De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transportverzekering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transportverzekering"— Transcript van de presentatie:

1 Transportverzekering
Hoofdstuk 6 Transportverzekering

2 1 Verzekeringscontract
Definitie Een wederkerige overeenkomst tussen verzekeraar, die zich ertoe verbindt een prestatie uit te voeren, EN verzekeringnemer, die de premie betaalt wanneer een gedekt risico plaatsvindt.

3 1 Verzekeringscontract
1.1 Partijen bij een verzekeringscontract - Verzekeraar - Verzekeringnemer - Verzekerde - Begunstigde - Bemiddelaar of producent

4 1.2 Soorten verzekeringen
Kapitaalverzekering (sommen- of persoonsverzekering) Betaling van een bepaalde som bij het realiseren gebeurtenis of op afgesproken termijn bv. levensverzekering

5 1.2 Soorten verzekeringen
Kenmerken Verzekerde bewijst realisatie risico Recht op uitkering Geen subrogatie Cumulatie

6 1.2 Soorten verzekeringen
Schadeverzekering Betaling van herstel of verlies Bv. goederenverzekering Wanneer schade een goed betreft, ‘zakenverzekering’ Indien verzekerde aansprakelijk: ‘aansprakelijkheidsverzekering’

7 1.2 Soorten verzekeringen
Kenmerken Schade bewijzen Alleen schade vergoed Verband tss schade en risico bewijzen Subrogatie Cumulatie niet mogelijk

8 1.3 Verplichtingen van de partijen
Verplichtingen van de verzekeringnemer Betalen van premie Correcte omschrijving risico Verzwaring risico Bij voordoen risico: aangifte doen, alle inlichtingen verschaffen, schade proberen te beperken, subrogatie waarborgen

9 1.3 Verplichtingen van de partijen
Noodzakelijke documenten bij aangifte Originele polis Commerciële factuur Originele vervoersdocumenten Protestbrief Standpunt van de vervoerder Expertiserapport Eventuele andere documenten

10 1.3 Verplichtingen van de partijen
Verplichtingen van de verzekeraar Betaling van voorziene vergoeding Bij aansprakelijkheidsverzekering: rechten van de verzekerde verdedigen

11 1.4 Normaal niet-verzekerde risico’s
Oorlogsrisico’s Eigen gebrek Zware of grove schuld kan slechts onder strikte voorwaarden uit het contract worden geweerd → duidelijke omschrijving in polis

12 Averij particulier (bijzondere averij)
1.5 Begrip ‘averij’ Averij particulier (bijzondere averij) Uit toeval ontstaan (schade ontstaan bij brand, storm) Averij grosse (gemene averij) Opzettelijke schade, doel = schip en lading voor verder gevaar vrijwaren

13 2 Goederenverzekering Algemeen Handelaar sluit meestal verzekering af tegen risico van het vervoer Incoterms CIF en CIP verplichten verkoper verzekering af te sluiten

14 Losse polis – voor één zending van goederen
2.2 Verzekeringspolis Losse polis – voor één zending van goederen Contrapolis – termijnpolis – bv. 1 jaar

15 Schade veroorzaakt door personen aan boord
2.3 Verzekerde risico’s Overmacht Schade veroorzaakt door personen aan boord Schade veroorzaakt door derden Uitzondering: piraterij

16 2.4 Vorm van de verzekering
Zeevaart → Zeeverzekeringspolis van Antwerpen Wegvervoer → CMR verzekeringsvoorwaarden Spoor-luchtvervoer en binnenvaart → Gebaseerd op Polis van Antwerpen

17 2.5 Goederenverzekeringspolis Antwerpen
De goederenstroom Voortransport Laden schip / vliegtuig Hoofdreis Lossen schip / vliegtuig Natransport

18 2.5 Goederenverzekeringspolis Antwerpen
art. 2: Tijd en plaats art. 4: Verzekeringsvoorwaarden - Vrij van particuliere Averij (art 6) - Volle voorwaarden Antwerpen (art 7) - Alle risico (art 8) art. 11: Uitsluitingen art. 12: Abandonnement

19 3 Aansprakelijkheidsverzekering
1. Wegvervoer Volgens Alg. CMR verzekeringsvoorwaarden gedekt: Beschadiging Verlies Vertraging Risico laden en lossen Bewaking en bescherming Grove fout van aangestelden

20 3 Aansprakelijkheidsverzekering
Risico’s uitgesloten bij wegtransport Bedrog, grove fout, staking, oorlog, gebrek aan de goederen, ontbrekende documenten, onvolledige/onvoldoende verpakking Normaal gewichtsverlies; ander voertuig

21 3 Aansprakelijkheidsverzekering
Ladingzekeren Vastmaken en verdelen van de lading op het voertuig cf. wetgeving 10 september 2009 Doel: Schade aan lading vermijden Boetes en/of rijverbod vermijden Ongevallen vermijden Mogelijk medeaansprakelijkheid opdrachtgever, verlader, vervoercommissionair of commissionair-expediteur

22 3 Aansprakelijkheidsverzekering
3. Zeevervoer Volgens Hague Visby rules gedekt: Aansprakelijkheid van de vervoerder: goederen, vaste voorwerpen, lichamelijke schade Reddingskosten en averij grosse

23 3 Aansprakelijkheidsverzekering
4. Andere vervoersvormen Spoorwegen: eigen dekking → CIM-verdrag: aansprakelijkheidsdekking van 17 STR/kg Binnenvaart: geen beperking Luchtvaart: → Verdrag van Warschau: 17 STR/kg

24 3 Aansprakelijkheidsverzekering
Gecombineerd vervoer met FIATA B/L: Aansprakelijkheid vervoerder 2 STR/kg

25 3 Aansprakelijkheidsverzekering
4. Aansprakelijkheid van de expediteur POOL AREX-polis → Niet beperkt tot activiteiten van verschillende hoedanigheden (commissionair vervoerder, vervoerder, bewaarnemer …) → Dekking bij fouten of vergissingen

26 4 Cascoverzekering Dekt schade ontstaan aan vervoermiddel en zijn toebehoren Volgens de verschillende vervoerwijze: Scheepvaart → herverzekering Binnenschepen → locale gewoonten Vliegtuigen → idem zeeschepen Spoorwegen → eigen verzekering Vrachtwagens → klassieke omniumverzekering


Download ppt "Transportverzekering"

Verwante presentaties


Ads door Google