De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Lam verandert Geween in Gezang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Lam verandert Geween in Gezang"— Transcript van de presentatie:

1 Het Lam verandert Geween in Gezang
LEZEN: Openbaring 5 Het Lam verandert Geween in Gezang

2 BIBLION Boekrol Supergoed gesloten, alleen wie volmacht en geautorizeerd is…. Gods regeeraccoord Niemand nergens…. Geween Gesloten boek… Spanning…. Stilte

3 Ladd: De toekomstige, uiteindelijke overwinning van de Messías is een uitbreiding van de overwinning die Hij al behaald heeft.

4 De leeuw van Juda wordt aangekondigd...., maar er verschijnt een Lam!

5 Het lam is vervolgens de meest gebruikte aanduiding van Christus in Openbaring
Hij heeft overwonnen als Lam, Hij heeft dus overwonnen aan het kruis! De priesterlijke Mesías wordt gecombineerd met De lijdende Mesías.

6 Joh. Verenigt hier de koninklijke Mesías, met de lijdende knecht Jes

7 De lam-leeuw

8 Geslacht Letterlijk: gekeeld
Openbaring benoemt de dood van de Here Jezus als een verzoeningsoffer Echo van Jesaja 53:7 LXX zelfde: de slachtbank Ook voor de martelaren: onthoofd 6:9 en 18:24

9

10 HOORNS Symbool van kracht en macht Dan. 7:7, 8, 20-24; Openb. 17: 3, 7
De 7 hoorns: de volheid van de macht van Cristus, het Lam; Cf. Mat. 28:18; 1 Cor. 1: 24.

11 Gewoonlijk zien we het kruis als de plaats van verzoening
Gewoonlijk zien we het kruis als de plaats van verzoening. Johannes voegt toe: op grond van het offer als Lam van God, krijgt Christus de rol van Koning en ontwikkelt Hij het Koninkrijk Gods.

12 Bv. Esther,sterker, het Lam neemt de rol en ontvangt aanbidding!
Vers 7: Iets ongehoords! Het lam durft zomaar naar de troon te gaan, zonder geroepen te worden of toestemming te vragen! Bv. Esther,sterker, het Lam neemt de rol en ontvangt aanbidding!

13 Ladd: “Hier wordt Openbaring 1:1 vervuld

14

15

16 Paralelle aanbidding in Op. 4 en 5
Gloria van God 4:2b-8a Aanbidding v.God 8b-11 Eerste hymne 8b Vertelling 9-10 Tweede hymne 11 Gloria van het Lam 5:5-7 Aanbidding vh Lam 8- 12 Eerste hymne 9-10 Vertelling 11-12a Tweede hymne 12b

17 Met deze nieuwe situatie klinkt een nieuw loflied!
Nieuw Gezang Elke morgen .... Met deze nieuwe situatie klinkt een nieuw loflied! Veel nieuws in Apoc. : nieuwe naam 2:17; 3:12; nieuw Jeruzalem 3:12; 21:2;

18 Vs. 9: Gekocht Koop- vrijkoop van slaven Gods internationale volk
Laat dit ons ook motiveren tot loven en zingen, meezingen en aanbidden!

19 Vs. 10 De betere tekst: HEN .... HUN,
Het gaat over de gelovigen, niet de ouderlingen zelf.

20 VS. 12 Met 7 woorden wordt de waardigheid van het lam uitgesproken. Hij is ten volle waard om alles, maar dan ook alles te ontvangen en nemen. De meest uitgebreide lofzang tot op dit moment is... Voor het Lam van God.

21 Vs. 13 Allen maar dan ook allen, Vervulling van Filipenses 2, vs. 10
Het koor groeit en groeit, alsof de 4 dieren, 24 oudsten, en miljoenen engelen weinig zouden zijn, doet tenslotte ook nog de gehele schepping mee!!

22 Uiteindelijk VERENIGEN allen zich in de lof aan de Eeuwige en aan het Lam. Tegelijk.

23 Uam 100 Melodie: op waak op zo Gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de lofgezangen en macht en rijkdom, wijsheid, kracht: die de zegels moogt verbreken, die eens het oordeel uit moogt spreken, want Gij zijt als een lam geslacht. Gij kocht ons met Uw bloed, Gij zijt oneindig goed, halleluja! Gij hebt voor God/ ons vrijgekocht uit elke stam, uit ieder volk.

24 U zij lof en roem en ere, o onze God en onze Here, die op de troon gezeten zijt. Aan het Lam zij lof gegeven: die ons tot vorsten heeft verheven, die ons tot priesters heeft gewijd. In hemel, aard en zee juicht alle schepsel mee: halleluja! Alles wat leeft, wat adem heeft, looft Hem die overwonnen heeft.

25 Openbaring 5 Presentatie gemaakt door Ds. A.T. van Blijderveen
Hardinxveld-Giessendam, 2012.


Download ppt "Het Lam verandert Geween in Gezang"

Verwante presentaties


Ads door Google