De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brug van incident naar preventie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brug van incident naar preventie"— Transcript van de presentatie:

1 Brug van incident naar preventie
Vanuit een win-win van betrokken partijen

2 Agenda Aanleiding STAR Visie STAR
Eerste stap: optimaliseren politie rapportages Kenmerkenmeldigen plus PV’s Sneller ter beschikking stellen Verbreden en commitment versterken: STAR safety deal

3 STAR Aanleiding Onder-registratie
Ingezet beleid in 2009 om registratie sets te laten vervallen Politie is slechts in beperkt aantal gevallen aanwezig Beleidsmonitoring, analyses en evaluaties zijn niet meer goed mogelijk Aanpak om het aantal verkeersslachtoffers verder te reduceren stagneert Brainstorm vanuit de politie georganiseerd om verzamelen en verstrekken van verkeersongeval informatie optimaal in te richten: STAR

4 Visie STAR Slechts door samenwerking met verschillende partijen, publiek en privaat, kan een compleet inzicht ontstaan; Laat de betrokkene zo veel mogelijk zelf registreren; Maak zo veel mogelijk gebruik van bestaande applicaties en wettelijke mogelijkheden (o.a. SPV); Werk samen op basis van gesloten beurzen; Stem informatie structuur zo veel mogelijk op elkaar af. Betrek stakeholders voor draagvlak en de promotie

5 SPV DVS Registratie via MobielSchadeMelden (MSM) Verzekeraars/
leasemaatschappijen Alle soorten verkeersongevallen Advies melden via MSM / 112 Politie op locatie SPV Verkeersveiligheid database DVS Info verzekeraars Info verzekeraars geanonimiseerd (geen kentekens, betrokkenen) SWOV Politie Info politie geanonimiseerd (geen kentekens, betrokkenen) Andere partijen

6 Eerste stappen Aanpassen beleid politie door introductie kenmerkenmeldingen plus Sinds najaar 2013 extra meldingen bij SPV (Stichting Processen Verbaal) Meldingen met licht letsel, letsel met medische behandeling in ziekenhuis slechts met observatie Overige redenen waarbij politie aanwezigheid is gewenst/noodzakelijk Procescontrole op doorlooptijd en kwaliteit Gestructureerde en dagelijkse digitale aanlevering aan SPV SPV levert gegevens aan VIA.

7 Wat staat er in de kenmerkenmelding plus?
Toedracht Politie fungeert als beoordelaar over toedracht

8 Instructie vanuit de politie is:
indien aanwezig maak een kenmerkenmelding plus

9 Voorbeeld Doorlooptijd: enkele dagen

10 Processen Verbaal PV’s blijven bij bewijsbaar verkeersgevaarlijk gedrag en bij zwaar letsel en overledenen bestaande meldingen (PV’s + VOA’s) Aanlevering kost tijd omdat er veelal onderzoek moet worden afgerond Digitale aanlevering gaat ook hier voor versnelling zorgen Over misdrijf PV’s zijn we nog in gesprek Alcohol, doorrijden naar aanrijding, roekeloos weggedrag Hoe borgen we een juiste toepassing (alleen voor schadeafhandeling) Reputatie risico’s voor politie minimaliseren

11 Volgende stap: verbreding en extra commitment: STAR Safety deal

12 STAR safetydeal STAR safetydeal staat voor commitment van betrokken partijen om van STAR een succes te maken; Maatschappelijk statement om als verzekeraars en andere stakeholders bij te dragen aan een betere verkeersveiligheid; Met Mobielschademelden als tool

13 Succesfactoren Ministerie I&M, Rijkswaterstaat, VNG, IPO (interprovinciaal overleg) ANWB, Fietsersbond, VeiligheidNL, VVN Politie Verzekeraars Top of mind/ bewustwording Vertrouwen Politie SWOV Verzekeraars Techniek Incentive om te melden Verzekeraars Bijdrage verkeersveiligheid

14 (Motorrijtuigen) verzekeraars en leasemaatschappijen zijn zeer belangrijk in de keten
Verzekering vormt trigger voor melding/registratie Hebben belang bij grotere verkeersveiligheid Schadelast Maatschappelijk Hebben eerste stappen gezet in digitalisering van het aanmeld/registratieproces met ‘Mobielschademelden’

15 Commitments -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen (geanonimiseerde) politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids-vragen toevoegen Commitment verzekeraars

16 Commitments -snel doorsturen Kenmerkenmeldingen plus (en PV’s) naar SPV -verwijzen naar MSM bij telefonische melding -verwijzen naar MSM indien ter plekke -op blijven treden als initiatiefnemer -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids-vragen toevoegen Commitment politie Commitments verzekeraars

17 Commitments Commitment VIA Commitment VNG Commitment IPO
-Kenmerkenmeldingen plus -verwijzen naar MSM bij telefonische melding -verwijzen naar MSM indien ter plekke -op blijven treden als initiatiefneme Commitment VNG Commitment IPO -doorsturen (geanonimiseerde) informatie vanuit MSM naar VIA -doorsturen politie informatie vanuit SPV -uitbreiden functionaliteit MSM naar meerdere weggebruikers -beperkt aantal verkeersveiligheids-vragen toevoegen Commitments politie Commitment RWS Commitments verzekeraars Commitment VVN Commitment VeiligheidNL Commitment SWOV Commitment ANWB Commitment Fietsersbond

18 Drie werkgroepen voor verdere uitwerking
Werkgroep privacy/legal Werkgroep publiekscampagne Werkgroep techniek/informatie voorziening

19 Eind januari Medio februari 24 April NVVC 2014 Oktober/november 2014
Kenmerken Meldingen plus Safety deal Aanpassen Mobielschademelden o.a. voor letsel, fietsers en extra verkeersvragen Doorverwijzen politie Politie registratie via hand-held Marktbewerking stakeholders

20 STAR Publiek – private samenwerking
Redeneren vanuit kansen Elkaar succes gunnen Elkaars werelden leren begrijpen Voor een zeer nobel doel

21 Heeft u nog vragen?


Download ppt "Brug van incident naar preventie"

Verwante presentaties


Ads door Google