De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deuteronomium 30: 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deuteronomium 30: 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het."— Transcript van de presentatie:

1

2 Deuteronomium 30: 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,

3 Kies: zegen of vloek. Dit gebod is niet moeilijk.

4 Ik ga mij uitstrekken naar mijn hele erfenis.

5 Deuteronomium 30: 10 wanneer gij naar de stem van de HERE, uw God, luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan; wanneer gij u tot de HERE, uw God, bekeert met geheel uw hart en met geheel uw ziel. 11 Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.

6

7 Kies: zegen of vloek. Dit gebod is niet moeilijk.

8 12 Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

9

10 13 En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen?

11 Kies: zegen of vloek. Dit gebod is niet moeilijk.

12 14 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen.

13 Het hart is de verblijfplaats van God
Het hart is de verblijfplaats van God. En in het Oude Testament woonde Gods heerlijkheid boven de Ark, nu is het hart de Ark. God woont niet in het hoofd, maar in het hart. God wordt niet gekend door theologie, God wordt niet gekend door verstandelijke aanname; God wordt gekend door een ouderwetse, geheiligde ervaring van wedergeboorte die in het menselijk hart plaatsvindt.

14 Romeinen 10: 8 Maar wat zegt zij
Romeinen 10: 8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. 9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

15 Ik ben liever verkeerd in mijn theologie dan dat ik verkeerd ben in mijn hart. Dat is juist. De Geest van God woont in jouw hart.

16 Deuteronomium 30: 6 En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.

17 Markus 12: 33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

18


Download ppt "Deuteronomium 30: 19 Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het."

Verwante presentaties


Ads door Google