De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005."— Transcript van de presentatie:

1 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 1 Aktiviteitenverslag VILv 2004 - 2005 Algemene vergadering 20 mei 2005

2 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 2 Ledenwerving en ledenbestand VILV/KVIV in 2004 –Totale ledenbestand is lichtjes dalend, op 3 mei 2005 4152 leden –Aansluitingspercentage promotie 2004 bereikte 92 % (tov 90% in 2003 & 2002, 91 % in 2001, 96 % in recordjaar 2000) –Ledenwerving voornamelijk tijdens promotiefeest – 1 juli 2004 –Dankzij ruime betrokkenheid bij de werking van het VTK, niet enkel tijdens het promotiefeest maar tevens bij andere VTK aktiviteiten zoals het galabal, de bedrijvendagen, de revue, publicaties in VTK-blad en de abituriëntendagen. –Acties voor ledenwerving blijven cruciaal in de werking van de VILv, zowel gericht naar laatstejaarsstudenten als naar afgestudeerden. Jaarvergadering VILV op 14 mei 2004 in Heverlee –Plaats: Campusbibliotheek Arenberg (CBA) in het gerenoveerde Celestijnenklooster –Aanwezigheid van de eregenodigden –Diner in “Oude Kantien” voor 40-tal deelnemers

3 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 3 Forum gespreksavonden van de VILV –Na het succes van vorige jaren een zevende reeks gespreksavonden rond maatschappelijk relevante thema’s voor ingenieurs 16/11/04 “Nano-technologie, hype of realiteit”70+ aanwezigen 15/02/05 “Het mobieltje van de toekomst”70+ aanwezigen 22/03/05 “Geneeskunde en technologie schuiven in elkaar”60+ aanwezigen –Organisatie in samenwerking met K.VIV Gewestelijke Afdeling Brabant Kamer voor Handel & Nijverheid Vlaams-Brabant Leuven.Inc

4 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 4 Dag van de Ingenieur 2004 (2 oktober 2004) –8de “Dag van de ingenieur” gericht naar de jubileumjaren –Programma bestond uit diverse boeiende namiddagaktiviteiten gevolgd door een traditionele receptie en feestmaaltijd ‘s avonds (2004 : Salons Georges) Bezoek aan de nieuwe campusbibliotheek in Heverlee Bezoek aan het nieuwe gebouw van Telindus Haasrode Bezoek aan Thermotechnisch Instituut Bezoek aan de nieuwe cleanroom van IMEC Themawandeling door Leuven –Totaal 340-tal deelnemers (zelfde grootteorde als 2003) –Toespraken van Ludo Verhoeven, CEO Agfa-Gevaert en voorzitter VEV Rector KULeuven André Oosterlinck –Laatste jaren stijgende tendens in opkomst

5 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 5 Promotiebijeenkomsten –Promoties 1959, 1964, 1969, 1974, 1984, 1989, 1994 en 1999 hielden hun lustrumreünie tijdens de “Dag van de Ingenieur 2004”. –Naast de Dag van de Ingenieur werd in 2004 traditioneel het VILv-aperitief gedronken op de jaarreünies van diverse andere promoties – 4 in totaal (1950, 1954, 1959, 1965) –De jaarreünies brachten in 2004 in totaal meer dan 400 deelnemers bijeen. Voetbalploeg –Opgericht in 2001 –Wedstrijden gestart in 2002 –vanaf seizoen 2003-2004 2e ploeg –resultaat 2003-2004 1e ploeg : 14e plaats in 2e klasse A 2e ploeg : 4e plaats 3e klasse A fair-play beker –Webadres : http://www.fcvilvheverlee.be

6 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 6 Website VILv –Webadres : http://www.vilv.be –inschrijven voor activiteiten mogelijk via de website Samenwerking met de Faculteit –Steun aan nieuw project Thermotechnisch Instituut scope Vilv nog te definiëren horizon 2006 –Gezamenlijke inrichting van de Forum gespreksavonden –Samenwerking met secretariaat van de faculteit – aanwerving PR-verantwoordelijke door de faculteit –Participatie in de toekenning en uitreiking van KVIV-studentenprijzen

7 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 7 Samenwerking VTK –VTK vertegenwoordiging in VILv Raad van Beheer (praeses) –Steun aan het 17e Arenberg VTK Galabal (13/03/2004) –VILv deelname en steun aan VTK-bedrijvendagen (24-25/02/2004) –Steun aan het promotiefeest (1/7/2004) –Afspraken 2005 : Galabal, Promotiefeest, Bedrijvendagen, Revue, Publicaties Het VILv blad –Bracht de VILv-leden en laatstejaarsstudenten in het afgelopen werkingsjaar op de hoogte van de aktiviteiten die binnen de FTW, VTK en Alumni plaatsvonden –Uitnodigingen voor VILv aktiviteiten werden mee verstuurd met het VILv-blad –Verscheen afgelopen jaar 4 maal in een oplage van 5000 exemplaren –Is nog steeds het bindmiddel bij uitstek tussen VTK, Fakulteit en Alumni

8 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 8 Raad van Beheer –De VILv RvB kwam 5 maal samen in afgelopen werkingsjaar. –Voorgestelde en goed te keuren wijzigingen in Raad van Beheer 2005: Ontslagnemende leden 2004: –Fons Calders –Emmanuel Soens Voorstel nieuwe leden 2004: Voorstel nieuwe mandaten 2004:

9 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 9 Besluit –VILv gaat door op de succesvolle ingeslagen weg ! –Kernactiviteiten : Forumavonden VILv-Blad Dag van de Ingenieur Samenwerking VTK / Faculteit Samenwerking KVIV : ondersteuning KVIV-stellingnamen (toelatingsproef, titulatuur,…) vanuit eigen kring, samen met GSV, AIG, VIrBr, AIA en bio-irs in de GSV. –Nieuwe / Overige initiatieven : Thermotechnisch Instituut Voetbalploeg Intensievere ledenwerving, speciaal bij laatste vijf promoties Samenwerking met andere regionale verenigingen (o.a. Leuven.Inc) Spreekavond topman uit de industrie

10 VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005 Page 10


Download ppt "VERENIGING VAN BURGERLIJK INGENIEURS UIT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN v.z.w. VILV Aktiviteitenverslag 2004 - 2005Algemene vergadering 20 mei 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google