De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

.  Onder leiding Etrusken ontstaan stad Rome langds de Tiber  Vanaf +/-500 v.ch vrij van Etrusken  Vanaf 275 v.Ch hebben Romeinen heel Italië in.

Verwante presentaties


Presentatie over: ".  Onder leiding Etrusken ontstaan stad Rome langds de Tiber  Vanaf +/-500 v.ch vrij van Etrusken  Vanaf 275 v.Ch hebben Romeinen heel Italië in."— Transcript van de presentatie:

1 

2  Onder leiding Etrusken ontstaan stad Rome langds de Tiber  Vanaf +/-500 v.ch vrij van Etrusken  Vanaf 275 v.Ch hebben Romeinen heel Italië in handen.  509 v.Ch wordt de laatste koning verjaagd  Rome wordt een republiek

3  Openbare zaken  Jaarlijks twee consuls (geen alleenheerschappij)  Senaat geeft raad  Volksvergadering had weinig macht

4  Macht lag bij rijke Romeinse families= patriciërs  Alle andere Romeinen Plebejers/Plebs  Alleen patriciërs kregen leidinggevende functies in bestuur of leger.  Huwelijken tussen patriciërs en plebejers verboden.

5  Rijk geworden plebejers willen ook macht.  Arme plebejers zijn ook ontevreden, bijv. omdat ze door schulden als slaaf verkocht kunnen worden.  Voor oorlog waren geld en soldaten nodig, dus ook de plebejers.  Patriciers hadden de plebejers nodig en veranderden de wetten:

6 o Geen schuldslavernij meer. o Onderling mogen trouwen. o Plebejers mochten ook hoge functies bekleden.

7  Rijke plebejers waren tevreden, nieuwe bovenlaag : Nobiles  Arme plebejers hadden nog veel te wensen.  Vrouwen en slaven hadden niets te zeggen.

8

9  Waarom? -Steeds nieuwe redenen om te veroveren Aanval bondgenoot Bedreigen handel/veiligheid Meer grond

10  Gevolgen: o Verdeling in provincies, Romeinse gouverneur o Senaat werd machtiger o Invloed Grieks-Romeinse cultuur (Romanisering) o Boeren raakten hun bedrijf kwijt en trokken naar de stad. Gezinnen soldaten. Ontstaan nieuwe laag= proletariers

11

12

13  Gevolgen o Aantal rijke Romeinen nam toe, door oorlogsbuit en groeiende handel. o Groei aantal slaven door veroveringen o Romeins leger minder sterk.

14  Gebroeders Gracchus o Wilden proletariers weer aan land helpen, werklozen weer aan het werk en weer sterke boerenlegers. o Rijke Romeinen verzetten zich o Broers werden vermoord

15  Machtige generaals o Invoering beroepsleger, 16 jaar dienst na dienst stukje grond. o Bevelhebber zorgde voor soldij en grond o Soldaten waren hierdoor trouw aan bevelhebber o Generaals probeerden met leger de macht te grijpen.

16  44 v.Ch moord Caesar door senaat  Marcus Antonius en Octavianus nemen wraak  Octavianus overwint, wordt eerste keizer  Augustus  Was voorzichtiger dan Caesar  Maar had alle macht.

17  14 Gebruik beeldbron 2. Overblijfselen van dergelijke monumenten zijn gevonden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en op verschillende plaatsen in Europa. Hieronder bijvoorbeeld in Trier, gebouwd in on-geveer 100 na Chr. en plaats biedend aan 20.000 personen. a Wie bouwden deze monumenten, hoe worden ze genoemd en wat hadden ze voor functie? De Romeinen bouwden deze monumenten; ze worden amfitheaters genoemd; er werden gladiatorenspe-len in gehouden: gladiatoren tegen elkaar en tegen dieren. b Leg uit waardoor de grote verspreiding van deze monumenten kan worden verklaard.  Deze Romeinse bouwwerken zijn verspreid over het gehele Romeinse rijk, de genoemde plaatsen hebben allemaal tot het Romeinse rijk behoord. c Welke conclusie kun je trekken over de culturele beïnvloeding in deze tijd en in dit gebied?  De Romeinse levenswijze / cultuur verspreidde zich in het gebied waarover zij heersten.

18  16 voorbeeldantwoord  De informatie over de leefwijze van Germaanse stammen is, dat wordt beschreven hoe de Chauken erin slagen in het getijdengebied van de Noordzee te overleven / wonen op terpen / een armoedig bestaan lijden.  De informatie over de argumenten die de Romeinen gebruiken om hun imperialisme te rechtvaardigen is, dat Plinius vindt dat de Romeinen de overwonnen volken beschaving/welvaart/ontwikkeling brengen.  De functie van Plinius vergroot waarschijnlijk de betrouwbaarheid van de bron, want:  - als bestuurder van een grensprovincie beschikt hij over (militaire) inlichtingen over de leefwijze van volken aan de andere kant van de grens;  - als bestuurder van een grensprovincie / hoge Romeinse politicus/militair kent hij (de argumenten voor) het Romeinse imperialisme van binnenuit.  Over de eigen opvattingen van de Chauken bestaat weinig zekerheid omdat zijzelf nog geen schrift heb-

19  Uitbreiding rijk  Egypte zorgde voor graan  Echter bij de Rijn hield het op  Slag bij Teutoburgerwoud  Hervormde het leger  Praetoriaanse wacht  Bouwde forum Romanum en tempels, theaters.  Richtte brandweer op  Stichtte Julisch-Claudische dynastie

20  2 eeuwen vrede o Leger trouw aan keizers, betere grond en meer geld. o Goede handel doordat keizers zorgden voor veiligheid, zelfde munt. o Geen krachtige vijanden.

21  Caligula (kleine laarsjes) o trok in vrouwenkleren door de stad o Voerde veroordeelden aan de wilde dieren van de arena o Vermoord door de Praetoriaanse wacht  Nero o Liet zijn eigen moeder vermoorden o Hield zich bezig met toneelspelen en zingen o Vervolgde Christenen, levende fakkels in zijn tuin o 64 n.Ch grote brand o Laat een goude plaies bouwen o Pleegt zelfmoord als opstand uitbreekt

22  Handel en nijverheid namen toe  Steden groeiden en er kwamen nieuwe bij  Meeste mensen echter op het platteland

23  Rijken  Mensen met enig bezit  Armen  Slaven

24

25  Wereld Zwevende platte schijf Geloof in Antipoden

26  Verschillen grieken o Militaire kijk • Waarden belangrijk zoals moed, gehoorzaamheid • Belang Amfitheater • Militaire monumenten

27  Praktische kijk op de mens o Rechten en plichten burgerschap o Leven aangenamer maken bv. Aquaducten en badhuizen  Bouwkunst o Belangrijkste gebouwen niet voor godsdienst o Typisch Romeinse vormen, boog gewelf koepel o Niet overal zuilen

28  Juridisch voorbeeldig o Romeinse rechtspraak uniek • Onschuldig tot tegendeel is bewezen • Recht om jezelf te verdedigen • Niet gestraft worden voor wat je denkt • Alleen rechters bemoeien zich met rechtspraak

29  Blz 32/33 ab


Download ppt ".  Onder leiding Etrusken ontstaan stad Rome langds de Tiber  Vanaf +/-500 v.ch vrij van Etrusken  Vanaf 275 v.Ch hebben Romeinen heel Italië in."

Verwante presentaties


Ads door Google