De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SSC-ICT Den Haag De weg naar een volwassen klant leverancier relatie Peter Vente 10 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SSC-ICT Den Haag De weg naar een volwassen klant leverancier relatie Peter Vente 10 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 SSC-ICT Den Haag De weg naar een volwassen klant leverancier relatie Peter Vente 10 december 2013

2 2 SSC-ICT: 378 medewerkers Verzorgingsgebied: - Ministerie van IenM (m.u.v. RWS) - Ministerie van VWS - Ministerie van SZW - Ministerie van BZK - Ministerie van Financiën - Kanselarij der Nederlandse Orde In totaal ruim 27.000 werkplekken (incl. vmVROM) Locaties: 4 datacenters, 9 hoofdlocaties (in regio), 47 locaties (buiten regio) Telefonie: 6.000 Blackberries, 2.500 smartphones, 4.600 mobiel, 7.600 vast Infrastructuur: 1.100 productieservers, 5 klantdirectories, 1 service directory

3 Shared Service Centrum ICT De SSC-ICT ontzorgt de compacte Rijksdienst met generieke en gemeenschappelijke ICT oplossingen Bureau Directieadvies en Control Afdeling Bedrijfsvoering en Relatie- management Directeur SSC-ICT Den Haag Team Transitie Afdeling Gebruikers- ondersteuning Afdeling Netwerkbeheer Afdeling Systeembeheer Afdeling Applicaties Afdeling Advies en Projecten Dagelijks bestuur Managementteam

4 4 2003 concentratie ICT-diensten DG’s VenW 2003 – 2007 Ontwikkeling en groei shared service concept 2010 – 2011 Uitrol DWR: client, portaal, SWF Sourcing Logius 2008 – 2009 Sourcing VWS en SZW 2012 Sourcing vmVROM, BZK SSO-ICT is SSC-ICT Den Haag- DGOBR Waar komen we vandaan? 2013 SSC-ICT Baten-Lastenagentschap Sourcing Financiën

5 5 Rijksbrede ontwikkelingen Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksoverheid (16 projecten) Eén ICT Infrastructuur Rijk, o.a. van 65 naar 5 DC’s (CRD project 4) E én ICT dienstverlener Rijksoverheid - Haagse Regio (CRD project 7) Pijler 2 Ministerie van Economische Zaken Efficiënte Governance SGO5 programma I-Strategie Rijk 2015 ontwikkeling “Rijks-cloud” apparaatonafhankelijk werken (BYOD) realisatie “Rijks Application Store” rijksbrede identity management voorziening

6 Politieke waan van de dag Strategie Waarom Shared Services? Beleidsvorming in de uitvoering Politieke gevoeligheid Laag Hoog Offshoring Outsourcing Shared Services Bron: ‘Sourcing binnen de publieke sector: Placebo of panacee?’(KPMG) Na Outsourcing geen concurrenten, dus geen marktwerking Politieke macht is veranderlijk

7 Doelen en realisatie - Hogere kwaliteit door economies of skills ->benchmark met markt - Lagere kosten door economies of scale ->15%-25% besparing per insourcing - Heldere governance -> Opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar - Applicatie rationalisatie -> Terugdringen complexiteit en verbijzondering informatievoorziening binnen Rijk

8 Succesfactoren Strategie Heldere en duidelijke sourcing aanpak Organisatie Juiste kenmerken (besturing, cultuur en structuur) Infrastructuur Shared Services Architectuur Cultuur Besturing Structuur SSC-ICT Den Haag

9 9 11 mei 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Structuur Shared Services concept Eén centraal beheerconcept Platte organisatie / korte lijnen Organisatie Kenmerken van een SSO

10 Concept Dep 3 De p 2 transitie due diligence, as is, standaardisatie, … Dep 1 Dep 4 transformatie centraal, deelbaar, gemeenschappelijk, … Twin DC bouwstenen doorontwikkeling schaalbaarheid, risk & impact sturing, generiek, …. SSC-ICT Shared Service Architectuur v.2 CRD 4: Consolidatie DC’s Regio DH DWR-SWF RijksportaalDWR-Client DWR-mail Rijksappstore BYOD diensten

11 11 11 mei 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Organisatie Kenmerken van een SSO Cultuur Betrokkenheid medewerkers Successen vieren Ontplooiings- mogelijkheden Zelf doen! i.p.v. inhuur Aanspreken & prestatiegericht Rotterdams model

12 Organisatie Kenmerken van een SSO Besturing DVO/SLA/KPI Professioneel opdrachtgeverschap Relatiemanagement Inzichtelijkheid Klant / leveranciers relatie

13 Dienstverleningsoverzicht en SLA: Specifieke uitwerking in SLA en SLA parameters Overzicht van diensten tegen welke tegenprestatie worden geleverd Spreek over meetbare diensten met een beschreven resultaat (financieel of functioneel) Opnemen van een escalatiematrix conform besturingsmodel DVO

14 Bestuursmodel pSG SSCDG PerspectiefOrgaanDeelnemers StrategischOpdrachtgeversberaadpSG/CIO TactischAfnemersberaadManagement Regie OperationeelRelatiemanagementKlantvertegenwoordiger Regie Trilaterale verhouding bij start Business scope Corporate richtlijnen SLA en realisatie Service scope Verreken- en sourcingmodel Verhouding in uitvoering

15 Eindgebruiker Klant management Dep. Regie Directie pSG/CIO Departement DG Business Eindgebruiker Klant management Dep. Regie Directie pSG/CIO Departement DG Business In de praktijk SSC-ICT Directie Relatie management HelpdeskEindgebruiker Klant management Dep. Regie Directie pSG/CIO Departement DG Business SG BZK DG Rijk Bedrijfsvoering CIO Rijk TBGI Regie Generiek Generiek beleidDienstverleningOpdrachtgever1 -- 6

16 DG’s hebben eigen belangen en betalen ook voor de dienstverlening Specifieke informatievoorziening is afhankelijk van generieke Moeizame ontwikkeling beleid en regievoering Ontbreken van beleidskaders binnen departement Rol en verhouding beveiligingsambtenaar, CIO office, DG en Regie Niet op zelfde niveau opererende functionarissen in de verschillende besluitvormingsgremia (opdrachtgevers- en opdrachtnemersberaad) Veel zg functionele zeggenschap hoog over de formele zeggenschap (centraal georganiseerde ambities) Spanningsvelden Ongelijkmatigheid van volwassenwording Shared Service en de besturing!

17 9 Vlaksmodel Bron: Rick Maes e.a., 123management.nl

18 Volwassenheid Bron: Shared Service Centers II, J. Strikwerda

19 Volwassenheidkwadrant Conceptuele volwassenheid corporate beleid Volwassenheid business units Volwassenheid Opdrachtgeverschap (integratie, transparantie) Volwassenheid Operatie SSC Vrij naar: Shared Service Centers II, J. Strikwerda

20 Klaar voor een Shared Services? HealthCheck Bron: Gartner 2013 Afrekenbaarheid is op Business Unit niveau 1 2 3 4 5 De gedeelde diensten worden op verrekend op corporate niveau Business heeft belangrijkste zeggenschap over de diensten 1 2 3 4 5 Informatiemanagement bepaald de diensten en dienstverleningsniveaus SSC wordt bestuurd als business unit met eigen p&l 1 2 3 4 5 SSC wordt gezien als cost center Kosten doorbelast op basis van verleende services 1 2 3 4 5 Kosten worden vanuit corporate gealloceerd Geen gedwongen winkelnering 1 2 3 4 5 IT is commodity en kan worden uitbesteed Totaal/5 (afronden) = score (hoe lager hoe beter!)

21 Lessons Learned I Bestuurlijk - commitment, OR, middelen Er is geen “one size fits all” oplossing Kies een model gebaseerd op de eigen omstandigheden Wees bereid dit na verloop van tijd aan te passen Werk top-down bij de uitwerking van de IT Governance Management – lijn/programma Transitie en Transformatie Organisatie – regie vooraf, low profile communicatie Regie inregelen voor vraag en aanbod structurering Negatieve effecten in dienstverlening voorkomen Personeel – informeren, vooraf snuffelen, samen starten

22 Lessons Learned II Gemeenschappelijke doelstellingen creëren Verhogen volwassenheidsniveau van IT servicemanagement Met klant bespreken of hij de IT middelen marktconform gebruikt en de dienstverlening daarop marktconform wenst af te nemen. Dus veel meer praten over de q dan over de p! Transparantie in doorbelasten van kosten, planningen en opbouw van de diensten Werken vanuit project portfolio, klant bepaald de prio’s!


Download ppt "SSC-ICT Den Haag De weg naar een volwassen klant leverancier relatie Peter Vente 10 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google