De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 7 Douaneformaliteiten. 1.1 Taak van de douane Controle uitoefenen Inkomsten innen Informatie verzamelen Veiligheid van de burgers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 7 Douaneformaliteiten. 1.1 Taak van de douane Controle uitoefenen Inkomsten innen Informatie verzamelen Veiligheid van de burgers."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 7 Douaneformaliteiten

2 1.1 Taak van de douane Controle uitoefenen Inkomsten innen Informatie verzamelen Veiligheid van de burgers

3 1.1 Taak van de douane Fiscale opdrachten Bepalen bedrag invoerrechten en belastingen Deze ’belastingen’ innen Onder bepaalde voorwaarden vrijstelling geven Uitvoer controleren Niet-fiscale opdrachten Nagaan of reglementeringen opgelegd door andere administraties nageleefd worden

4 1.2 Soorten belastingen Op INVOER RechtenBelastingen - invoerrechten - bijzondere landbouwheffingen - anti- dumpingsrechten - accijnzen - btw

5 1.3 Accijnzen Bij binnenlands verbruik van bepaalde goederen Nationale belasting Tarieven per land Inkomsten lidstaat van verbruik Bij invoer geïnd door douane

6 2 Tarief van invoerrechten 2.1Omschrijving Douanetarief = lijst van goederen met opgave van de toepasselijke invoerrechten, gerangschikt volgens de nomenclatuur.

7 2.2 Nomenclatuur Hoofdstukken

8 2.2 Nomenclatuur Elk hoofdstuk is onderverdeeld in tariefposten Voor heel wat goederen is een verdere onderverdeling noodzakelijk

9 2.2 Nomenclatuur GS en Goederencode 21 afdelingen (I tot XXI) 97 hoofdstukken (01 tot 97) = 2 cijfers Ruim 5 000 tariefposten = 2 cijfers Onderverdeling tariefpost = 2 cijfers GS-code (bv. 57 03 10)= 6 cijfers

10 2.2 Nomenclatuur EU-onderverdeling tariefpost nog verder gedetailleerd: GN-code: 8 cijfers bv. 57 03 10 11 57 03 10 90 TARIC-code: 10 cijfers bv. 57 03 10 90 00

11 2.3 Maatstaf van heffing = wijze berekening invoerrechten Ad valoremrecht = recht berekend op de waarde van de goederen bv. 10 % op 30 000 EUR = 3 000 EUR Specifiek recht = recht berekend op specifiek kenmerk bv. 0,50 EUR/m² – 10 000 m² = 5 000 EUR

12 2.3 Maatstaf van heffing Gemengd recht = recht berekend op waarde en op specifiek kenmerk bv. 5 % op waarde + 0,60 EUR/kg Waarde goederen 10 000 EUR en gewicht 1 000 kg → 500 EUR + 600 EUR = 1 100 EUR bv. 57 01 10 90 00 Recht met variërende maatstaven bv. uitvoerrestituties van de EU bv. 04 07 00 11 00 Forfaitaire rechten = vaste rechten

13 2.4 EU-tarief van invoerrechten M = maatregelen bij invoer E = maatregelen bij uitvoer

14 2.4 EU-tarief van invoerrechten

15 3 Douanewaarde 3.1Bepalen van de douanewaarde Douanewaarde = transactiewaarde → de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs

16 3 Douanewaarde Deze prijs kan verhoogd worden met: Verpakkingskosten Vervoerskosten Kosten voor laden Behandelingskosten Verzekeringskosten tot de plaats van binnenkomst in EU-gebied

17 3 Douanewaarde De betaalde prijs kan eventueel verminderd worden met: Kortingen Prijs van goederen die beschadigd aankomen Verkoopkosten Rente voor laattijdige betaling

18 3 Douanewaarde De leveringskosten na de invoergrens zijn geen deel van de douanewaarde. Douanewaarde = afhankelijk van de gebruikte INCOTERM DW = Factuurprijs + leveringskosten tot de invoergrens DW = Factuurprijs – leveringskosten na de invoergrens DW = Factuurprijs

19 3.2 Documenten voor de waardebepaling Aangifte DV 1 (douaneverklaring) Aangifte DV 1 Factuur

20 3.1.1 Aangifte DV1 - Douaneverklaring

21 Geen DV1-verklaring noodzakelijk: Waarde < 10 000 EUR Goederen volgens vereenvoudigde procedure aangeven Geen verkoop Tijdelijke vrijstelling van rechten

22 3.1.2 Factuur Officieel document Bepaalt de waarde van de goederen Duidelijke omschrijving van goederen Noodzakelijk document voor verzekering

23 4 Soorten douaneverrichtingen Communautaire goederen Niet-communautaire goederen - In het vrije verkeer gebracht - T2-goederen - voortgebracht in een EU land - Niet in het vrije verkeer gebracht - T1-goederen

24 4.1 Invoer 4.1.1 Definitieve invoer AMet betaling van rechten Aangifte in het vrije verkeer Aangifte ten verbruik BMet definitieve vrijstelling van rechten lijst van goederen die bij invoer, vrijstelling genieten

25 4.1 invoer 4.1.2 Invoer met tijdelijke vrijstelling van rechten AInvoer in entrepot BInvoer onder regeling Actieve veredeling CAndere tijdelijke invoer

26 4.1.2 Invoer met tijdelijke vrijstelling van rechten AInvoer in entrepot Publiek douane-entrepotParticulier douane-entrepot –type A –type B –type F – type E – type D – type C

27 Begrippen bij het entrepot EntreposeurBeschikt over het magazijn, Op zijn naam wordt de machtiging van de douane opgesteld (huurder of eigenaar). EntrepositarisVerantwoordelijke voor de goederen tijdens opslag, Op zijn naam worden de documenten voor opslag van de goederen opgesteld. Publieke entrepotsIedereen kan goederen laten opslaan tegen betaling. Particuliere entrepots Enkel voor opslag van goederen door een gemachtigd persoon.

28 B Invoer onder regeling Actieve veredeling Niet-communautaire goederen - Tijdelijke vrijstelling rechten en belastingen - Bewerken in EU - Wederuitvoer buiten EU verplicht Voordelen - Productie binnen EG - Goedkoper product 4.1.2 Invoer met tijdelijke vrijstelling van rechten

29 C Andere tijdelijke invoer Niet-communautaire goederen - Tijdelijke vrijstelling rechten en belastingen - Tijdelijk gebruik – geen bewerking - Wederuitvoer → definitieve vrijstelling rechten

30 4.1.3 Wederinvoer van goederen (na tijdelijke uitvoer) ARegeling Passieve Veredeling BAndere wederinvoer

31 4.1.3 Wederinvoer van goederen (na tijdelijke uitvoer) ARegeling Passieve Veredeling Tijdelijke uitvoer communautaire goederen - Bewerken buiten de EU - Wederinvoer in de EU - Gedeeltelijke, definitieve vrijstelling rechten bij wederinvoer Voordelen - goedkope productie in buitenland - gedeeltelijke vrijstelling rechten

32 4.1.3 Wederinvoer van goederen (na tijdelijke uitvoer) B Andere wederinvoer - Tijdelijke uitvoer communautaire goederen - Gebruiken buiten de EU (geen bewerking) - Wederinvoer zelfde goederen in de EU - Definitieve (volledige) vrijstelling rechten

33 4.2 Uitvoer ADefinitieve uitvoer BTijdelijke uitvoer Met Passieve Veredeling Andere tijdelijke uitvoer CWederuitvoer na tijdelijke invoer Na Actieve Veredeling Andere wederuitvoer

34 4.3 Doorvoer Definitie = transit = communautair douanevervoer Beperkte formaliteiten (NCTS) Vrijstelling invoerrechten, accijnzen, btw

35 5 Douaneaangifte bij extra-communautaire handel 5.1 Begrippen i.v.m. Enig Document 5.2 Van Sadbel naar PDLA 5.3 Douaneaangifte 5.4 NCTS en gemeenschappelijk en communautair douanevervoer 5.5 Het invullen van een douaneaangifte

36 5.1 begrippen ivm Enig Document 1.Communautaire goederen 2.Niet-communautaire goederen 3.Communautair douanevervoer 4.Gemeenschappelijk douanevervoer 5.Uitvoer 6.Binnenbrengen 7.Invoer 8.Verzending 9.Intracommunautaire levering 10.Intracommunautaire verwerving

37 5.2 Van Sadbel naar PDLA Op papier = klassieke aangifte Elektronisch –SADBEL (oud) –Paperless Douane en Accijnzen – PLDA ( nieuw 2008, verplicht vanaf 01/07/2009) Volledig elektronische aangifte Doel: opvolgen goederenstromen, kadert in de Europese vernieuwingsprojecten

38 5.2 Van Sadbel naar PDLA (2) Risicoanalyse: AEO (Authorised Economic Operator) Luchtvracht, nieuw: Known Consignor –Certificaat ‘veilige vracht’ –Van kracht sinds 29/04/213 –Doel: beveiliging luchtvracht verbeteren –Niet-geregistreerd (unknown consignor): Beveiligingsonderzoek Afzender betaalt extra op de vracht

39 5.2 Van Sadbel naar PDLA (2) Zeevervoer, nieuw: ISPS –International Ship and Port Facility Security Code –Doel: verbetering beveiliging van schepen en havenfaciliteiten –ISPS Declaration

40

41 5.3 Douaneaangifte 1.Uitvoeraangifte - aangifte met PDLA, UGDaangifte met PDLAUGD 2.Invoeraangifte - aangifte met PDLAaangifte met PDLA

42 Uitvoer naar gewone derde landen (elektronische aangifte met PLDA) 5.3 Douaneaangifte – uitvoer Exporteur stuurt aangifte door  Enig Kantoor PLDA verwerkt gegevens  UGD met barcode (exemplaar 3) Kantoor uitgang EU  Bewijs uitvoer EU nieuw exemplaar 3 met datum  Bevestigingsbericht uitvoer Export Control System

43 Aangifte invoer met PLDA ex. 6 en 8 van Enig Document Importeur stuurt aangifte door  Enig Kantoor PLDA verwerkt gegevens  Invoerder ontvangt gevalideerde invoeraangifte Status: vrijgave goederen (‘released’)  Status: geen vrijgave (of ‘not released’)  Goederen ter beschikking van de invoerder Fysieke verificatie Goederen ter beschikking van de invoerder  5.3 Douaneaangifte – invoer

44 5.4 NCTS en gemeenschappelijk en communautair douanevervoer 5.4.1 Uitvoer en gemeenschappelijk douanevervoer Bijzondere overeenkomst tussen douane EU en douane EVA-landen Handel EU - EVA = uitvoer + gemeenschappelijk douanevervoer Ook omgekeerd

45 5.4.1 Uitvoer en gemeenschappelijk douanevervoer

46 5.4.2 Communautair douanevervoer

47 5.4.3 Voordelen van het NCTS -Kortere wachttijden -Snellere zuivering -Betere coördinatie -Tijdsbesparend -Flexibeler -Betrouwbare gegevens

48 5.5 Invullen van een douaneaangifte Voorbeeld van een aangifte: → zie onder ‘downloads’downloads

49 6 Intracommunautaire handel 1.Handel tussen 2 lidstaten over het grondgebied van een EVA-land 2.Handel tussen lidstaten over het grondgebied van een derde land (niet-EVA-land) 3. Intracommunautaire handel in accijnsproducten 4. Handel met bepaalde gebieden van de EU 5. Andere intracommunautaire handel 6. Intrastat-aangifte

50 7 Internationale doorvoerdocumenten 7.1 ATA-carnet ATA = Admission Temporaire Internationaal doorvoerdocument Tijdelijk naar buitenland – ongewijzigde staat bv. tentoonstelling, jaarbeurs, pers, handelsmonsters … Geldig gemaakt door douane (max. 1 jaar geldig), uitgereikt door KvK

51

52 7 Internationale doorvoerdocumenten 7.2 TIR-carnet TIR = Transport International Routier Tussen een douanekantoor van vertrek in het ene land en het kantoor van bestemming in een ander land. Extra voorwaarden:  goedgekeurde containers of vervoermiddelen  zekerheidsstelling  Vervoer over de weg

53

54 7.2 TIR-carnet Werking van het TIR-carnet


Download ppt "Hoofdstuk 7 Douaneformaliteiten. 1.1 Taak van de douane Controle uitoefenen Inkomsten innen Informatie verzamelen Veiligheid van de burgers."

Verwante presentaties


Ads door Google