De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering DE VOORZIENINGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering DE VOORZIENINGEN."— Transcript van de presentatie:

1 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering DE VOORZIENINGEN

2 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Doelgroep voorzieningen Vrijwillige VWNW-kandidaten Verplichte VWNW-kandidaten Remplaçanten Ook anderen die geen VWNW kandidaat zijn, kunnen aanspraak maken op voorzieningen indien door hun vertrek een plaatsing van een boventallige collega wordt gerealiseerd Ambtenaren met VWNW-onderzoek gedurende vrijwillige VWNW-fase Presentatie Rijksacademie 2

3 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering De salarisgarantie Automatisme Gedurende twee jaar na plaatsing Vult aan tot 100% vast inkomen (oud) Vast inkomen Rijk: salaris + VT + EJU Vast inkomen elders: de aldaar geldende Binnen het Rijk pensioengevend

4 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering De salarissuppletie Vanaf derde jaar na plaatsing Zolang als nodig is Op verzoek ambtenaar (jaarlijkse aanvraag bij voormalig bevoegd gezag) Vult aan tot 100% vast inkomen (oud) Binnen het Rijk pensioengevend

5 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Afbouw toelagen Vergelijkbaar met artikel 18b BBRA Echter, 5 jaar in plaats van 4 jaar Twee jaar 100% daarna 75, 50 25 Bij plaatsing buiten sector Rijk in één keer uitgekeerd

6 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Compensatie reistijd Uitbreiding van artikel 49m ARAR Vijf jaar in plaats van 4 jaar Twee jaar 100%, daarna 75, 50, 25 Bij plaatsing buiten sector Rijk in één keer uitgekeerd

7 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Compensatie reiskosten Uitbreiding van artikel 12b1 VKB Vijf jaar in plaats van 4 jaar Twee jaar 100%, daarna 75, 50, 25 Bij plaatsing buiten sector Rijk in één keer uitgekeerd

8 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Vergoeding pensionkosten Uitbreiding van artikel 12ba VKB Een volledige vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten i.p.v. 90% of 60% Presentatie Rijksacademie 8

9 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Diensttijdgratificatie Uitbreiding van artikel 79 ARAR Bij ontslag VWNW-kandidaten Ambtenaren met VWNW-onderzoek gedurende vrijwillige VWNW-fase Presentatie Rijksacademie 9

10 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Geen terugbetalingsverplichting Ouderschapsverlof en studiekosten VWNW-kandidaten Ambtenaren met VWNW-onderzoek gedurende vrijwillige VWNW-fase Presentatie Rijksacademie 10

11 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Flexibele werktijdinvulling VWNW-kandidaten Op verzoek (recht, tenzij) 20% van de werkuren Werktijden Plaats waar gewerkt wordt

12 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Pensioenbijdrage Recht voor verplichte VWNW-kandidaten Mogelijk voor vrijwillige VWNW-kandidaten Omvang minimaal voorwaardelijke pensioenaanspraken Rechtstreekse betaling aan pensioenfonds of financiële instelling Pas twee jaar na ontslag uit rijksdienst Presentatie Rijksacademie 12

13 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Omzetten aanspraken (1) Stimuleringspremie alleen voor VWNW-kandidaten Minder dan 10 Abp-jaren: 4 maanden 10 tot 20 Abp-jaren: 8 maanden 20 tot 30 Abp-jaren: 12 maanden Meer dan 30 Abp-jaren : 24 maanden Aantal resterende rekenkundige maanden VWNW-begeleiding Maximaal €75.000,-- of 12 maandsalarissen Mogelijkheid om in DGO afspraken te maken over omzetten stimuleringspremie naar buitengewoon verlof. Presentatie Rijksacademie 13

14 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Omzetten aanspraken (2) Diensttijd: meer dan 30 jaar Resterende maanden zoektermijn: a. 8 maanden b. 16 maanden a. 8/18 * 24 = 10,66 b. 16/18 * 24 = 21,33 (let op maximum 75.000,--/12 mnd!!!) Presentatie Rijksacademie 14

15 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Terugkeergarantie en Outsourcing Binnen sector Rijk terugkeergarantie indien binnen 6 maanden na plaatsing blijkt dat functie niet passend blijkt. Herleving resterende periode VWNW-begeleiding Buiten de sector Rijk buiten schuld of toedoen binnen 12 maanden ontslagen uit vaste betrekking, dan recht op VWNW traject (geen terugkeer). Indien tijdelijke functie, dan geldt termijn 12 maanden niet. Outsourcing; functievolgen of max 12 of 18 mnd (binnen of buiten ABP pensioen) VWNW traject. Nieuwe ontslaggrond. Presentatie Rijksacademie 15

16 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Structurele voorzieningen Scholingsfaciliteiten (art. 59 ARAR) Functieverplaatsingstoelage (art. 49n ARAR) Reiskosten woon-werkverkeer (hoofdstuk IV VKB 1989) Verhuiskostenvergoeding (hoofdstuk II en IV VKB 1989) Verlof (artn. 33c en 33e ARAR) Presentatie Rijksacademie 16

17 Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Bronnen Personeelspagina op Rijksportaal Team advies van EC O&P Kenniscentrum Financiële Rechtspositie en Helpdesk financiële rechtspositie van EC O&P Presentatie Rijksacademie 17


Download ppt "Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering DE VOORZIENINGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google