De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Mr. M.J.C.M. van der Poel – Promovenda Pensioenrecht Expertisecentrum Pensioenrecht Seminar Avéro Achmea “Geld voor later”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteit der Rechtsgeleerdheid Mr. M.J.C.M. van der Poel – Promovenda Pensioenrecht Expertisecentrum Pensioenrecht Seminar Avéro Achmea “Geld voor later”"— Transcript van de presentatie:

1 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Mr. M.J.C.M. van der Poel – Promovenda Pensioenrecht Expertisecentrum Pensioenrecht Seminar Avéro Achmea “Geld voor later” 17 april 2014

2 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Monique J.C.M. van der Poel 1. Promovenda Expertisecentrum Pensioenrecht VU 2. Advocate EPB-law Contactgegevens: Monique.vander.poel@vu.nl Monique.vanderpoel@epb-law.nl Twitter: MoniquevdPoel Linkedin: Monique van der Poel

3 Faculteit der Rechtsgeleerdheid MISVERSTANDEN OVER DOORSNEEPREMIE

4 Faculteit der Rechtsgeleerdheid MISVERSTAND 1 CPB-rapport “De doorsneesystematiek in aanvullende pensioenregelingen houdt in dat elke deelnemer dezelfde pensioenpremie betaalt…” 1.Premie is – overwegend – werkgeverspremie 2.Premie is loonafhankelijk

5 Faculteit der Rechtsgeleerdheid MISVERSTAND 2 CPB-rapport: “Als op individueel niveau de premiebetalingen afwijken van de actuariele waarde van de aanspraak, vindt er herverdeling tussen deelnemers plaats” Werknemers hebben geen recht op een uitkering op basis van betaalde premie, noch aanspraak op een aandeel in het vermogen

6 Faculteit der Rechtsgeleerdheid MISVERSTAND 3 Tegenstanders doorsneesystematiek: “Ik wil recht op mijn eigen pensioenpot” CPB-rapport: “(…) is het netto profijt voor alle deelnemers negatief vanwege de tijdswaardeherverdeling” Economisch gedachtengoed is niet relevant voor juridische aanspraken of eigendomsrechten

7 Faculteit der Rechtsgeleerdheid MISVERSTAND 4 Doorsneepremie en doorsneeopbouw zijn nodig voor het behoud van de verplichtstelling van een Bpf

8 Faculteit der Rechtsgeleerdheid MISVERSTAND 5 CPB-rapport: “Een afschaffing van de doorsneesystematiek (…) betekent een impliciete schuld ter waarde van ongeveer honder miljard euro” Overgang naar een ander stelsel is niet opportuun en niet financierbaar?!

9 Faculteit der Rechtsgeleerdheid VRAGEN? OP NAAR HET DEBAT!


Download ppt "Faculteit der Rechtsgeleerdheid Mr. M.J.C.M. van der Poel – Promovenda Pensioenrecht Expertisecentrum Pensioenrecht Seminar Avéro Achmea “Geld voor later”"

Verwante presentaties


Ads door Google