De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Howest ontmoet ouders Oktober 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Howest ontmoet ouders Oktober 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Howest ontmoet ouders Oktober 2014

2 De wondere wereld van het HO
Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Studentenvoorzieningen Internationalisering

3 De wondere wereld van het hoger onderwijs
door Isabel Uitdebroeck, Opleidingsdirecteur Howest Brugge

4 Professionele bachelor Aansluitings-traject
De BAMA-structuur Doctor (PhD) Arbeidsmarkt Academische master 60/ 120 SP Schakel-programma Professionele bachelor Academische bachelor 180 SP Aansluitings-traject 90/120 SP HBO5 Secundair onderwijs

5 Enkele begrippen: leerresultaten
Ook: Learning outcomes, opleidingsdoelstellingen Wat een lerende verwacht wordt te doen bij het afronden van een leertraject Kennis Inzicht Vaardig-heden Attitudes

6

7 Enkele begrippen: studiepunten
Ook: ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) Europees erkend systeem om kwalificaties te (h)erkennen Gebaseerd op werkbelasting van studenten om leerresultaten te bereiken 1 ECTS = 25 – 30 uren studietijd 60 ECTS = 1 jaar ; 30 ECTS = 1 semester

8 Modulair hoger onderwijs
OLOD / Module Leerresultaten Deelcompetenties Studiepunten Bachelordiploma opleidingsdoelstellingen eindcompetenties Creditbewijzen

9 Modulair, maar geen ongelimiteerde vrijheid
Eindcompetentie module A = begincompetentie module B

10 Leerkrediet Inschrijving = -60 SP Start = 140 SP
Geslaagd = +120 SP (+60SP) Check: Infosessie OER 08-09

11 Principes leerkrediet
Eerste 60 SP komen dubbel terug in de rugzak Na behalen master initiële 140 SP uit de rugzak Na stop studies: rugzak wordt terug gevuld à rato van 10 SP / jaar, met max. van 60 SP Inschrijving max. ten belope van uitstaand leerkrediet Uitschrijven voor 1 nov / 1 maa = recuperatie (deel) leerkrediet “Verloren” leerkrediet door ziekte kan worden teruggevraagd

12 De perfecte student Leerkrediet begin jaar Opgenomen SP Verworven SP
Leerkrediet einde jaar 2012 – 2013 140 60 140 – 60 + (60 x 2) = 200 200 200 – = 200 2014 – 2015

13 Een slechte start Leerkrediet begin jaar Opgenomen SP Verworven SP
Leerkrediet einde jaar 2012 – 2013 140 60 15 140 – 60 + (15 x 2) = 110 110 50 110 – 60 + (45x2) +5 = 145 2014 – 2015 145 56 (+4 gedelibereerd) 145 – = 141 2015 – 2016 141 55 141 –

14 (PROEF)EXAMENS IN WEEK NA HERFSTVAKANTIE
Academische kalender SEMESTER 1, 3 OF 5 Sept t.e.m. januari SEMESTER 2 OF 4 Febr t.e.m. juni TWEEDE ZITTIJD JAN & JUN 12 weken onderwijs-activiteiten (soms ) E X A M N SEMESTER 6: Stage in binnen- of buitenland + BAP (PROEF)EXAMENS IN WEEK NA HERFSTVAKANTIE

15 Weekplanning

16 Weekplanning

17 Werkvormen Case studies Stages Projecten Bedrijfsbezoeken Hoorcolleges
Portfolio’s Studiereizen Groepswerk

18 Competentiegericht evalueren
Competentiebeheersing Examencijfer De student beheerst de competentie(s) in een uitzonderlijk hoge mate 16 + De student beheerst de competentie(s) dermate dat hij/zij zich onderscheidt 14 – 15 De student beheerst ruim en vlot de competentie(s) 12 – 13 De student heeft de competentie(s) verworven in een mate die hem/haar in staat stelt voldoende te functioneren en/of verder te studeren 10 – 11 De student heeft de competenties nog niet in een voldoende mate verworven om te functioneren en/of verder te studeren 7 – 9 De student heeft de competenties helemaal niet in voldoende mate verworven 0 – 6

19 Rapport

20 Studievoortgang Bindende studievoorwaarden
2 keer op rij minder dan de helft van de studiepunten behaald Trissen voor een opleidingsonderdeel Aanvraag om nog te kunnen inschrijven Voor de module Voor de opleiding Aan Howest

21 Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten
door Dascha Debruyne Talent Coach OHB

22 Stip = studentinfopunt
Talent coaching: studiebegeleiding en faciliteiten Sociale dienstverlening Mobiliteit Huisvesting Sport Cultuur Internationals: be a buddy!

23 Studiebegeleiding = “Leren Leren” en studieadvies Omvat: Planning
Methode Concentratie Oriëntatie en heroriëntatie (studieadvies) Aanpassing aan hoger onderwijs Uitstelgedrag en faalangst

24 Waarom studiebegeleiding
Meer dan 80% van de studenten is bekwaam, minder dan 60% slaagt! Wie met een goede vooropleiding en GEMOTIVEERD 38 à 40 uur /week op een GOEDE MANIER voor zijn studies werkt, heeft zeer grote kans op slagen

25 Waarom studiebegeleiding
Redenen niet slagen: onvoldoende studie-uren geen of verkeerde planning (verhouding taken/studeren, niet op eigen maat, weinig concrete planning, …) verkeerde methodiek en attitude (te weinig inzichtelijk, teveel reproductie, te oppervlakkig, …) te weinig concentratie gebrek aan voorkennis weinig zelfdiscipline

26 Opleidingsgebonden studiebegeleiding
Monitoraat elke lector is monitor vakinhoudelijke begeleiding Examenvoorbeelden Feedbacksessies na elke evaluatieperiode Mentor: studiegebonden, maar niet vakgerichte vragen

27 Faciliteiten Voor Zowel voor onderwijs als voor evaluaties Procedure
studenten met een functiebeperking, topsportstatuut, cultuurstatuut, politiek mandaat, studentenvertegenwoordigers studenten in bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld: werkstudent, combinatie gezin – studies, ondernemers… Zowel voor onderwijs als voor evaluaties Procedure Aanvraag, bewijsstukken, persoonlijk gesprek, in afstemming met de opleiding (leerdoelen bereiken!)

28 Rol als ouder Ondersteunen, stimuleren, interesse tonen
Teveel controle werkt negatief Eigen studiemethode niet opdringen Delicaat: wettelijk volwassen, maar wel gesponsord Niet overbezorgd zijn, niet teveel helpen, niet teveel medelijden

29 Talent coaching Dascha Debruyne GSM/SMS: 0475-79 31 68
Op afspraak/op de campus: lokaal A.017 (RSS) Tegenover studentensecretariaat (SJS) Aanvraag faciliteiten:

30 Studentenvoorzieningen
OER Alle voorgaande info uitgeschreven in het Onderwijs- en examenreglement: Studentenvoorzieningen door Pieter Callewaert, Medewerker studentenvoorzieningen

31 Sociale dienstverlening
Studiefinanciering Studietoelagen: advies, berekening, voorschotten Laptops: advies en hulp bij financiering Studiereizen en stages Sociaal-juridische vragen Psychosociale hulp Een goede babbel Therapie

32 Sociale dienstverlening
Bjorn Thienpont GSM/SMS: Op afspraak/op de campus

33 Korting op Buzzy Pazz (-35%)
Mobiliteit Korting op Buzzy Pazz (-35%) Aanvragen van Studentenfiets (6 euro/maand) Aanvragen via

34 Eigen aanbod studentenkamers
Huisvesting Eigen aanbod studentenkamers Studentenhome De Zwaan (120) Studio’s Studax (21) Studentenkamers studentenhuis ‘Zevenbergen’ (tegenover carwash Sint-Michiels) Verder aanbod: Bemiddeling bij conflicten met kotbaas

35 Sport! Recreatief aanbod Studentencompetities
Sportieve Avonden (Brugge Studentenstad) Sportieve activiteiten op de campus! Howest - teams: rugby, badminton Studentencompetities Tegen studenten van andere hogescholen (VSSF) Individueel of in ploeg Info en kalender: Facebook: Contact:

36

37 Cultuur Studentenorganisaties (clubs) Bruisende campussen
Heb je zelf een idee? Laat het weten! Brugge Studentenstad Student Welcome (09/10) 6-urenloop (16/10) A Dark Cinema Lumière (13/11) Students on Ice (16/12) Up to date?

38 Sport, cultuur, huisvesting, internationals
Pieter Callewaert GSM/SMS: Op afspraak/op de campus

39 Internationalisering Campuscoördinator internationalisering OHB
door Kristel Balcaen, Campuscoördinator internationalisering OHB

40 Waarom internationaliseren?
Open en kritische blik op de wereld Samenwerken en communiceren in multiculturele en internationale context Zelfontwikkeling Meer kansen op de arbeidsmarkt Begrijpen en aanvoelen van diversiteit

41 Interculturele ervaring Friends for life -> netwerk!
Meerwaarde Een + op CV Talenbad Interculturele ervaring Friends for life -> netwerk! Culturele verrijking Zelfredzaamheid Diplomasupplement

42 Erasmus Impact Study 2014 Internationale ervaring = grote troef voor tewerkstelling! 10 jaar na het afstuderen: 40% meer kans op leidinggevende positie! (krijgen sneller meer verantwoordelijkheid)

43 Erasmus Impact Study 2014 10 jaar na het afstuderen: 40% meer kans op leidinggevende positie! (krijgen sneller meer verantwoordelijkheid)

44 BREED AANBOD INTERNATIONALISERING!
Mogelijkheden Lange tijd of een kortere periode… Ver weg of dichter bij huis… Studeren of stage lopen … BREED AANBOD INTERNATIONALISERING!

45 Waarheen Kan je je bestemming kiezen op deze wereldkaart? JA EN NEEN
AFHANKELIJK VAN HET SOORT MOBILITEIT EN DE MOGELIJKHEDEN BINNEN JE OPLEIDING (Maar wie zelf, tijdig, in goede samenspraak met de opleiding, initiatief neemt, kan vaak heel veel bereiken.)

46 Internationalisering@home
Ingebed in opleidingsprogramma Internationale studiereizen Inkomende lectoren Buddy van inkomende studenten

47 Kortlopende mobiliteit
Meestal groepsmobiliteit Voorbeelden Intensieve programma’s in partnerinstellingen International (business) weeks Summer school (bv. Mexico) China from within ... Begeleiding verzekerd! Vaak mét erkenning van ECTS

48 Langlopende mobiliteit
Studie en/of stage Ten vroegste in sem 4, vaak pas in het laatste jaar Mogelijkheden Studie: enkel bij partnerinstelling opleiding Ontwikkelingssamenwerking Free Mover Altijd mét erkenning van ECTS

49 Voorwaarden Voldoende ECTS verworven, motivatie, studieresultaten, talenkennis, meerwaarde Duur Erasmus: min. 3 maanden ononderbroken VLIR-UOS: min. 1 maand Free Mover: vrije keuze

50 Beurzen Niet gegarandeerd (maar wel veel beurzen ter beschikking)
Niet alles dekkend (maar alle beetjes helpen) Indicatieve bedragen Erasmus: 250 à 450 EUR/mnd (afhankelijk van studie of stage en van studietoelag-gerechtigd) VLIR-UOS: 1000 EUR forfaitair Free Mover: geen beurs

51 Leho-site: “International Office”
Facebook-pagina “Howest Goes International” Coördinator internationalisering van je opleiding

52


Download ppt "Howest ontmoet ouders Oktober 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google