De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schone Bronnen 16 februari 2007 RWS-RIZA, Ruud Teunissen en Dennis Kalf Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schone Bronnen 16 februari 2007 RWS-RIZA, Ruud Teunissen en Dennis Kalf Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen."— Transcript van de presentatie:

1 Schone Bronnen 16 februari 2007 RWS-RIZA, Ruud Teunissen en Dennis Kalf Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen

2 Invalshoeken Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen: Waterbeleid: EU Kaderrichtlijn Water Gewasbeschermingsbeleid: Convenant Duurzame Gewasbescherming

3 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Monitoring t.b.v. de KRW: Toestand en Trend Operationeel Nader onderzoek

4 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Boodschap uit Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming: Focus op belangrijkste probleemstoffen, omdat daarmee de milieubelasting het meest wordt gereduceerd.

5 Top 10 milieubelastende stoffen Modelberekeningen 1.Teflubenzuron 2.Esfenvaleraat 3.Lambda-cyhalothrin 4.Captan 5.Deltamethrin 6.Fenoxycarb 7.Dodine 8.Chloorfenvinfos 9.Metsulfuron-methyl 10.Isoproturon Metingen 1.Imidacloprid 2.Fenamifos 3.Pirimifos-methyl 4.Aldicarbsulfoxide 5.Dithianon 6.Difenoconazool 7.Abamectine 8.Carbendazim 9.Monolinuron 10.Kresoxim-methyl Op basis van berekeningen (2004/2005) en metingen (2003/2004)

6 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Rol waterbeheerders: Bepalen welke stoffen probleem zijn Zoeken actief naar de oorzaak Rol toelatinghouders: Post registratie monitoring Zoeken actief naar de oorzaak (product stewardship)

7 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Wat gaat er momenteel mis? Noodzaak om een causaal verband aan te tonen, daardoor geen terugkoppeling naar de toelating in huidige praktijk. Waterschappen leggen de nadruk op KRW rapportagepunten, KRW vraagt ook monitoring om bronnen te achterhalen.

8 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen KRW proof monitoring vraagt: Uniforme monitoring Strategische monitoring Efficient en effectief Door CTB en sector geaccepteerd Via: Leidraad monitoring Gewasbeschermsmiddelen Bestrijdingsmiddelenatlas

9 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Imidacloprid 2003-2004 >MTR

10 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Discussiepunt 1: Hoe kunnen de waterbeheerders zo monitoren dat aannemelijk gemaakt kan worden welke toepassing (teelt en grondgebruik) de oorzaak is van een normoverschrijding? Is de benodigde teeltafhankelijke monitoring wel te operationaliseren, gezien de temporele en ruimtelijke variatie?

11 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Discussiepunt 2: Is het periodiek vaststellen van top 10 lijstjes per beheersgebied een geschikte methode om de probleemstoffen aan te pakken of is er een alternatief?

12 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Discussiepunt 3: Wanneer is post registratie monitoring aan de orde, dus wanneer verschuift de monitoring van de waterbeheerder naar de toelatinghouder? Wie moet de kosten voor monitoring dragen (KRW stelt dat veroorzaker moet bijdragen)?

13 Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen Discussiepunt 4: Hoe is een strategische monitoring te organiseren binnen stroomgebieden (bv. qua samenwerking, afstemming en werkverdeling, boodschap m.b.t. verbetering/ verslechtering)?


Download ppt "Schone Bronnen 16 februari 2007 RWS-RIZA, Ruud Teunissen en Dennis Kalf Monitoring Gewasbeschermingsmiddelen."

Verwante presentaties


Ads door Google