De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE VOORZIENINGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE VOORZIENINGEN."— Transcript van de presentatie:

1 DE VOORZIENINGEN

2 Doelgroep voorzieningen
Vrijwillige VWNW-kandidaten Verplichte VWNW-kandidaten Remplaçanten Ook anderen die geen VWNW kandidaat zijn, kunnen aanspraak maken op voorzieningen indien door hun vertrek een plaatsing van een boventallige collega wordt gerealiseerd Ambtenaren met VWNW-onderzoek gedurende vrijwillige VWNW-fase Presentatie Rijksacademie

3 De salarisgarantie Automatisme Gedurende twee jaar na plaatsing
Vult aan tot 100% vast inkomen (oud) Vast inkomen Rijk: salaris + VT + EJU Vast inkomen elders: de aldaar geldende Binnen het Rijk pensioengevend

4 De salarissuppletie Vanaf derde jaar na plaatsing Zolang als nodig is
Op verzoek ambtenaar (jaarlijkse aanvraag bij voormalig bevoegd gezag) Vult aan tot 100% vast inkomen (oud) Binnen het Rijk pensioengevend

5 Afbouw toelagen Vergelijkbaar met artikel 18b BBRA
Echter, 5 jaar in plaats van 4 jaar Twee jaar 100% daarna 75, 50 25 Bij plaatsing buiten sector Rijk in één keer uitgekeerd

6 Compensatie reistijd Uitbreiding van artikel 49m ARAR
Vijf jaar in plaats van 4 jaar Twee jaar 100%, daarna 75, 50, 25 Bij plaatsing buiten sector Rijk in één keer uitgekeerd

7 Compensatie reiskosten
Uitbreiding van artikel 12b1 VKB Vijf jaar in plaats van 4 jaar Twee jaar 100%, daarna 75, 50, 25 Bij plaatsing buiten sector Rijk in één keer uitgekeerd

8 Vergoeding pensionkosten
Uitbreiding van artikel 12ba VKB Een volledige vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten i.p.v. 90% of 60% Presentatie Rijksacademie

9 Diensttijdgratificatie
Uitbreiding van artikel 79 ARAR Bij ontslag VWNW-kandidaten Ambtenaren met VWNW-onderzoek gedurende vrijwillige VWNW-fase Presentatie Rijksacademie

10 Geen terugbetalingsverplichting
Ouderschapsverlof en studiekosten VWNW-kandidaten Ambtenaren met VWNW-onderzoek gedurende vrijwillige VWNW-fase Presentatie Rijksacademie

11 Flexibele werktijdinvulling
VWNW-kandidaten Op verzoek (recht, tenzij) 20% van de werkuren Werktijden Plaats waar gewerkt wordt

12 Pensioenbijdrage Recht voor verplichte VWNW-kandidaten
Mogelijk voor vrijwillige VWNW-kandidaten Omvang minimaal voorwaardelijke pensioenaanspraken Rechtstreekse betaling aan pensioenfonds of financiële instelling Pas twee jaar na ontslag uit rijksdienst Presentatie Rijksacademie

13 Omzetten aanspraken (1)
Stimuleringspremie alleen voor VWNW-kandidaten Minder dan 10 Abp-jaren : 4 maanden 10 tot 20 Abp-jaren : 8 maanden 20 tot 30 Abp-jaren : 12 maanden Meer dan 30 Abp-jaren : 24 maanden Aantal resterende rekenkundige maanden VWNW-begeleiding Maximaal €75.000,-- of 12 maandsalarissen Mogelijkheid om in DGO afspraken te maken over omzetten stimuleringspremie naar buitengewoon verlof. Presentatie Rijksacademie

14 Omzetten aanspraken (2)
Diensttijd: meer dan 30 jaar Resterende maanden zoektermijn: a. 8 maanden b. 16 maanden a. 8/18 * 24 = 10,66 b. 16/18 * 24 = 21,33 (let op maximum ,--/12 mnd!!!) Presentatie Rijksacademie

15 Terugkeergarantie en Outsourcing
Binnen sector Rijk terugkeergarantie indien binnen 6 maanden na plaatsing blijkt dat functie niet passend blijkt. Herleving resterende periode VWNW-begeleiding Buiten de sector Rijk buiten schuld of toedoen binnen 12 maanden ontslagen uit vaste betrekking, dan recht op VWNW traject (geen terugkeer). Indien tijdelijke functie, dan geldt termijn 12 maanden niet. Outsourcing; functievolgen of max 12 of 18 mnd (binnen of buiten ABP pensioen) VWNW traject. Nieuwe ontslaggrond. Presentatie Rijksacademie

16 Structurele voorzieningen
Scholingsfaciliteiten (art. 59 ARAR) Functieverplaatsingstoelage (art. 49n ARAR) Reiskosten woon-werkverkeer (hoofdstuk IV VKB 1989) Verhuiskostenvergoeding (hoofdstuk II en IV VKB 1989) Verlof (artn. 33c en 33e ARAR) Presentatie Rijksacademie

17 Bronnen Personeelspagina op Rijksportaal Team advies van EC O&P
Kenniscentrum Financiële Rechtspositie en Helpdesk financiële rechtspositie van EC O&P Presentatie Rijksacademie


Download ppt "DE VOORZIENINGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google