De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding Psychologie Universiteit Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding Psychologie Universiteit Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding Psychologie Universiteit Gent
wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

2 wat? finaliteit van de opleiding...
universitaire opleiding : wetenschappelijke basis (kenniscreatie  hogeschool: nadruk op toepassing kennis) openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in de discipline en in het veld bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de  als wetenschappelijke discipline zelfstandige beroepsuitoefening ruim inzetbaar in een breed en gevarieerd werkveld kritische zin, analytisch vermogen Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

3 hoe? algemene structuur van de opleiding...
schakel- of voorbereidingsprogramma Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

4 hoe? algemene structuur van de opleiding...
Bachelor - Master structuur  vroeger: kandidatuur licentie motivatie: veranderingen in het universitaire landschap internationale herkenbaarheid/uniformiteit internationale mobiliteit nu: (Academische) Bachelor in de Psychologie ( hogeschool: professionele Bachelor in de Toegepaste Psychologie) Master in de Psychologie schakel- of voorbereidingsprogramma: toegang tot de Master, géén academiche Bachelor Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

5 hoe? algemene structuur van de opleiding...
Schakel- of Voorbereidingsprogramma (SP - VP) functie vooropleiding (http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2009/INDEX.HTM) in principe: geen bijkomende vrijstellingen (tenzij andere academische vooropleiding) < gewone Bachelor in de Psychologie: 3 jaar studiepunten e.g. professionele Bachelor Toegepaste Psychologie: 90 studiepunten brede basiskennis discipline - leren kennen van het vakgebied kennismaking principes wetenschappelijk onderzoek oriëntatie naar een specifieke afstudeerrichting (~ 3e Bachelor reguliere Ba) oriëntatie naar ≠ werkvelden Master in de Psychologie: 2 jaar studiepunten verdiepende studie binnen één specifieke afstudeerrichting zelfstandige beroepsuitoefening (oefeningen, stage, scriptie, ...) Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

6 hoe? SP&VP - gemeenschappelijke leerinhouden ...
(cognitieve) processen als aandacht, geheugen, taal, redeneren, leren, problemen oplossen, oordelen en beslissen, ... normale ontwikkeling in alle levensfasen de mens situeren in zijn interpersoonlijke, sociale en culturele context de verschillen tussen mensen de biologische basis van psychologische processen introductie tot de brede werkterreinen: klinische , bedrijfs  en onderzoek (theoretische & experimentele ) Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

7 hoe? gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (‘vakken’) ...
basiskennis van de  als wetenschappelijke discipline: algemene  psychologische functieleer I en II ontwikkelings I en II differentiële  sociale  geschiedenis van de  sociale cognitie en groepsprocessen leer neuro persoonlijkheids Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

8 hoe? gemeenschappelijke opleidingsonderdelen (‘vakken’) ...
methoden en technieken ~  als wetenschap methodologie statistiek I en II onderzoeksmethoden (in de ) psychodiagnostiek I en II klinische psychodiagnostiek psychometrie verbreding ~  vanuit een interdisciplinaire benadering sociologie filosofie,logica & wetenschapsfilosofie, wetgeving & ethiek m.b.t. het beroep fysiologie, erfelijkheidsleer, psychiatrie, (neurologie), (fysiopathologie) Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

9 hoe? SP&VP afstudeerrichting klinische psychologie ...
leerinhouden: inzicht in neuro en in psychopathologie differentiatie tussen kinderen/adolescenten en volwassenen differentiatie tussen individuen, paren en gezinnen inzicht in psychodiagnostiek; indicatiestelling voor interventies vaardigheden in het selecteren en aanwenden van psychologisch diagnostisch instrumentarium vaardigheden in verslaggeving en rapportage van psychodiagnostisch onderzoek opleidingsonderdelen: klinische , klinische ontwikkelings , relatie- en gezinsstudies, klinische psychodiagnostiek II, neurologie of fysiopathologie, psychodynamische consultatie Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

10 hoe? SP&VP afstudeerrichting bedrijfs & personeelsbeleid ...
leerinhouden: inzicht in de interactie persoon- arbeid- organisatie goede inleiding in de drie zuilen: personeelsbeleid, arbeidspsychologie en organisatiepsychologie inzicht in de economie inzicht in bedrijfspsychologische processen bedrijfspsychologische vaardigheden opleidingsonderdelen: personeelsbeleid, organisatie , arbeids , bedrijfseconomie, bedrijfspsychologische processen en vaardigheden Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

11 hoe? SP&VP afstudeerrichting theoretische & experimentele  ...
leerinhouden: theoretische achtergrond cognitieve  (taal, geheugen, getalsverwerking, denken, ...) aangevuld met specialisaties naar voorkeur → vrijheid, open traject onderzoeksvaardigheden analytisch denkvermogen inzicht in de neurale basis van cognitieve processen opleidingsonderdelen: paradigmata en instrumenten in de experimentele , cognitieve , cognitie en emotie, neurologie Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

12 hoe? masteropleiding - 4 afstudeerrichtingen
Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

13 hoe? masteropleiding - verdiepende kennis & vaardigheden
basisopleidingsonderdelen ~ f(afstudeerrichting) verdiepende opleidingsonderdelen ~ f(afstudeerrichting) methoden en technieken keuze opleidingsonderdelen stage masterproef I & II (‘thesis’) (  hogeschool) Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

14 hoe? Ma afstudeerrichting klinische psychologie ...
inzichten & vaardigheden: problematische ontwikkeling bij ≠ leeftijden veelheid aan probemen (angst, depressie, verslaving, eetstoornissen, relatieproblemen, delinquentie, ...) klinische oordeels- en besluitvorming rapportage en indicatiestelling theoretische & empirische basis van de methoden van de  hulpverlening breed en gevarieerd werkveld; geestelijke gezondheidszorg zoals psychiatrische ziekenhuizen, diensten ggz gezondheidszorg: algemene ziekenhuizen, revalidatie welzijnssector, waaronder bijzondere jeugdzorg; forensische sector onderwijs en leerlingenbegeleiding (CLB), (wetenschappelijk onderzoek) Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

15 hoe? Ma afstudeerrichting bedrijfs & personeelsbeleid ...
inzichten & vaardigheden: personeelsbeleid arbeids organisatie consument breed en gevarieerd werkveld; personeelsdienst of adviesbureau (selectie & training) reclame- of marketingbureay consulting, training & opleiding algemeen management Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

16 hoe? Ma afstudeerrichting theoretische & experimentele  ...
inzichten & vaardigheden: cognitieve psychologie neurowetenschappen (interdisciplinair ~ neuropsychologie, geneeskunde) fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek toegepast onderzoek breed en gevarieerd werkveld: onderzoekscentra universiteit (doctoraten) onderzoekscentra privé-ondernemingen (Janssen Pharmaceutica, Philips Research Laboraties, ...) marktonderzoek, adviesverlening, R&D ... beleidsondersteunend (e.g. ministeries), onderwijs, ... Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

17 hoe? Ma afstudeerrichting onderwijs ...
inzichten & vaardigheden: het vak ‘psychologie’ en aanverwante kunnen onderwijzen (menswetenschappen ASO) inzichten uit de  kunnen toepassen in trainingen, onderwijs, coaching en projecten rond onderwijsverniewung breed en gevarieerd werkveld: onderwijs (ASO) onderwijsvernieuwing training en consulting VDAB; opleidingen CLB, loopbaanbegeleiding (ATB, ...) Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

18 hoe? werkvormen ... Ba Ma variatie: hoorcollege begeleide zelfstudie
kleine groepen 3de Bachelor/Master, practica, ... actieve werkvormen: papers, groepsdiscussies, groepspresentaties, ... projectonderwijs casus-gerelateerd vaardigheidsleren in ict-omgeving multidisciplinair werken zelfstandigheid! Ba Ma Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:

19 dank voor uw aandacht... wouter.duyck@ugent.be
slides: Schakel- en Voorbereidingsprogramma’s Psychologie - Wouter Duyck slides:


Download ppt "Opleiding Psychologie Universiteit Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google