De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan erfgoed 2009-2014. situering vóór erfgoedconvenant stad Hasselt en Vlaamse Gemeenschap: belangrijke spelers in Hasselt: cultuur, toerisme,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan erfgoed 2009-2014. situering vóór erfgoedconvenant stad Hasselt en Vlaamse Gemeenschap: belangrijke spelers in Hasselt: cultuur, toerisme,"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan erfgoed 2009-2014

2 situering vóór erfgoedconvenant stad Hasselt en Vlaamse Gemeenschap: belangrijke spelers in Hasselt: cultuur, toerisme, stedelijke musea, stadsarchief, erfgoedverenigingen, andere professionele instellingen 2005: ondertekening convenant met Vlaamse Gemeenschap in kader van erfgoeddecreet (2004) op basis van beleidsplan 2005-2008 –doel: ondersteuning van lokaal en geïntegreerd erfgoedbeleid –middelen: € 200 000 Vlaamse Gemeenschap (jaarlijks) € 85 000 stad Hasselt (jaarlijks) met deze middelen realiseert een erfgoedcel het beleidsplan

3 nieuw beleidsplan 2009-2014 bevraging erfgoedactoren in Hasselt analyse van noden (SWOT) leidt tot een missie voor de stad Hasselt en tot prioriteiten en doelstellingen voor beleid goedkeuring door stedelijke adviesraad voor erfgoed (erfgoedraad)

4 missie stad Hasselt De stad Hasselt wil op een strategische wijze een partner zijn binnen het bestaande netwerk van erfgoedzorgers in Hasselt en regio, om het culturele erfgoed van de stad voor een zo breed mogelijk publiek kenbaar te maken, vandaag en morgen. De stad wil de middeleeuwse, Loonse wortels van de stad en het 19de- tot 21ste-eeuwse uitzicht van de stad, die Hasselt zijn karakter geven, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

5 visie op erfgoedwerking in Hasselt middeleeuwen en 21ste eeuw ontmoeten elkaar probleemloos in Hasselt, via bakens van onroerend, roerend, immaterieel en natuurlijk erfgoed. De stad Hasselt gelooft in een aanpak die al deze bakens betrekt in een dynamische erfgoedzorg. Hasselt heeft een sterk uitgebouwd netwerk van erfgoedzorgers. De stad Hasselt geloof in een aanpak die hiervan vertrekt, en wil middenin het veld staan, tussen de professionele, niet-professionele, occasionele en potentiële erfgoedzorgers in. Haar erfgoedcel fungeert als aanspreekpunt en brengt mensen en methodieken met elkaar in contact.

6 4 prioriteiten erfgoedbeleid expertise-uitwisseling tussen de verschillende erfgoedactoren stimuleren (methodes m.b.t. inventarisatie, behoud en beheer, en vrijwilligerswerking) samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren stimuleren Hasseltse erfgoed aantrekkelijk maken voor onderzoekers Integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid => 4 doelstellingen

7 doelstelling 1: expertise-uitwisseling De stad Hasselt wil via het erfgoedconvenant een partner zijn in het uitwisselen van expertise. Daartoe stimuleert de erfgoedcel samenwerkingsverbanden met het erfgoedveld, en staat ze middenin het veld om die kennisuitwisseling te coördineren. De erfgoedcel breidt verder haar contacten met dag- en volwassenenonderwijs uit, om het erfgoedbegrip en erfgoedmethodes zo breed mogelijk kenbaar te maken voor een zo divers mogelijk publiek, al dan niet gekoppeld aan het lokale Hasseltse erfgoedverhaal.

8 voorbeelden lesbrieven Viva Veldeke: expertise onderwijs gekoppeld aan die van erfgoedsector opleidingen inventarisatie voor bv. kerkraden erfgoedlessen voor TSO en BSO i.s.m. lerarenopleidingen

9 doelstelling 2: een stedelijk erfgoedhuis De stad Hasselt wil haar ondersteuningsbeleid ten aanzien van het erfgoedveld stroomlijnen, door het inrichten van een stedelijk erfgoedhuis. De expertise van het stadsarchief, Het Stadsmus en de erfgoedcel wordt samengebracht en ter beschikking gesteld van het Hasseltse erfgoedveld, en dit op het gebied van publiekswerking, communicatie en vrijwilligerswerking.

10 doelstelling 3: onderzoek De stad Hasselt wil werk maken van een aanpak om het Hasseltse erfgoed steeds verder te inventariseren en te onderzoeken. Wetenschappelijk onderzoek is een voorwaarde om op een waardevolle manier aan erfgoedontsluiting te kunnen werken. Daartoe maakt de erfgoedcel werk van een aanpak om onderzoeksprojecten rond het Hasseltse erfgoedveld en de omliggende regio te promoten.

11 voorbeelden HASEL als bewaarplaats voor onderzoeks- resultaten en stimulans voor verder onderzoek Ontwikkeling van een aanpak om onderzoeksinstel lingen en universiteiten warm te maken voor onderzoek rond Hasselt

12 doelstelling 4: integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid De stad Hasselt wil het erfgoedveld ondersteunen bij de inventarisatie, het onderzoek en de ontsluiting van het onroerende en natuurlijke erfgoed. Daartoe maakt de erfgoedcel werk van het inventariseren van roerend en immaterieel erfgoed, dat verband houdt met het onroerende en landschappelijke erfgoed. De erfgoedcel maakt samen met de natuurbeheerders ook werk van een erfgroen-project, waarin specifiek de verwevenheid tussen natuur en cultuur vertaald wordt.

13 voorbeelden HASEL: ruimte voor elke vorm van erfgoed, dus ook voor de verhalen achter gebouwen en natuur aanpak voor een inventarisatie van het onroerende erfgoed in Hasselt, gecombineerd met de verhalen hierrond

14 erfgoedbeleidsplan 2009-2014 www.erfgoedcelhasselt.be

15 Erfgoedcel Hasselt


Download ppt "Beleidsplan erfgoed 2009-2014. situering vóór erfgoedconvenant stad Hasselt en Vlaamse Gemeenschap: belangrijke spelers in Hasselt: cultuur, toerisme,"

Verwante presentaties


Ads door Google