De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van nieuwe infectieziekten en vormen van isolatie…..

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van nieuwe infectieziekten en vormen van isolatie….."— Transcript van de presentatie:

1 Van nieuwe infectieziekten en vormen van isolatie…..
Leo Pors, Coördinator infectiepreventie Rivas Zorggroep 16 en 27 oktober 2014

2 Verschillende verwekkers van infecties:
Bacteriën Virussen Protozoa Schimmels Etc.

3 Bacteriën Zelfstandig levende organismen Verzorgen eigen voortplanting
Verzorgen eigen stofwisseling

4 Infectie meestal te bestrijden met antibiotica
Deze grijpen o.a. aan op: - Stofwisseling van de bacterie - Voorplanting van de bacterie

5 Virussen Definitie: Smetstof van sub-microscopische afmetingen die voor de voortplanting en stofwisseling gebruik maaakt van een stofwisselende gastheercel

6 Doet niets zelf en leeft ten koste van een ander:
“Intracellulaire parasiet”

7 Voortplanting en stofwisseling
Ieder virus heeft voorkeur voor een specifieke gastheercel: Hepatitis virus  levercel Verkoudheidsvirus  luchtwegcel HIV  T-lymfocyt

8 “Aanhechting of absorptie”
Voortplanting: 5 fasen Virus koppelt bij binnenkomst in het lichaam aan de voorkeur cel: “Aanhechting of absorptie”

9 Voortplanting: Aanhechting of absorptie Penetratie:
Het virus dringt de gastheercel binnen

10 Voortplanting: Aanhechting Penetratie Reproductie:
Het virus “vraagt” de gastheercel om voortaan nieuw virus te maken en de stofwisseling te verzorgen

11 Voortplanting: Aanhechting Penetratie Reproductie Maturatie:
Losse onderdelen van het virus worden samengevoegd

12 Voortplanting: Aanhechting Penetratie Reproductie Maturatie Lysis:
De cel sterft en nieuw virus komt vrij

13 Virusinfectie niet te bestrijden met antibiotica:
Geen eigen stofwisseling Geen eigen voortplanting Virusinfecties kunnen we in het beste geval alleen remmen.

14 Virale hemorragische koorts
Marburgvirus Lassa virus Ebola virus Etc.

15 Ebola Nu (nog) Afrikaans probleem met uitbraak in: Liberia
Sierra Leone Nigeria Rond de besmettingen, waarvan ruim 5000 patiënten zijn overleden

16 Ebola virus: Incubatietijd 2-21 dagen
Koorts, vermoeidheid, spierpijn, algehele malaise Bloedingen, zowel subcutaan als inwendig, maar ook uit oren, ogen, neus en mond.

17

18

19

20 Mortaliteit kan bij sommige Ebola stammen oplopen tot 80-90 %

21 Besmetting: Via besmette lichaamssappen zoals bloed, slijm, semen etc.
Contact met apen en/of knaagdieren in een gebied waar Ebola heerst, Bezoeken van begrafenissen in Ebolagebied Eten of bereiden van “Bush-meat” in een gebied waar Ebola heerst.

22 Isolatie: Strikte isolatie in een gesluisde kamer met onderdruk
Zeer specifieke persoonlijke beschermings-middelen Opname en presentatie bij voorkeur in één van de in Nederland hiervoor aangewezen centra. Ieder ziekenhuis moet wèl voorbereid zijn op een confrontatie met een Ebola verdachte patiënt

23

24 MERS-Co-v Middle East Respiratory Syndrome Eerste casus in 2012 in Saoedie Arabië

25 Acute luchtweginfectie
Viraal door Coronavirus Komt ook voor bij kamelen en dromedarissen Zieke dieren kunnen de mens besmetten

26 Verloop: Incubatietijd 2-14 dagen Koorts, hoesten, kortademigheid
Soms diaree en braken Complicaties zijn longontsteking en nierfalen Mortaliteit bij symptomatische patiënten rond 30%

27 Besmettelijkheid Mens - Mens overdracht vindt ZELDEN plaats ALS het gebeurt is dit meestal in een ziekenhuis

28 Isolatiemaatregelen:
Strikte isolatie dus: Overschort Handschoenen Muts Masker : Minimaal FFP2

29 Wat zijn de risico’s? Besmettingsrisico voor reiziger is klein
Geen negatief reisadvies In geval van onderliggend lijden wordt geadviseerd vooraf met huisarts te overleggen over een reis naar Midden-Oosten Advies om reis uit te stellen aan zwangeren en mensen <12 en > 65 jaar

30  neem contact op met huisarts
Let op: Goede handhygiëne bij bezoek Midden Oosten Vermijd contact met dieren (kameel en dromedaris) en zieke mensen Eet en drink geen rauwe dierlijke producten Bij terugkeer uit Midden-Oosten en klachten tijdens of <2 weken na de reis:  neem contact op met huisarts

31 Extra risico: 2-7 oktober Hadj in Mekka Grote concentratie van mensen Alert op besmettingen met MERS bij Mekkagangers

32 Situatie wereldwijd Tot augustus 2014 zijn 839 patiënten gemeld met een laboratoriumbevestigde infectie Hiervan zijn 295 patiënten overleden.

33 Nederlandse situatie:
In 2014 voor zover bekend 2 patiënten Hadden recent Midden-Oosten bezocht Bij alle gevallen wereldwijd lijkt er een band te bestaan met het Midden-Oosten

34 Nederlandse situatie:
In 2013 besloten dat het een A-ziekte is DUS: Bij vermoeden- of vaststellen van de ziekte moet onmiddellijk de GGD gewaarschuwd worden.

35 Medicatie Het betreft een virale aandoening, dus antibiotica hebben geen effect Wel enkele virusremmers die in de laboratorium-setting effect lijken te hebben. Nu nog niets voorhanden

36 Indien zich een besmettelijke ziekte voordoet: Voorkom verspreiding
Voorkomen is beter dan genezen

37 Geldt echter ook voor infecties met resistente micro-organismen Introductie door:
Antibioticagebruik bij mensen Antibioticagebruik bij dieren Reisgedrag

38 Gemiddeld Nederlands ziekenhuis:
Steeds vaker resistente micro-organismen

39 Steeds vaker: ESBL BRMO VRE OXA-48 NDM-1 …….

40 Steeds vaker isolatieverpleging noodzakelijk
Resultaat: Steeds vaker isolatieverpleging noodzakelijk

41 Grote impact voor medewerker en patiënt
Isolatieverpleging: Grote impact voor medewerker en patiënt

42 Welke isolatievorm bij welke aandoening?
                          

43 Bij isolatie: Beschermen van de buitenwereld tegen de patiënt =
Bronisolatie Beschermen van de patiënt tegen de buitenwereld Omgekeerde isolatie

44 Voorkomen van besmetting
In beide gevallen: Voorkomen van besmetting

45 Bronisolatie: Contact isolatie Druppelisolatie Aërogene isolatie
Strikte isolatie

46 Eventueel handschoenen en overschort
Contactisolatie Eventueel handschoenen en overschort

47 - Eénpersoonskamer - Chirurgisch masker
Druppelisolatie - Eénpersoonskamer - Chirurgisch masker

48 Aerogene isolatie: Eénpersoonskamer, liefst met sluis en onderdruk
FFP-2 masker

49 Strikte isolatie: Eénpersoonskamer, liefst met sluis en onderdruk
Handschoenen Beschermende kleding FFP-2 masker of chirurgisch masker, afhankelijk van de ziekteverwekker

50 Isolatieproblematiek:
Heeft veel te maken met zin en/of onzin van de ingestelde isolatie

51 Wat kan er fout gaan? Te veel Te weinig Te veel en te weinig

52 Is isolatie onzin? Ja, indien: Er geen goede reden voor is
Men de regels niet- of niet volledig naleeft

53 Is isolatie zinvol? Ja, indien: Er een indicatie voor is
Het op de juiste wijze geschiedt Iedereen het (goed) doet

54

55 IF

56 IF IT

57 IF IT IS

58 IF IT IS TO

59 IF IT IS TO BE

60 IF IT IS TO BE IT

61 IF IT IS TO BE IT IS

62 IF IT IS TO BE IT IS UP

63 IF IT IS TO BE IT IS UP TO

64 IF IT IS TO BE IT IS UP TO ME!


Download ppt "Van nieuwe infectieziekten en vormen van isolatie….."

Verwante presentaties


Ads door Google