De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 1 Aktiviteitenverslag VILv 2005 - 2006 Algemene Vergadering 19 mei 2006

2 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 2 Ledenwerving en ledenbestand VILV/KVIV in 2005 –Totale ledenbestand is lichtjes dalend, op 3 mei 2006 4052 leden –Aansluitingspercentage promotie 2005 bereikte 93 % (tov 92% in 2004, 90% in 2003 & 2002, 91 % in 2001, 96 % in recordjaar 2000) –Ledenwerving voornamelijk tijdens promotiefeest – 7 juli 2005 –Dankzij ruime betrokkenheid bij de werking van het VTK, niet enkel tijdens het promotiefeest maar tevens bij andere VTK aktiviteiten zoals het galabal, de bedrijvendagen, de revue, publicaties in VTK-blad en de abituriëntendagen. –Acties voor ledenwerving blijven cruciaal in de werking van de VILv, zowel gericht naar laatstejaarsstudenten als naar afgestudeerden.

3 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 3

4 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 4 Forum gespreksavonden van de VILV –Na het succes van vorige jaren een achtste reeks gespreksavonden rond maatschappelijk relevante thema’s voor ingenieurs 22/11/05 “Robotica”±50 aanwezigen 07/02/06 “RFID”70+ aanwezigen 21/03/06 “Bouwkunde in Vlaanderen”60+ aanwezigen –Organisatie in samenwerking met K.VIV Gewestelijke Afdeling Brabant Kamer voor Handel & Nijverheid Vlaams-Brabant Leuven.Inc

5 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 5 Dag van de Ingenieur 2005 (1 oktober 2005) –9de “Dag van de ingenieur” gericht naar de jubileumjaren –Programma bestond uit diverse boeiende namiddagaktiviteiten gevolgd door een traditionele receptie in de Universiteitshallen en feestmaaltijd ‘s avonds in de Salons Georges Bezoek aan de nieuwe campusbibliotheek in Heverlee – geannuleerd, weinig interesse Bezoek aan Gasthuisberg achter de schermen Bezoek aan Lemmens Instituut – voltreffer Bezoek aan Materialise-Metris Bezoek aan werkplaats NMBS Leuven Bezoek aan abdij Keizersberg Themawandeling door Leuven –Totaal 260-tal deelnemers (lager dan andere jaren – mindere editie 2001) –Toespraken van Jan Kretzschmar, leuke en onderhoudende noot over energie-problematiek Rector KULeuven Marc Vervenne – prof. Oosterlinck was verontschuldigd –Dit jaar hoop op hogere opkomst

6 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 6 Promotiebijeenkomsten –Promoties 1960, 1965, 1970, 1975, 1985, 1990, 1995 en 2000 hielden hun lustrumreünie tijdens de “Dag van de Ingenieur 2005”. –Naast de Dag van de Ingenieur werd in 2005 traditioneel het VILv-aperitief gedronken op de jaarreünies van diverse andere promoties – 4 in totaal (1952, 1958, 1964, 1990) –De jaarreünies brachten in 2005 in totaal bijna 500 deelnemers bijeen. Voetbalploeg –Opgericht in 2001 –Wedstrijden gestart in 2002 –vanaf seizoen 2003-2004 2e ploeg – aantal leden = 50 –resultaat 2004-2005 1e ploeg : 12e plaats in 2e klasse A 2e ploeg : 5e plaats 3e klasse A 1/8 finales Beker –Webadres : http://www.fcvilvheverlee.be

7 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 7 Website VILv –Webadres : http://www.vilv.be –inschrijven voor activiteiten mogelijk via de website –centraal beheer inschrijvingen alle activiteiten Samenwerking met de Faculteit –Steun aan nieuw project Thermotechnisch Instituut scope Vilv nog te definiëren horizon 2007 –Gezamenlijke inrichting van de Forum gespreksavonden –Samenwerking met secretariaat van de faculteit – steun van PR-verantwoordelijke van de faculteit –Participatie in de toekenning en uitreiking van KVIV-studentenprijzen

8 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 8 Samenwerking VTK –VTK vertegenwoordiging in VILv Raad van Beheer (praeses) –Steun aan het 18e Arenberg VTK Galabal (12/03/2005) –VILv deelname en steun aan VTK-bedrijvendagen (28/02-01/03/2005) –Steun aan het promotiefeest (7/7/2005) –Afspraken 2006 : Galabal, Promotiefeest, Bedrijvendagen, Revue, Publicaties Het VILv blad –Bracht de VILv-leden en laatstejaarsstudenten in het afgelopen werkingsjaar op de hoogte van de aktiviteiten die binnen de FTW, VTK en Alumni plaatsvonden –Uitnodigingen voor VILv aktiviteiten werden mee verstuurd met het VILv-blad –Verscheen afgelopen jaar 4 maal in een oplage van 5000 exemplaren –Is nog steeds het bindmiddel bij uitstek tussen VTK, Fakulteit en Alumni

9 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 9 Raad van Bestuur –De VILv RvB kwam 6 maal samen in afgelopen werkingsjaar. –Voorgestelde en goed te keuren wijzigingen in Raad van Bestuur 2006: Ontslagnemende leden 2005: Voorstel nieuwe leden 2006: –Iris De Coster –Gert Sablon –Luc Monserez Voorstel nieuwe mandaten 2006: –Carmen Cordier – ondervoorzitter –Fund Raising Thermotechnisch Instituut onder de verantwoordelijkheid van Guido Declercq

10 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 10 Besluit –VILv gaat door op de succesvolle ingeslagen weg ! –Kernactiviteiten : Forumavonden VILv-Blad Dag van de Ingenieur Samenwerking VTK / Faculteit Samenwerking KVIV : ondersteuning KVIV-stellingnamen (titulatuur,…) vanuit eigen kring, samen met GSV, AIG, VIrBr, AIA en bio-irs in de GSV. –Nieuwe / Overige initiatieven : Thermotechnisch Instituut Voetbalploeg Intensievere ledenwerving, speciaal bij laatste vijf promoties Samenwerking met andere regionale verenigingen (o.a. Leuven.Inc) Spreekavond topman uit de industrie

11 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006 Page 11


Download ppt "VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2005 - 2006Algemene vergadering 19 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google