De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.ru.nl/iowo/bko juli 2008Opzet van het BKO-pakket RU1 Bekijk deze dia uitsluitend in presentatiemodus. Gebruik niet de schuifbalk, maar PgDn en PgUp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.ru.nl/iowo/bko juli 2008Opzet van het BKO-pakket RU1 Bekijk deze dia uitsluitend in presentatiemodus. Gebruik niet de schuifbalk, maar PgDn en PgUp."— Transcript van de presentatie:

1 www.ru.nl/iowo/bko juli 2008Opzet van het BKO-pakket RU1 Bekijk deze dia uitsluitend in presentatiemodus. Gebruik niet de schuifbalk, maar PgDn en PgUp. Via www.ru.nl/iowo/bko-gids vindt u een printbare versie van deze presentatie.www.ru.nl/iowo/bko-gids Deze presentatie vergt 3 minuten leestijd. BKO-materiaal BKO aan de RU: diverse routes uw eigen onderwijspraktijk tijd intervisiegesprek (evt. begeleid) collegiale intervisie coachgesprek BKO-coaching BKO- intro trainingen thema uw portfolio-opbouw reflectie BKO-competentieprofiel intake facultaire toetsing toetsgesprek 0. Over deze presentatie Als RU-docent kunt u zich bekwamen en laten toet- sen voor de BKO. Dat kan langs verschillende routes. Deze powerpoint toont ze in onderlinge samenhang. 1. De BKO In januari 2008 sloten de veertien Nederlanse uni- versiteiten een overeen- komst. Daarin is vastge- legd hoe docenten een 'Basiskwalificatie Onder- wijs' kunnen verwerven. In de overeenkomst staan afspraken over de wijze van toetsing en over de aard van de te stellen eisen: deze dienen van de beroepspraktijk van de academisch docent te zijn afgeleid. 2. Profiel en toetsing De RU heeft de eisen aan de BKO-docent vastgelegd in een competentieprofiel. Als u aantoont dat u aan dit profiel voldoet, ver- leent uw faculteit u de Basiskwalificatie Onder- wijs. Dit gebeurt na een gesprek tussen u en de facultaire toetsingscommissie. 3. Portfolio U toont uw bekwaamheid niet alleen mondeling aan. U dient een portfolio te overleggen waarin u laat zien dat u voldoende be- kwaam bent en dat u over substantiële ervaring be- schikt. De toetsingscommissie beoordeelt uw portfolio. Substantieel onderdeel van de toetsing is ook uw reflectie op uw eigen professioneel handelen. 4. Een portfolio opbouwen In uw portfolio neemt u bewijsmateriaal op over uw onderwijservaring en de kwaliteit van uw onder- wijs. Daarbij houdt u zich aan de richtlijnen die uw facul- teit heeft vastgesteld. Ook kunt u daarbij gebruik maken van informatie en zelfstudie-opdrachten die door IOWO zijn ontwikkeld voor de BKO aan de RU. Deze zijn vrij beschikbaar via de 'BKO-gids', te vin- den via diverse websites. 5. Intervisie U kunt tijdens het vullen van uw portfolio contact onderhouden met collega's die hetzelfde doen. U bespreekt dan onderling de voortgang en de proble- men die u tegenkomt. Een dergelijke vorm van peer contact wordt wel intervisie genoemd. U kunt intervisiegroepen laten begeleiden door een deskundige begeleider. 6. Uw ontwikkeling U kunt het opbouwen van uw portfolio ook zien als het werken aan uw eigen ontwikkeling - dit is vooral relevant voor wat minder ervaren docenten. Een BKO-coach kent de procedures en materialen en ondersteunt u bij uw ontwikkeling. In een ontwikkelingsport- folio plaatst u ook plannen en tussentijdse reflecties, die u met uw coach kunt spreken. Aan de toetscom- missie laat u alleen de eindversie zien. 7. Trainingen en traject U kunt uw vaardigheden ontwikkelen door aan één of meer BKO-trainingen deel te nemen, die IOWO verzorgt. Opdrachten uit deze trainingen leveren inhoud voor uw portfolio. Bent u een beginnende docent, dan wordt u aan- geraden een traject samen te stellen op grond van een intake.

2 www.ru.nl/iowo/bko juli 2008Opzet van het BKO-pakket RU2 Meer over BKO http://www.ru.nl/iowo/bko –Over de BKO; gericht op docenten http://www.ru.nl/iowo/bko-gids –Alle informatie, verwijzingen en studiematerialen  http://www.ru.nl/iowo/hrd/bko –Over de BKO; voor leidinggevenden http://www.ru.nl/iowo/docentadviespunt –Kosteloos en vertrouwelijk persoonlijk advies over BKO en al uw andere onderwijskwesties


Download ppt "Www.ru.nl/iowo/bko juli 2008Opzet van het BKO-pakket RU1 Bekijk deze dia uitsluitend in presentatiemodus. Gebruik niet de schuifbalk, maar PgDn en PgUp."

Verwante presentaties


Ads door Google