De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 – 29 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 – 29 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 – 29 november 2013

2 Waarom ledenbijeenkomsten? Aanleiding ‘Alternatief scenario’ korpsleiding Betekent wijziging van eerder afgesproken spelregels Doelen Inzicht geven in scenario KL en alternatieven Vraag beantwoorden: wat staat de bonden te doen?

3 Wat hebben we al? Alle afspraken die nodig zijn om te reorganiseren zijn er al. Behalve functievergelijking In Barp en Landelijk Sociaal Statuut (LSS) zijn procedure en rechtspositie vastgelegd Functievergelijking via matching LFNP bleek onmogelijk Dus enige probleem: functievergelijking

4 Wat hebben we al? (2) Garanties in CAO, Barp en LSS: Werkgarantie voor iedereen Salarisgarantie voor iedereen Garantie voor herplaatsingskandidaten om binnen enkele jaren weer een functie op het huidige niveau te krijgen (binnen 3 tot 9 jaar. Termijn is afhankelijk van dienstjaren en wel/niet >24 OVW-punten Garanties vervallen alleen als je 2x een aangeboden passende functie weigert

5 Wat hebben we al? (3) Voorzieningen Landelijk Sociaal Statuut Functievolgers: Extra reiskostenvergoeding bij grotere reisafstand 18 maanden ontheffing Functievolger kan HPK-er worden op eigen verzoek indien HPK-er wordt geplaatst op zijn functie of i.v.m. grote reisafstand

6 Wat hebben we al? (4) Voorzieningen Landelijk Sociaal Statuut Herplaatsingskandidaten: Extra reiskostenvergoeding bij grotere reisafstand Opleidingskosten (bij interne én externe plaatsing) Vertrekstimuleringspremie Outplacement (begeleiding bij zoeken naar andere baan buiten politie) Verhuiskosten en reiskosten woon/werkverkeer (externe plaatsing) Terugkeergarantie Loonsuppletie (externe plaatsing) Sollicitatieverlof Kwijtscheldingen terugbetalingen (bij externe plaatsing)

7 Tijdlijn Mei – aug 2013 overleg over oplossing, diverse scenario’s Oktober 2013 korpsleiding komt met ‘alternatief scenario’ 9, 10 en 11 oktober KL organiseert werkconferentie over ‘alternatief scenario 10 oktober bonden dienen vragen in en stellen een aantal voorwaarden 11 oktober tot nu: KL beantwoordt vragen bonden waar mogelijk. Op een aantal vragen blijft het antwoord onduidelijk KL gaat tot nu toe niet akkoord met voorwaarden bonden

8 Ledenbijeenkomst LFNP | 8 Huidige functie (het werk ) LFNP functie na matching Aanstelling op ‘match-functie’ in nieuw team Matching Verplaatsing naar een team op basis van huidige werkzaamheden LSS/Barp van toepassing (Fase 1), rechten en aanspraken Einde reorganisatie Verplaatsen ‘Alternatief scenario’ KL (fase 1)

9 Ledenbijeenkomst LFNP | 9 Team met medewerkers geplaatst op functie uit inrichtingsplan Team van medewerkers aangesteld op matchfunctie Maximaal 5 jaar Gereedschapskist voor ‘doorontwikkeling’, geen recht of aanspraak Budget medebepalend Leidinggevende maakt in overleg met zijn team een plan voor start naar streef, zowel kwalitatief als kwantitatief (Eenheids)leiding beslist over dit plan en over plaatsingen op functies Einde reorganisatie Einde doorontwikkeling ‘Alternatief scenario’ KL (fase 2)

10 ‘Alternatief scenario’ KL Reorganiseren op basis van collectieve verplaatsing (artikel 55ia Barp) Van werk naar team: oude werk bepaalt in welk team je geplaatst wordt Vervolgens aan het werk binnen ‘bandbreedte’ van gematchte LFNP-functie Reorganisatie (en recht op flankerende voorzieningen) stopt na verplaatsing Binnen 5 jaar van start naar streef

11 Hoe gaat het? Start (met matchingsresultaat) 8 9 10 7 Verschillende werkterreinen Einde reorganisatie 8 9 Werken binnen ‘bandbreedte’ gematchte functie ‘Gereedschapskist’ beschikbaar Leiding beslist Ook instroom van buiten team mogelijk om van start naar streef te komen Maximaal 5 jaar Streef (Formatie in inrichtingsplan)

12 Praktijkvoorbeeld arrestantenverzorging Start Streef 4 Einde reorganisatie 5 Inrichting: 50x schaal 5 functies Geplaatst: 55 medewerkers Iedereen mag blijven zitten Medewerkers werken binnen mogelijkheden gematchte functie Maximaal 5 jaar Oplossing KL: Bijv, 15 schalen 4 worden bevorderd naar schaal 5, rest blijft werken en betaald op schaal 4 omdat het werk van het team daarmee te doen is. LSS-afspraak: 50 medewerkers worden bevorderd naar schaal 5 en 5 medewerkers worden HPK-er.

13 Praktijkvoorbeeld secretaresses Start Streef 6 Einde reorganisatie 7 Inrichting: 1x schaal 7 functie Geplaatst: 4 secretaresses schaal 6 Iedereen mag blijven zitten Medewerkers werken binnen mogelijkheden gematchte functie Oplossing KL: vacature openstellen voor 1x schaal 7. Er wordt van buiten het team een schaal 7 secretaresse geplaatst (b.v. omdat zij hpk-er is en voorrang heeft), óf één van de 4 schaal 6 secretaresses wordt bevorderd. Onduidelijk: wat gebeurt er met overige secretaresses!? LSS-afspraak: één secretaresse bevorderen naar schaal 7, overige 3 worden HPK-er Maximaal 5 jaar 6 6 6

14 Voorwaarden bonden Barp en LSS gelden voor hele reorganisatie. In ‘alternatief model’ dus ook in de 2e fase van organisatieontwikkeling! Medewerkers die willen bewegen (om van start naar streef te komen), worden bij toepassing LSS gezien als HPK-er Plaatsing op LFNP-functie uit de inrichting Gefaseerde uitvoering van reorganisatie, niet alles tegelijk

15 Model bonden Hanteren spelregels in CAO en LSS Plaatsen via deze spelregels (o.a. politiedienstjaren, zo dicht mogelijk bij oorspronkelijke plaats v. tewerkstelling) Bij gebrek aan formatieruimte collega’s toch plaatsen en later van start naar streef groeien Oplossing voor functievergelijking: van werk naar werk Van makkelijk naar moeilijk

16 Verschillen Model bonden‘Alternatief scenario’ KL Aanspraken en rechten (Barp en LSS) Gereedschapskist waar werkgever over gaat Alleen inzet flankerende voorzieningen als bedrijfsvoering erbij gebaat is Landelijk vastgesteld proces Veel ruimte voor eigen invulling op teamniveau, maar leiding beslist Functievolgers en een beperkt aantal hpk-ers (met aanspraken en voorzieningen LSS) HPK-ers alleen als reistijd langer dan 1½ uur en/of als werk niet meer terug komt Plaatsing op LFNP-functie uit inrichting Daardoor LFNP matching minder van belang Plaatsing op gematchte LFNP-functie Matching bepalend voor het werk dat je gaat doen, binnen opdracht van het team Geen limiet aan budget Budget van € 230 mln, deels al gebruikt

17 Keuzes? 1. Alleen instemmen met ‘alternatief scenario’ KL als LSS/BARP afspraken ook gelden in tweede fase (doorontwikkeling) 2. Vasthouden aan eigen model: via LSS / BARP afspraken én plaatsing op functie uit de inrichting plus oplossing bonden voor functievergelijking 3. Instemmen met ‘alternatief scenario’ KL

18 Vragen?


Download ppt "Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 – 29 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google