De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting"— Transcript van de presentatie:

1 Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting
Bemiddeling Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting

2 Wat is bemiddeling nu eigenlijk ?
Komt uit het engels “mediation” Is een vorm van onderhandelen Met een derde partij Die TUSSEN de partijen staat Die OBJECTIEF is Die tot doel heeft een oplossing te zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is

3 Vormen van conflictresoluties

4 Schematische verhouding tussen de betrokken partijen

5 Rechtbank Onpartijdig Officieel Uitvoerbaar Openbaar Toegankelijk
Bekend Traag Duur Conflictueus Niet communicatief Ondoorzichtig Moeilijk voorspelbaar 1 partij in het ongelijk Geen keuze van rechter(s)

6 Arbitrage Onpartijdig Snel Eigen keuze van arbiter(s) Prijs
Conflictueus Niet direct uitvoerbaar Relatief onbekend Moeilijk voorspelbaar 1 partij in het ongelijk Niet communicatief

7 bemiddeling Relatief onbekend Toegankelijkheid ?
Onpartijdig Snel Keuze van mediator Communicatief Geen opgelegde beslissing Lange-termijnrelatie Betrokkenheid Vertrouwelijk Relatief onbekend Toegankelijkheid ? Niet onmiddellijk uitvoerbaar Geen garantie op succes

8 Eigen beslissingsmacht naar vorm van geschillenbeslechting

9 Kostprijs naar de vorm van geschillenbeslechting

10 Kwaliteiten van een mediator
Luisterbereidheid Onbevooroordeeld Onpartijdig Confidentialiteit Inzicht en ervaring in geschillenbehandeling Communicatiebevorderend Creativiteit – distributiviteit Integriteit

11 Kader van een bemiddeling
Overeenkomst tot bemiddeling (contract) Tijdstip(pen) Sfeer Wijze van communicatie(s) Locatie(s) Organisatie Onderzoek en voorbereiding Tussentijdse Evaluatie Oplossing op papier

12 Flowchart

13 Waarom slaat bemiddeling (nog) niet aan ?
Mentaliteit Psychologische aspecten – emotionaliteit vs rationaliteit / angst voor confrontatie Korte-termijndenken ipv lange-termijndenken Clausule moeilijk afdwingbaar Geen wettelijk kader gecreeërd Onvoldoende kennis van bemiddeling Tot wie zich richten ?

14 Grondbeginselen van bemiddeling
Gelijkheid van partijen Confidentieel Snel Onpartijdigheid

15 Voorbeelden van geschillen vatbaar voor bemiddeling
Opzeggingsvergoedingen Arbeidsverhoudingen Handelsgeschillen Schaderegelingen Huurgeschillen Familiale geschillen Bouwzaken Consumentenzaken Koop-verkoopovereenkomsten Erfeniskwesties Overdrachten en waardering van activa of passiva Intellectuele rechten (auteursrechten, octooien, merken,...) Enz...

16 Slotsom bemiddeling is een objectieve, vertrouwelijke, relatief goedkope en snelle methode inzake geschillenbeslechting voor partijen met maturiteit die aan lange-termijndenken doen en die hun (commerciële) relatie in de toekomst willen vrijwaren

17 Geïnteresseerd ? U bent kandidaat-mediator ?
U heeft een geschil dat U opgelost wil zien? U wil bemiddeling uitproberen ?

18 Vorming tot mediator In een achttal sessies van elk twee uur wordt nader ingegaan op Onderhandelingstechnieken Methodologie Deontologie Juridische beginselen Een case-study

19 Voor alle informatie Arvid DE SMET Advocaat - bemiddelaar
Hollekenstraat 4 9960 Assenede (Belgium) tel : +32 (0) fax : +32 (0)


Download ppt "Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting"

Verwante presentaties


Ads door Google