De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele oorzaken van de crisis met het terugeisen van € 50,9 miljard aan verdwenen spaargeld uit het opgeheven Spaarfonds voor de AOW.Spaarfonds voor de AOW Veel maatschappelijke en sociale ellende kan worden voorkomen wanneer die financiële middelen worden benut om de zorgtaken in een gemeente te financieren. Dit met behoud van sociale diensten en productie met de daarmee samenhangende werkgelegenheid.

2 Zorgtaken voor de gemeente

3 { WMOJeugdzorgThuishulp

4 Waarom deze voorlichting ? Om u duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn voor de dienstverlening en voor het welzijn van de burgers wordt deze voorlichting gegeven. Ook de werkgelegenheid in de zachte sector staat onder druk met een voorspelling van 80.000 ontslagen in die sectoren in Nederland. Dit, zonder dat financiering van de sociale productie mogelijk wordt gemaakt, en zelfs onmogelijk !80.000 ontslagen Met dit vooruitzicht is het misleidend om te stellen dat Nederland uit de crisis is, alleen omdat de groei 0,5% van het BBP uitkomt. Een nominale groei van 0,5% min 0,9% inflatie blijft 0,4% krimp.

5 Zorgtaken voor de gemeente Om oplossingen te vinden voor de financiële problemen voor het kunnen uitvoeren van de zorgtaken in de gemeente, moeten wij eerst weten waar de zwakke plekken zitten en dus de oorzaken van een tekort aan financiering. Zowel voor de gemeenten als voor de verhuurders en de landelijke overheid. Minister Asscher blijkt niets te begrijpen van de structuur van de staatsschuld. Ook Nobelprijswinnaar economie prof. Jan Tinbergen verklaarde dat hij: “Van geld heb ik geen verstand…!!”; en iedereen snurkt gewoon door !Minister Asscher

6 Zorgtaken voor de gemeente Zoals iedereen weet is in de Europese Unie een afspraak gemaakt om het begrotingstekort kleiner te laten zijn dan drie procent van het Binnenlands Nationaal Product. (BNP) Daarnaast heeft de Centrale Bank van de EU, de ECB in Frankfurt, de opdracht om de inflatie op twee procent te houden en niet minder, wat dit moment niet lukt. Dat is van belang om de overheidsschulden langzaam te laten wegsmelten en beleggers daardoor te stimuleren te investeren in economische activiteiten en koopkracht voor personeel. De lastenverzwaringen maskeren een deflatoire tendens met in de winkel afprijzing en prijsverlaging van 2 met 2 cadeau. Desatreus..!!

7 Zorgtaken voor de gemeente De correspondentie met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en met Financiën bewijs zonneklaar dat op onacceptabele wijze de Nederlandse bevolking bij de neus is genomen met het opbouwen van het Spaarfonds voor de AOW.Spaarfonds voor de AOW Dit onder controle van de Algemene Rekenkamer met cumulatief een spaarsaldo van € 50,9 miljard op 1 januari 2012. Die brief en overige correspondentie plus analyse is te lezen op: www.sdnl.nl/pdf/aan-de-minister-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid.pdf

8 Zorgtaken voor de gemeente De truckers en ook de grenspompstations zouden dit bord moeten ophangen

9 Zorgtaken voor de gemeente Wat blijft over voor ouderenzorg en thuishulp via de WMO ?

10 Zorgtaken voor de gemeente Jeugdzorg waar vaak veel mis bij gaat, en straks nog veel meer !

11 Zorgtaken voor de gemeente Straks wordt o.a. de thuishulp met 40% gekort. Dat wordt pure ellende!

12 Zorgtaken voor de gemeente Ook de eigenbijdrage voor de gezondheidszorg stijgt en stijgt...!!

13 Zorgtaken voor de gemeente Onderbouwing van deze presentatie: www.sdnl.nl/lezing-vng.htmwww.sdnl.nl/lezing-vng.htm

14 Zorgtaken voor de gemeente C.c.: cie.fin@tweedekamer.nl; cie.szw@tweedekamer.nl; cie.vj@tweedekamer.nl; Rekenkamer@Belcombinatie.nl Correspondentie met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het auditrapport met verslag van de Algemene Rekenkamer van 2010 over het Spaarfonds voor de AOW Voorstel tot terugeisen van 50,9 miljard aan spaargeld in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen Dag Antoinette Hertsenberg, groot compliment voor de prachtige TROS-Radar uitzending over de ‘Schuldvraag Gezocht wordt een advocaat om de Staat der Nederlanden aan te klagen wegens verduistering van € 50,9 miljard Brief van registeraccountant drs. L.W. Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over het spaarfonds voor de AOW Analyse door Ra. drs. L.W. Verhoef over het Spaarfonds voor de AOW en commentaar van R.M. Brockhus Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011 van de Tweede Kamer Voorstel van minister H. Kamp en Staatssecretaris F. Weekers voor opheffing van het Spaarfonds voor de AOW

15 Zorgtaken voor de gemeente Het is essentieel dat men gaat samenwerken in de VNG om oplossingen te vinden, die er beslist zijn, en alle leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die te coördineren. Omdat zonder voldoende door de Haagse overheid ‘beschikbaar gestelde financiën’ er geen maatschappelijke dienstverlening kan ontstaan, los van financiering van het bedrijfsleven door banken en subsidie van de overheid voor de productie en de export, met binnenlandse investeringen, consumptie en noodzakelijke innovatie.VNG Het is belangrijk dat politici, bankiers en economen begrijpen wat geld is, wie het maakt, waar het vandaan komt en de kwaliteit van de munt. 5% van ons geld wordt kosteloos gemaakt door DNB. En wie maakt de rest? Lees daarom over de structurele eigenschappen van ons geldgeld

16 Zorgtaken voor de gemeente Welke gevaren doemen op, wanneer de AOW voor de Grijze Golf van na 2015 onbetaalbaar wordt voor de dan nog werkende bevolking? Het doemscenario kan 2 kanten uit met een zogenaamde hervorming, wat een eufemisme is voor afbraak, sloop, ontrechting, kaalslag, enz.! ● Er komt een algehele verlaging van de AOW-uitkering met als gevolg een sterke toename van de armoede en vereenzaming met veel minder zorg. ● Het recht op AOW wordt ingeperkt of uitgesloten voor de hogere inkomens en mensen met een groot vermogen hoog of pensioen met glijdende schaal. Zie voor de toelichting op de website van sdnl.nlsdnl.nl

17 Zorgtaken voor de gemeente Wij nodigen u uit om vragen te stellen aan politici, bankiers, bestuurders in de gemeente; en volksvertegenwoordigers aan te spreken op hun eed op de grondwet om uw belangen te behartigen. Het stellen van vragen is essentieel om de democratische besluitvorming, ook m.b.t. uw pensioen en de integriteit van het landsbestuur, te controleren. Het is helder dat hier ‘n dramatische politieke polemiek uit kan ontstaan. Dat is nu precies de bedoeling, met het oogmerk om alle burgers ‘n veilige en welvarende toekomst te garanderen, zoals men in 1996 het door PvdA gelanceerde idee inbracht en ook de VVD en D66 dat idee ondersteunden. Bezoek de website: www.sdnl.nl/aow-fiscalisering.htmwww.sdnl.nl/aow-fiscalisering.htm

18 Zorgtaken voor de gemeente Onderbouwing van deze presentatie: www.sdnl.nl/lezing-vng.htmwww.sdnl.nl/lezing-vng.htm


Download ppt "Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele."

Verwante presentaties


Ads door Google