De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opmaak van contracten in grensoverschrijdende zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opmaak van contracten in grensoverschrijdende zaken"— Transcript van de presentatie:

1 Opmaak van contracten in grensoverschrijdende zaken
Aandachtspunten en valkuilen Arvid M.J.A. De Smet Advocatenkantoor De Smet – Assenede (België)

2 1. Algemene aandachtspunten
Primair belangrijke aspecten : 1. Toepasselijk recht 2. Bevoegdheid bij geschillen (C)opyright 2005 Arvid De Smet

3 (C)opyright 2005 Arvid De Smet
Toepasselijk recht Welke regels zijn van toepassing op de inhoud van mijn contract ? Moeilijke materie : gespecialiseerde bijstand vereist 2 grote mogelijkheden : a) een (wets- of verdrags)bepaling duidt het toepasselijk recht aan b) er is een mogelijke rechtskeuze (C)opyright 2005 Arvid De Smet

4 a) Toepasselijk recht uit verdrag of wet
Ofwel is het “dwingende wetgeving” Ofwel is het “suppletieve” wetgeving (bij gebreke van keuze is het dàt recht) IPR – conflicten : te vermijden (C)opyright 2005 Arvid De Smet

5 (C)opyright 2005 Arvid De Smet
Rechtskeuze Belangrijk indien mogelijk Zoniet : complexe verwijzingsregels en conflictenregels Kénnis van het gekozen recht zéér belangrijk Laat U bijstaan en informeren ! (C)opyright 2005 Arvid De Smet

6 Voorbeelden van “dwingende rechtskeuze”
Overeenkomsten tussen ondernemers en consumenten : consumentenbescherming Onroerende goederen : recht van de “ligging” Belgische handelsvertegenwoordigers Arbeidscontracten De toets van de “openbare orde” (vb: drugs - prostitutie) ... (C)opyright 2005 Arvid De Smet

7 Bevoegdheid bij geschillen
1. dwingende bevoegdheid 2. gekozen bevoegdheid Bij keuze van bevoegdheid : a) Rechtbank b) Handelsarbitrage c) Mediatie (Bemiddeling) (C)opyright 2005 Arvid De Smet

8 2. Specifieke aandachtspunten
Garantie – verborgen gebreken Beperkingen van aansprakelijkheid Vrijwaringsbedingen Betaling (achterstand in handelstransacties) Opzeggings- en ontbindingsmogelijkheden Overmachtsituaties Overdraagbaarheid van verbintenissen Wat bij faillissement ? – inbouwen van zekerheden Algemene voorwaarden – toepasselijkheid Verboden bedingen Precontractuele aansprakelijkheid - informatieplicht Levering - overdracht van risico : INCOTERMS Concurrentiebedingen Identiteit contractspartijen Taal Fiscaliteit (C)opyright 2005 Arvid De Smet

9 i.Garantie – verborgen gebreken
Eengemaakte Europese Wetgeving (richtlijn) produktaansprakelijkheid – garantietermijn voor consumenten Tussen ondernemers (geen eindgebruikers) kunnen andere regelingen worden voorzien Service Level Agreements Opgelet voor termijnen (van protest) (C)opyright 2005 Arvid De Smet

10 ii. Beperkingen van aansprakelijkheid
Ook wel “exoneratiebedingen” genoemd Moeilijk afdwingbaar bij consumenten Verschil contractuele (tussen partijen) – extracontractuele (tussen een partij en een derde : niet bij het contract betrokken partij) aansprakelijkheid (C)opyright 2005 Arvid De Smet

11 iii. Vrijwaringsbedingen
Wat ? Een clausule waarbij één van de partijen verklaart dat zij ervoor zal zorgen dat de andere niet lastig gevallen wordt door een derde. Of: dat zij de financiële last van een eventuele aanspraak zal dragen (C)opyright 2005 Arvid De Smet

12 iv. Betaling (achterstand in handelstransacties)
Wat bij laattijdige betaling ? Verschil professionals en niet professionals Interesten => percentage Invorderingskosten Schadebeding : vast of percentage (C)opyright 2005 Arvid De Smet

13 v. Opzeggings- en ontbindingsmogelijkheden
Keuze onbepaalde – bepaalde duur Redenen van ontbinding opnemen Exceptio non adimpleti contractus Gerechtelijke ontbinding ? Opzegging : - termijnen - modaliteiten (aangetekend?) (C)opyright 2005 Arvid De Smet

14 vi. Overmachtsituaties
Wat beschouwt men we als overmacht ? Werkt het bevrijdend ? Gevolgen van overmacht uitwerken (C)opyright 2005 Arvid De Smet

15 vii. Overdraagbaarheid van verbintenissen
Wat indien een partij overlijdt ? Wat bij pensionering ? En bij stopzetting activiteiten ? Wat bij fusies / overnames van vennootschappen ? Intuitu personae of niet ? Modaliteiten voor overdracht (C)opyright 2005 Arvid De Smet

16 viii. Wat bij faillissement ? – inbouwen van zekerheden
Faillissement of gerechtelijk akkoord Zekerheden (pandrechten – hypotheek – specifieke voorrechten) Bvb. voorrecht van de onbetaalde verkoper (C)opyright 2005 Arvid De Smet

17 ix. Algemene voorwaarden – toepasselijkheid
Algemene vs. bijzondere voorwaarden Professionals vs. Consumenten Aanvaarding – kennisname – akkoord “the battle of the forms” De “kleine lettertjes” (C)opyright 2005 Arvid De Smet

18 (C)opyright 2005 Arvid De Smet
x. Verboden bedingen Voornamelijk tussen handelaars en consumenten Ook tussen vrije beroepen en cliënten Lijsten van verboden bedingen De toets der evenwichtigheid en het rechtsmisbruik (bij professionals) Gevaar van toetredingscontracten (C)opyright 2005 Arvid De Smet

19 xi. Precontractuele aansprakelijkheid
Bij consumenten is dat “reclame”, “ondubbelzinnig aanbod”en “etikettering” Bij professionals : ook tijdens contractsonderhandelingen opletten Voorstellen en tegenvoorstellen Informatieplicht (bewijs!) Confidentialiteit Nuttig om “gentlemen’s agreement” te maken (C)opyright 2005 Arvid De Smet

20 xii. Levering - overdracht van risico : INCOTERMS
Wanneer gaat eigendom over ? Wanneer wordt het risico overgedragen ? Wat bij een probleem tijdens laden/lossen/transport ? Verzekering ? Douane formaliteiten ? Waar vindt de levering plaats ? => INCOTERMS (C)opyright 2005 Arvid De Smet

21 xiii. Concurrentiebedingen
Wat ? Geografisch – in tijd Sancties Geldigheid bij arbeidsovereenkomsten voor “lagere” lonen (C)opyright 2005 Arvid De Smet

22 xiv. Identiteit contractspartijen
Natuurlijk persoon - vennootschap Ondernemingsnummer – BTW – Handelsregister Statuten vennootschap – mandaat van ondertekenaar(s) Kredietrapportage (C)opyright 2005 Arvid De Smet

23 (C)opyright 2005 Arvid De Smet
xv. Taal Gebruik van correcte termen In geval van twijfel : definities Taalvoorkeur Vertalingen Taalwetgeving in gerechtszaken (C)opyright 2005 Arvid De Smet

24 (C)opyright 2005 Arvid De Smet
xvi. Fiscaliteit BTW Heffingen Douanerechten Douaneformaliteiten Directe belastingen Fiscale optimalisatie (C)opyright 2005 Arvid De Smet

25 (C)opyright 2005 Arvid De Smet
Voor concrete vragen Arvid MJA De Smet Advocatenkantoor Arvid De Smet – Assenede Hollekenstraat Assenede tel: +32 (0) fax: +32 (0) (C)opyright 2005 Arvid De Smet


Download ppt "Opmaak van contracten in grensoverschrijdende zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google