ppt "Waarom al dat lijden als God goed is?"

Verwante presentaties


Ads door Google