De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experimenteel onderzoek naar de effecten van inductie van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs Verlaten beginnende leraren die gedurende hun.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experimenteel onderzoek naar de effecten van inductie van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs Verlaten beginnende leraren die gedurende hun."— Transcript van de presentatie:

1 Experimenteel onderzoek naar de effecten van inductie van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs Verlaten beginnende leraren die gedurende hun inductieperiode goed opgevangen en begeleid worden minder vaak het beroep? En: Maken beginnende leraren die gedurende hun inductieperiode goed opgevangen en begeleid worden een snellere ontwikkeling door in hun pedagogisch didactische vaardigheden? Wim van de Grift & Michelle Helms-Lorenz, 2014

2 Effectmaten Telefonische interviews bij de beginnende leraren die hun eerste baan verlaten hebben, die gericht zijn op: het onderscheiden van ‘hoppers’ en ‘stoppers’ en op het achterhalen van de redenen voor eerste baanverlating De vragenlijst ‘Leerlingenpercepties van pedagogisch didactisch handelen’ (24 items uit de lijst ‘Mijn leraar …’ die voldoen aan de assumpties van het Raschmodel Itemvoorbeeld: ‘Mijn leraar legt mij alles duidelijk uit’ (Maulana, Van de Grift, & Helms-Lorenz, 2014)

3 Raschschaal Vragenlijst ‘Mijn leraar …’
nooit zelden regelmatig vaak …benadert mij met respect 1 …bereidt zijn/haar lessen goed voor 2 …geeft antwoord op mijn vragen 3 …betrekt mij bij de les 4 …maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren 5 …helpt mij als ik iets niet weet of kan 6 …let erop dat ik anderen met respect behandel 7 …helpt mij als ik iets niet snap 8 …legt mij uit hoe ik iets moet doen 9 …gebruikt duidelijke voorbeelden 10 …maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is 11 …zorgt dat ik mijn best doe 12 …legt mij alles duidelijk uit 13 …heeft aandacht voor mij 14 …hanteert duidelijke regels 15 …zorgt dat ik oplet 16 …sluit aan bij wat ik weet of kan 17 …controleert of ik de lesstof heb begrepen 18 …zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik 19 …geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken 20 …zet mij aan het denken 21 …vertelt mij hoe ik iets moet leren 22 …motiveert mij 23 …weet wat ik moeilijk vind 24

4 Treatment Het inductiearrangement omvat: Werkdrukreductie
Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels Werken met plannen voor professionele ontwikkeling Observatie en coaching Meetinstrumenten: Werkdrukreductie (20 dichotome items van het type: ‘Minder lessen te geven dan minder ervaren collega’s’) Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels (6 dichotome items van het type: ‘Een speciaal informatiepakket over de structuur, organisatie en cultuur van de school’) Werken met plannen voor professionele ontwikkeling (10 dichotome items van het type: ‘Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan’) Observatie en coaching (26 dichotome items van het type: ‘Feedback ontvangen op geobserveerde lessen’)

5 Steekproef Simple random sample van 338 beginnende leraren in het voortgezet onderwijs met experimentele groep en controlegroep experimen-tele groep controle groep verschil significant 192 leraren 146 leraren % vrouwelijke leraren 54 n.s. % leraren met alphavak 56 52 % leraren met bètavak 30 33 % leraren met gammavak 7 9 % bevoegde leraren 61 71 .05 pedagogisch didactische vaardigheid bij de start (ruwe score) 16.25 17.83 .01 pedagogisch didactische vaardigheid bij de start (Warm’s θ) 1.17 1.63

6 Implementatie van de treatment
n.s.

7 1e baanverlating na 3 jaar (na correctie voor onbevoegdheid en verschillen in startvaardigheid)
In de experi-mentele groep 2% minder stoppers en 4% minder hoppers dan in de controlegroep

8 Ontwikkeling in pedagogisch didactische vaardigheid
(in Warm’s θ; meting 1: gem 1.39 s.d. 1.37) Leraren in de experimentele groep halen in twee jaar hun achterstand in op de leraren in de controle groep

9 Groei in pedagogisch didactische vaardigheid
na 2 jaar (in effectgrootte) Leraren in de experimentele groep boeken in twee jaar ruim anderhalf keer zoveel leerwinst (e.s.=.26) als de leraren in de controle groep

10 Multiniveau regressie analyse ‘binnen 3 jaar stoppen met het beroep’
(n= 338 beginnende leraren; 62 scholen) model 0 model 1 Te verklaren variantie leraar school .132 *** .002 .060 *** .003 fixed effects Intercept Binnen 3 jaar stoppen met beroep .159 (.021)*** .524 (.081)*** Niveau 1 (beginnende leraar) Bevoegdheid -.102 (.047)* Pedagogisch didactische vaardigheid bij de start -.02 (.004)*** Niveau 2 (school) Werkdruk .009 (.023) Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels -.046 (.023)* Plan voor professionele ontwikkeling .030 (.024) Observeren en coachen in de klas  -2* log likelihood 9.676 noot: *<.05 **<.01 ***<.001

11 Multiniveau regressie analyse
‘pedagogisch didactische vaardigheid na 3 jaar’ (n= 159 beginnende leraren; 62 scholen) model 0 model 1 Te verklaren variantie leraar school .68 *** .09 .46*** .20* fixed effects Intercept Ped. did. vaardigheid na 3 jaar 2.35 (.08)*** 1.48 (.19)**** Niveau 1 (beginnende leraar) Bevoegdheid .31 (.20)* Ped. did. vaardigheid bij de start .33 (.08)**** Niveau 2 (school) Werkdrukreductie .20 Enculturatie in schoolbeleid en schoolregels .10 (.10) Plan voor professionele ontwikkeling -.04 Observeren en coachen in de klas  .26 (.09)*** -2* log likelihood 407.52 235.83 noot: *<.10 **<.05 ***<.01 ****<.001

12 MIJN LERAAR … Raschschaal: 0-24; gem: 17.02; s.d.: 4.94
benadert mij met respect 1 Reden voor uitval is onbekend Stopt op eigen initiatief Stopt omdat contract eindigt Stopt wegens slecht functioneren ‘Hopt’ naar andere baan Emigreert of gaat op buitenlandse reis Stopt om privé redenen Starter Blijver Na 1 jaar ervaring Na 2 jaar ervaring Ervaren leraar 11.45 11.98 13.36 13.91 14.46 15.38 15.40 17.02 18.20 18.94 20.25 20.96 bereidt zijn/haar lessen goed voor 2 geeft antwoord op mijn vragen 3 betrekt mij bij de les 4 maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren 5 helpt mij als ik iets niet weet of kan 6 let erop dat ik anderen met respect behandel 7 helpt mij als ik iets niet snap 8 legt mij uit hoe ik iets moet doen 9 gebruikt duidelijke voorbeelden 10 maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is 11 zorgt dat ik mijn best doe 12 legt mij alles duidelijk uit 13 heeft aandacht voor mij 14 hanteert duidelijke regels 15 zorgt dat ik oplet 16 sluit aan bij wat ik weet of kan 17 controleert of ik de lesstof heb begrepen 18 zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik 19 geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken 20 zet mij aan het denken 21 vertelt mij hoe ik iets moet leren 22 motiveert mij 23 weet wat ik moeilijk vind 24

13 MIJN LERAAR … Raschschaal: 0-24; gem: 17.02; s.d.: 4.94
benadert mij met respect 1 bereidt zijn/haar lessen goed voor 2 geeft antwoord op mijn vragen 3 betrekt mij bij de les 4 maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren 5 helpt mij als ik iets niet weet of kan 6 let erop dat ik anderen met respect behandel 7 helpt mij als ik iets niet snap 8 legt mij uit hoe ik iets moet doen 9 gebruikt duidelijke voorbeelden 10 maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is 11 zorgt dat ik mijn best doe 12 legt mij alles duidelijk uit 13 heeft aandacht voor mij 14 Leraar in opleiding 14.78 hanteert duidelijke regels 15 Zij-instromer 14.89 zorgt dat ik oplet 16 Onbevoegde leraar15.65 sluit aan bij wat ik weet of kan 17 Starter egr 17.56 controleert of ik de lesstof heb begrepen 18 PABO18.15 Blijver egr 18.85 zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik 19 In 2e jaar 18.94 geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken 20 In 3e jaar 20.25 zet mij aan het denken 21 Ervaren leraar 20.96 vertelt mij hoe ik iets moet leren 22 motiveert mij 23 weet wat ik moeilijk vind 24

14 MIJN LERAAR … Raschschaal: 0-24; gem: 17.02; s.d.: 4.94
Warm’s θ ruwe score p b -4.13 benadert mij met respect -2.97 1 .86 -1.40 bereidt zijn/haar lessen goed voor -2.39 2 .82 -.90 geeft antwoord op mijn vragen -1.99 3 .80 -.68 betrekt mij bij de les -1.67 4 .79 -.65 maakt duidelijk wat ik voor een proefwerk moet leren 5 helpt mij als ik iets niet weet of kan -1.16 6 -.62 let erop dat ik anderen met respect behandel -.94 7 .78 -.56 helpt mij als ik iets niet snap -.74 8 .76 -.36 legt mij uit hoe ik iets moet doen -.55 9 -.33 gebruikt duidelijke voorbeelden 10 -.30 maakt mij duidelijk wat de bedoeling van de les is -.18 11 .74 -.20 zorgt dat ik mijn best doe .00 12 .73 -.09 legt mij alles duidelijk uit .18 13 heeft aandacht voor mij .36 14 hanteert duidelijke regels .55 15 -.02 zorgt dat ik oplet 16 .72 .32 sluit aan bij wat ik weet of kan .94 17 .68 .35 controleert of ik de lesstof heb begrepen 1.16 18 .67 .54 zorgt dat ik mijn tijd goed gebruik 1.40 19 .65 geeft mij zelfvertrouwen bij moeilijke taken 1.67 20 .63 zet mij aan het denken 1.99 21 .62 .90 vertelt mij hoe ik iets moet leren 2.39 22 .60 .92 motiveert mij 2.97 23 1.05 weet wat ik moeilijk vind 4.13 24 .58 1.36 Risico op stoppen met het beroep of hoppen naar andere school Blijft in het beroep Ervaren leraar

15 Conclusie over uitval uit het beroep
Het niet bevoegd zijn van een beginnende leraar, een geringe startvaardigheid en het zwak geëncultureerd zijn in de school vormen de belangrijkste verklaring voor de uitval uit het beroep. Beginnende leraren die stoppen met het beroep of hoppen naar een andere baan in het onderwijs hebben volgens hun leerlingen moeite met: Duidelijk maken wat de bedoeling van de les is Het zorgen dat leerlingen hun best doen Duidelijk uitleggen Aandacht hebben voor leerlingen Het hanteren van duidelijke regels Het zorgen dat leerlingen opletten

16 Conclusie over groei in pedagogisch didactische vaardigheden
Het inductiearrangement leidt tot een extra groei van ongeveer een jaar pedagogisch didactische vaardigheden van beginnende leraren. Hierbij spelen vooral hun startvaardigheid, een verlaging van de werkdruk in het eerste jaar en het observeren en coachen van beginnende leraren in hun klassen een belangrijke rol.

17 Meedoen aan het groot landelijk longitudinaal onderzoek?
De Rijksuniversiteit Groningen start binnenkort met longitudinaal onderzoek naar de professionele ontwikkeling van beroepsvaardigheden van (beginnende) leraren Als u wilt deelnemen, neem dan contact op met: of Deze PowerPoint is te vinden op:


Download ppt "Experimenteel onderzoek naar de effecten van inductie van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs Verlaten beginnende leraren die gedurende hun."

Verwante presentaties


Ads door Google