De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.  Harry Broekman  Organisatiepsycholoog  Wat werkt in de praktijk en wat niet?  Wat maakt mensen gemotiveerd om te participeren in een opbouwproces?

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.  Harry Broekman  Organisatiepsycholoog  Wat werkt in de praktijk en wat niet?  Wat maakt mensen gemotiveerd om te participeren in een opbouwproces?"— Transcript van de presentatie:

1 1

2  Harry Broekman  Organisatiepsycholoog  Wat werkt in de praktijk en wat niet?  Wat maakt mensen gemotiveerd om te participeren in een opbouwproces?  In 1989 startte hij Broekman & Partners, Onderzoek en Projektontwikkeling.  Hielp bij aan het Handboek Opbouwwerk 2

3  De regering wil 40 wijken verbeteren.  Deze wijken scoren slecht op kenmerken als: - hoogte huishoudinkomen. - het deel werkenden in de wijkbevolking. - woningen met een lage kwaliteit.  300 miljoen euro wordt hiervoor vrijgemaakt.

4  3 golven  De eerste periode: 1945-1960: de wijk als conserverend concept.  Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.  Er heerst woningnood.  Daarom worden er wijken gebouwd.  De bewoners bewegen zich veel breder dan hun wijk. Tegen het einde van deze periode worden ze onafhankelijker en kritischer.

5  De tweede periode: 1965-1980: de wijk als strijdtoneel voor nieuwe vormen en verhoudingen.  Inspraak en medezeggenschap worden opgeëist.  ‘Pressure groups’ komen op.  In de buurt wil men.  De samenwerking verbeteren.  Democratie laten stijgen.  Grotere sociale gelijkheid.

6  De derde periode: 1990-heden: de wijk als werkplaats voor samenlevingsopbouw  Gekenmerkt door een toenemende nadruk op veiligheid.  Aandacht gaat vooral naar  Stedelijke vernieuwing i.p.v. naar buurtopbouw.  Contact leggen met de bewoners.  Een interactief beleid.

7  In dit deel vraagt men zich af wat er van de wijkaanpak mag verwacht worden. In de realiteit zien we dat het vaak anders is…  Contraproductief beleid wordt vermeden  Hogere treden van de participatieladder worden opengesteld, paternalisme neemt af, zelforganisatie neemt toe.

8 PPraktische vormen van samenwerking tussen middenklasse en lagere sociale stijgen: hhet perspectief van gemengd wonen wordt in en sociaal programma gezet. WWijken moeten beter worden én de mensen moeten er beter van worden. DDe filosofie van de maakbare samenleving wordt weggelaten.

9 1) Broekman. (2008). Achtergronden bij de aanpak van de 'krachtwijken'. Sociale Interventie. 2) Foto Harry broekman http://www.opbouwwerkadviseur.nl/index. php?option=com_content&view=article&id=9 0&Itemid=37


Download ppt "1.  Harry Broekman  Organisatiepsycholoog  Wat werkt in de praktijk en wat niet?  Wat maakt mensen gemotiveerd om te participeren in een opbouwproces?"

Verwante presentaties


Ads door Google