De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LIFE project DANAH 2004-2009 Een nieuw begin in zicht Infosessie Kamp Beverlo 25 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LIFE project DANAH 2004-2009 Een nieuw begin in zicht Infosessie Kamp Beverlo 25 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 LIFE project DANAH 2004-2009 Een nieuw begin in zicht Infosessie Kamp Beverlo 25 november 2009

2 LIFE project DANAH 2004-2009 DANAH = Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = NAtuurHerstel LIFE project DANAH Europees natuurherstelproject op 12 militaire domeinen in Vlaanderen in NATURA 2000 gebied Officiële projectnaam: ‘Geïntegreerd natuurherstel op militaire domeinen in NATURA 2000’  Projectaanvrager: Agentschap voor Natuur en Bos  Projectpartner: Defensie  Projecttermijn: 2004 – 2009  Projectbudget: 15 miljoen EURO  Bijdrage EU – LIFE: 42%

3 LIFE project DANAH 2004-2009 12 militaire domeinen in Vlaanderen

4 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: Facts & Figures Grootste militaire domein van Vlaanderen Diverse militaire oefeningen Oppervlakte: 55 km² Ecologisch waarde: grootste aaneengesloten oppervlakte NATURA 2000 uitzonderlijke oppervlakte biedt unieke kansen voor tal van soorten Overgang van droge naar natte heide met perfect in takt beekdallandschap is uniek in Europa Top 3 in Europa als referentie voor landduinen

5 LIFE project DANAH 2004-2009 Militaire domeinen: schatkamers van biodiversiteit

6 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

7 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding Militaire bescherming tegen tal van maatschappelijke evoluties die het landschap in de rest van Vlaanderen drastisch hertekenden

8 LIFE project DANAH 2004-2009 18701980 Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

9 LIFE project DANAH 2004-2009 Heidelandschappen = cultuurlandschappen Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

10 LIFE project DANAH 2004-2009 Heidelandschappen = cultuurlandschappen Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

11 LIFE project DANAH 2004-2009 Heidelandschappen = cultuurlandschappen Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

12 LIFE project DANAH 2004-2009 Heidelandschappen = cultuurlandschappen Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

13 LIFE project DANAH 2004-2009 Heidelandschappen = cultuurlandschappen Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

14 LIFE project DANAH 2004-2009 Heidelandschappen = cultuurlandschappen Kamp Beverlo: militaire bescherming en instandhouding

15 LIFE project DANAH 2004-2009 VAN ONBEWUST NAAR BEWUST BEHEER VAN DEZE UNIEKE GEBIEDEN Wetenschapslui en natuurliefhebbers

16 LIFE project DANAH 2004-2009 VAN ONBEWUST NAAR BEWUST BEHEER VAN DEZE UNIEKE GEBIEDEN 1999 Protocolovereenkomst Hernieuwd en geactualiseerd in 2007 Beheerovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en Defensie Commissies voor natuur- en bosbeheer (5) Beheer van de natuur op militaire domeinen in Vlaanderen, met respect voor de prioritaire militaire functie van de gebieden Eerste belangrijke stap om doelstellingen Habitat- en Vogelrichtlijn van het NATURA 2000 netwerk te behalen

17 LIFE project DANAH 2004-2009 VAN ONBEWUST NAAR BEWUST BEHEER VAN DEZE UNIEKE GEBIEDEN MAAR erg grote oppervlakte

18 LIFE project DANAH 2004-2009 BEWUST beheer van deze unieke gebieden MAAR wijziging of wegvallen van militair beheer

19 LIFE project DANAH 2004-2009 BEWUST beheer van deze unieke gebieden MAAR luchtvervuiling

20 LIFE project DANAH 2004-2009 BEWUST beheer van deze unieke gebieden DAAROM inhaaloperatie met steun van 2004 – 2009 LIFE project DANAH Extra inspanningen op en naast het terrein voor een duurzame toekomst van deze bijzondere militaire domeinen

21 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Op het terrein Natuurherstelwerkzaamheden: herstellen van heidelandschappen uiteenlopende natuurherstelacties over 3996 Ha op 12 militaire domeinen, waarvan 1550 Ha op Kamp Beverlo

22 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Op het terrein: heideherstel

23 LIFE project DANAH 2004-2009 Heideherstel:350 Ha

24 LIFE project DANAH 2004-2009 Heideherstel: 350 Ha

25 LIFE project DANAH 2004-2009 Heideherstel: 350 Ha

26 LIFE project DANAH 2004-2009 Heideherstel: 350 Ha

27 LIFE project DANAH 2004-2009 Plaggen: 80 Ha

28 LIFE project DANAH 2004-2009 Plaggen: 80 Ha

29 LIFE project DANAH 2004-2009 Plaggen: 80 Ha

30 LIFE project DANAH 2004-2009

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 NATUURHERSTELWERKZAAMHEDEN Nieuwe kansen voor uitzonderlijke natuur HabitattypeOmschrijvingToename (%) 6230Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems (Nardetalia)46 7150Slenken in veengronden (Rhynchosporion)28 2330Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen28 4010Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix20 2310Psammofiele heide met Calluna- en Genistasoorten14 4030Droge heide (alle subtypes)11 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakte met amfibische vegetatie: Lobelia, Littorella en Isoëtes9 3130 Oligotrofe wateren van het Midden-Europese en peri-alpiene gebied met Littorella-of Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)7 7140Overgangs- en trilveen0,4 91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alnion)0,02

55 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein Duurzame planning – integratie richtplan – beheerplan – monitoringplan Communicatie en sensibiliseren intern: opleidingen en campagne ‘Forces in Nature’ extern: informatieborden, website, evenementen, publicaties,…

56 LIFE project DANAH 2004-2009 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn verder te werken 12 RICHTPLANNEN Militaire domeinen ingedeeld in 5 klasses volgens ecologische prioriteiten 12 BEHEERPLANNEN Technische vertalingen van richtplannen Hoe deze doelstellingen op een termijn van 27 jaar bereiken ? KNELPUNTENANALYSE Inventaris van problemen en oplossingen 12 MONITORINGSPLANNEN Documentatie en gestandardiseerde opvolging GIS-tool (Geographisch Informatiesysteem) Visualiseren van deze producten

57 LIFE project DANAH 2004-2009 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn verder te werken RICHTPLANNEN Geïntegreerde architectuur

58 LIFE project DANAH 2004-2009 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken PRIORITEITENKAART Ecologisch Geven de zones met de hoogste ecologische potentie Basis beoordeling terreingebruik Achterliggende fiche met informatie

59 LIFE project DANAH 2004-2009 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken BEHEERPLAN Hoe het richtplan en ecologische prioriteiten waarmaken? Op basis van richtplan en ecologische prioriteiten een duurzaam beheer Lange termijn: 27 jaar Controle of doelstellingen behaald worden: monitoring

60 LIFE project DANAH 2004-2009 DUURZAME PLANNING en INTEGRATIE Gereedschappen voor Defensie en ANB om na de projecttermijn erder te werken GIS TOOL Afspraken raadpleegbaar maken Visualiseren Beoordelen van terreingebruik

61 LIFE project DANAH 2004-2009 COMMUNICATIE en SENSIBILISEREN Duurzame verankering Intern JICCS: duurzame integratie ‘milieu en natuur’ in militaire basisopleidingen DVD: inleiding voor lessen – flexibel inzetbaar Extern Militaire publieksevenementen: bewust blijven maken voor de aanwezige natuur en de inspanningen van ANB en Defensie Website www.danah.be wordt voortgezet op www.natuurenbos.be en een link op www.mil.be - “Een foto van het project”www.danah.bewww.natuurenbos.bewww.mil.be

62 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein Communicatie en sensibiliseren intern: opleidingen en campagne ‘Forces in Nature’ extern: informatieborden, website, evenementen, publicaties,… Bekend is bemind

63 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

64 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

65 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne Forces In Nature BB B B  Vermijd onnodige schade aan de natuur

66 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne Forces In Nature

67 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

68 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne

69 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie FORCES in NATURE campagne Integratie van les Natuur en milieu in JICCS = 12.500 militiairen / jaar Efficiënt trainen in en samen met de natuur Militair als ambassadeur van deze uitzonderlijke gebieden

70 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie

71 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie

72 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie www.danah.be nog 1 jaar actief met de resultaten online, daarna www.natuurenbos.be www.mil.be www.natuurenbos.be www.mil.be

73 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie Ook na projecttermijn blijvende deelname van ANB aan Opendeurdag Leopoldsburg

74 LIFE project DANAH 2004-2009 Kamp Beverlo: inhaaloperatie 2004 – 2009 Naast het terrein: communicatie


Download ppt "LIFE project DANAH 2004-2009 Een nieuw begin in zicht Infosessie Kamp Beverlo 25 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google