De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BO-Interface Beschrijving van de Baan kant van de interface tussen Baan en Objective (WMS en MES)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BO-Interface Beschrijving van de Baan kant van de interface tussen Baan en Objective (WMS en MES)"— Transcript van de presentatie:

1 BO-Interface Beschrijving van de Baan kant van de interface tussen Baan en Objective (WMS en MES)

2 BO-Interface / www.quintict.nl
Inleiding De BO-Interface is de interface tussen BaanIVc4 en Objective WMS (Warehouse Management System) Objective MES (Manufacturing Execution System) Kanttekeningen De layout van de diverse informatiestromen is beschreven in DIF-InterfaceFiles-12.xlsx De interface is ASCII file based: de informatie wordt weggeschreven in csv files die vervolgens door een importerend programma in de “tegenoverliggende” applicatie worden ingelezen en verwerkt De csv files worden weggeschreven in en ingelezen uit een vastgelegde directory structuur onder de zogenaamde BO-TopDirectory op de Baan server (Unix). donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

3 BO-Interface / www.quintict.nl
BO-Architectuur – Verwerking BO-Interface TopDirectory Exporteer data naar Objective Importeer data van Baan tccomdll7000 ??? BaanIVc4 Objective WMS/MES tccom7000m000 ??? Objective Importeer data van Objective Exporteer data naar Baan donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

4 BO-Interface - Stromen
donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

5 BO-TopDirectory - Structuur
De plaats van de BO-TopDir is ingesteld in tabel tcmcs095 (COM-1-1-bodi parameter) De “naarobje” files worden door Baan in de relevante subdir (op de Baan server) geplaatst en vervolgens door Objective overgehaald naar de Objective server De “naarbaan”files worden door Objective in de relevante subdir (op de Baan server) geplaatst, vervolgens door Baan verwerkt en na de verwerking naar de relevante bu (backup) subdir verplaatst donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

6 Inkomend: tccom7000m000 (Importeer Objective data)
De verwerking kan op diverse manieren gestuurd worden: Via max.iteraties (0=oneindig), stoptijd en flagfile (importing<company>) donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

7 Inkomend: tccom7000m000 (Importeer Objective data)
Kanttekeningen Importeren vereist dat de flagfile <topdir>/importing<cmp> aanwezig is. Verwijderen van de flagfile maakt dat de tccom7000m000 sessie de huidige verwerkingsslag afrondt en vervolgens eindigt De sessie moet worden uitgevoerd door de interfaceuser (COM-1-1-user) Per stroom wordt een applicatielock geset zodat elke stroom steeds slechts door 1 tccom7000m000 sessie wordt verwerkt. Na verwerking verdwijnt de applicatielock Na/tijdens de productiegang moet tccom7000m000 worden opgenomen in cron en –bijvoorbeeld- om de 10 minuten alle stromen 1x verwerken Om te garanderen dat alle benodigde gegevens zijn ingelezen start tccom7000m000 met het maken van een “foto” van elke stroom directory (van 83 naar 13!). Vervolgens worden deze “bevroren” directoryfiles achtereenvolgens (van 13 naar 83!) verwerkt. Dit garandeert dat routings (13-stroom), stuklijsten (14-stroom) en partijen (15-stroom) op tijd aanwezig zijn. donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

8 BO-Interface / www.quintict.nl
Uitgaand: ExitPoints van order-gerelateerde stromen naar Objective (tccomdll7000) De uitgaande interfacestromen ontstaan steeds binnen reports. Het aanmaken van de uitgaande interfacefiles wordt uitgevoerd door tccomdll7000. De geselecteerde reports zijn dus verbonden met deze dll Onderstaand de gekozen ExitPoints/reports per stroom: 31 (Verwachte Inkoop Ontvangsten): Goederenontvangstbon (tdpur441001si1) 32 (Verwachte Verkoop Retouren): Magazijnbon (tdsls440201si1) 33 (Verwachte Aanvul Ontvangsten): Aanvulorder Goederenontvangstbon (tdrpl ) 35 (Verwachte Verkoop Leveringen): Magazijnbon (tdsls440201si1) 36 (Verwachte Aanvul Leveringen): Aanvulorder Magazijnbon (tdrpl ) Nota bene: Productieorders, Routings, Stuklijsten en Partijen worden beheerd door Objective. Er is dus geen ExitPoint voor Productieorders; de Productieorders ontstaan in Objective en worden via de 37-stroom in Baan gecreëerd. donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

9 BO-Interface / www.quintict.nl
BO-Interface - Menu Aan het standaard Baan start menu is een nieuw menu toegevoegd: tccombaanobje. Dit menu bevat: Importeer Objective data Errors opvragen: deze query toont de interfaceboodschappen van vandaag en gisteren die met “ERR:” beginnen (i.c. toon fouten) BO-interfacelog: de query toont de geselecteerde boodschappen Artikelen: stuurt gewijzigde artikelen naar Objective (obv ref.table) Klanten: stuurt gewijzigde klanten naar Objective (obv ref.table) StdAflev: standaard afleveradressen naar Objective Eenm Aflev: eenmalige afleveradressen naar Objective Leveranciers: gewijzigde leveranciers naar Objective (obv ref.table) Niet gebruikte ontvangstregels: tijdens de nachtverwerking te draaien query die er voor zorgt dat de volgende dag nieuwe ontvangstnummers zullen worden gegenereerd BO-interfacelog opschonen: verwijder records t/m datum Initialiseer RefTables: leegmaken tiitm901, tccom910, tccom920 BO-interface parameters: query die de setting van de BO-parameters (in tabel tcmcs095) toont donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

10 BO-Interfacelog opvragen & opschonen, Errors opvragen
De BO-Interfacelog kan via query objlog en objlogerr worden opgevraagd (objlogerr toont slechts de fouten vanaf gisteren) Via query objlogdel kan de BO-Interfacelog worden opgeschoond donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

11 Artikelen, Klanten, AfleverAdressen, Leveranciers naar Objective
Artikelen, Klanten, Leveranciers worden slechts naar Objective gestuurd als de voor Objective relevante gegevens (in vergelijking met de vorige keer dat de gegevens naar Objective zijn gestuurd) zijn gewijzigd De desbetreffende referentietabel (tiitm901, tccom910, tccom920) bevat de setting van de eerder gestuurde gegevens De referentietabellen kunnen leeg worden gemaakt mbv query objrefini (Initialiseer RefTables). Alle Afleveradressen (zowel standaard als eenmalig) worden naar Objective gestuurd (er wordt dus niet gekeken of de gegevens gewijzigd zijn) Filters: De courante artikelen worden gestuurd (zie COM-1-1-csig). Er wordt nota bene momenteel NIET gecheckt of het default magazijn van het artikel een Objective magazijn is Klanten (+afleveradressen) worden gestuurd als er de afgelopen 2 jaar omzet was Leveranciers worden gestuurd als er de afgelopen 2 jaar omzet was donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

12 Niet-Gebruikte Ontvangstregels opschonen
Als een nieuw Ontvangstnummer wordt gegenereerd wordt voor elke inkooporderregel van de inkooporder een ontvangstregel klaargezet. Vandaag niet gebruikte ontvangstregels zullen open blijven staan totdat de regel ontvangen wordt. Een Ontvangstnummer kan zo ontvangsten gaan bevatten die op verschillende dagen gedaan zijn. Dat werkt verwarrend. Query objdelpur verwijdert de niet-gebruikte ontvangstregels. Query objdelpur moet worden gedraaid tijdens de nachtverwerking, zodat de volgende dag nieuwe Ontvangstnummers zullen worden gegenereerd Nota bene: Queries die unattended draaien mogen geen selectiescherm naar voren brengen (van, t/m filters). Als de query in een job wordt opgenomen moeten eventuele van, t/m velden dus verwijderd worden (i.c. “open” worden gezet) donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

13 BO-Interface - Parameters
De setting van de parameters kan worden bekeken met query objmcs095 donderdag 6 april 2017 BO-Interface /

14 BO-Interface – Eerste Vrije Nummers
Muteren van Eerste Vrije Nummers donderdag 6 april 2017 BO-Interface /


Download ppt "BO-Interface Beschrijving van de Baan kant van de interface tussen Baan en Objective (WMS en MES)"

Verwante presentaties


Ads door Google