De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieuclusters op bedrijventerreinen Dieter Geenens – Projectcoördinator GOM – West-Vlaanderen – 050 36.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieuclusters op bedrijventerreinen Dieter Geenens – Projectcoördinator GOM – West-Vlaanderen – 050 36."— Transcript van de presentatie:

1 Milieuclusters op bedrijventerreinen Dieter Geenens – Projectcoördinator GOM – West-Vlaanderen dieter.geenens@gomwvl.bedieter.geenens@gomwvl.be – 050 36 70 97 www.milieuclusters.be

2 Inhoud Het project “Milieuclusters op bedrijventerreinen”? Verduurzaming van bedrijventerreinen door parkmanagement? Onze projectaanpak? Realisaties in West-Vlaanderen? Toekomst?

3 Samenwerken loont!

4 Introductie van duurzame bedrijfsprocessen en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op bedrijventerreinen in het interreggebied Euregio Scheldemond en kennisuitbouw en -verspreiding omtrent milieusamenwerkingsverbanden op bedrijventerreinen Projecttitel

5 People PlanetProfit

6 Kwaliteit Tijd Realisatie Uitbating Concept Initiatief Zonder parkmanagement Met parkmanagement

7 Parkmanagement Verduurzaming Facility management Utility management Kwaliteitsverhoging op Industrieterreinen Terreinbeheer Milieuclusters Eco Industrial Park

8

9 Op zoek naar interbedrijfssamenwerking en verduurzaming Haalbaarheidstudies Infoverstrekking Ervaringsuitwisseling Doorlichtingen Prospectie Voorbereiding en uitvoering clusters Projectcoördinatie Kenniscentrum Resultaatverspreiding

10 Kennisuitbouw en verspreiding milieusamenwerkingsverbanden aangevat onderzocht succesvol Praktijkkennis en voorbeelden interbedrijfssamenwerking Documenten duurzame bedrijfsterreinen en parkmanagement Netwerk analoge en zusterprojecten Op zoek naar interbedrijfssamenwerking en verduurzaming

11 Partner GOM Oost-Vlaanderen Skaldenpark en Moervaart totaal 123 bedrijven

12 Partner Provincie Zeeland Vitaal Sloe en Kanaalzone 57 + 126 bedrijven (Kanaal+Sloe) Slogan: Vitaal Sloegebied en Kanaalzone - Ruimte voor duurzame bedrijventerreinen in balans met de groen-blauwe delta

13 Projectleider GOM West-Vlaanderen Herdersbrug + Blauwe Toren + Nijverheidsdok totaal 264 bedrijven – 87 productiebedrijven

14 Milieusamenwerking –Gemeenschappelijk elektriciteitscontract Bedrijven Herdersbrug – Overschakeling van stookolie naar aardgas 13 bedrijven Projectleider GOM West-Vlaanderen

15 FASE 1 FASE 2 FASE 3 HAALBAARHEIDSTUDIE ONDERHANDELINGSFASE Volmacht tot onderhandeling Raamcontract UITBREIDING VAN HET RAAMCONTRACT PER BEDRIJF GO / NO GO Projectleider GOM West-Vlaanderen

16 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Inventarisatie Onderzoeksfase voor 5 geselecteerde bedrijven Onderzoeksfase voor 1 bedrijf Onderhandelingsfase voor de 5 geselecteerde bedrijven + “andere” bedrijven GO / NO GO onderhandelingsfase Projectleider GOM West-Vlaanderen

17 –Effluentleiding: leveren grijs water 2 bedrijven – Gemeenschappelijke afvalophaling 12 bedrijven Projectleider GOM West-Vlaanderen

18 Andere samenwerkingsverbanden –Mobiliteit Woon-werkverkeer – Brandveiligheid Sprinklerinstallatie met gemeenschappelijke delen Gemeenschappelijke bluswatervoorraad 2 buurbedrijven Interesse aantal bedrijven Projectleider GOM West-Vlaanderen

19 Fase 1 Fase 2 Haalbaarheidsonderzoek -Inventarisatie behoefte, mogelijkheden multifunctioneel gebruik -Scenario analyse Ontwerpfase GO / NO GO Projectleider GOM West-Vlaanderen

20 Heule - Kuurne koen.ponseele@gomwvl.be stijn.vannieuwenborg@leiedal.be Ieper koen.ponseele@gomwvl.be k.oyaert@wvi.be Diksmuide els.devlamynck@gomwvl.be k.oyaert@wvi.be Brugge vicky.wildemeersch@gomwvl.be Overkoepelend Milieuclusters dieter.geenens@gomwvl.be Gent claudia.degryze@gomov.be Zeeland jos.frijns@grontmij.nl Projectleider GOM West-Vlaanderen

21

22 Inhoud Het project “Milieuclusters op bedrijventerreinen”? Verduurzaming van bedrijventerreinen door parkmanagement? Onze projectaanpak? Realisaties in West-Vlaanderen? Toekomst?

23 Milieuclusters op bedrijventerreinen Dieter Geenens – Projectcoördinator GOM – West-Vlaanderen dieter.geenens@gomwvl.bedieter.geenens@gomwvl.be – 050 36 70 97 www.milieuclusters.bewww.milieuclusters.be


Download ppt "Milieuclusters op bedrijventerreinen Dieter Geenens – Projectcoördinator GOM – West-Vlaanderen – 050 36."

Verwante presentaties


Ads door Google