De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

denk. doe. word. participeer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "denk. doe. word. participeer."— Transcript van de presentatie:

1 denk. doe. word. participeer.

2 Studentenparticipatie!

3 Wat is een stuver? Een studentenvertegenwoordiger (kortweg stuver)  is het aanspreekpunt van de (klas)groep voor studenten, lectoren en directieleden.  De stuver heeft, als groepsverantwoordelijke, vooral een signaal- en communicatiefunctie zowel naar studenten als naar onderwijzend personeel toe. Een stuver wordt vaak aangesproken over o.a. de examenregeling, de organisatie van activiteiten,  stageproblemen, evaluaties, ... Er zijn studentenvertegenwoordigers actief op niveau van de opleiding (Opleidingsstudentenraad) en op overkoepelend niveau voor de hele Arteveldehogeschool (Arteveldestudentenraad).

4

5 Troeven van het “stuverschap”
Je doet ervaring op in het werken in groep en oefent je interpersoonlijke vaardigheden. Je bouwt contacten op met medestudenten van andere jaren, klassen, opleidingen en andere hogescholen en universiteiten. Je bouwt een netwerk van contacten op met medewerkers, docenten en directie van je opleiding en de hogeschool. Je hebt inspraak in beslissingen die alle studenten aangaan. Je doet voorstellen om de studietijd van studenten te optimaliseren. Je leert zelfstandig en georganiseerd zijn. Je leert vergaderen en onderhandelen.

6 Je krijgt een bredere visie op het hogeschoolgebeuren.
Je neemt deel aan de organisatie van evenementen zoals een studentenquiz, sinterklaas- en kerstacties, fuiven, filmavonden, ... Je kan resultaten boeken! Je leert zowel op korte als op lange termijn denken. Je wordt beloond voor je inzet en motivatie d.m.v. enkele incentives. @Stuvers: Noteer deze alvast in jullie agenda! Op 6 november is er de jaarlijkse kaas- en wijnavond en we nodigen jullie ook uit op het vormingsweekend van 30 november tot 2 december. Meer info volgt…

7 Studentenparticipatie: participatiestructuur

8 Intern Extern 1 effectieve stuver en 1 opvolger per groep
Opleidingsstudentenraad (OSR) Aantal stuvers = aantal groepen Opleidingsraad (OR) (aantal stuvers= aantal leden OT) AV Studentenvoorzieningen 15 stuvers – 1 per opleiding ARTEVELDESTUDENTENRAAD (ASR) 30 stuvers + 15 opvolgers 2 effectieve + 1 opvolger per opleiding Stuver RvB Studentenvoorzieningen of student-diversiteitscoördinator op uitnodiging als adviserend lid CPBW 1 stuver Werkgroepen Onderwijs- en studenten-beleid Op uitnodiging Academische raad + Participatieforum 4 stuvers RvB Studentenvoorzieningen 8 stuvers VVS 3 stuvers uit ASR + 3 opvolgers GAST 3 stuvers Extern RvB AUGent STUGENT 3 stuvers ASR AV AUGent 3 stuvers ASR

9 Studentenparticipatie: communicatieschema

10 Intern Extern 1 effectieve stuver en 1 opvolger per groep
Opleidingsstudentenraad (OSR) Aantal stuvers = aantal groepen Opleidingsraad (OR) (aantal stuvers= aantal leden OT) AV Studentenvoorzieningen 15 stuvers – 1 per opleiding ARTEVELDESTUDENTENRAAD (ASR) 30 stuvers + 15 opvolgers 2 effectieve + 1 opvolger per opleiding Stuver RvB Studentenvoorzieningen of student-diversiteitscoördinator op uitnodiging als adviserend lid CPBW 1 stuver Werkgroepen Onderwijs- en studenten-beleid Op uitnodiging Academische raad + Participatieforum 4 stuvers RvB Studentenvoorzieningen 8 stuvers VVS 3 stuvers uit ASR + 3 opvolgers GAST 3 stuvers Extern RvB AUGent STUGENT 3 stuvers ASR AV AUGent 3 stuvers ASR

11 De OSR Uit elke (klas)groep wordt 1 effectieve stuver en 1 opvolger verkozen om deel te nemen aan de OSR. De Opleidingsstudentenraad (OSR) vertegenwoordigt alle studenten van de respectievelijke opleiding. Deze is het contact- en overlegorgaan tussen de studenten en - hun directie via de Opleidingsraad (OR) - de overkoepelende Arteveldestudentenraad (ASR) - de studentenvoorzieningen De Opleidingsstudentenraad heeft recht op informatie over alle aangelegenheden met betrekking tot de opleiding. Daarnaast kan deze vergadering op opleidingsniveau adviezen verlenen met betrekking tot de algemene organisatie en de werking van de opleiding.

12 Gerealiseerde werkpunten OSR

13 Werkpunten OSR voor AJ ‘12-’13

14 De ASR De ASR vormt de overkoepelende studentenraad van de Arteveldehogeschool en vertaalt van daaruit de mening van de Arteveldestudenten over o.a. onderwijs- en examenregeling, evaluatie boekenverkoop, schrijven van adviezen voor de directie... Deze raad komt ongeveer 8 maal per academiejaar samen heeft een adviserende, organiserende en vormende functie: Een adviserende functie: de ASR overlegt met de hogeschool en formuleert adviezen over relevante onderwerpen. Een vormende functie: de ASR vormt haar leden en de andere studentenvertegenwoordigers. Zo trekken ze reeds enkele jaren op  vormingsweekend voor sessies rond vergadertechnieken, motivatiepsychologie, communicatie, … Ook volgend academiejaar krijgen alle studentenvertegenwoordigers de kans om in te tekenen op workshops doorheen het academiejaar om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Een organiserende functie: de ASR organiseert relevante activiteiten voor studentenvertegenwoordigers en ook voor alle studenten. Zo organiseerden zij reeds: een communicatiecampagne, een participatiebarbecue, een steun haïti-actie, pannenkoekenverkoop, Music-for-Life-actie,…

15 Dagelijks bestuur ASR Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris
Communicatieverantwoordelijke Verkiezingen op maandag 15 oktober 2012 (in ASR 1) Verkiezing voorzitter DB op maandag 22 oktober 2012 (in ASR 2) a.d.h.v. anonieme stemming. DB

16 Mandaten ASR Interne mandaten
CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) Academische Raad en Participatieforum (bestuursorganen Arteveldehogeschool) Externe mandaten GAST (Gentse Associatie Studentenraad) AUGent (Associatie Universiteit Gent) VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) Stugent (overleg tussen Studenten het stadsbestuur van Gent)

17 Wil jij een stuver worden?
Neem contact op met: de participatiecoach van je opleiding: Naam + de voorzitter/ondervoorzitter van de huidige OSR: Of maak je interesse kenbaar tijdens de rondgang van de participatiecoach in de klasgroepen gedurende de eerste weken van het academiejaar.

18

19 Bronnen Participatiegids
17 tips voor succesvolle studentenparticipatie Draaiboek verkiezingen Website


Download ppt "denk. doe. word. participeer."

Verwante presentaties


Ads door Google