De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van wens naar window Een instellingsbreed model van mobility window aan de UGent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van wens naar window Een instellingsbreed model van mobility window aan de UGent."— Transcript van de presentatie:

1 Van wens naar window Een instellingsbreed model van mobility window aan de UGent

2 Inleiding Voorgeschiedenis Ambitie Realiteit Een “UGent model” De randvoorwaarden…

3 Voorgeschiedenis UGent één van de koplopers inzake uitgaande studentenmobiliteit Sterk binnen Erasmusprogramma Momenteel ongeveer 20% uitgaande mobiliteit onder afgestudeerden

4 Ambitie 2020: 25% Uitgaande mobiliteit –Meer mobiliteit –Betere mobiliteit –Meer gevaloriseerde mobiliteit  Structureel verankeren van mobiliteit in het curriculum –Verlaagt drempels –Verhoogt kwaliteit

5 Ambitie Bron: analyse Epos-enquête UGent studenten 2009-2012 Volgende elementen deden je twijfelen over je deelname aan het Erasmusprogramma:

6 Realiteit Veel initiatieven en gradaties van verankering Traditionele exchange mobiliteit (Erasmus bvb) Internationaal keuzevak Minor/Major Buitenland Buitenlandse stage Buitenland semester Double degreeJoint degree Streven: 1 UGent model voor nieuwe initiatieven

7 Een UGent model Waarom een model? –Dienstverlening naar opleidingen –Verlagen drempel tot invoeren –Transparantie naar student –Kwaliteitsgarantie Model = geen keurslijf –Nood aan flexibiliteit –Aard en vorm van opleiding cruciaal  Taylor made approach

8 Een UGent model Van wens naar model? Afdeling Internationale Betrekkingen Afdeling Onderwijskwaliteitszorg Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s

9 Een UGent model Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s Bezorgdheid om praktische implementatie –Bij inbouw in curriculum –Bij ingeven vakken Nood aan standaardisering (bvb. terminologie) Ondersteuning bij curriculumwijziging –Proactief: in Vademecum –Gradueel: op vraag van opleiding Aanleveren model en studiefiche

10 Een UGent model Afdeling Onderwijskwaliteitszorg Bezorgdheid om kwaliteit –Compentiematrix? –Coherentie in programma? –Mobiele - niet-mobiele studenten? Nood aan onderbouwde keuzes Verwijzing naar interculturele competenties Passen in visie van opleiding Aandacht voor thuisblijvers

11 Een UGent model Afdeling Internationale Betrekkingen Nood aan duidelijke communicatie naar studenten Gemakkelijk implementeerbaar Structurele inbedding in werking afdelingen Duidelijk zichtbaar in curriculum

12 Een UGent model Begeleiding inzake structuur: Afd. Studentenadministratie en studieprogramma's Begeleiding inzake kwaliteitszorg: Afd. Onderwijskwaliteitszorg Begeleiding inzake internationale aspecten: Afd. Internationale Betrekkingen

13

14

15

16 Een UGent model MAAR een model en begeleiding bij implementatie is slechtst 1 e stap…

17 De randvoorwaarden voor succes… Wederkerigheid Leave no student behind… Partnermanagement Financiële ondersteuning Sensibilisering betrokken medewerkers

18 De randvoorwaarden voor succes… Wederkerigheid  Zelf doen wat we van partner vragen (cf. principe van de uitwisseling)  Engelstalig aanbod (‘exchange programmes’)  structureel en voldoende groot  organisatorisch geclusterd (in eenzelfde semester)  inhoudelijk geclusterd  Uitbreiding Engelstalig aanbod ~ decretale ruimte

19

20

21

22 De randvoorwaarden voor succes… Leave no student behind!  Geen restjes voor de restjes…  Een inhoudelijk sterk aanbod voor thuisblijvers  Met focus op interculturele/internationale competenties  Linken Mobility Windows & Exchange Programmes  Engelstalige vakken voor inkomende studenten en thuisblijvers  Opzetten van echte international classroom  nood aan structuur- en mentaliteitsverandering

23 De randvoorwaarden voor succes… Partnermanagement  Duurzame communicatie met partners  Keuzes inhoudelijk motiveren  Tijdige communicatie over wijzigingen in aanbod  Goede afspraken i.v.m. administratie  Afstemmen aanbod (complementariteit)  ‘Partner pooling’ => gezamenlijk programma

24 De randvoorwaarden voor succes… Financiële ondersteuning voor studenten  Toename aantal uitgaande studenten  Volgen financiële middelen?  Binnen Europa/buiten Europa? voor betrokken opleiding  Op zoek gaan naar meer structurele middelen  Studenten informeren over alle beursmogelijkheden (NIMBUS)

25 De randvoorwaarden voor succes… Financiële ondersteuning Bron: analyse Epos-enquête UGent studenten 2009-2012 Zou je ook zonder Erasmustoelage vertrokken zijn?

26 De randvoorwaarden voor succes… Sensibiliseren betrokken medewerkers Uitwisselingscoördinatoren  Van zeer flexibel naar meer gestructureerd  Inhoudelijke screening aanbod partner Niet-internationaliseringsmedewerkers  Kwaliteitcel onderwijs  Facultaire studentenadministratie  Informeren, begeleiden en vormen!

27 Tot slot “ Internationalization is not a goal in itself: it’s a means to an end. It’s an instrument to achieve something. It’s not good just because it is international. Instead of looking at internationalization as its own end, universities should focus on the way they contribute to improving teaching, learning, research, innovation and civic engagement” Uwe Brandenburg

28 Tot slot “ A mobility window is not a goal in itself: it’s a means to an end. It’s an instrument to achieve something. It’s not good just because it is a window. Instead of looking at mobility windows as its own end, universities should focus on the way they contribute to improving teaching, learning, research, innovation and civic engagement” Vrij naar Uwe Brandenburg

29 Contact Joke Claeys Gijs Coucke Nele Goethals Paul Leys Thijs Verbeurgt Marleen Vereecken Directie Onderwijsaangelegheden Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 25 9000 Ghent


Download ppt "Van wens naar window Een instellingsbreed model van mobility window aan de UGent."

Verwante presentaties


Ads door Google