De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jong en oud met elkaar in gesprek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jong en oud met elkaar in gesprek"— Transcript van de presentatie:

1 Jong en oud met elkaar in gesprek
Groen en grijs Jong en oud met elkaar in gesprek Laura Dhaenens

2 Inhoudstafel Inleiding Levenslooptheorie Intergenerationeel contact
Stereotypen Leeftijdsegregatie De sociale constructie van de levensloop Cohort en generatie Individuele ontwikkeling Bronnen

3 Inleiding Verschillen tussen generaties niet zo groot als stereotypen doen geloven Vergrijzing  meer ouderen  meer stereotype beelden Inhoudstafel

4 Levenslooptheorie Verschillende leeftijdsgroepen bevinden zich in een andere levensfase + zijn in andere tijd opgegroeid Ook verschillen tussen personen van dezelfde leeftijd  Waar hebben deze verschillen mee te maken? Inhoudstafel

5 Intergenerationeel contact
Verschillende generaties hebben weinig contact met elkaar (tenzij familie) Ouderen weinig contact met jongere generatie, weinig jongeren in sociaal netwerk  Sociaal netwerk zeer leeftijdshomogeen Inhoudstafel

6 Stereotypen Verschillende generaties grijpen snel naar stereotiepe beelden van elkaar Jongeren minder warm dan ouderen Ouderen minder competent dan jongeren Stereotiepe beelden door media Ouderen gaan stereotypen op zichzelf toepassen  nadeel voor hun functioneren Inhoudstafel

7 Leeftijdsegretatie Stereotiepe beelden door sterke opdeling van samenleving in leeftijdsgroepen Jongeren: Leerplicht Rijbewijs  groot deel van dag op school Kiesrecht verwerven Oudere = OUD Ouderen: Pensionering Jongere = lid van de groep jongeren

8 Leeftijdsegregatie Ruimtelijke leeftijdsegregatie
Studentenflat verpleeghuis Vrijetijdsaanbod voor jongeren ouderen Wat hoort bij welke leeftijd? Kledij Haardracht Taalgebruik Inhoudstafel

9 De sociale constructie van de levensloop
Constructie van de levensloop is een uitkomst van historische processen Indeling gebonden aan religie Indeling gebonden aan werk en economie Indeling door generaties Pensioengrens vervroegd door hogere levensverwachting  Levensloop geen vaststaand en vanzelfsprekend gegeven, maar resultaat van cultuurhistorisch proces Inhoudstafel

10 Cohort en generatie Cohort: groep mensen die in een bepaalde tijd geboren is Uit een cohort kan generatie ontstaan Generatie: als mensen het gevoel hebben tot een bepaalde groep te behoren die verschilt van de mensen die aan hen voorafgingen en van de mensen die hen volgen

11 Cohort en generatie Protestgeneratie: bezocht als eerste massaal het hoger onderwijs Pragmatische generatie: economische voorspoed in de jaren 90 + internethype Inhoudstafel

12 Individuele ontwikkeling
Binnen persoon stabiliteit en verandering Volwassenheid: de tijd waarin men tot volle wasdom gekomen is Leeftijdsnormatieve invloeden: taken volbrengen die relatief nauw gekoppeld zijn aan iemands leeftijd Gekoppeld aan biologische processen Chronologische leeftijd belangrijke rol in de sociale constructie van de levensloop  Vooral van belang in de kindertijd (leren lopen, spreken, rekenen, schrijven…) Inhoudstafel

13 Bronnen Inhoudstafel


Download ppt "Jong en oud met elkaar in gesprek"

Verwante presentaties


Ads door Google