De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jong en oud met elkaar in gesprek Laura Dhaenens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jong en oud met elkaar in gesprek Laura Dhaenens."— Transcript van de presentatie:

1 Jong en oud met elkaar in gesprek Laura Dhaenens

2  Inleiding Inleiding  Levenslooptheorie Levenslooptheorie  Intergenerationeel contact Intergenerationeel contact  Stereotypen Stereotypen  Leeftijdsegregatie Leeftijdsegregatie  De sociale constructie van de levensloop De sociale constructie van de levensloop  Cohort en generatie Cohort en generatie  Individuele ontwikkeling Individuele ontwikkeling  Bronnen Bronnen

3  Verschillen tussen generaties niet zo groot als stereotypen doen geloven  Vergrijzing  meer ouderen  meer stereotype beelden Inhoudstafel

4  Verschillende leeftijdsgroepen bevinden zich in een andere levensfase + zijn in andere tijd opgegroeid  Ook verschillen tussen personen van dezelfde leeftijd  Waar hebben deze verschillen mee te maken? Inhoudstafel

5  Verschillende generaties hebben weinig contact met elkaar (tenzij familie)  Ouderen weinig contact met jongere generatie, weinig jongeren in sociaal netwerk  Sociaal netwerk zeer leeftijdshomogeen Inhoudstafel

6  Verschillende generaties grijpen snel naar stereotiepe beelden van elkaar  Jongeren minder warm dan ouderen  Ouderen minder competent dan jongeren  Stereotiepe beelden door media  Ouderen gaan stereotypen op zichzelf toepassen  nadeel voor hun functioneren Inhoudstafel

7  Stereotiepe beelden door sterke opdeling van samenleving in leeftijdsgroepen  Jongeren:  Leerplicht  Rijbewijs  groot deel van dag op school  Kiesrecht verwerven  Oudere = OUD  Ouderen:  Pensionering  Jongere = lid van de groep jongeren

8 Ruimtelijke leeftijdsegregatie  Studentenflat  verpleeghuis  Vrijetijdsaanbod voor jongeren  ouderen  Wat hoort bij welke leeftijd?  Kledij  Haardracht  Taalgebruik Inhoudstafel

9  Constructie van de levensloop is een uitkomst van historische processen  Indeling gebonden aan religie  Indeling gebonden aan werk en economie  Indeling door generaties  Pensioengrens vervroegd door hogere levensverwachting  Levensloop geen vaststaand en vanzelfsprekend gegeven, maar resultaat van cultuurhistorisch proces Inhoudstafel

10  Cohort: groep mensen die in een bepaalde tijd geboren is  Uit een cohort kan generatie ontstaan  Generatie: als mensen het gevoel hebben tot een bepaalde groep te behoren die verschilt van de mensen die aan hen voorafgingen en van de mensen die hen volgen

11  Protestgeneratie: bezocht als eerste massaal het hoger onderwijs  Pragmatische generatie: economische voorspoed in de jaren 90 + internethype Inhoudstafel

12  Binnen persoon stabiliteit en verandering  Volwassenheid: de tijd waarin men tot volle wasdom gekomen is  Leeftijdsnormatieve invloeden: taken volbrengen die relatief nauw gekoppeld zijn aan iemands leeftijd  Gekoppeld aan biologische processen  Chronologische leeftijd belangrijke rol in de sociale constructie van de levensloop  Vooral van belang in de kindertijd (leren lopen, spreken, rekenen, schrijven…) Inhoudstafel

13  http://sharingwhatilike.blogspot.be/2011/05/ generation-gap.html http://sharingwhatilike.blogspot.be/2011/05/ generation-gap.html  http://www.tans.nl/page/curriculumvitaesoll iciteren.htm http://www.tans.nl/page/curriculumvitaesoll iciteren.htm  http://tlat.blogspot.be/2009/09/grandmas- hair-considered-engineering.html http://tlat.blogspot.be/2009/09/grandmas- hair-considered-engineering.html Inhoudstafel


Download ppt "Jong en oud met elkaar in gesprek Laura Dhaenens."

Verwante presentaties


Ads door Google