De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brug van incident naar preventie Vanuit een win-win van betrokken partijen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brug van incident naar preventie Vanuit een win-win van betrokken partijen."— Transcript van de presentatie:

1 Brug van incident naar preventie Vanuit een win-win van betrokken partijen

2 Agenda  Aanleiding STAR  Visie STAR  Eerste stap: optimaliseren politie rapportages  Kenmerkenmeldigen plus  PV’s  Sneller ter beschikking stellen  Verbreden en commitment versterken: STAR safety deal

3 Aanleiding  Onder-registratie  Ingezet beleid in 2009 om registratie sets te laten vervallen  Politie is slechts in beperkt aantal gevallen aanwezig  Beleidsmonitoring, analyses en evaluaties zijn niet meer goed mogelijk  Aanpak om het aantal verkeersslachtoffers verder te reduceren stagneert  Brainstorm vanuit de politie georganiseerd om verzamelen en verstrekken van verkeersongeval informatie optimaal in te richten: STAR

4 Visie STAR  Slechts door samenwerking met verschillende partijen, publiek en privaat, kan een compleet inzicht ontstaan;  Laat de betrokkene zo veel mogelijk zelf registreren;  Maak zo veel mogelijk gebruik van bestaande applicaties en wettelijke mogelijkheden (o.a. SPV);  Werk samen op basis van gesloten beurzen;  Stem informatie structuur zo veel mogelijk op elkaar af.  Betrek stakeholders voor draagvlak en de promotie

5 Registratie via MobielSchadeMelden (MSM) Registratie via MobielSchadeMelden (MSM) Alle soorten verkeersongevallen Verzekeraars/ leasemaatschappijen Verzekeraars/ leasemaatschappijen Info verzekeraars Info verzekeraars geanonimiseerd (geen kentekens, betrokkenen) Politie Info politie geanonimiseerd (geen kentekens, betrokkenen) Verkeersveiligheid database 0900- 8844 / 112 SPV Politie op locatie Advies melden via MSM DVS SWOV Andere partijen

6 Eerste stappen  Aanpassen beleid politie door introductie kenmerkenmeldingen plus  Sinds najaar 2013  80.000 extra meldingen bij SPV (Stichting Processen Verbaal)  Meldingen met licht letsel, letsel met medische behandeling in ziekenhuis slechts met observatie  Overige redenen waarbij politie aanwezigheid is gewenst/noodzakelijk  Procescontrole op doorlooptijd en kwaliteit  Gestructureerde en dagelijkse digitale aanlevering aan SPV  SPV levert gegevens aan VIA.

7 Wat staat er in de kenmerkenmelding plus?  Toedracht  Politie fungeert als beoordelaar over toedracht

8  Instructie vanuit de politie is: indien aanwezig maak een kenmerkenmelding plus

9 Voorbeeld  Doorlooptijd: enkele dagen

10 Processen Verbaal  PV’s blijven bij bewijsbaar verkeersgevaarlijk gedrag en bij zwaar letsel en overledenen  12.000 bestaande meldingen (PV’s + VOA’s)  Aanlevering kost tijd omdat er veelal onderzoek moet worden afgerond  Digitale aanlevering gaat ook hier voor versnelling zorgen  Over misdrijf PV’s zijn we nog in gesprek  Alcohol, doorrijden naar aanrijding, roekeloos weggedrag  Hoe borgen we een juiste toepassing (alleen voor schadeafhandeling)  Reputatie risico’s voor politie minimaliseren

11 Volgende stap: verbreding en extra commitment: STAR Safety deal

12 STAR safetydeal  STAR safetydeal staat voor commitment van betrokken partijen om van STAR een succes te maken;  Maatschappelijk statement om als verzekeraars en andere stakeholders bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid;  Met Mobielschademelden als tool

13 Top of mind/ bewustwording Vertrouwen Incentive om te melden Verzekeraars Bijdrage verkeersveiligheid Politie SWOV Verzekeraars Techniek Ministerie I&M, Rijkswaterstaat, VNG, IPO (interprovinciaal overleg) ANWB, Fietsersbond, VeiligheidNL, VVN Politie Verzekeraars Succesfactoren

14 (Motorrijtuigen) verzekeraars en leasemaatschappijen zijn zeer belangrijk in de keten  Verzekering vormt trigger voor melding/registratie  Hebben belang bij grotere verkeersveiligheid  Schadelast  Maatschappelijk  Hebben eerste stappen gezet in digitalisering van het aanmeld/registratieproces met ‘Mobielschademelden’

15 Commitments -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen (geanonimiseerde) politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids- vragen toevoegen -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen (geanonimiseerde) politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids- vragen toevoegen Commitment verzekeraars

16 Commitments -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids- vragen toevoegen -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids- vragen toevoegen Commitments verzekeraars -snel doorsturen Kenmerkenmeldingen plus (en PV’s) naar SPV -verwijzen naar MSM bij telefonische melding -verwijzen naar MSM indien ter plekke -op blijven treden als initiatiefnemer -snel doorsturen Kenmerkenmeldingen plus (en PV’s) naar SPV -verwijzen naar MSM bij telefonische melding -verwijzen naar MSM indien ter plekke -op blijven treden als initiatiefnemer Commitment politie

17 Commitments -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids- vragen toevoegen -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids- vragen toevoegen Commitments verzekeraars -Kenmerkenmeldingen plus -verwijzen naar MSM bij telefonische melding -verwijzen naar MSM indien ter plekke -op blijven treden als initiatiefneme -Kenmerkenmeldingen plus -verwijzen naar MSM bij telefonische melding -verwijzen naar MSM indien ter plekke -op blijven treden als initiatiefneme Commitments politie Commitment IPO Commitment VNG Commitment VVN Commitment VeiligheidNL Commitment VIA Commitment RWS Commitment SWOV Commitment ANWB Commitment Fietsersbond

18 Drie werkgroepen voor verdere uitwerking  Werkgroep privacy/legal  Werkgroep publiekscampagne  Werkgroep techniek/informatie voorziening

19 Safety deal Kenmerken Meldingen plus Eind januari Medio februari 24 April NVVC 2014 Oktober/november 2014 Politie registratie via hand-held Eind 2015 Marktbewerking stakeholders Doorverwijzen politie Aanpassen Mobielschademelden o.a. voor letsel, fietsers en extra verkeersvragen

20 STAR Publiek – private samenwerking  Redeneren vanuit kansen  Elkaar succes gunnen  Elkaars werelden leren begrijpen  Voor een zeer nobel doel

21 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Brug van incident naar preventie Vanuit een win-win van betrokken partijen."

Verwante presentaties


Ads door Google