De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond klas 2 Welkom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond klas 2 Welkom"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond klas 2 Welkom
op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Basisberoepsgerichte leerweg of Kaderberoepsgerichte leerweg

2 Advies: 3 VMBO Klas 1 en 2: onderbouw
3e en 4e leerjaar: vier leerwegen - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg (Mavo)

3 VMBO Basisberoeps en Kaderberoeps
leerjaar 1: Rehoboth leerjaar 2: Rehoboth leerjaar 3: vervolgschool leerjaar 4: vervolgschool Met diploma naar het MBO

4 Doorstroming van Basis-en Kaderberoeps
ROC = Regionaal Opleidings Centrum, d.w.z. een school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) Basisberoeps: Niveau 2 Kaderberoeps: Niveau 3 en 4

5 Advies Na 2 jaar onderbouw: alle leerlingen
krijgen een onderwijskundig advies (einde 2e jaar advies) 3 VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg 3 VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

6 Advies Een advies is geen overgangsbewijs
Een leerling met een K/M-advies kan nog over naar Mavo 3. Een leerling met een Mavo-advies kan nog blijven zitten.(afstromen)

7 Zittenblijven In principe blijft een leerling niet zitten in klas 1 of klas 2. Bij onvoldoende resultaten “stroomt” de leerling “af”

8 Keuze 3 VMBO 1 Leerwegkeuze (doet de school)
2 Sectorkeuze en afdelingskeuze 3 Schoolkeuze (Beroepsgericht)

9 voorbereiding keuzes In de mentorlessen In de vaklessen
Beroepeninteressetest Meeloopdag

10 Sectoren VMBO 1 Techniek 2 Landbouw(groen) 3 Economie 4 Zorg & Welzijn
VMBO 4 sectoren: 1 Techniek 2 Landbouw(groen) 3 Economie 4 Zorg & Welzijn Basis-of Kader: binnen de sector ook nog een afdeling! Vaak: intersectoraal of combinatie van afdelingen.

11 Sectoraanbod BBL en KBL
Iedere school met de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerwegen van het VMBO biedt de diverse sectoren op een eigen manier aan. Maar: Op alle scholen hebben de leerlingen ongeveer de helft van het aantal lesuren beroepsgerichte (praktische) vakken.

12 Schoolkeuze CSG Scholen Augustinuscollege / Wessel Gansfortcollege
(CSG in Groningen) Op tijd aanmelden Voor 15 april! Hoogezand Aletta Jacobs College Hoogezand Andere scholen - Scholen in Groningen of Eelde Zie stencil bij formulier.

13 Wat doet de school? Alle leerlingen uit de tweede klassen hebben een definitief advies voor klas 3. Ouders/verzorgers kunnen op een strookje van een brief aangeven welke school en welke sector wordt gekozen. U krijgt deze brief vanavond! Op het 10 minutengesprek van volgende week (dinsdag 10 april) kunt u samen met de mentor de keuze bepalen.

14 Wat doet de school? U krijgt van ons een inschrijfformulier. Het formulier wordt op school weer ingeleverd. Wij brengen/sturen de formulieren naar de nieuwe school. Niet voor CSG-scholen! U krijgt daarna schriftelijk / telefonisch bericht: informatie of een uitnodiging van de nieuwe school. Wij dragen informatie over aan de nieuwe school. Gaat de leerling toch over naar 3 TL : inschrijving wordt ingetrokken.

15 Einde Heeft u nog vragen?


Download ppt "Informatieavond klas 2 Welkom"

Verwante presentaties


Ads door Google