De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiesessie voor OCMW’s 16 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiesessie voor OCMW’s 16 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Structuur Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiesessie voor OCMW’s 16 mei 2014

2 Korte voorstelling Heidi Jansens Afdeling Hoger Onderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Uitvoeren van het beleid hoger onderwijs Gegevensbeheer Financiering Personeel

3 Inhoud presentatie  Instellingen hoger onderwijs  Opleidingen en toelatingsvoorwaarden  Inschrijven (contracten), examens en diploma  Leerkrediet en studievoortgangsbewaking  Mogelijkheid tot stellen van vragen

4 INSTELLINGEN HOGER ONDERWIJS

5 Soorten instellingen  Ambtshalve geregistreerde instellingen  Erkend bij decreet  Geregistreerde (privé) instellingen  Erkend door een Besluit van de Vlaamse Regering

6 Ambtshalve geregistreerde instellingen  Hogescholen  Professioneel gerichte opleidingen  Binnen School of Arts: ook academisch gerichte kunstopleidingen  Hogere Zeevaartschool: zowel academische als professionele opleidingen nautische wetenschappen  Universiteiten  Academisch gerichte opleidingen  Andere ambtshalve geregistreerde instellingen  Vlerick, ITG, AMS, Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid, Evangelische Theologische Faculteit

7 Andere erkende instellingen  Geregistreerde instellingen  Bv. Vesaliuscollege, von Karman Instituut, Inno.com, Europacollege, …  Hogere Kunstinstituten  Posthogeschoolvormingen in de studiegebieden 'audiovisuele en beeldende kunst' en 'muziek en dramatische kunst‘  P.A.R.T.S., HISK, PoPoK, Operastudio,Orpheus Instituut  Afgestudeerden: titel van 'Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten'

8 Waar terug te vinden?  Alle erkende instellingen terug te vinden op www.hogeronderwijsregister.be

9 OPLEIDINGEN EN TOELATINGSVOORWAARDEN

10

11 Bachelor en master  Professionele bachelor  Gericht op de beroepspraktijk  Directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt  Studieomvang: 180 studiepunten  Academische bachelor  Doel: doorstromen naar een masteropleiding of het uitstromen naar de arbeidsmarkt  Studieomvang: 180 SP  Master  Wordt afgesloten met een masterproef  Studieomvang: minstens 60 SP

12 Na je bachelor of master?  Bachelor-na-bacheloropleiding  een verbreding of specialisatie van bacheloropleiding  Master-na-masteropleiding  kennis en competenties binnen een bepaald studiegebied verder uitbouwen  Doctoraat  Het hoogste diploma  Je verricht baanbrekend wetenschappelijk onderzoek  Doctoraatsproefschrift wordt publiek gepresenteerd en verdedigd

13 Schakel- en voorbereidingsprogramma + postgraduaat  Schakelprogramma  45 tot 90 SP  Voor je met professioneel bachelordiploma kan inschrijven in master  Studiepunten kunnen dalen tot 0 door EVC of EVK  Voorbereidingsprogramma  Als diploma niet rechtstreeks toelaat tot opleiding die je wil volgen  Postgraduaat  Studieomvang: ten minste 20 SP  Afgesloten met getuigschrift

14 HBO5 (Hoger Beroepsonderwijs)  Tussen secundair en hoger onderwijs in, net onder de professionele bachelor  Opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep  Na HBO5: ev. prof. bachelor via verkort traject  Waar?  HOSP (CVO) en 4 e Graad BSO Verpleegkunde -> HBO5  Procedure om te komen tot nieuwe opleidingen HBO5  Beroepsprofiel -> vertaald naar opleidingsprofiel  Vanaf 1/09/2014: HBO5: samenwerking tussen  hogeschool en CVO  hogeschool en SO (Verpleegkunde)

15 Algemene toelatingsvoorwaarden  Bachelor  Diploma secundair onderwijs: ASO, KSO, TSO of BSO (7 De jaar)  Getuigschrift BSO is niet voldoende  Diploma hoger onderwijs of HBO5  Master  Academisch bachelordiploma  Professioneel bachelordiploma: via een schakelprogramma  Toegang kan beperkt worden tot afgestudeerden van een bepaalde bacheloropleiding. Anderen ev. via voorbereidingsprogramma

16 Toelatingsexamens  Studiegebieden ‘audiovisuele en beeldende kunst’ en ‘muziek en podiumkunsten’  Artistieke toelatingsproef die de instelling zelf afneemt  Arts en tandarts  Centraal georganiseerd toelatingsexamen  Alle informatie op www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen

17 Afwijkende toelatingsvoorwaarden + buitenlands diploma  Afwijkende toelatingsvoorwaarden  Als je niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden  In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de instellingen  Toelating met buitenlands diploma  Als diploma gelijkwaardig is aan Vlaams diploma dat toelating geeft: rechtstreeks toegelaten  Instelling kijkt zelf na of diploma gelijkwaardig is

18 Studieduur  Niet meer: aantal jaren studie  Wel: aantal studiepunten – credits die je moet verwerven om diploma te behalen  Bachelor: 180 studiepunten  Master: minstens 60 studiepunten  60 studiepunten = 1 jaar studiebelasting

19 Studieduur: voorbeeld: professionele bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Om diploma te kunnen behalen → voor al deze opleidingsonderdelen geslaagd zijn (180 stp): Aan huis (3), Begeleide beroepspraktijk 2 (12), Begeleide beroepspraktijk 3 (21), Begeleide beroepspraktijk 1 (9), Communicatieve vaardigheden (3), Begeleide beroepspraktijk: projectwerk (3), Communiceren 1 (3), Communiceren 2 (6), De weg naar wiskunde 1 (3), De weg naar wiskunde 2 (3), Eerste leerjaar (6), Ervaringsgericht leren (3), Keuzetraject (9), Leerkracht in ontwikkeling 3 (3), Leerkracht in ontwikkeling 1 (6), Leerkracht in ontwikkeling 2 (3), Muzisch werken 1 (3), Muzisch werken 2 (3), Muzisch werken 3 (3), Muzisch werken 4 (6), Onderwijzen 1 (3), Onderwijzen 2 (3), Onderwijzen 3 (3), Onderwijzen 4 (3), Onderwijzen 5 (3), Ontluikende geletterdheid (3), Ontwikkelingsroute 1 (6), Ontwikkelingsroute 2 (3), Professionele bachelorproef (6), Schoolbeleid (3), Speel met beweging (3), Spelen (3), Spelen met beeld (3), Spelen met muziek (3), Verkennen van de wereld 1 (3), Verkennen van de wereld 2 (3), Verkennen van de wereld 3 (3), Verkennen van de wereld 4 (3), Zorg voor ontwikkeling 1 (3), Zorg voor ontwikkeling 2 (6)

20 Studieduur: voorbeeld: hoe organiseert een hogeschool die bachelor? Modeltraject: 3 jaar van 60 studiepunten

21 INSCHRIJVEN, EXAMENS EN DIPLOMA

22 Inschrijving: keuze uit verschillende contracten  Diplomacontract  Je wil diploma behalen en volgt de lessen  Creditcontract  Je wil slechts één of een aantal onderdelen volgen  Creditbewijs voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt  Examencontract  Je legt enkel examens af en volgt geen lessen  Sommige opleidingsonderdelen (bv. practica) niet mogelijk via examencontract  Combinatie van contracten is mogelijk

23 Examens  Per academiejaar en per opleidingsonderdeel: 2 examenkansen  Creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor geslaagd  Hoger onderwijs is flexibel:  Geen studiejaren meer  Niet meer ‘geslaagd voor het eerste, tweede, … jaar’

24 Diploma  Wanneer behaal je diploma?  creditbewijs voor alle opleidingsonderdelen van een opleiding  als instelling oordeelt dat doelstellingen van de opleiding globaal behaald werden (=deliberatie volgens regels van de instelling – geen centraal opgelegde regels)  Diploma?  Diploma + diplomasupplement (info over aard, niveau en inhoud van de opleiding)  In het Nederlands  Éénmalig en kosteloos in het Engels

25 LEERKREDIET EN STUDIEVOORTGANGSBEWAKING

26  Virtuele rugzak met 140 studiepunten  Inschrijven: studiepunten gaan van je leerkrediet  Geslaagd :  studiepunten krijg je terug  de eerste 60 waarvoor je slaagt krijg je zelfs dubbel terug  Niet geslaagd of gedelibereerd:  leerkrediet ben je kwijt  Na behalen master: - 140  Stand leerkrediet raadplegen op: www.studentenportaal.be www.studentenportaal.be Leerkrediet: basisprincipes

27  Instelling bepaalt datum (zie OER)  Uitschrijven voor die datum: leerkrediet terug  Uitschrijven na die datum: leerkrediet kwijt  Uitzondering: creditcontract  Bij uitschrijven: leerkrediet kwijt  Examens gestart?: enkel leerkrediet terug door slagen Leerkrediet: uitschrijven?

28  Een student die zich voor de eerste keer in het hoger onderwijs inschrijft voor een bacheloropleiding  Heroriënteren voor 1 december: leerkrediet terug  Heroriënteren tussen 1 december en 15 maart : helft leerkrediet terug  Bovenop regeling voor uitschrijving (zie vorige slide)  Examens gestart?: enkel leerkrediet terug door slagen Leerkrediet: generatiestudenten

29  Instelling bepaalt:  Je mag inschrijven  Je mag inschrijven mits hoger studiegeld  Je mag niet meer inschrijven  Éénmalig: automatische opbouw:  Geen 60 leerkrediet meer na behalen master  Geen 60 leerkrediet meer en 1 jaar geen inschrijving in HO  10 SP per jaar tot je terug 60 hebt  Bonus eerste 60 vervalt Tekort aan leerkrediet?

30 Leerkrediet verloren door overmacht  Eerst: aangepaste examenregeling vragen aan instelling  Indien aangepaste regeling niet mogelijk :  dossier indienen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen  www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Raad www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Raad

31 Leerkrediet: voorbeeld 1: perfecte student Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 2008-2009 PBA 14060 140 - 60 + (60 x 2) = 200 2009-2010 PBA 20060 200 - 60 + 60 = 200 2010-2011 PBA 20060 200 - 60 + 60 = 200

32 Leerkrediet: voorbeeld 2: gedelibereerde studiepunten Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 2008-2009 ABA 14060 54 (6 gedelib) 140 - 60 + (54 x 2) = 188 2009-2010 ABA 18860 56 (4 gedelib) 188 - 60 + (6 x 2) + 50 = 190 2010-2011 ABA 19060 56 (4 gedelib) 190 - 60 + 56 = 186 2011-2012 MA 18660 186 - 60 + 60 = 186 186 - 140 = 46 46 + 10 = 56

33 Leerkrediet: voorbeeld 3: student met een slechte start Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 2008-2009 PBA 1406015140 - 60 + (15 x 2) = 110 2009-2010 PBA 1106050 110 - 60 + (45 x 2) + 5 = 145 2010-2011 PBA 14560 56 (4 gedelib) 145 - 60 + 56 = 141 2011-2012 PBA 14155 141 - 55 + 55 = 141

34 Leerkrediet: voorbeeld 4: student op drift Leerkrediet start Opgenomen stp Verworven stp Leerkrediet einde 2008-2009 ABA 140600140 - 60 = 80 2009-2010 ABA 8060080 - 60 = 20 2010-2011 ABA 2020 + 40 (*) 3020 - 60 + (30 x 2) = 20 2011-2012 ABA 2020 + 40 (*) 3020 - 60 + (30 x 2) = 20 2012-2013 ABA 2020 + 40 (*) 4020 - 60 + 40 = 0 2013-2014 ABA 060 (*) 50 (10 gedelib) 0 - 60 + 50 = -10 2014-2015 ABA -10... (*)............ (*) De instelling kan een dubbel inschrijvingsgeld vragen voor de studiepunten waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft, of kan de inschrijving weigeren.

35 Studievoortgangsbewaking  Voldoende leerkrediet:  instelling kan in principe niet weigeren om je in te schrijven  TENZIJ  Bindende voorwaarden voor inschrijving opgelegd  Student voldeed niet aan deze voorwaarden  Dan kan instelling inschrijving weigeren, ook met voldoende leerkrediet

36 Nog vragen?  Mail vraag naar: hogeronderwijs@vlaanderen.behogeronderwijs@vlaanderen.be  Raadpleeg de brochure ‘Hoger onderwijs in Vlaanderen’ (http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-vlaanderen- informatiebrochure-2014)Hoger onderwijs in Vlaanderen


Download ppt "Structuur Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiesessie voor OCMW’s 16 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google