De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Byounique Jaarverslag 2013. Stichting Byounique Zorgen dat kansarme kinderen in ontwikkelingslanden niet in aanraking komen met justitie, maar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Byounique Jaarverslag 2013. Stichting Byounique Zorgen dat kansarme kinderen in ontwikkelingslanden niet in aanraking komen met justitie, maar."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Byounique Jaarverslag 2013

2 Stichting Byounique Zorgen dat kansarme kinderen in ontwikkelingslanden niet in aanraking komen met justitie, maar juist een goede toekomst op kunnen bouwen. Wereldwijd zitten meer dan 1 miljoen kinderen vast in politiecellen en gevangenissen. Hun situatie is uitzichtloos: Opgesloten samen met volwassenen, met alle kans op misbruik Jarenlang in voorarrest Opeengepakt met honderden anderen in veel te kleine ruimtes Gebrek aan alles: voeding, medische zorg, kleding, hygiëne Geen contact met familie of vrienden Geen mogelijkheid tot opleiding of training Bij vrijlating gedropt zonder dat je weet waar je naar toe kunt Gebrek aan begeleiding maakt de kans op recidive groot. Een probleem voor de kinderen en de gemeenschap. Byounique biedt deze kinderen een 2 e kans op een goede toekomst.

3 Stichting Byounique Doelstelling: Voorkomen dat kinderen delicten plegen Als zij dit toch doen, zorgen dat zij kindvriendelijk worden behandeld en via rehabilitatieprojecten alsnog een goede toekomst op kunnen bouwen Hoe bereiken wij dit? Malawi: Preventie Rehabilitatie Bewustwording Nederland: Ondersteuning team Malawi Voorlichting en communicatie Maatschappelijk debat Fondsenwerving

4 Malawi Preventie Alternatieve straffen voor kinderen die voor het eerst een delict plegen (HALT). Resultaten 2013: 3 voorbereidende partnerbijeenkomsten Realistisch projectplan 1 e pilot oktober t/m december: o 7 kinderen: 5 jongens, 2 meiden o 10 groepssessies o 7 individuele sessies o 15 huisbezoeken o 1 evaluatiesessie o 1 kind aangemeld bij straatkinderenproject o 3 kinderen aangemeld op school o Wekelijkse deelname jeugdpolitie Projectvoorbereiding 2014

5 Malawi Rehabilitatie In de jeugdgevangenis Mikuyu in het Zuiden van Malawi zorgen we middels counselling voor een goede terugkeer naar de maatschappij. Resultaten 2013: 55 jongens succesvol begeleid 123 huisbezoeken 41 families bezoeken Mikuyu 60 jongens in open office 4 Educatieve activiteiten voor alle jongens 4 Educatieve activiteiten voor personeel 20 jongens in kapperstraining 10 jongens in pilot houtbewerking Diploma-uitreiking, sporttenue, medicatie, 70 schoolbanken 93% zonder recidive 9 maanden na vrijlating

6 Malawi Bewustwording Bewustwording in de gemeenschap wordt vooral gecreëerd via lopende projecten: Voorlichting over HALT Voorlichting tijdens huisbezoeken aan ouders/verzorgers en leden van de leefgemeenschap 4 trainingsochtenden gevangenispersoneel Specifieke activiteiten: Voorlichting bij 15 bedrijven Voorlichting bij 5 religieuze instanties Deelname African Prisons Day Samenwerking met Catholic University en Chancellor College voor presentaties en stages Lokaal magazine publiceert artikel over Byounique in maart-mei 2014 issue

7 Activiteiten in Nederland Ondersteuning bieden aan het team in Malawi: 3 persoonlijke bezoeken aan team Malawi Wekelijks en maandelijks contact via internet en efficiënt rapportagesysteem Capaciteitsopbouw en teambuilding Voorlichting en communicatie: Met name via eigen en gratis media:  7 nieuwsbrieven  1 jaarverslag 2012  1 kerstkaart  Facebook & website Maatschappelijk debat: Deelname evaluatie Child Justice System in Malawi: Malawi Justice for Children 2013

8 Fondsen kwamen in 2012/2013 voornamelijk van oprichters en vrienden. Eerst wilden we bestaansrecht en noodzaak beoordelen. In 2013 eerste gerichte activiteiten fondsenwerving voor duurzame uitvoering en uitbreiding. Resultaten in 2013: € 3.280 donaties en giften € 9.525 sponsoring Nederland € 1.000 sponsoring Malawi € 15.513 eigen bijdrage oprichters Plan fondsenwerving 2014: Vasthouden huidige donoren Meer richten op samenwerking met bedrijven Minimaal 2 acties derden Malawi uitdaging in hoog beroep op weinig donoren/bedrijven Fondsenwerving

9 Strategie Strategie: Verbeteren van jeugdrechtssystemen; Kinderen in de leeftijd 7-22 jaar; Kinderen aantoonbaar risico op delinquent gedrag; Eigen, lokale Byounique teams; Toewerken naar zelfstandige, lokale uitvoering met minimaal toezicht vanuit Nederland; Persoonlijke aanpak richting donoren en belangstellenden; Durven pionieren; Passie, creativiteit en professionaliteit als basis voor al ons handelen Algemene uitgangspunten: Doelmatigheid en effectmeting Geen winstoogmerk Volledige transparantie en open communicatie Duurzaamheid Samenwerking met betrouwbare partners Risicomanagement

10 Beleid Beleidsplan 2014 Malawi: Stabilisering projecten Zomba Professionalisering en uitbreiding praktijkonderwijs Mikuyu Uitbreiding rehabilitatie naar Blantyre Rehabilitatieproject voor meiden in Zomba Uitbreiding preventieactiviteiten Uitbreiding bewustwordingsactiviteiten Capaciteitopbouw team Nederland: Uitbreiding team via vrijwilligers/stagiairs Uitbreiding bewustwordingsactiviteiten Uitbreiding activiteiten fondsenwerving

11 Organisatie Uitvoering van projecten vindt plaats door lokale teams. Directe controle op kwaliteit en financiën vindt zowel lokaal als vanuit Nederland plaats. Nederland, opgericht juli 2011: 3 vrijwillige bestuursleden 1 vrijwillige programma manager In 2014 uitbreiding met vrijwilligers/stagiairs Malawi, opgericht december 2011: 5 vrijwillige bestuursleden 4 Malawiaanse teamleden Ondersteuning door programma manager 2014: Capaciteitsopbouw en toenemende zelfstandigheid team in Malawi

12 Financiën Financieel beleid: Minimaal 90% opbrengsten naar projecten Efficiënte besteding van middelen Volledige transparantie Functiescheiding en interne controle ANBI Vooralsnog geen CBF i.v.m. hoge kosten Resultaat 2013: € 29.318 baten € 26.901 besteed aan doelstelling € 500 besteed aan werving baten € 660 besteed aan beheer en administratie Resultaat: € + 1.257

13 Summary Byounique Netherlands founded in July 2011. Byounique Trust Malawi founded in December 2011. Byounique has 2 main goals: Prevent children in developing countries from coming into conflict with the law; If they do, ensure that they are treated well, according to (inter) national legislation and are offered rehabilitation programs so they can still build up a good future. Malawi: Prevention, rehabilitation, awareness building Netherlands: Support team, communication and awareness building and fundraising

14 Summary Results 2013 Prevention: pilot diversion in Zomba: 7 children: 5 boys, 2 girls Rehabilitation at Mikuyu: 55 boys successfully participated 123 outreach visits, 41 families to Mikuyu 8 trainings to all boys and staff members Awareness building: Presentations at 15 companies, 5 religious institutions, partnership with Universities, African Prisons Day Finances: € 29.318 income € 28.061 expenditures (€ 26.901 directly to primary projects)

15 Summary Strategic plan 2014 Malawi Stabilisation of projects in Zomba Professionalise and extend vocational skills training at Mikuyu Extend rehabilitation project to Blantyre Extend rehabilitation to girls in Zomba Extend prevention activities Extend awareness building activities Capacity building team Nederland Extend team with volunteers/interns Extend awareness building activities Extend fundraising activities

16 Informatie Contact: byouniquenederland@gmail.com www.byounique.nl www.byounique.org Facebook: www.facebook.com/byounique Bank: 1684.51.972 KvK Amsterdam: 53384377


Download ppt "Stichting Byounique Jaarverslag 2013. Stichting Byounique Zorgen dat kansarme kinderen in ontwikkelingslanden niet in aanraking komen met justitie, maar."

Verwante presentaties


Ads door Google