De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organiseren van investerend vermogen & investeren in organiserend vermogen t.b.v. Bouwend Nederland, via Watertorenberaad Bouwberaad West-Brabant, 9 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organiseren van investerend vermogen & investeren in organiserend vermogen t.b.v. Bouwend Nederland, via Watertorenberaad Bouwberaad West-Brabant, 9 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Organiseren van investerend vermogen & investeren in organiserend vermogen t.b.v. Bouwend Nederland, via Watertorenberaad Bouwberaad West-Brabant, 9 oktober 2014 Grondbeleid in de nieuwe realiteit?! Damo Holt

2 Pagina 2 Opzet presentatie & discussie Introductie Watertorenberaad Wat is er aan de hand? Hoe kunnen we hier mee om gaan? Wat betekent dat? Vragen en discussie tussendoor = goed

3 Pagina 3 Introductie Watertorenberaad DOEN Pilots Praktijk leren + ontwikkelen DELEN Kennisbank ! Werksessies Website Onderzoek DENKEN Watertorenberaad Vernieuwing in gebiedsontwikkeling samenwerkingsvorm klant centraal investeren planningsinstrumenten Ervaringen Inhoud Werkwijzen Opzet verspreiden Initiëren Ondersteunen Klankbord Rijk Kenniscentra Brancheorganisaties

4 Pagina 4 Activiteiten Watertorenberaad Inhoudelijke denktanks, werksessies etc op pijlerthema’s “Vlottrekken bouwprojecten”: door het hele land Verkenning faciliteren langjarige gebiedsontwikkelingen (Nota) grondbeleid nieuwe stijl?! Pilots (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Zwolle,..), w.o. Amsterdam Sluisbuurt: “Eerste zelfbouwbuurt van Nederland”?!

5 Pagina 5 Wat is er aan de hand? Geld is op Bouw stagneert Onduidelijk wie regie voert Planvorming stokt

6 Pagina 6 Wat is er aan de hand? Focus bestaande stad Gebruiker aan zet Kleinschaliger Maatwerk niches

7 Pagina 7 Wat is er aan de hand? Groei en krimp Jongeren te lang thuis Energie-ambitiesOuderen moeten langer thuis

8 Pagina 8 Wat is er aan de hand? Te veel overheidsvastgoed Te veel kantorenTe veel winkels Te veel zorgvastgoed Of vooral het verkeerde….?!

9 Pagina 9 Wat is er aan de hand?

10 Pagina 10 Wat is er aan de hand? Van lineair naar netwerksturing Niemand kan het meer alleen

11 Pagina 11

12 Pagina 12 Wat is er aan de hand? F (functie) P (prijs) Q (volume) T (tijd) ?

13 Pagina 13 Kaderstelling: Perspectiefnota Nota Grondbeleid Controle: Voor- en najaarsnota MPG grondexploitaties Instrumenten en middelen: Begroting Verantwoording: Jaarrekening Hoe kunnen we hier mee omgaan?

14 Pagina 14 Hoe kunnen we hier mee omgaan? Handelingsleidraad op kwalitatieve doelen Niet: programmatisch sturen op output; (spook)contingenten Spelregels: transparantie, (eindgebruiker)gestuurd, samen blijven Van plan & product naar proces & partner Scenario- en bandbreedte-planning Organisatie strak beslisproces binnen gemeente Raad nabij houden hoewel formeel op afstand

15 Pagina 15 Hoe kunnen we hier mee omgaan?

16 Pagina 16 Hoe kunnen we hier mee omgaan? Situationeel grondbeleid; maatwerk binnen kader & spelregels Ook nieuwe vorm: actief faciliterend grondbeleid Innovatieve inzet instrumentarium (bv. open prijsvragen, tijdelijkheid, dynamische erfpacht, etc) Infra/voorzieningen naar rato, bv. via voorzieningenfonds Meebewegende afspraken; zowel SOK, exploitatieovereenkomst als exploitatieplan. Van anterieur naar ‘on going’. Ook t.a.v. kostenverhaal, leges Privaatrechtelijk regelen = flexibiliteit Samen investeren i.p.v. aanbesteden

17 Pagina 17 Hoe kunnen we hier mee omgaan?

18 Pagina 18 Hoe kunnen we hier mee omgaan? Kansen pakken en vanuit startbeeld doorontwikkelen

19 Pagina 19 Onzekerheid wordt expliciet gemaakt, werken binnen bandbreedtes i.p.v. met vaste getallen Sparen en reserveren in plaats van direct afboeken Rol risico-management neemt toe Ook: opkomst stadsontwikkeling zonder grex Van kostenverhaal naar servicekosten In bestaande stad: grondbedrijf? Wijkbedrijf! Maatschappelijke business case centraler Hoe kunnen we hier mee omgaan?

20 Pagina 20 Hoe kunnen we hier mee omgaan? Bouwleges?! Legesvergoeding is kostengestuurd Minder projecten, projecten zijn kleiner en goedkoper Afslanking organisaties loopt hierop achter Per saldo: het kleiner aantal projecten dat wél kan, moet kosten dragen van uitblijvende andere projecten? Anders omgaan met (deel) kosten grondbedrijf/ vergunningen etc. = maatschappelijk goed, net als bv. DMO Of: Gespreide betaling (opgeknipt in stukjes) Meebewegende betaling (naar rato van ontwikkelingsfase, of bouwrealisatie), met risico- opslag voor gemeente Directe koppeling met investering zelf via betaling in andere vorm? Zoals via uitruil met waarde additionele investeringen op locatie?!? Gemiddelde legestarieven Periode:2007 - 2014 % van bouwkosten excl. btw

21 Pagina 21 Hoe kunnen we hier mee omgaan? Samengevat: Organiseren van investerend vermogen Investeren in organiserend vermogen

22 Pagina 22 Hoe kunnen we hier mee omgaan?

23 Rebel Strategy & Finance Wijnhaven 23 3011 WH Rotterdam T +31 10 275 59 95 F +31 10 275 59 99 info@rebelgroup.com www.rebelgroup.com KvK 24336905 IBAN: NL 31 RABO 0175.4096.41 Bouwend Nederland: www.bouwendnederland.nl Rene Meyboom r.meyboom@bouwendnederland.nl Dennis Mollet d.mollet@bouwendnederland.nl Watertorenberaad www.watertorenberaad.nl Damo Holt Damo.Holt@rebelgroup.com


Download ppt "Organiseren van investerend vermogen & investeren in organiserend vermogen t.b.v. Bouwend Nederland, via Watertorenberaad Bouwberaad West-Brabant, 9 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google