De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Howest ontmoet ouders Oktober 2014. De wondere wereld van het HO Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Studentenvoorzieningen Internationalisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Howest ontmoet ouders Oktober 2014. De wondere wereld van het HO Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Studentenvoorzieningen Internationalisering."— Transcript van de presentatie:

1 Howest ontmoet ouders Oktober 2014

2 De wondere wereld van het HO Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Studentenvoorzieningen Internationalisering

3 De wondere wereld van het hoger onderwijs door Isabel Uitdebroeck, Opleidingsdirecteur Howest Brugge door Isabel Uitdebroeck, Opleidingsdirecteur Howest Brugge

4 180 SP 60/ 120 SP Doctor (PhD) Academische bachelor Academische master Arbeidsmarkt Secundair onderwijs Schakel- programma Professionele bachelor HBO 5 90/ 120 SP Aansluitings- traject De BAMA-structuur

5 KennisInzicht Vaardig- heden Attitudes Enkele begrippen: leerresultaten Ook: Learning outcomes, opleidingsdoelstellingen Wat een lerende verwacht wordt te doen bij het afronden van een leertraject

6

7 Enkele begrippen: studiepunten 1 ECTS = 25 – 30 uren studietijd 60 ECTS = 1 jaar ; 30 ECTS = 1 semester Ook: ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Europees erkend systeem om kwalificaties te (h)erkennen Gebaseerd op werkbelasting van studenten om leerresultaten te bereiken

8 OLOD / Module Leerresultaten Deelcompetenties Studiepunten OLOD / Module Leerresultaten Deelcompetenties Studiepunten OLOD / Module Leerresultaten Deelcompetenties Studiepunten OLOD / Module Leerresultaten Deelcompetenties Studiepunten Bachelordiploma opleidingsdoelstellingen eindcompetenties Creditbewijzen Modulair hoger onderwijs

9 Eindcompetentie module A = begincompetentie module B Modulair, maar geen ongelimiteerde vrijheid

10 Leerkrediet Infosessie OER 08-09 10 Start = 140 SP Inschrijving = -60 SP Geslaagd = +120 SP (+60SP) Check: www.studentenportaal.bewww.studentenportaal.be

11 Principes leerkrediet Eerste 60 SP komen dubbel terug in de rugzak Na behalen master initiële 140 SP uit de rugzak Na stop studies: rugzak wordt terug gevuld à rato van 10 SP / jaar, met max. van 60 SP Inschrijving max. ten belope van uitstaand leerkrediet Uitschrijven voor 1 nov / 1 maa = recuperatie (deel) leerkrediet “Verloren” leerkrediet door ziekte kan worden teruggevraagd

12 Leerkrediet begin jaar Opgenomen SPVerworven SPLeerkrediet einde jaar 2012 – 201314060 140 – 60 + (60 x 2) = 200 2013 - 201420060 200 – 60 + 60 = 200 2014 – 201520060 200 – 60 + 60 = 200 De perfecte student

13 Leerkrediet begin jaar Opgenomen SP Verworven SPLeerkrediet einde jaar 2012 – 20131406015140 – 60 + (15 x 2) = 110 2013 - 20141106050110 – 60 + (45x2) +5 = 145 2014 – 20151456056 (+4 gedelibereerd) 145 – 60 + 56 = 141 2015 – 201614155 141 – 55 + 55 = 141 Een slechte start

14 SEMESTER 1, 3 OF 5 Sept t.e.m. januari SEMESTER 2 OF 4 Febr t.e.m. juni TWEEDE ZITTIJD JAN & JUN 12 weken onderwijs- activiteiten (soms 10 + 2) EXAMENEXAMEN 12 weken onderwijs- activiteiten (soms 10 + 2) EXAMENEXAMEN SEMESTER 6: Stage in binnen- of buitenland + BAP (PROEF)EXAMENS IN WEEK NA HERFSTVAKANTIE Academische kalender

15 Weekplanning

16

17 Werkvormen Case studies Stages Projecten Bedrijfsbezoeken Hoorcolleges Portfolio’s Studiereizen Groepswerk …

18 CompetentiebeheersingExamencijfer De student beheerst de competentie(s) in een uitzonderlijk hoge mate 16 + De student beheerst de competentie(s) dermate dat hij/zij zich onderscheidt 14 – 15 De student beheerst ruim en vlot de competentie(s)12 – 13 De student heeft de competentie(s) verworven in een mate die hem/haar in staat stelt voldoende te functioneren en/of verder te studeren 10 – 11 De student heeft de competenties nog niet in een voldoende mate verworven om te functioneren en/of verder te studeren 7 – 9 De student heeft de competenties helemaal niet in voldoende mate verworven 0 – 6 Competentiegericht evalueren

19 Rapport

20 Studievoortgang Bindende studievoorwaarden 2 keer op rij minder dan de helft van de studiepunten behaald Trissen voor een opleidingsonderdeel Aanvraag om nog te kunnen inschrijven Voor de module Voor de opleiding Aan Howest

21 Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten door Dascha Debruyne Talent Coach OHB

22 Stip = studentinfopunt Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Sociale dienstverlening Mobiliteit Huisvesting Sport Cultuur Internationals: be a buddy!

23 Studiebegeleiding = “Leren Leren” en studieadvies Omvat: Planning Methode Concentratie Oriëntatie en heroriëntatie (studieadvies) Aanpassing aan hoger onderwijs Uitstelgedrag en faalangst

24 Waarom studiebegeleiding Meer dan 80% van de studenten is bekwaam, minder dan 60% slaagt! Wie met een goede vooropleiding en GEMOTIVEERD 38 à 40 uur /week op een GOEDE MANIER voor zijn studies werkt, heeft zeer grote kans op slagen

25 Waarom studiebegeleiding Redenen niet slagen: onvoldoende studie-uren geen of verkeerde planning (verhouding taken/studeren, niet op eigen maat, weinig concrete planning, …) verkeerde methodiek en attitude (te weinig inzichtelijk, teveel reproductie, te oppervlakkig, …) te weinig concentratie gebrek aan voorkennis weinig zelfdiscipline

26 Opleidingsgebonden studiebegeleiding Monitoraat elke lector is monitor vakinhoudelijke begeleiding Examenvoorbeelden Feedbacksessies na elke evaluatieperiode Mentor: studiegebonden, maar niet vakgerichte vragen

27 Faciliteiten Voor studenten met een functiebeperking, topsportstatuut, cultuurstatuut, politiek mandaat, studentenvertegenwoordigers studenten in bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld: werkstudent, combinatie gezin – studies, ondernemers… Zowel voor onderwijs als voor evaluaties Procedure Aanvraag, bewijsstukken, persoonlijk gesprek, in afstemming met de opleiding (leerdoelen bereiken!)

28 Rol als ouder Ondersteunen, stimuleren, interesse tonen Teveel controle werkt negatief Eigen studiemethode niet opdringen Delicaat: wettelijk volwassen, maar wel gesponsord Niet overbezorgd zijn, niet teveel helpen, niet teveel medelijden

29 Talent coaching Dascha Debruyne GSM/SMS: 0475-79 31 68 dascha.debruyne@howest.be Op afspraak/op de campus: lokaal A.017 (RSS) Tegenover studentensecretariaat (SJS) Aanvraag faciliteiten: www.howest.be/aanvraagfaciliteiten www.howest.be/aanvraagfaciliteiten

30 Alle voorgaande info uitgeschreven in het Onderwijs- en examenreglement: www.howest.be/oer www.howest.be/oerOER Studentenvoorzieningen door Pieter Callewaert, Medewerker studentenvoorzieningen

31 Sociale dienstverlening Studiefinanciering Studietoelagen: advies, berekening, voorschotten Laptops: advies en hulp bij financiering Studiereizen en stages Sociaal-juridische vragen Psychosociale hulp Een goede babbel Therapie

32 Sociale dienstverlening Bjorn Thienpont GSM/SMS: 0473-64 24 55 bjorn.thienpont@howest.be Op afspraak/op de campus

33 Mobiliteit Korting op Buzzy Pazz (-35%) Aanvragen van www.howest.be/stipwww.howest.be/stip Studentenfiets (6 euro/maand) Aanvragen via www.brugge.be/studentenstad!www.brugge.be/studentenstad

34 Huisvesting Eigen aanbod studentenkamers Studentenhome De Zwaan (120) Studio’s Studax (21) Studentenkamers studentenhuis ‘Zevenbergen’ (tegenover carwash Sint-Michiels) Verder aanbod: www.kotwest.bewww.kotwest.be Bemiddeling bij conflicten met kotbaas

35 Sport! Recreatief aanbod Sportieve Avonden (Brugge Studentenstad) Sportieve activiteiten op de campus! Howest - teams: rugby, badminton Studentencompetities Tegen studenten van andere hogescholen (VSSF)VSSF Individueel of in ploeg Info en kalender: www.howest.be/stipwww.howest.be/stip Facebook: Sport@howestSport@howest Contact: sport@howest.besport@howest.be

36

37 Cultuur Studentenorganisaties (clubs) Bruisende campussen Heb je zelf een idee? Laat het weten! Brugge Studentenstad Student Welcome (09/10) 6-urenloop (16/10) A Dark night @ Cinema Lumière (13/11) Students on Ice (16/12) Up to date?

38 Sport, cultuur, huisvesting, internationals Pieter Callewaert GSM/SMS: 0475-78 62 57 pieter.callewaert@howest.be sport@howest.be Op afspraak/op de campus

39 Internationalisering door Kristel Balcaen, Campuscoördinator internationalisering OHB

40 Waarom internationaliseren ? Open en kritische blik op de wereld Samenwerken en communiceren in multiculturele en internationale context Zelfontwikkeling Meer kansen op de arbeidsmarkt Begrijpen en aanvoelen van diversiteit

41 Talenbad Een + op CV Friends for life -> netwerk! Culturele verrijking Zelfredzaamheid Diplomasupplement Interculturele ervaring Meerwaarde

42 Erasmus Impact Study 2014 Internationale ervaring = grote troef voor tewerkstelling!

43 Erasmus Impact Study 2014

44 Mogelijkheden Lange tijd of een kortere periode… Ver weg of dichter bij huis… Studeren of stage lopen … BREED AANBOD INTERNATIONALISERING!

45 Waarheen

46 Internationalisering@home Ingebed in opleidingsprogramma Internationale studiereizen Inkomende lectoren Buddy van inkomende studenten

47 Kortlopende mobiliteit Meestal groepsmobiliteit Voorbeelden Intensieve programma’s in partnerinstellingen International (business) weeks Summer school (bv. Mexico) China from within... Begeleiding verzekerd! Vaak mét erkenning van ECTS

48 Langlopende mobiliteit Studie en/of stage Ten vroegste in sem 4, vaak pas in het laatste jaar Mogelijkheden Studie: enkel bij partnerinstelling opleiding Ontwikkelingssamenwerking Free Mover Altijd mét erkenning van ECTS

49 Voorwaarden Voldoende ECTS verworven, motivatie, studieresultaten, talenkennis, meerwaarde Duur Erasmus: min. 3 maanden ononderbroken VLIR-UOS: min. 1 maand Free Mover: vrije keuze

50 Beurzen Niet gegarandeerd (maar wel veel beurzen ter beschikking) Niet alles dekkend (maar alle beetjes helpen) Indicatieve bedragen Erasmus: 250 à 450 EUR/mnd (afhankelijk van studie of stage en van studietoelag-gerechtigd) VLIR-UOS: 1000 EUR forfaitair Free Mover: geen beurs

51 Leho-site: “International Office” Facebook-pagina “Howest Goes International” Coördinator internationalisering van je opleiding kristel.balcaen@howest.be

52


Download ppt "Howest ontmoet ouders Oktober 2014. De wondere wereld van het HO Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Studentenvoorzieningen Internationalisering."

Verwante presentaties


Ads door Google