De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het oude Rome.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het oude Rome."— Transcript van de presentatie:

1 Het oude Rome

2 Onder leiding Etrusken ontstaan stad Rome langds de Tiber
Vanaf +/-500 v.ch vrij van Etrusken Vanaf 275 v.Ch hebben Romeinen heel Italië in handen. 509 v.Ch wordt de laatste koning verjaagd Rome wordt een republiek

3 Res publica Openbare zaken
Jaarlijks twee consuls (geen alleenheerschappij) Senaat geeft raad Volksvergadering had weinig macht

4 Gelaagde samenleving Macht lag bij rijke Romeinse families= patriciërs
Alle andere Romeinen Plebejers/Plebs Alleen patriciërs kregen leidinggevende functies in bestuur of leger. Huwelijken tussen patriciërs en plebejers verboden.

5 Rijk geworden plebejers willen ook macht.
Arme plebejers zijn ook ontevreden, bijv. omdat ze door schulden als slaaf verkocht kunnen worden. Voor oorlog waren geld en soldaten nodig, dus ook de plebejers. Patriciers hadden de plebejers nodig en veranderden de wetten:

6 Patriciers hadden de plebejers nodig en veranderden de wetten:
Geen schuldslavernij meer. Onderling mogen trouwen. Plebejers mochten ook hoge functies bekleden.

7 Rijke plebejers waren tevreden, nieuwe bovenlaag : Nobiles
Arme plebejers hadden nog veel te wensen. Vrouwen en slaven hadden niets te zeggen.

8

9 De Romeinen stichten een imperium
Waarom? -Steeds nieuwe redenen om te veroveren Aanval bondgenoot Bedreigen handel/veiligheid Meer grond

10 Gevolgen: Verdeling in provincies, Romeinse gouverneur
Senaat werd machtiger Invloed Grieks-Romeinse cultuur (Romanisering) Boeren raakten hun bedrijf kwijt en trokken naar de stad. Gezinnen soldaten. Ontstaan nieuwe laag= proletariers

11 Romanisering

12 Insulae

13 Gevolgen Aantal rijke Romeinen nam toe, door oorlogsbuit en groeiende handel. Groei aantal slaven door veroveringen Romeins leger minder sterk.

14 Van Republiek naar keizerrijk
Gebroeders Gracchus Wilden proletariers weer aan land helpen, werklozen weer aan het werk en weer sterke boerenlegers. Rijke Romeinen verzetten zich Broers werden vermoord

15 Machtige generaals Invoering beroepsleger, 16 jaar dienst na dienst stukje grond. Bevelhebber zorgde voor soldij en grond Soldaten waren hierdoor trouw aan bevelhebber Generaals probeerden met leger de macht te grijpen.

16 44 v.Ch moord Caesar door senaat
Marcus Antonius en Octavianus nemen wraak Octavianus overwint, wordt eerste keizer Augustus Was voorzichtiger dan Caesar Maar had alle macht.

17 Vragen 14 Gebruik beeldbron 2. Overblijfselen van dergelijke monumenten zijn gevonden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en op verschillende plaatsen in Europa. Hieronder bijvoorbeeld in Trier, gebouwd in on-geveer 100 na Chr. en plaats biedend aan personen. a Wie bouwden deze monumenten, hoe worden ze genoemd en wat hadden ze voor functie? De Romeinen bouwden deze monumenten; ze worden amfitheaters genoemd; er werden gladiatorenspe-len in gehouden: gladiatoren tegen elkaar en tegen dieren. b Leg uit waardoor de grote verspreiding van deze monumenten kan worden verklaard. Deze Romeinse bouwwerken zijn verspreid over het gehele Romeinse rijk, de genoemde plaatsen hebben allemaal tot het Romeinse rijk behoord. c Welke conclusie kun je trekken over de culturele beïnvloeding in deze tijd en in dit gebied? De Romeinse levenswijze / cultuur verspreidde zich in het gebied waarover zij heersten.

18 16 voorbeeldantwoord De informatie over de leefwijze van Germaanse stammen is, dat wordt beschreven hoe de Chauken erin slagen in het getijdengebied van de Noordzee te overleven / wonen op terpen / een armoedig bestaan lijden. De informatie over de argumenten die de Romeinen gebruiken om hun imperialisme te rechtvaardigen is, dat Plinius vindt dat de Romeinen de overwonnen volken beschaving/welvaart/ontwikkeling brengen. De functie van Plinius vergroot waarschijnlijk de betrouwbaarheid van de bron, want: - als bestuurder van een grensprovincie beschikt hij over (militaire) inlichtingen over de leefwijze van volken aan de andere kant van de grens; - als bestuurder van een grensprovincie / hoge Romeinse politicus/militair kent hij (de argumenten voor) het Romeinse imperialisme van binnenuit . Over de eigen opvattingen van de Chauken bestaat weinig zekerheid omdat zijzelf nog geen schrift heb-

19 Onder Augustus Uitbreiding rijk Egypte zorgde voor graan
Echter bij de Rijn hield het op Slag bij Teutoburgerwoud Hervormde het leger Praetoriaanse wacht Bouwde forum Romanum en tempels, theaters. Richtte brandweer op Stichtte Julisch-Claudische dynastie

20 Pax Romana 2 eeuwen vrede
Leger trouw aan keizers, betere grond en meer geld. Goede handel doordat keizers zorgden voor veiligheid, zelfde munt. Geen krachtige vijanden.

21 Wel een paar “vreemde”keizers
Caligula (kleine laarsjes) trok in vrouwenkleren door de stad Voerde veroordeelden aan de wilde dieren van de arena Vermoord door de Praetoriaanse wacht Nero Liet zijn eigen moeder vermoorden Hield zich bezig met toneelspelen en zingen Vervolgde Christenen, levende fakkels in zijn tuin 64 n.Ch grote brand Laat een goude plaies bouwen Pleegt zelfmoord als opstand uitbreekt

22 De meeste mensen leven van de landbouw
Handel en nijverheid namen toe Steden groeiden en er kwamen nieuwe bij Meeste mensen echter op het platteland

23 Gelaagdheid bevolking
Rijken Mensen met enig bezit Armen Slaven

24 Vragen 17,18,19

25 Het Romeinse wereld en mensbeeld
Zwevende platte schijf Geloof in Antipoden

26 Mensbeeld Verschillen grieken Militaire kijk
Waarden belangrijk zoals moed, gehoorzaamheid Belang Amfitheater Militaire monumenten

27 Praktische kijk op de mens
Rechten en plichten burgerschap Leven aangenamer maken bv. Aquaducten en badhuizen Bouwkunst Belangrijkste gebouwen niet voor godsdienst Typisch Romeinse vormen, boog gewelf koepel Niet overal zuilen

28 Juridisch voorbeeldig
Romeinse rechtspraak uniek Onschuldig tot tegendeel is bewezen Recht om jezelf te verdedigen Niet gestraft worden voor wat je denkt Alleen rechters bemoeien zich met rechtspraak

29 De ene triomftocht is de andere niet
Blz 32/33 ab


Download ppt "Het oude Rome."

Verwante presentaties


Ads door Google