De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1."— Transcript van de presentatie:

1 1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1

2 2 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, 3

3 3... MEDEOPGEWEKT door het geloof van de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Kolosse 2:13... MEDEOPGEWEKT door het geloof van de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Kolosse 2:13 1

4 4 MEDE LEVEND GEMAAKT met Christus, (door genade zijt gij behouden), en heeft ons MEDE OPGEWEKT en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus Efeze 2:5,6 MEDE LEVEND GEMAAKT met Christus, (door genade zijt gij behouden), en heeft ons MEDE OPGEWEKT en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus Efeze 2:5,6 2

5 5 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo OOK WIJ IN NIEUWHEID DES LEVENS zouden wandelen. Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo OOK WIJ IN NIEUWHEID DES LEVENS zouden wandelen. Romeinen 6:4 3

6 6 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, 1

7 7 ONDERZOEKT DE SCHRIFTEN (...) die zijn het, die van MIJ getuigen. Johannes 5:39 ONDERZOEKT DE SCHRIFTEN (...) die zijn het, die van MIJ getuigen. Johannes 5:39

8 8 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2

9 9 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen... Hebreeën 8:1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen... Hebreeën 8:1 1

10 10 11 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 11 deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, VOOR ALTIJD GEZETEN AAN DE RECHTERHAND VAN GOD, 13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Hebreeën 10:11-13 11 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 11 deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, VOOR ALTIJD GEZETEN AAN DE RECHTERHAND VAN GOD, 13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Hebreeën 10:11-13 2

11 11 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, 1

12 12 En AL wat gij doet met woord of werk, doet het ALLES in de naam van Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! Kolosse 3:17 En AL wat gij doet met woord of werk, doet het ALLES in de naam van Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem! Kolosse 3:17

13 13 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. eten, drinken (2:16) feestdag, sabbatten (2:16) besnijdenis (2:11) "raak niet, smaak, roer niet aan" (2:21) "de leden op die aarde zijn" (3:5) 5

14 14 3 Want gij zijt gestorven der zonde gestorven - Rom.6:2 dood voor de zonde - Rom.6:10 voor de wet gestorven - Gal.2:19 met Christus ben ik gekruisigd - Gal.2:20 der wereld gekruisigd - Gal.6:14 5

15 15 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. de verborgenheid, die eeuwen en geslachten lang VERBORGEN is geweest - 1:26 in wie al de schatten der wijsheid en kennis VERBORGEN zijn - 2:3 2

16 16 4 Wanneer Christus verschijnt, lett. wordt gemanifesteerd

17 17 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,

18 18 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. 2 lett. samen met Hem worden gemanifesteerd

19 19 wanneer Hij komt, om op die dag VERHEERLIJKT te worden IN zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden IN allen, die geloofden; 2Thessalonika 1:10 wanneer Hij komt, om op die dag VERHEERLIJKT te worden IN zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden IN allen, die geloofden; 2Thessalonika 1:10 1

20 20 4 zijn (=JAHWEH) voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten (...) 5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen(...) En JAHWEH, mijn God, zal komen, ALLE HEILIGEN MET HEM. Zacharia 14:4,5 4 zijn (=JAHWEH) voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten (...) 5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen(...) En JAHWEH, mijn God, zal komen, ALLE HEILIGEN MET HEM. Zacharia 14:4,5 2

21 21 5 Doodt DAN de leden, die op de aarde zijn: NIET:... MAAR doodt de leden...

22 22 5 DOODT dan de leden, die op de aarde zijn: > doodt dan = doe versterven versterven = overlijden als gevolg van het niet toedienen van vocht en voedsel

23 23 5 Doodt dan DE LEDEN, die op de aarde zijn: leden = delen = wat deel uit maakt van

24 24 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, 1

25 25 Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, "die twee zullen tot één vlees zijn". 1Korinthe 6:16 Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, "die twee zullen tot één vlees zijn". 1Korinthe 6:16 1

26 26 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid,

27 27 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte

28 28 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte

29 29 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, lett. MEER-HEBBEN

30 30 5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, > dienen van Mammon Mat.6:24


Download ppt "1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1 donderdag 1 november 2012 bespreking vanaf Kolosse 3 1."

Verwante presentaties


Ads door Google