De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwetsbare ouderen zonder thuiszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwetsbare ouderen zonder thuiszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Kwetsbare ouderen zonder thuiszorg
Den Draak, M., van Campen, C. (2012). Kwetsbare ouderen zonder thuiszorg. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen (TSG), jg. 90, nr. 4, p Geraadpleegd via

2 Inhoudsopgave Inleiding Data en methoden - Materiaal Resultaten
- Operationalisatie - Statistische analyse Resultaten - Kwetsbare ouderen zonder thuiszorg - Verklaring van het verschil in thuiszorggebruik Conclusies en discussie

3 INLEIDING KERNPUNTEN Helft zelfstandig wonende kwetsbare ouderen ontvangt geen thuiszorg. Bij gelijke hulpbehoevendheid van kwetsbare ouderen vergroot een opnamen in het ziekenhuis de kans op een ontvangen thuiszorg. Bij gelijke hulpbehoevendheid van kwetsbare ouderen verkleint de aanwezigheid van informele zorg en/of huisgenoten de kan s op thuiszorg. Kwetsbare ouderen zonder thuiszorg blijven niet verstoken van hulp: minimaal 96% ontvangt enige zorg of hulp en 92% had in voorgaande periode contact met een professionele zorgverlener,

4 INLEIDING Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag Onderzoek:
1. Welke zelfstandig wonende kwetsbare ouderen geen thuiszorg ontvangen vanuit de WMO of AWBZ 2. Wat de determinanten zijn van het niet-gebruik  Kwetsbare ouderen zonder collectieve thuiszorg?  Verklaringen voor verschillen in thuiszorggebruik?  Verklaring waarom sommigen wel en anderen geen thuiszorg hebben? Definitie: 1. Lichamelijke gezondheid 2. Fysieke achteruitgang 3. Kwetsbaarheid op psychisch vlak 4. Kwetsbaarheid op sociaal vlak

5 DATA EN METHODEN Materiaal:
- Gegevens afkomstig van het AVO van het SCP en het CBS - Kwetsbaarheid vastgesteld via de TFI Operationalisatie: - Afhankelijke variabele: wel of niet ontvangen van Wmo – AWBZ-gefinancierde (collectieve) thuiszorg. - Determinanten: gegevens over sociaal-economische kenmerken - Deze zorg is geoperationaliseerd als huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp gegeven door een instelling/voorziening of hulpverlener - Hulp in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek

6 DATA EN METHODEN - Gezondheidsproblemen vastgesteld op drie manieren:
1. Lichamelijke beperkingen  Mokkenschaal op basis van ADL en IADL 2. Aanwezigheid chronische aandoeningen 3. Psychische gezondheid  MHI5 Statistische analyse: - Vergelijking met behulp van: 1. t-toets (leeftijd) 2. chi-kwadraat toets (rest) - Samenhang onderzocht met logistische regressieanalyses

7 RESULTATEN Kwetsbare ouderen zonder collectieve thuiszorg
- Centrale vraag: wie zijn ze?

8 RESULTATEN Verklaring van het verschil in thuiszorggebruik
- Centrale vraag: wat verklaart dat sommige kwetsbare ouderen geen thuiszorg hebben en anderen wel?

9 CONCLUSIES EN DISCUSSIE
Wat: 1. Welke zelfstandig wonende kwetsbare ouderen geen thuiszorg ontvangen vanuit de WMO of AWBZ 2. Wat de determinanten zijn van het niet-gebruik Factoren (niet-) gebruik onder zelfstandig wonende kwetsbare ouderen - Ziekenhuis Niet-gebruikers: geen of minder ernstige beperkingen (betere gezondheid) DUS minder vaak in het ziekenhuis Ziekenhuis: 1. Kwetsbaarheid kan aan het licht komen 2. Ziekenhuisopname op medische ingreep  kan gezondheid verslechteren

10 CONCLUSIES EN DISCUSSIE
- Zorgvoorkeuren ouderen - willen er geen beroep op doen wanneer langdurige hulp nodig is - hebben een helpende huisgenoot - gemiddeld hoger huishoudinkomen (kunnen particuliere hulp huren) - Aanwezigheid informele huishoudelijke hulp - vergroot de kans dat er geen professionele thuiszorg aanwezig is. - Jonger - Niet-gebruikers zijn jonger - Samenwonen - Niet-gebruikers wonen vaker samen

11 CONCLUSIES EN DISCUSSIE
- Hulpverlener uit het (para-) medische circuit - De zelfstandig kwetsbare ouderen zonder thuiszorg hebben vaak contact met een hulpverlener. Bv. De huisarts


Download ppt "Kwetsbare ouderen zonder thuiszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google