De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond klas 2 Welkom op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Basisberoepsgerichte leerweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond klas 2 Welkom op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Basisberoepsgerichte leerweg."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond klas 2 Welkom op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Basisberoepsgerichte leerweg of Kaderberoepsgerichte leerweg

2 Klas 1 en 2: onderbouw 3e en 4e leerjaar: vier leerwegen - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg (Mavo) Advies: 3 VMBO

3 leerjaar 1:Rehoboth leerjaar 2:Rehoboth leerjaar 3:vervolgschool leerjaar 4:vervolgschool Met diploma naar het MBO VMBO Basisberoeps en Kaderberoeps

4 ROC = Regionaal Opleidings Centrum, d.w.z. een school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) Basisberoeps: Niveau 2 Kaderberoeps: Niveau 3 en 4 Doorstroming van Basis-en Kaderberoeps

5 Na 2 jaar onderbouw: alle leerlingen krijgen een onderwijskundig advies (einde 2e jaar advies) 3 VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg 3 VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg Advies

6 Een advies is geen overgangsbewijs Een leerling met een K/M-advies kan nog over naar Mavo 3. Een leerling met een Mavo-advies kan nog blijven zitten.(afstromen) Advies

7 In principe blijft een leerling niet zitten in klas 1 of klas 2. Bij onvoldoende resultaten “stroomt” de leerling “af” Zittenblijven

8 1Leerwegkeuze (doet de school) 2Sectorkeuze en afdelingskeuze 3Schoolkeuze (Beroepsgericht) Keuze 3 VMBO

9 In de mentorlessen In de vaklessen Beroepeninteressetest Meeloopdag voorbereiding keuzes

10 VMBO 4 sectoren: 1Techniek 2 Landbouw(groen) 3Economie 4Zorg & Welzijn Basis-of Kader: binnen de sector ook nog een afdeling! Vaak: intersectoraal of combinatie van afdelingen. Sectoren VMBO

11 Iedere school met de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerwegen van het VMBO biedt de diverse sectoren op een eigen manier aan. Maar: Op alle scholen hebben de leerlingen ongeveer de helft van het aantal lesuren beroepsgerichte (praktische) vakken. Sectoraanbod BBL en KBL

12 CSG Scholen - Augustinuscollege / Wessel Gansfortcollege (CSG in Groningen) Op tijd aanmelden Voor 15 april! Hoogezand - Aletta Jacobs College Hoogezand Andere scholen -Scholen in Groningen of Eelde Zie stencil bij formulier. Schoolkeuze

13 Alle leerlingen uit de tweede klassen hebben een definitief advies voor klas 3. Ouders/verzorgers kunnen op een strookje van een brief aangeven welke school en welke sector wordt gekozen. U krijgt deze brief vanavond! Op het 10 minutengesprek van volgende week (dinsdag 10 april) kunt u samen met de mentor de keuze bepalen. Wat doet de school?

14 U krijgt van ons een inschrijfformulier. Het formulier wordt op school weer ingeleverd. Wij brengen/sturen de formulieren naar de nieuwe school. Niet voor CSG- scholen! U krijgt daarna schriftelijk / telefonisch bericht: informatie of een uitnodiging van de nieuwe school. Wij dragen informatie over aan de nieuwe school. Gaat de leerling toch over naar 3 TL : inschrijving wordt ingetrokken. Wat doet de school?

15 Heeft u nog vragen? Einde


Download ppt "Informatieavond klas 2 Welkom op de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen, die als “advies” hebben gekregen: Basisberoepsgerichte leerweg."

Verwante presentaties


Ads door Google