De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: Opleiding Psychologie Universiteit Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: Opleiding Psychologie Universiteit Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

2 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding  :  wetenschappelijke basis (kennis creatie  hogeschool: nadruk op toepassing kennis)  openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in de discipline en in het veld  bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de  als wetenschappelijke discipline  zelfstandige beroepsuitoefening  ruim inzetbaar in een breed en gevarieerd werkveld  kritische zin, analytisch vermogen

3 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf hoe? algemene structuur van de opleiding... schakel- of voorbereidingsprogramma

4 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf hoe? algemene structuur van de opleiding... + Bachelor - Master structuur   vroeger: kandidatuur licentie  motivatie: veranderingen in het universitaire landschap internationale herkenbaarheid/uniformiteit internationale mobiliteit  nu: (Academische) Bachelor in de Psychologie (  hogeschool: professionele Bachelor in de Toegepaste Psychologie) Master in de Psychologie schakel- of voorbereidingsprogramma: toegang tot de Master, géén academiche Bachelor

5 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf hoe? algemene structuur van de opleiding... + Schakel- of Voorbereidingsprogramma (SP - VP)  functie vooropleiding (http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/INDEX.HTM) in principe : geen bijkomende vrijstellingen (tenzij andere academische vooropleiding) < gewone Bachelor in de Psychologie: 3 jaar - 180 studiepunten -e.g. professionele Bachelor Toegepaste Psychologie: 90 studiepunten  brede basiskennis discipline - leren kennen van het vakgebied  kennismaking principes wetenschappelijk onderzoek  oriëntatie naar een specifieke afstudeerrichting (~ 3e Bachelor reguliere Ba)  oriëntatie naar ≠ werkvelden + Master in de Psychologie: 2 jaar - 120 studiepunten  verdiepende studie binnen één specifieke afstudeerrichting  zelfstandige beroepsuitoefening (oefeningen, stage, scriptie,...)

6 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + (cognitieve) processen als aandacht, geheugen, taal, redeneren, leren, problemen oplossen, oordelen en beslissen,... + normale ontwikkeling in alle levensfasen + de mens situeren in zijn interpersoonlijke, sociale en culturele context + de verschillen tussen mensen + de biologische basis van psychologische processen + introductie tot de brede werkterreinen: klinische , bedrijfs  en onderzoek (theoretische & experimentele  ) hoe? SP&VP - gemeenschappelijke leerinhouden...

7 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + basiskennis van de  als wetenschappelijke discipline:  algemene   psychologische functieleer I en II  ontwikkelings  I en II  differentiële   sociale   geschiedenis van de   sociale cognitie en groepsprocessen  leer   neuro   persoonlijkheids  hoe? gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (‘vakken’)...

8 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + methoden en technieken ~  als wetenschap  methodologie  statistiek I en II  onderzoeksmethoden (in de  )  psychodiagnostiek I en II  klinische psychodiagnostiek  psychometrie + verbreding ~  vanuit een interdisciplinaire benadering  sociologie  filosofie,logica & wetenschapsfilosofie, wetgeving & ethiek m.b.t. het beroep  fysiologie, erfelijkheidsleer, psychiatrie, (neurologie), (fysiopathologie) hoe? gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (‘vakken’)...

9 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + leerinhouden:  inzicht in neuro  en in psychopathologie  differentiatie tussen kinderen/adolescenten en volwassenen  differentiatie tussen individuen, paren en gezinnen  inzicht in psychodiagnostiek; indicatiestelling voor interventies  vaardigheden in het selecteren en aanwenden van psychologisch diagnostisch instrumentarium  vaardigheden in verslaggeving en rapportage van psychodiagnostisch onderzoek + opleidingsonderdelen: klinische , klinische ontwikkelings , relatie- en gezinsstudies, klinische psychodiagnostiek II, neurologie of fysiopathologie, psychodynamische consultatie hoe? SP&VP afstudeerrichting klinische psychologie...

10 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + leerinhouden:  inzicht in de interactie persoon- arbeid- organisatie  goede inleiding in de drie zuilen: personeelsbeleid, arbeidspsychologie en organisatiepsychologie  inzicht in de economie  inzicht in bedrijfspsychologische processen  bedrijfspsychologische vaardigheden + opleidingsonderdelen: personeelsbeleid, organisatie , arbeids , bedrijfseconomie, bedrijfspsychologische processen en vaardigheden hoe? SP&VP afstudeerrichting bedrijfs  & personeelsbeleid...

11 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + leerinhouden:  theoretische achtergrond cognitieve  (taal, geheugen, getalsverwerking, denken,...)  aangevuld met specialisaties naar voorkeur → vrijheid, open traject  onderzoeksvaardigheden  analytisch denkvermogen  inzicht in de neurale basis van cognitieve processen + opleidingsonderdelen: paradigmata en instrumenten in de experimentele , cognitieve , cognitie en emotie, neurologie hoe? SP&VP afstudeerrichting theoretische & experimentele ...

12 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf hoe? masteropleiding - 4 afstudeerrichtingen

13 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf hoe? masteropleiding - verdiepende kennis & vaardigheden  basisopleidingsonderdelen ~ f(afstudeerrichting)  verdiepende opleidingsonderdelen ~ f(afstudeerrichting)  methoden en technieken  keuze opleidingsonderdelen  stage  masterproef I & II (‘ thesis ’) (  hogeschool)

14 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + inzichten & vaardigheden:  problematische ontwikkeling bij ≠ leeftijden  veelheid aan probemen (angst, depressie, verslaving, eetstoornissen, relatieproblemen, delinquentie,...)  klinische oordeels- en besluitvorming rapportage en indicatiestelling  theoretische & empirische basis van de methoden van de  hulpverlening + breed en gevarieerd werkveld;  geestelijke gezondheidszorg zoals psychiatrische ziekenhuizen, diensten ggz  gezondheidszorg: algemene ziekenhuizen, revalidatie  welzijnssector, waaronder bijzondere jeugdzorg; forensische sector  onderwijs en leerlingenbegeleiding (CLB), (wetenschappelijk onderzoek) hoe? Ma afstudeerrichting klinische psychologie...

15 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + inzichten & vaardigheden:  personeelsbeleid  arbeids   organisatie   consument  + breed en gevarieerd werkveld;  personeelsdienst of adviesbureau (selectie & training)  reclame- of marketingbureay  consulting, training & opleiding  algemeen management hoe? Ma afstudeerrichting bedrijfs  & personeelsbeleid...

16 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + inzichten & vaardigheden:  cognitieve psychologie  neurowetenschappen (interdisciplinair ~ neuropsychologie, geneeskunde)  fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek  toegepast onderzoek + breed en gevarieerd werkveld:  onderzoekscentra universiteit (doctoraten)  onderzoekscentra privé-ondernemingen (Janssen Pharmaceutica, Philips Research Laboraties,...)  marktonderzoek, adviesverlening, R&D...  beleidsondersteunend (e.g. ministeries), onderwijs,... hoe? Ma afstudeerrichting theoretische & experimentele ...

17 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + inzichten & vaardigheden:  het vak ‘psychologie’ en aanverwante kunnen onderwijzen (menswetenschappen ASO)  inzichten uit de  kunnen toepassen in trainingen, onderwijs, coaching en projecten rond onderwijsverniewung + breed en gevarieerd werkveld:  onderwijs (ASO)  onderwijsvernieuwing  training en consulting  VDAB; opleidingen  CLB, loopbaanbegeleiding (ATB,...) hoe? Ma afstudeerrichting onderwijs...

18 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf + variatie:  hoorcollege  begeleide zelfstudie  kleine groepen 3de Bachelor/Master, practica,...  actieve werkvormen: papers, groepsdiscussies, groepspresentaties,...  projectonderwijs  casus-gerelateerd vaardigheidsleren in ict-omgeving  multidisciplinair werken + zelfstandigheid! hoe? werkvormen... Ba Ma

19 Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf dank voor uw aandacht... wouter.duyck@ugent.be slides: http://users.ugent.be/~wduyck/spvp.pdf


Download ppt "Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides: Opleiding Psychologie Universiteit Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google