De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel
Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 1

2 Onderwerpen Introductie Werkwijze implementatie Aandachtspunten/knelpunten

3 Introductie Brocacef Groep NV Brocacef Groothandel
Central Filling Apotheek BENU-apotheken Brocacef Zorglogistiek Brocacef Supplies & Services Brocacef Ziekenhuisfarmacie Brocacef Maatmedicatie

4 Onderdeel van PHOENIX-groep Lid van BG-Pharma
Introductie Brocacef Groep NV Onderdeel van PHOENIX-groep Lid van BG-Pharma Andere leden: Alliance Healthcare, Mediq, Mosadex en Pluripharm Kwaliteitsgroep KFK BG-Pharma participeert in GIRP*: European Association of Pharmaceutical Full-line Wholesalers * Groupement international de la repartition pharmaceutique

5 Introductie Producten Brocacef Groothandel Geneesmiddelen Medische hulpmiddelen Farmaceutische grondstoffen Verpakkingsmaterialen Voedingsmiddelen Voedingssupplementen

6 Werkwijze implementatie
Bespreking GDP-richtsnoer binnen de kwaliteitsgroep van BG-Pharma Analyse vertaalverschillen Inkaartbrenging stand van zaken Interne voorlichtingsbijeenkomsten voor management en leidinggevenden distributiecentra Projectplan Vergroting kennis/opleiding

7 Werkwijze implementatie
Projectplan Uitvoering risicoinventarisatie Opzet nieuwe systemen (CAPA, PCR, management review) Aanpassen systemen (klachten, deviaties) Aanpassen logistieke processen en transport (bijvoor-beeld temperatuurhandhaving) Uitvoeren temperatuurmappings Validatie en kwalificatie Uitbreiding auditprogramma (uitbestede werkzaamheden)

8 Aandachtspunten/knelpunten
Opleiding Interactieve cursussen geproduceerd door Mediavision Basis GDP Koude Keten Inkomende goederen (inclusief retourgoederen en vervalste geneesmiddelen) Basis GDP wordt momenteel herzien: gereed april 2014

9 Aandachtspunten/knelpunten
Computersystemen Voordat een computersysteem in gebruik wordt genomen, moet door middel van passende validatie- en verificatieonderzoeken worden aangetoond dat met het systeem de gewenste resultaten op een nauwkeurige, consistente en reproduceerbare wijze kunnen worden verkregen.

10 Aandachtspunten/knelpunten
Vervoer De vereiste opslagomstandigheden voor genees- middelen moeten tijdens het vervoer binnen de vastgestelde grenswaarden worden gehouden zoals die zijn beschreven door de fabrikanten of op de buitenverpakking.

11 Aandachtspunten/knelpunten
Vervoer Voor temperatuurgevoelige producten moet geschikte uitrusting (bijv. thermische verpakking en recipiënten of voertuigen met temperatuurregeling) worden gebruikt om te waarborgen dat de correcte vervoersomstandigheden worden gehandhaafd tussen de fabrikant, de groothandelaar en de klant.

12

13

14 Aandachtspunten/knelpunten
Vervoer Op verzoek moet aan de klanten informatie worden verstrekt ter staving dat de producten onder de correcte temperatuuromstandigheden zijn opgeslagen.

15 Aandachtspunten/knelpunten
Ontvangst van geneesmiddelen Partijen geneesmiddelen die bestemd zijn voor EU- en EER-landen mogen niet in de verkoopbare voorraad worden geplaatst, voordat in overeen- stemming met schriftelijke procedures is komen vast te staan dat de verkoop ervan is toegestaan.

16 Aandachtspunten/knelpunten
Ontvangst van geneesmiddelen Voor partijen afkomstig uit een andere lidstaat moet, vóór de overdracht ervan naar de verkoopbare voorraad, het controleverslag, als bedoeld in artikel 51, lid 1, van Richtlijn 2001/83/EG, of een ander bewijs van toelating tot de markt in kwestie op basis van een gelijkwaardig systeem zorgvuldig worden gecontroleerd door daartoe opgeleid personeel.

17 Aandachtspunten/knelpunten
Teruggezonden geneesmiddelen (“retouren”) Geneesmiddelen die de bedrijfsruimten van de distributeur hebben verlaten, mogen enkel weer aan de verkoopbare voorraad worden toegevoegd als het volgende bevestigd is: i) de geneesmiddelen bevinden zich in hun ongeopende en onbeschadigde secundaire verpakking en verkeren in goede toestand, zijn niet vervallen en zijn niet teruggeroepen; iii) de klant heeft aangetoond dat de geneesmiddelen zijn ver­ voerd, opgeslagen en gehanteerd volgens hun specifieke op­ slagvereisten;

18 Aandachtspunten/knelpunten
Teruggezonden geneesmiddelen (“retouren”) Bovendien mogen producten die tijdens de opslag specifieke temperatuuromstandigheden vereisen, zoals een lage temperatuur, alleen weer aan de verkoopbare voorraad worden toegevoegd als er bewijsstukken zijn dat het product de gehele periode onder de toegestane opslagomstandigheden is opgeslagen. Bij afwijkingen moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd op basis waarvan de integriteit van het product kan worden aangetoond. …

19 Aandachtspunten/knelpunten
De verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke persoon: “De verantwoordelijke persoon mag taken, maar geen verantwoordelijkheden delegeren” Waarborgen, toewijden, coördineren maar: Beslissen over de uiteindelijke bestemming van teruggezonden, teruggeroepen of vervalste producten Goedkeuren of producten weer aan de verkoopbare voorraad worden toegevoegd

20 Aandachtspunten/knelpunten
Uitbestede activiteiten Het kwaliteitssysteem moet tevens betrekking hebben op uitbestede activiteiten in verband met aanschaffen, houden, leveren of uitvoeren van geneesmiddelen. Beoordeling geschiktheid en bekwaamheid Omschrijving verantwoordelijkheden en communicatieprocessen in verband met kwaliteit Controle en beoordeling van de opdracht- nemer Voornaamste: transport

21 Samengevat Aanmerkelijk hogere eisen Explicieter Meer vastlegging Betere omschrijving functie RP Sterk kostenverhogend


Download ppt "De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google