De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARM en Rijk Hoofdstuk 2 in de verenigde staten

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARM en Rijk Hoofdstuk 2 in de verenigde staten"— Transcript van de presentatie:

1 ARM en Rijk Hoofdstuk 2 in de verenigde staten

2 De rijke Verenigde Staten 2.1
Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP (Bruto Nationaal Product) is het hoogste ter wereld. Amerikanen zijn de grootste consumenten in de wereldgeschiedenis Het bruto nationaal product (bnp) is de waarde van alle goederen en diensten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) door een bepaald land worden geproduceerd. BNP/hoofd: BNP delen door het aantal inwoners van het land. Het BNP/hoofd is dollar (iets lager dan Nederland).

3 BNP BNP/hoofd Land of Regio BNP (in milj $) Wereld 69.899.225
Europese Unie 1 Verenigde Staten 2 China 3 Japan 4 Duitsland 5 Frankrijk 6 Brazilie 7 Verenigd Koninkrijk 8 Italië 9 Rusland 10 India 17 Nederland 22 België BNP/hoofd: rangschikking van de gemiddelde rijkdom in een land (niet iedereen verdient het gemiddelde). BNP: wat opvalt in de ranglijst is dat de top 10 bestaat uit landen met veel inwoners of hele rijke landen

4 BNP per hoofd van de bevolking 2012[1]
██ > $ ██ $ $ ██ $ $51.200 ██ $ $25.600 ██ $ $12.800 ██ $ $6.400 Bron Wikipedia ██ $1 600 - $3.200 ██ $800 - $1.600 ██ $400 - $800 ██ < $400 ██ onbekend

5 Ongelijkheid in Amerika
Niet iedereen is even rijk. De ongelijkheid is groot voor zo’n rijk land. De armste 20% van de bevolking verdient slechts 4% van het totale inkomen. Door deze ongelijkheid is ook de koopkracht ongelijk verdeeld. 46 miljoen (15%) van de Amerikanen leeft onder de armoedegrens. Door de inkomensverschillen zijn er in Amerika drie verschillende klassen: - de lage klasse - de middenklasse - de hoge klasse

6 Koopkracht: de hoeveelheid producten die je van je inkomen kunt kopen.
Armoedegrens: het inkomen dat je minimaal nodig hebt om te kunnen voorzien in je behoefte aan voedsel, kleding, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Met een Lorenzcurve kun je in beeld brengen hoe inkomens zijn verdeeld over personen. De armste 20% van de bevolking verdient slechts 4% van het totale inkomen. De rijkste 20% van de bevolking verdient 50% van het totale inkomen.

7 De arme en rijke Amerikaan
Arme Amerikanen doen laagbetaald werk (eenvoudig fabrieks- of plattelandsarbeid)of zijn werkloos (11%). Arme Amerikanen zijn vaak: - Afro-Amerikanen (zwarte Amerikanen) of - Hispanics (Spaans sprekende immigranten uit Latijns Amerika). Andere arme Amerikanen zijn vaak - ouderen of gezinnen met één ouder. Rijke Amerikanen zijn vaak: - blanke-Amerikanen (van Europese afkomst) of - Aziaten (oorspronkelijk uit landen als Japan, China, India, Zuid-Korea). Aziaten zijn vaak goed opgeleid en wonen voornamelijk aan de westkust van de VS. In steden als Los Angeles, San Francisco en Seattle.

8 Groei van Detroit 2.2 Detroit ligt in het noorden van de VS.
Tussen 1850 en 1950 groeide de bevolking tot 2 miljoen inwoners. Veel werkgelegenheid in de auto-industrie. Veel Afro-Amerikanen (laag opgeleid, afstammelingen van slaven) verhuisden van het zuidoosten (plantagearbeiders) naar Detroit. Een belangrijk persoon voor de Afro-Amerikanen was Martin Luther King, een leider van de zwarte burgerrechtenbeweging

9 Samenhangende oorzaken van de groei van steden:
Ontwikkeling van de industrie. Er kwam een groei van werkgelegenheid in de steden door de uitvinding van machinaal produceren. Pullfactor: aantrekkingskracht: positieve reden om zich in een bepaald gebied te vestigen. Het sterftecijfer daalde als gevolg van een groeiende welvaart en daaraan gekoppeld een betere gezondheidszorg. Het geboortecijfer bleef hoog en de bevolking groeide snel. In de landbouw vond mechanisatie plaats. Veel mensen trokken van het platteland naar de stad. Pushfactor: afstotende kracht: negatieve redenen om uit een bepaald gebied te vertrekken. Het verlies van werkgelegenheid in de landbouw vormde een pushfactor. Urbanisatie: situatie van bevolkingsontwikkeling waarbij de kern sneller groeit dan de ring en de agglomeratie ook groeit.

10 Vanaf begin 20e eeuw veel veranderingen:
Overbevolking  rijke bewoners verhuisden naar de suburbs (rondom de stad). Vanaf 1950 steeg het autobezit en ook het aantal suburbs. Fabrieken verhuisden naar de stadsrand (verkeersproblemen en geen ruimte om uit te breiden). Door de opkomst van auto’s uit Azië ging er veel auto- industrie failliet. Dus een groot verlies aan banen.

11 Vanaf begin 20e eeuw veel veranderingen:
Veranderingen in Detroit Vanaf begin 20e eeuw veel veranderingen: Overbevolking  rijke bewoners verhuisden naar de suburbs (rondom de stad). Suburb: plaats in de buurt van de grote stad die voor werk en voorzieningen sterk afhankelijk is van die grote stad. Vanaf 1950 steeg het autobezit en ook het aantal suburbs. Fabrieken verhuisden naar de stadsrand (verkeersproblemen en geen ruimte om uit te breiden). Door de opkomst van auto’s uit Azië ging er veel auto-industrie failliet. Dus een groot verlies aan banen.

12

13 Crisis in het centrum Hoge werkloosheid (25%).
Veel mensen leven onder de armoedegrens (33%). Veel huizen zijn verlaten (spookwijken). Arme stad: minder mensen en bedrijven  minder belastinggeld. Minder belastinggeld  slecht onderwijs. Gezondheidsproblemen: arme mensen eten slechter voedsel. Slecht voedsel leidt tot ziekte. Gezondheidszorg is te duur voor arme mensen. Gevolg: levensverwachting is laag (lager dan de mensen in een suburb). Buitenstaanders kunnen dergelijke wijken maar beter mijden, is het advies.

14 Hier woonden vroeger de - voor het merendeel blanke - werknemers en leidinggevenden van de bedrijven, voordat ze de stad uitvluchten. De panden zijn bijna voor niets te huur of te koop. Met wat geluk heb je voor duizend dollar een huis. Er zijn echter geen gegadigden. Grond kost bijna niets, maar geld om er een huis op te bouwen is niet te lenen

15 3 december 2013, 17:50 Rechter keurt faillissement Detroit goed
Zestig jaar geleden was Detroit met bijna twee miljoen inwoners een van de grootste steden van de Verenigde Staten. Nu wonen er nog maar zo’n mensen. Indertijd had Detroit geld, dankzij een bloeiende auto-industrie, en was er trots op. Bron NRC

16 Leven in de suburb Meeste mensen in Detroit wonen in suburbs. Dit zijn uitgestrekte woongebieden rondom de stad. Uitgestrekte woonwijken, je hebt een auto nodig. Veel gezinnen hebben meerdere auto’s. Je moet redelijk rijk zijn om in een suburb te wonen (huis, auto(’s)).

17

18 Ruimte voor landbouw 2.3 Grote delen van de Verenigde Staten zijn
zeer geschikt voor de landbouw. 1. vlak 2. gunstig klimaat In het zuiden: rijst en katoen In het noorden: maïs en veeteelt In het noorden en midden: veel (verschillende soorten) granen

19 Er zijn ook gebieden die niet geschikt zijn voor landbouw.
1. Bergen als Rocky Mountains Hier vind je bijna geen landbouw 2. Woestijnen en steppen Hier vind je geïrrigeerde landbouw of extensieve veeteelt. Extensieve veeteelt: is een vorm van veehouderij waarbij kleine groepen dieren gevoed worden op grote oppervlaktes land. Het vindt toepassing op bijvoorbeeld Prairie, berghellingen en steppes Geïrrigeerde landbouw: op grote schaal water naar landbouwgrond transporteren om de gewassen mee te bevloeien.


Download ppt "ARM en Rijk Hoofdstuk 2 in de verenigde staten"

Verwante presentaties


Ads door Google