De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Floristisch karteringswerk in Wallonië

Verwante presentaties


Presentatie over: "Floristisch karteringswerk in Wallonië"— Transcript van de presentatie:

1 Floristisch karteringswerk in Wallonië
Werkgroep “Atlas de la Flore de Wallonie” J. Saintenoy-Simon (Association pour l’Etude de la floristique) Y. Barbier, L.-M. Delescaille, M. Dufrêne, J.-L. Gathoye (Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois) F. Van Rossum (Nationale Plantentuin van België) C. Teugels (Unité de Gestion des Ressources forestières et des Milieux naturels) AEF DGRNE - CRNFB

2 Na de atlas van 1972 (1979) In Wallonië:
Voortzetting van de activiteiten van het Instituut voor Floristiek van België en Luxemburg (IFBL) tot 1991 Oprichting van de « Association pour l’Etude de la Floristique » (AEF) eind 1992, opvolger van het IFBL : voortzetting van de floristische inventarisatie, samengebracht in een databank voor Wallonië en Brussel

3 De verspreiding van soorten is veranderd of is aan het veranderen…
Verspreidingskaart van Senecio inaequidens. oranje : atlasgegevens; paars: gegevens AEF (tot 2005); mauve, recente gegevens (2006)

4 Atlas IFFB Gegevens  1995

5 In Wallonië ... Oprichting van de « Observatoire de la Flore, de la Faune et des Habitats » (bij CRNFB) Organisatie en coördinatie van de bijeengebrachte gegevens en analyse van de biologische gegevens Standaardiseren, archiveren en beheer van de biologische gegevens bijeengebracht o.a. in het kader van overeenkomsten gesubsidieerd door het Waals Gewest Informeren en sensibiliseren, en uitwisselingen begunstigen tussen de deskundigen, de beheerders, de amateurs, de administraties en het brede publiek

6 In Wallonië ... Rode Lijst van de flora van Wallonië (Saintenoy-Simon et al. 2006) 580 inheemse taxa waarvan 114 VE (+ 65 neofyten)

7 Evolutie (% uurhokken) van de verspreiding van 437 taxa van de rode lijst: vergelijking van de gegevens voor 1980 (atlas) en na Rood : achteruitgaand ; groen : ongewijzigd ; oranje: vooruitgaand

8 AEF Juni 2006: Werkgroep « Atlas de la Flore de Wallonie »
Opvolger van IFBL sinds 1993: floristische inventarisatie en databank Beheerder van de databanken verzameld door overeenkomsten en in het kader van de kartering van de « NATURA 2000 » gebieden, ontwikkeling van karteringssoftware (DFF), online invoer van de gegevens Referentiecentrum voor taxonomie, herbaria, IFBL archieven, floristische inventarisatie Archieven van het centrum voor fytosociologische kartering AEF DGRNE - CRNFB

9 Project “Atlas de la Flore de Wallonie”

10 47 Kaartbladen 32 x 20 km Uurhokken 4 x 4 km +/- 1200 Kwartierhokken 1 x 1 km eenheid  inventarisatie

11 Methodiek: structurering van de informatie
Definitie van standaarden (taxonomische lijst, geografisch referentiesysteem, …) Verzameling van (oude en recente) gegevens: opnamen gemaakt in het kader van de fytosociologische kartering, literatuur, interne verslagen, streeplijsten (IFBL, AEF, …)  samengebracht in een centrale databank Inventarisatiegraad en identificeren van de nog te inventariseren hokken Invoer (Data-Fauna-Flora software) : standaardisering van de gegevens, controle van de gegevens, aanmaak van kaarten

12 Nieuwe floristische streeplijst
- 2007 EUNIS Biotopen

13 Nieuwe floristische streeplijst - 2007

14 Instrumenten om het invoerwerk te vergemakkelijken
Invoer op gestandaardiseerd formulier (Excel)

15 Instrumenten om het invoerwerk te vergemakkelijken
Online Invoer

16 Inventarisatiegraad in Wallonië
19280 kwartierhokken  Min. 4 per 4x4 km Ideaal : 9-10 G6 J6

17 Perspectieven MONIFLOR INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen
Grensoverschrijdend documentatiecentrum en MONItoring van de FLORa Inventarisatie, toestandbeschrijving van en perspectieven voor de plantenbiodiversiteit in de Euro-regio Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen. Instrumenten voor een duurzame milieuplanning DGRNE - CRNFB + IFFB, Flo.Wer, AEF


Download ppt "Floristisch karteringswerk in Wallonië"

Verwante presentaties


Ads door Google