De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Ruimte om te leven met water’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Ruimte om te leven met water’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Ruimte om te leven met water’
Nr. 4, oktober 2014 ‘Ruimte om te leven met water’ PROJECT KOSTVERLORENSTRENG en KLOOSTERZIELSTRENG Samenwerken aan nieuw waterbeheer, inrichting en onderhoud Inleiding Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over het project Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng. In dit project combineert het waterschap de verschillende opgaven die voortvloeien uit onder meer de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en de eigen uitgangspunten van het waterschap uit de visie Beheer en onderhoud watergangen. De maatregelen dragen bij aan verbetering van de waterkwaliteit en zorgen voor optimalisering van het onderhoudsysteem. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Wat is er het afgelopen jaar uitgevoerd De aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn begin dit jaar afgerond, met uitzondering van het gedeelte langs het Conradkanaal tussen de Stadswijk en Zwartsluis. De graafwerkzaamheden aan deze oever zijn onlangs uitgevoerd. Maar de verwerking van de grond over het naastgelegen perceel werd gestaakt vanwege natte terreinomstandigheden. Wanneer het weer dit toelaat worden deze werkzaamheden afgerond. De bestaande stuwen aan de Klaas Kloosterweg zijn vispasseerbaar gemaakt. De vispassage in het gemaal Kostverlorenzijl bij Zwartsluis is voorzien in Daarnaast is een oude brug aan de Stadsweg vervangen door een nieuwe. Het huidige profiel van de oever binnen de eigendommen van waterschap is over een lengte van ca. 4 km aangepast. Voor de aanpassing van het profiel over een lengte van ca. 7 km zijn stroken grond aangekocht. Voor een betere bescherming van de oevers zijn kokosmatten toegepast.

2 Peilverhoging Olde Maten en Veerslootslanden
Deze peilverhoging is meegenomen bij de herinrichting van de Olde maten en Veerslootslanden. Dit betekent dat komend najaar de waterpeilen in beide gebieden omhoog gaan, zoals is vastgelegd in het peilbesluit Oldematen/Veerslootlanden. Voor de Veersloots-landen is het streefpeil voor het hele jaar op -1.00m NAP vastgesteld. Dit peil komt overeen met het huidige zomerpeil. Voor de Olde Maten is in het peilbesluit opgenomen dat het peil mag variëren tussen  tot m NAP Dit flexibele peil beweegt mee met de natuurlijke omstandigheden. De waterstanden en grondwaterstanden in en buiten het natuurgebied worden intensief bemeten. Afrastering Het komt voor dat er een afrastering ontbreekt in percelen langs watergangen die beweid worden door vee. Wij maken u er op attent dat het noodzakelijk is dat hier een deugdelijke veekering is aangebracht. Informatie Heeft u vragen over het peilbeheer, neem dan contact op met Arjan Soepenberg, gebiedsbeheerder van het waterschap, telefoon , Voor algemene informatie over het project Kostverlorenstreng en Kloosterzielstreng of over kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap: Wim Valk, telefoon , Vooroever met rijshout langs Conradskanaal Nieuwe brug langs de Stadsweg


Download ppt "‘Ruimte om te leven met water’"

Verwante presentaties


Ads door Google