De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Romeinen en hun staatsvorm

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Romeinen en hun staatsvorm"— Transcript van de presentatie:

1 De Romeinen en hun staatsvorm

2 De Romeinse Republiek De Romeinen verafschuwden lange tijd de monarchie Ze hadden een tweehoofdig bestuur: de consuls Die werden voor één jaar benoemd En gecontroleerd door de senaat In crisistijd kon er voor 6 maanden een dictator benoemd worden

3 Het ideaal van de republiek
Eenvoud en degelijkheid waren oude Romeinse idealen Dat zie je nog steeds aan het senaatsgebouw op het Forum Rome was van de senaat en het volk: SPQR

4 Het bestuur van Rome Twee consuls: vooral militaire bevoegdheden
Senaat: wetgevende macht Volkstribuun: Kan wetten tegenhouden Het volk: (Romeinse burgers): kiezen consuls en volkstribunen

5 Standenmaatschappij De patriciërs: oude families die de macht onder elkaar verdeelden De equites “” ruiters” : rijk genoeg voor eigen wapenrusting. Konden soms een ambt bekleden De plebejers: het gewone volk. Door de machthebbers beïnvloed tijdens verkiezingen Het proletariaat: de armen van Rome. Afhankelijk van rijken en machthebbers De niet-burgers: geen politieke rechten De slaven: eigendom van hun meesters

6 De groei van het Rijk

7 Problemen Hoe groter het rijk, hoe moeilijker te besturen
Er waren steeds meer soldaten nodig Het werk werd steeds vaker door slaven gedaan Kleine boeren in Italië moesten wijken voor grootgrondbezitters Gewone mensen in Rome moesten ook eten

8 Burgeroorlogen Lage tijd ruzieden de Romeinen over landhervormingen
De partij van de grootgrondbezitters was de baas in de senaat Het gewone volk kon zich laten horen in de volksvergadering Wie het volk achter zich had was een gevaar voor de senaat

9 Populisme??? Romeinse legeraanvoerders waren waanzinnig populair
Als ze tenminste de vijand overwonnen Ze hielden dan een triomftocht door Rome De rijke buit werd trots meegedragen, net als de gevangenen

10 Julius Caesar Het bekendste voorbeeld was Julius Caesar
Hij voegde Egypte en Gallië (Frankrijk) aan het rijk toe Daarna nam hij zijn legioenen mee naar Rome en werd “dictator voor het leven”

11 De eerste keizer De naam Caesar werd in onze taal “keizer”
Maar dat was tegen de principes van de Romeinse republiek Tegenstanders van Caesar besloten hem te vermoorden Maar Octavianus (Augustus) volgde hem op als keizer

12 Latere keizers Na Caesar wist keizer Augustus lange tijd de vrede in het rijk te bewaren Daarna kwamen er afwisselend goede en slechte keizers De invloed van het leger werd steeds groter De triomfboog werd het bewijs van militaire successen van de keizer


Download ppt "De Romeinen en hun staatsvorm"

Verwante presentaties


Ads door Google