De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuwe CAO voor Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuwe CAO voor Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuwe CAO voor Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd
januari 2007 #261917

2 Opzet presentatie Context CAO-vergelijking
Doelstellingen van de beoogde CAO Contouren van de beoogde CAO Hoe verder naar de beoogde CAO #261917

3 Context (1) Stelselwijziging schoolbegeleiding, die al is ingegaan!
Klant koopt bewuster en scherper in Concurrentie neemt toe Toegevoegde waarde van schoolbegeleiding moet duidelijker worden, dus verder werken aan: Kwaliteit Productiviteit Flexibiliteit Rendement op investeringen Nieuwe uitdaging en nieuwe koers #261917

4 Belangrijk: snel duidelijkheid voor medewerkers
Context (2) Laatste 2 jaar geen CAO-aanpassing, dat is onwenselijk voor werknemers en werkgevers. Behoefte aan een nieuwe CAO, die recht doet aan de veranderde omstandigheden voor werknemers en instellingen Werkgeversrol EDventure beëindigd, initiatief genomen tot een nieuwe werkgeversvereniging Veranderde wetgeving Belangrijk: snel duidelijkheid voor medewerkers #261917

5 Benchmark arbeidsvoorwaarden (hoofdlijnen)
Uit vergelijking CAO OBD met relevante* CAO’s blijkt: Beloningssystematiek niet prestatiegericht en relatief genivelleerd Arbeidsduur adviesmarkt 40 uur, productieve tijd OBD’n beduidend minder (ruim 11% / 190 uur) Invloed Wet Gelijke Behandeling op seniorendagen (veel en vroeg seniorenverlof is kwetsbaar door ongelijke behandeling naar leeftijd) Markt stuurt op ‘werkzekerheid’ door levensfasebewust personeelsbeleid Pensioen OBD-sector is marktconform * Adviesbureaus en onderzoeksinstellingen (basis 2006) #261917

6 OBD salarissen 2006 in procenten t.o.v. benchmark
De lagere schalen liggen boven het gemiddelde van de benchmark, de hogere schalen liggen onder dit gemiddelde ‘Omslagpunt’ ligt bij schaal 11 #261917

7 Doelstellingen nieuwe CAO
Basisdoelstelling is het voortbestaan van de sector en de instellingen. Dat betekent: Goed werk goed belonen Marktconform binden en boeien Concurrerend t.o.v. nieuwe spelers Flexibiliteit in dienstverlening Verder wordt beoogd: Wettelijke regelingen zijn uitgangspunt Raam-CAO met niet te veel centrale afspraken, decentrale invulling (maatwerk) in overleg met OR Zo snel mogelijk goede collectieve afspraken, bij voorkeur ingaande op 1 januari 2007 #261917

8 Goed werk goed belonen (1)
Salarisschalen Geen veranderingen in salarisschaal-systeem 2004 Beoordelingsafhankelijke en variabele doorloop door schalen Schalen 11 en 12 mogelijkheid tot uitloop naar 110/120% voor zeer goed/excellent functionerende adviseurs Schalen 13 t/m 18: bonus is mogelijk Resultaatdeling en gratificaties Beloningsbeleid uitbreiden met resultatendeling (winst, omzet, klanttevredenheid) 50% vast bedrag voor iedereen en 50% gerelateerd aan salaris Iedere instelling hetzelfde percentage t.b.v. resultatendeling, verdere resultaatafspraken per instelling Gratificatieregeling naar keuze op instellingsniveau Resultatendeling en gratificatieregeling vervangen huidige eindejaarsuitkering en jubileumuitkering #261917

9 Goed werk goed belonen (2)
Groei in de schaal is afhankelijk van: Beoordeling: ‘excellent’, ‘zeer goed’, ‘goed/normaal’, ‘onder de norm’ Relatieve salarispositie in de schaal bepaalt groeipercentage: voor in de schaal hogere groei dan achterin bij gelijke beoordeling. Groei tot 100% van schaalmaximum. Adviseurs in S11 en S12 hebben variabele doorgroei: Zeer goed: tot max 110% van schaaleinde Excellent: tot max 120% van schaaleinde Alleen zolang beoordeling excellent of zeer goed is Geen periodieken meer binnen de schalen Groei door de schalen conform huidige functiebouwwerk #261917

10 Marktconform binden en boeien
Functiebouwwerk 2004 handhaven Levensfasegericht personeelsbeleid Medewerkers inzetbaar maken en houden Co-financiering werkgevers/werknemers Diverse instrumenten (maatwerk) Afstemming beleid met OR Jaarlijkse evaluatie Geen seniorenverlof, BAPO Regelingen rond arbeid en zorg overeenkomstig de Wet arbeid en zorg Vergoedingen en tegemoetkomingen: Spaarloon Levensloop #261917

11 Concurrerend t.o.v. nieuwe spelers
Werkweek naar marktniveau (werkweek van 40 uur; op jaarbasis: 1839 uur) Vakantie: 200 uur Geen bovenwettelijke bepalingen voor sociale zekerheid, zoals: Geen BBWO (bij continuïteit van de sector en instellingen ook niet nodig!) Arbeidsongeschiktheid: 100/70% Maar wel investeren in voortdurende inzetbaarheid #261917

12 Flexibiliteit in dienstverlening
Werktijden ma. t/m vr. (7-22) en zat. ( ) Voorsprong door flexibiliteit Aanpassingen overwerkregeling: overwerk geldt t/m schaal 9, 20% toeslag. Met OR kan anders overeengekomen worden Geen taakbeleid Mogelijkheid van functiecontracten buiten CAO Opzegtermijnen afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, 1-3 maanden #261917

13 Wettelijke regelingen uitgangspunt
Wettelijke basis onder CAO: Burgerlijk Wetboek/arbeidsrecht Sociale zekerheid Wet arbeid en zorg Arbeidstijdenwet Afwijken waar nodig, o.a.: Aanvulling bij ziekte Overlijdensuitkering Eigen verantwoordelijkheid medewerker stimuleren door: Investeren in inzetbaarheid A la carte-mogelijkheden #261917

14 Vervolgstappen CAO-ontwikkeling
Ontwikkelen concept-CAO, vrijwel gereed Oprichting werkgeversvereniging, zal plaatsvinden in week 5 (begin februari) benadering vakorganisaties, eerste contacten gelegd, verkenningen in (eerste helft van) februari Definitief maken CAO inzet (naar verwachting tweede helft februari) Onderhandelingen (naar verwachting start in tweede helft februari) Informatie en communicatieproces, doorlopend, nieuws en stand van zaken Het begin is er, de uitkomst is een kwestie van onderhandelen…! #261917

15 Vragen of opmerkingen ? Heb je nu vragen of wilt je iets opmerken?
Heb je tijdens onderhandelingsproces vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Wij zullen je regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken. #261917


Download ppt "Naar een nieuwe CAO voor Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd"

Verwante presentaties


Ads door Google