De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

High tech human touch Utwente.nl/bachelor

Verwante presentaties


Presentatie over: "High tech human touch Utwente.nl/bachelor"— Transcript van de presentatie:

1 High tech human touch Utwente.nl/bachelor
Standaardsheet, hiermee begint elke scholenvoorlichting presentatie.

2 Communicatiewetenschap
Behavioral sciences Goedenavond/middag. Ik ben [naam], [zoveelste]jaars Communicatiewetenschap-/ Psychologie-student en ik ben hier vandaag om jullie meer te vertellen over deze twee studies: Communicatiewetenschap en Psychologie Ik heb [zoveel] jaar geleden gekozen voor Communicatiewetenschap/Psychologie, omdat [reden]. En nu studeer ik het dus alweer [zoveel jaar/maanden]. Communicatiewetenschap “Communicatiewetenschap is het overbrengen van een boodschap van zender naar ontvanger, tussen individuen, organisaties of in de maatschappij” Psychologie “In de Psychologie bestudeer je menselijk gedrag en leer je hoe je dit gedrag kunt verklaren en beïnvloeden”

3 Communicatie- wetenschap
Utwente.nl/bachelor/cw Eerst zal ik iets over de studie Communicatiewetenschap vertellen

4 CW - Een voorbeeld Beschrijven hoe het komt dat mensen voor de eerste fles bereid zijn om 5 euro te betalen en voor de andere flessen 1 euro. Koppeling leggen met marketingcommunicatie. De Syoss fles heeft een bepaald merk en uitstraling die met marketing is ontwikkeld, waar consumenten meer bereid zijn voor te betalen dan voor een huismerk van de kruidvat.

5 Onderwerpen bij communicatiewetenschap
Organisatiecommunicatie Media en communicatie Communicatiewetenschap in Twente heeft als kernthema organisatiecommunicatie: interne en externe communicatie in en tussen organisaties. Alle communicatie wordt vanuit het organisatie perspectief bekeken. Dit omvat alle interne communicatie (alle communicatie tussen medewerkers in een organisatie) en externe of marketingcommunicatie (het in de markt zetten van een product, dienst of merk). Nieuwe en sociale media zijn onmisbaar in de interne en externe communicatie. Interne communicatie/ organisatiecommunicatie: Bij Organisatie Communicatie draait het om interne en externe organisatie- en communicatieprocessen. Organisatie communicatie heeft zowel te maken met communicatie binnen een organisatie als communicatie met de buitenwereld. Je leert daarbij ook veel over de organisatie van een bedrijf of instelling en de rol van communicatie op strategisch niveau. Externe communicatie/ marketing: Marketingcommunicatie draait om het verklaren, voorspellen en beïnvloeden van consumentengedrag. De werking van reclame- en marketingstimuli staat hierbij centraal. Hoe zet je met succes een nieuw product in de markt? Of hoe introduceer je een bestaand product het beste bij een nieuwe doelgroep? Je bouwt deskundigheid op in markt- en productonderzoek, marketingstrategieën, consumentenpsychologie en e-commerce. Media en communicatie: Innovaties op het gebied van nieuwe media en informatie- en communicatietechnologie volgen elkaar in hoog tempo op. Communicatie tussen individuen en tussen complexe organisaties gaat steeds meer via elektronische media. Nieuwe media zoals sociale netwerken, (micro) blogs en online video bieden nieuwe mogelijkheden voor communicatie tussen individuen, marketing en organisatiecommunicatie. Maar hoe zorg je ervoor dat gebruikers kunnen omgaan met deze nieuwe middelen? Technische communicatie: Communicatieprofessionals zien zichzelf vaak als ‘advocaat van de doelgroep’. In de context van organisaties zijn zij het die het perspectief van de doelgroep moeten inbrengen. In technische communicatie ligt de focus op de vertaling van specialistische informatie, bijvoorbeeld hoe gebruik je een smartphone, naar gebruikersvriendelijke instructies. Ingewikkelde informatie duidelijk en gebruiksvriendelijk overbrengen op consumenten. Marketing Technische Communicatie

6 Communicatiewetenschap aan de ut
Aandacht voor innovatieve toepassingen in de communicatie Combinatie van theorie en praktijk Communicatie in en tussen organisaties Kleinschalig & persoonlijk 1. TOEGEPASTE COMMUNICATIEWETENSCHAP MET ACADEMISCHE DIEPGANG Er wordt soms beweerd dat je in een universitaire opleiding moet kiezen tussen academische diepgang en praktische relevantie. Daar geloven we niet in. We bereiken in ons programma een hoogwaardig academisch werk- en denkniveau, met veel aandacht voor onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Maar daarbij richten we ons wel steeds op de praktische toepassing van kennis in communicatievraagstukken. Een communicatieprofessional die aan de Universiteit Twente is afgestudeerd, is een volwaardige academicus die uitstekend in staat is om communicatieproblemen in de praktijk op te lossen.  2. FOCUS OP COMMUNICATIE VAN ORGANISATIES Het vakgebied van de communicatiewetenschap is erg breed. Aan de Universiteit Twente richten we ons op de gebieden die voor communicatieprofessionals in organisaties het meest van belang zijn. Dat zijn deze gebieden: Marketingcommunicatie. Bijvoorbeeld: hoe gaan mensen om met reclameboodschappen, op basis waarvan besluiten ze om een product te kopen en hoe pas je die kennis toe om een effectieve reclame te maken? Corporate communicatie (of bedrijfscommunicatie). Bijvoorbeeld: hoe zorg je voor effectieve communicatie binnen een organisatie en hoe ervaren medewerkers deze communicatie? Nieuwe media & communicatie. Bijvoorbeeld: welke rol spelen sociale media in het dagelijks leven van mensen en hoe kun je met deze kennis organisaties adviseren over de inzet van sociale media? Technische communicatie. Bijvoorbeeld: hoe gebruiken mensen technische producten en hoe ontwikkel je een effectieve ondersteuning voor deze gebruikers? Wat is het verschil tussen de opleiding Communicatiewetenschappen en Communicatie- en Informatiewetenschappen? 3. DE DRIE O’S: ONDERZOEKEN, ONWERPEN, ORGANISEREN De eerste van de drie O’s (onderzoeken) is normaal in elke universitaire opleiding. Onderzoek is de basis van kennis. Onze studenten leren onderzoek te beoordelen en te gebruiken en leren ook zelf onderzoek uit te voeren. De andere twee O’s (ontwerpen en organiseren) zijn uniek voor het Twentse programma. Ontwerpen staat gelijk aan een ingenieursaanpak: je leert op systematische wijze communicatieproblemen te analyseren en op te lossen. Organiseren betekent dat je leert samenwerken met anderen en dat je kennis uit het vakgebied van de communicatiewetenschap kunt toepassen in praktijksituaties. 4. HET TWENTS ONDERWIJSMODEL In het bachelorprogramma combineren we theorie, ontwerpen, onderzoeksvaardigheden, communicatieve vaardigheden en een praktische toepassing in de vorm van een project. Dat gebeurt elk jaar in vier modules. De opzet is intensief en zorgt ervoor dat studenten uitstekend kunnen schakelen tussen theorie en praktijk. Ook komen project- en samenwerkingsvaardigheden goed aan bod in het programma. Bekijk hier het studieprogramma Communicatiewetenschap. 5. AANDACHT VOOR COMMUNICATIE EN TECHNOLOGIE Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de communicatie. Op dit moment staan de sociale media sterk in de belangstelling. Organisaties worstelen met de vraag hoe ze daarmee moeten omgaan. Intussen gaan de technologische ontwikkelingen gewoon door. De Universiteit Twente richt zich sterk op de relatie tussen mens en technologie (High Tech, Human Touch). Het bachelorprogramma besteedt veel aandacht aan de nieuwste technologische ontwikkelingen voor de communicatiepraktijk. 6. INTERNATIONALE ORIËNTATIE Universitair opgeleide professionals komen steeds vaker te werken in een internationale context. In het bachelor- en masterprogramma bereiden we onze studenten daarop voor. Het masterprogramma is geheel in het Engels en de groep masterstudenten wordt steeds internationaler. In de bachelor zijn drie van de vier tweedejaarsmodules Engelstalig. Ook uitwisselingsstudenten uit het buitenland kunnen eraan deelnemen. Tot slot bieden we de mogelijkheid om in het derde jaar een semester in het buitenland te studeren of stage te lopen. 7. KLEINSCHALIGHEID De opleiding Communicatiewetenschap in Twente is kleinschalig vergeleken met die aan de meeste andere universiteiten. Per jaar beginnen er circa 70 bachelorstudenten aan onze opleiding. Maar belangrijker nog dan deze kleine groep zijn de goede, informele sfeer en de uitstekende studiebegeleiding. Je krijgt de ruimte om je individuele talenten en ambities te ontwikkelen. ORGANISEREN ONDERZOEKEN ONTWERPEN Engels & buitenlandervaring Samenwerken in projecten De drie O’s

7 CW - Het 1e jaar Jaar 1 Communicatie-theorie en ontwerpen
Taal, Tekst en Beeld Communicatie-kanalen en Mediagebruik Onderzoek in de Communicatie-wetenschap Het Twents Onderwijsmodel staat in het teken van projectonderwijs in modules. In een bachelor studiejaar komen 4 modules aan bod, waarin je in teamverband gaat werken aan een project vanuit de praktijk. In de projecten maak je kennis met verschillende professionele rollen en thema’s binnen de CW: als Ontwerper, als Onderzoeker of als Organisator. In deze manier van werken ontdek je waar jouw kracht ligt. Hoe zien de modules van het eerste jaar er nu voor de opleiding CW eruit? Voor het eerste jaar hebben we de modules Communicatietheorie en ontwerpen, taal tekst en beeld, communicatiekanalen en mediagebruik en onderzoek in de communicatiewetenschap. Per module staat 1 project centraal. In deze module komen meerdere onderdelen aan de orde, zoals theorie en practica. Alle onderdelen in de module hebben met dat ene onderwerp te maken. Doordat het onderwijs sterk samenhangt heb je de kennis van het ene onderdeel nodig om het andere onderdeel te kunnen begrijpen. De ervaring leert dat je zo sneller, beter en leuker studeert.

8 CW- Het 1e jaar Project Communicatietheorieën Onderzoek & statistiek
Communicatie-theorie en Ontwerpen Taal, Tekst en Beeld Communicatie-kanalen en Mediastrategieën Onderzoek in de Communicatie-wetenschap Theorie: Communicatietheorieën Methoden & Technieken: Onderzoek & statistiek Vaardigheden: Academisch schrijven, samenwerken in groepen Het Twents Onderwijsmodel staat in het teken van projectonderwijs in modules. In een bachelor studiejaar komen 4 modules aan bod, waarin je in teamverband gaat werken aan een project vanuit de praktijk. In de projecten maak je kennis met verschillende professionele rollen en thema’s binnen de CW: als Ontwerper, als Onderzoeker of als Organisator. In deze manier van werken ontdek je waar jouw kracht ligt. Hoe zien de modules van het eerste jaar er nu voor de opleiding CW eruit? Voor het eerste jaar hebben we de modules Communicatietheorie en ontwerpen, taal tekst en beeld, communicatiekanalen en mediastrategieën en onderzoek in de communicatiewetenschap. Per module staat 1 project centraal. In deze module komen meerdere onderdelen aan de orde, zoals theorie en practica. Alle onderdelen in de module hebben met dat ene onderwerp te maken. Doordat het onderwijs sterk samenhangt heb je de kennis van het ene onderdeel nodig om het andere onderdeel te kunnen begrijpen. De ervaring leert dat je zo sneller, beter en leuker studeert. Project

9 Cw – voorbeelden Organisatiecommunicatie Nieuwe media en communicatie
Maak duidelijk hoe de verschillende pijlers terug komen in de thema’s van de opleidingen. Voor de voorlichter is het vooral relevant om hier zijn eigen ervaringen met het thema te delen. Vertel dat dit voorbeelden zijn van thema’s (en dus geen vakken!) die aan de UT worden behandeld. Organisatiecommunicatie: Begrippen als identiteit, imago en reputatie spelen een centrale rol binnen de corporate communicatie. Organisaties willen een positief beeld creëren en in stand houden bij belangrijke stakeholders, maar daarvoor moeten ze eerst intern de zaken op orde hebben. Een imagocampagne, een passende huisstijl, een gedragscode voor personeel en andere maatregelen kunnen helpen, maar het beeld dat wordt uitgedragen moet wel corresponderen met de identiteit van de organisatie. Media en communicatie: Communicatie tussen individuen en in organisaties gaat steeds meer via verschillende media tegelijkertijd. Individuen en organisaties hebben de grootste moeite daartussen een keuze te maken en ze op elkaar af te stemmen. In het geheel van media zijn de nieuwe, interactieve of digitale media aan een opmars bezig. Er worden voortdurend nieuwe communicatievormen uitgevonden. Denk aan SMS, chat, weblogs, Twitter en Sociale Netwerk Sites. Digitale media bieden nieuwe mogelijkheden voor zowel individuen als organisaties om communicatiedoelen te realiseren. In de opleiding is aandacht voor het ontwerp, de acceptatie, het gebruik en de effecten van media met een bijzonder accent op de nieuwe media. Organisatiecommunicatie Nieuwe media en communicatie

10 Cw - toekomstperspectief
Onderzoeken …marktonderzoek …organisatieproblemen …mediaonderzoek …in ziekenhuizen …bij een reclamebureau Organiseren …als marketing manager …in een non-profit organisatie …als projectmanager …als persvoorlichter …als PR-manager Ontwerpen …bij een reclamebureau …als communicatie consultant …bij een marketingbureau …op de politieacademie …als campagneleider …bij de overheid Benadruk de vele kanten die je op kunt met CW. Bouke organiseert de communicatiebehoefte tussen klanten en PostNL. Floor ontwerpt campagnes en communicatiestrategieën voor opdrachtgevers. Johannes onderzoekt en implementeert communicatie-strategieën in organisaties

11 Utwente.nl/bachelor/psy
Psychologie Utwente.nl/bachelor/psy De volgende studie waarover ik iets ga vertellen is Psychologie.

12 Psy - Een voorbeeld Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. Kunnen jullie dit lezen? Onderzoek heeft uitgewezen dat de volgorde van letters in een woord niet heel erg belangrijk is voor de leesbaarheid. Zolang de eerste en laatste letter op hun plaats staan, maakt de volgorde van de overige letters weinig uit. Enkele tekens weglaten of verwisselen in kleine woorden levert niet echt problemen op, maar als je dit zou doen in lange woorden wordt het wel lastig. Alleen de klinkers schrijven is echter ook niet voldoende. Welke lettertekens je precies zou kunnen weglaten om het begrijpelijk te houden is (nog) niet bekend.

13 Basisgebieden in de psychologie
Werking van de hersenen: aandacht, waarnemen, denken, spreken, onthouden (cognitieve psychologie of functieleer) Interne mentale processen ter verklaring van menselijk gedrag. Bijv.: Hoe plannen en leren we een beweging? Veranderlijk in de tijd (ontwikkelingspsychologie). Op welk moment gaan kinderen een grapje begrijpen? Ontwikkeling van: cognitie, intelligentie, taal, sociale omgeving, emotie, sekseverschillen. Verschillen tussen mensen (persoonlijkheidspsychologie). Persoon als geheel bestuderen. Welke individuele verschillen zijn er? Mensen gedragen zich op een bepaalde manier, los van de situatie. Interactie met anderen (sociale psychologie). Bijv: groepsprocessen, wanneer help je een ander wel of niet? Of: je aanpassen aan anderen om je heen. Informatieverwerking in de hersenen Ontwikkeling Persoonlijkheid Sociale psychologie

14 Waarom psychologie aan de ut
Projectonderwijs: samenwerken in projecten Unieke specialisaties Unieke specialisaties: Uniek voor de opleiding aan de Universiteit Twente is dat de basisgebieden van de Psychologie zijn gekoppeld aan de behoefte uit het werkveld. Hieruit zijn vijf specialisaties ontstaan die in de bacheloropleiding al aan bod komen: Human Factors & Engineering Psychology Conflict, Risico & Veiligheid Instructie, Leren & Ontwikkeling Gezondheidspsychologie Positieve Psychologie & Technologie (Klinische Psychologie) Projectonderwijs: samenwerking in projecten: In de bacheloropleiding Psychologie aan de Universiteit Twente pak je in projectteams actuele, praktische problemen aan. Je komt in contact met opdrachtgevers uit het werkveld, analyseert het probleem en ontwerpt een bruikbare interventie om gedragsverandering te bevorderen Systematisch oplossingen ontwerpen: In de projecten maak je kennis met verschillende professionele rollen en thema’s binnen de psychologie: als Ontwerper, als Onderzoeker of als Organisator. Door deze manier van werken ontdek je waar jouw kracht ligt. Sterk en nieuwe media en technologie: Nieuwe media en technologie betekenen veel voor de psychologie. Mensen leren steeds meer via multimedia, games of simulaties. De opleiding richt zich op zowel de sociale als de technologische aspecten van maatschappelijke problemen. In de opleiding onderzoek je bijvoorbeeld of 'serious games' kunnen worden ingezet in het onderwijs. Ook in de gezondheidszorg wordt informatietechnologie steeds meer toegepast. Je onderzoekt bijvoorbeeld welke impact technologische innovaties als het elektronisch patiëntendossier en social media hebben op de gezondheid. Kleinschalig en persoonlijk: In plaats van de gemiddeld 500 eerstejaars studenten bij andere universiteiten zijn het er in Twente ongeveer 200. Hierdoor is er een informele en prettige sfeer onder docenten en studenten. Sterk in nieuwe media & technologie Persoonlijk & kleinschalig Systematisch oplossingen ontwerpen

15 Cognitie & Ontwikkeling
Psy - Het 1e jaar Jaar 1 Psychologie & Ontwerpen Sociaal gedrag Cognitie & Ontwikkeling Het individu Het Twents Onderwijsmodel staat in het teken van projectonderwijs in modules. In een bachelor studiejaar komen 4 modules aan bod, waarin je in teamverband gaat werken aan een project vanuit de praktijk. In de projecten maak je kennis met verschillende professionele rollen en thema’s binnen de psychologie: als Ontwerper, als Onderzoeker of als Organisator. In deze manier van werken ontdek je waar jouw kracht ligt. Hoe zien de modules van het eerste jaar er nu voor de opleiding Psychologie uit? (klik) Voor het eerste jaar hebben we de modules Psychologie&Ontwerpen, Sociaal Gedrag, Cognitie&Ontwikkeling en Het individu. Per module staat 1 project centraal. In deze module komen meerdere onderdelen aan de orde, zoals theorie en practica. Alle onderdelen in de module hebben met dat ene onderwerp te maken. Doordat het onderwijs sterk samenhangt heb je de kennis van het ene onderdeel nodig om het andere onderdeel te kunnen begrijpen. De ervaring leert dat je zo sneller, beter en leuker studeert.

16 PSY - Het 1e jaar Project Sociale psychologie Onderzoek & statistiek
Ontwerpen Sociaal gedrag Cognitie & Ontwikkeling Het individu Theorie: Sociale psychologie Methoden & Technieken: Onderzoek & statistiek Vaardigheden: Academisch schrijven, samenwerken in groepen In de module ‘Sociaal Gedrag’ staat het gedrag van mensen in groepen centraal. Project: Het project gaat over de manier waarop mensen met elkaar omgaan en hoe zij elkaar beïnvloeden. Een voorbeeld daarvan is problematisch gebruik van social media onder jongeren. Denk aan Facebook/Twitter. Theorie: Je krijgt door middel van hoorcolleges theorie over de sociale psychologie en de ontwikkeling van sociaal gedrag bij jongeren. Methoden en Techniek: En je krijgt statistiekcolleges en practica waarmee je bijvoorbeeld leert hoe je door middel van statistische berekeningen kunt aantonen dat er verschillen zijn tussen groepen jongeren. Zijn er bijvoorbeeld verschillen in hoe vaak jongens gebruik maken van social media ten opzichte van meisjes. Psychologische vaardigheden: Ter ondersteuning van het schrijven van een verslag voor het project leer je door middel van werkcolleges hoe je een academisch verslag moet schrijven. Verder ga je je in het kader van het thema sociaal gedrag in deze module verdiepen in hoe mensen samenwerken in groepen. Dat kun je vooral ook goed gebruiken voor de samenwerking in jouw groep. Project

17 Onderwijs & serious games
Psy – voorbeelden In de opleiding Psychologie is Onderwijs een belangrijk thema. Binnen de opleiding Psychologie komen ook onderwijskunde aspecten aan de orde. Voor de voorlichter is het vooral relevant om hier zijn eigen ervaringen met het thema te delen. Vertel dat dit voorbeelden zijn van thema’s (en dus geen vakken!) die aan de UT worden behandeld. Maak duidelijk hoe de verschillende pijlers terug komen in de thema’s van de opleidingen. Voor de voorlichter is het vooral relevant om hier zijn eigen ervaringen met het thema te delen. Vertel dat dit voorbeelden zijn van thema’s (en dus geen vakken!) die aan de UT worden behandeld. In de masterspecialisatie Human factors en mediapsychologie (HFM) staat de interactie tussen mens en techniek centraal. Je leert hoe je met kennis over de psychologie technologische toepassingen kunt ontwerpen of verbeteren. En je ontdekt wanneer mensen technologie omarmen of juist niet. Ook kijk je hoe beeldgebruik in de verschillende media bepaalt hoe de lezer of kijker de boodschap ontvangt. Mensen leren hun leven lang: individueel, met anderen, op school, tijdens een opleiding, in hun werk en daarbuiten. Binnen het thema onderwijs leer je deze leerprocessen beschrijven, verklaren en voorspellen. Ook maak je kennis met ontwerpmodellen waarmee je onderwijs kunt analyseren en vormgeven. Hoe kunnen bijvoorbeeld games ingezet worden om onderzoekend leren te stimuleren? Onderwijs & serious games Human Factors

18 toekomstperspectief Je kunt aan de slag.. Of… Maar ook..
…bij een gemeente of de overheid …bij het Trimbos Instituut …bij de politie …in het ziekenhuis …bij de GGD …in de verslavingszorg …bij een reclamebureau Of… …als hulpverlener in de verslavingszorg …bij het voedingscentrum, voorlichten …bij Artsen Zonder Grenzen …bij 3VO Kind & Verkeer Maar ook.. …op scholen, lesmethodes maken …bij een reclamebureau …in het voedingscentrum …op de politieacademie Benadruk de vele kanten die je op kunt met Psychologie. Kim ontwikkelt trainingen voor kinderen op de basisschool gericht op hun sociaal emotionele ontwikkeling. Jorne ontwerpt gezondheids-programma’s die bijdragen aan het verminderen van psychische problemen met behulp van nieuwe media. Tijs doet onderzoek naar ICT in het bedrijfsleven en bij de overheid.

19 Thuis op de universiteit
studeren Thuis op de universiteit Studentenleven: Hierbij is het zaak te vertellen (en vooral ook uit te stralen) hoe bruisend het studentenleven in Enschede is, maar houd altijd de gemotiveerde studiehouding die de UT verwacht in het achterhoofd. Het gaat er in dit deel vooral om, om je eigen verhaal te vertellen. Let erop dat als je onder tijdsdruk staat, je je verhaal wat inkort.

20 studieopbouw 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas Middelbare school
Bachelor Master 3e klas 4e klas 5e klas 6e klas jaar1 jaar2 jaar3 jaar4 Het bachelor/master systeem wordt toegelicht aan de hand van verschillende blokken. Er is ervoor gekozen om de middelbare school op te nemen in het overzicht, zodat de scholieren beter kunnen inschatten hoeveel tijd ze nog hebben om een studiekeuze te maken. Voor de voorlichter is het belangrijk op de verschillen tussen de studiejaren in de bachelor aan te geven. Bijvoorbeeld dat in het eerste jaar de basis wordt aangelegd en je in de volgende jaren steeds verder gaat verdiepen.

21 toelatingseisen Opleidingen NT NG EM CM Psychologie +
Communicatiewetenschap Alleen de vwo instroomeisen zijn relevant. Scholenvoorlichtingen worden vrijwel nooit voor een havo publiek gegeven. Als er wel havo-scholieren aanwezig zijn, is het van belang dat zij contact opnemen met een studieadviseur. Geef ook de instroomeisen aan voor de andere studies in je faculteit en licht deze even kort toe.

22 enschede Zeker als je wat verder weg voorlichting geeft, weten scholieren vaak niet waar de UT ligt. De kaartjes geven hier wat inzicht in. Het kan zijn dat mensen zich op dat moment pas realiseren hoe ver weg Enschede weg ligt. Als je hier vragen over krijgt kun je vertellen dat kamers in Enschede relatief goedkoop zijn en makkelijk verkrijgbaar. Misschien kun je wat vertellen over hoe jij het hebt ervaren om (als dit het geval is) verder van huis te studeren en welke voordelen dit heeft. Let er bij dit soort vragen altijd op dat je nooit in de verdediging schiet!

23 De campus Dit kan het eerste beeld zijn wat de scholieren van de campus krijgen. Geef aan dat alle gebouwen van de opleidingen hier zitten, er veel ruimte is voor sport en dat je zelfs op de campus kunt wonen! Wijs als je de tijd hebt nog wat leuke plekken aan zoals het zwembad, de plek van je eigen sportvereniging of de supermarkt/kapper.

24 De oude markt Laat zien hoe dichtbij de campus eigenlijk van het centrum van Enschede ligt. Dat er naast een bruisend studentenleven op de campus, deze ook in de stad Enschede zelf bestaat.

25 Op kamers In de stad Op de campus
Hier kun je laten zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om in Enschede te wonen. Het is natuurlijk goed om te vertellen dat kamers goedkoop zijn en makkelijk te vinden. Vertel vooral hoe jij nu woont en wat jouw ervaring is met op kamers gaan. In de stad Op de campus

26 65 20 5 16 verenigingen sportverenigingen cultuurverenigingen
gezelligheidsverenigingen 16 studieverenigingen Eerst kun je vertellen dat als je gaat studeren je een Xtra-card kunt aanschaffen waarmee je voor een vriendenprijsje toegang krijgt tot 65 verschillende sportverenigingen, en onder andere onbeperkt toegang tot het zwembad. Je kunt wat vertellen over de hoge klimwand op één van onze studentflats. Rechts zie je een foto van de Batavierenrace. Vertel vooral over je eigen sportvereniging. Je kunt ook aan het publiek vragen wat zij van sport doen, waarbij je laat blijken dat vrijwel elke sport op de campus te doen is. Mocht een sportvereniging niet aanwezig zijn op de campus, vertel dan dat het ook mogelijk is om zelf een sportvereniging op te starten. Naast de sportverenigingen zijn er ook cultuurverenigingen. Als je zelf wat aan cultuur doet kun je over je eigen ervaringen vertellen. Anders kun je aan de hand van de plaatjes vertellen dat er bijvoorbeeld een toneelgroep is die elk jaar een musical voorbereid, of dat je ook bij de breakdancevereniging kunt gaan. Zit je zelf bij een studentenvereniging of dispuut? Vertel dan over je eigen ervaringen. Mocht je niet bij een studentenvereniging zitten, vertel dan welke verschillende opties je allemaal hebt en misschien wat over de pakkerij. Studievereniging Vertel hier iets over wat de studievereniging voor de studenten doet. Benadruk de studiegerelateerde kant: boeken, excursies, maar ook de gezelligheidskant. Misschien ben je zelf actief bij de studievereniging? Vertel hier dan iets over.

27 Kick-in 9 dagen Kick-In Afsluiter van het studentendeel: De KickIn! Vertel in het kort hoe de introductieperiode werkt en welk doel deze heeft. Benadruk hier vooral hoe gemakkelijk deze introductieperiode het jou heeft gemaakt om nieuwe mensen te leren kennen en ervoor heeft gezorgd dat je je snel vertrouwd voelde in Enschede.

28 22 en 23 november 2013 Kom je naar de open dag?
Dit is waar de hele presentatie om draait! Zorgen dat de scholieren en hun ouders naar de Open Dagen komen! Vertel dat je nog veel meer kunt vertellen over je studie of de campus, maar dat het het beste is om het ook een keer een zelf te ervaren. Vertel nogmaals waar ze zich aan kunnen melden voor deze dag. Tip1: heb je nog erg oriënterende scholieren in de klas? Spoor ze dan aan om naar het oriëntatieprogramma te gaan op de open dag. ‘s Ochtends volgen ze dan een programma waarbij studenten van alle opleidingen aanwezig zullen zijn. ‘s Middags kunnen ze nog naar een opleidingsspecifiek programma, dit laatste hoeven ze niet van te voren aan te geven. Tip2: heb je 6VWO’ers in de klas? Spoor ze dan aan om naar de eerstvolgende Open Dag te komen. Voor 6VWO’ers of andere scholieren die al heel goed weten welke studie ze willen doen kan het goed zijn om te vertellen dat deze scholieren een meeloopdag kunnen aanvragen. (Over de meeloopdag is geen aparte sheet opgenomen, omdat we graag willen dat scholieren eerst naar een Open Dag komen en de meeloopdag gebruiken om de uiteindelijke beslissing te maken. De meeloopdag is in ieder geval geen oriëntatiemiddel)

29 Online colleges communicatiewetenschap
Bekijk de online colleges en test je communicatie kennis in de quiz!

30 Twente academy Vertel kort wat Twente Academy voor de scholieren kan betekenen. Zo kun je makkelijker je examens halen door gebruik te maken van de online leeromgeving. Kun je bijgespijkerd worden in vakken waar je moeite mee hebt. Ook kun je mee doen aan wedstrijden, zoals de profielwerkstukkenwedstrijd.

31 Meer informatie utwente.nl/bachelor t. 053-4895489 e. study@utwente.nl
Leg bij deze slide de nadruk op wat je met de website kunt doen: Informatie vinden over alle opleidingen (ook masters), informatie vinden over de universiteit en over de campus, chatten met voorlichters en contact gegevens vinden, de algemene brochure bestellen en inschrijven voor de voorlichtingsdagen/meeloopdagen. Voor verdere vragen kunnen scholieren/ouders altijd persoonlijk contact opnemen met het Studie-informatiecentrum. Vertel dat zij de hele week klaar zitten om alle vragen te beantwoorden. Dit kunnen vragen over studies zelf zijn, maar ook over allerlei andere zaken die bij studeren komen kijken. utwente.nl/bachelor Of neem contact op met het Studie-Informatiecentrum: t e. fb. facebook.com/UT.studievoorlichting

32 Utwente.nl/bachelor/CW Utwente.nl/bachelor/psy
Tot ziens! Utwente.nl/bachelor/CW Utwente.nl/bachelor/psy Geef de mogelijkheid voor het stellen van vragen.


Download ppt "High tech human touch Utwente.nl/bachelor"

Verwante presentaties


Ads door Google