De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Donderdag 15 januari 2009 – 13:30 uur Malou Olieslagers & Irene de Vocht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Donderdag 15 januari 2009 – 13:30 uur Malou Olieslagers & Irene de Vocht."— Transcript van de presentatie:

1

2 Donderdag 15 januari 2009 – 13:30 uur Malou Olieslagers & Irene de Vocht

3 Introductie Opdrachtgever: POPnl Opzet onderzoek  Enquête onderzoek - 50 deelnemende gemeenten  Interviews - 19 deelnemende gemeenten Onderzoeksgebieden zijn gericht op  Functionaliteit van de nota ‘POP met Beleid’  Kansen van popcultuur  De rol van popmuziek binnen de diverse beleidsvelden  Welke rol zien gemeenten voor zichzelf? Aanbevelingen

4 Functionaliteit van de nota ‘POP met Beleid’ Positief  “goede aanleiding tot het formuleren popmuziekbeleid”  “belang van popmuziekbeleid wordt goed weergegeven”  “bruikbaar als er problemen zijn in de popsector”  “bruikbaar als handvat, om beleid vorm te geven”  “bruikbaar om te vergelijken met de eigen aanpak”  “duidelijk wat het nut kan zijn functies of organisaties te clusteren”

5 Functionaliteit van de nota ‘POP met Beleid’ Minder positief  “een 0-meting zou wenselijk zijn geweest”  “te weinig aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen”  “eigen beleid vertoonde overlappingen met adviezen van de handreiking, hierdoor is de handreiking geen ondersteuning geweest, eerder een bevestiging”

6 Conclusie  Voor gemeenten met popbeleid een bevestiging  Voor gemeenten zonder popbeleid een aanleiding om na te denken over hoe de gemeente haar eigen rol ziet en wat zij kan betekenen  Goede basis om concrete informatie te verkrijgen over hoe de popsector werkt en in elkaar steekt  Goed om mensen te overtuigen van de waarde van popmuziek  Bruikbaar om te vergelijken met andere gemeenten  Uw gemeente op de kaart zetten

7 Kansen voor popcultuur Economische ontwikkeling (spin-off) Bron van werkgelegenheid Katalysator voor creatieve industrie Creatieve industrie en uitgesproken popcultuur versterken elkaar

8 Kansen voor popcultuur Binding jeugd Vergrijzing tegen gaan door middel van jongerenparticipatie

9 Kansen voor popcultuur Talentontwikkeling Stimuleren van jong talent Beschikbaar stellen van oefenruimtes Veel belangstelling voor Do It Yourself

10 Kansen voor popcultuur Clustering Lokale poporganisaties, vrijwilligersorganisaties van popmuzikanten bundelen de krachten Verschillende functies & accommodaties kunnen elkaar versterken

11 Kansen voor popcultuur Culturele waarde Popmuziek biedt laagdrempelige mogelijkheden tot cultuurparticipatie Cultuur zoekt naar vernieuwing en verlegt zo de grenzen van de samenleving

12 Kansen voor popcultuur Imago gemeente Popcultuur draagt bij aan stedelijke identiteit Het onderscheidt de ene plaats van de andere Poppodia, festivals en muziekopleidingen zijn een visitekaartje voor de gemeente

13 Kansen voor popcultuur Stads- en steekpromotie Voor professionals in de creatieve industrie kan de aantrekkingskracht van de popsector optimaal benut worden Poppodia bevorderen de levendigheid van het horeca- en uitgaanscircuit

14 Kansen voor popcultuur Huisvesting popinstellingen Gebruik maken van aanwezige voorzieningen Er moet goed gekeken worden naar de bereikbaarheid van popvoorzieningen

15 Kansen voor popcultuur Multicultureel platform Integratie van bevolkingsgroepen vindt vanzelf plaats

16 Kansen voor popcultuur Digitalisering Ontwikkelingen op het terrein van de nieuwe media bieden tal van mogelijkheden voor de popsector

17 Kansen voor popcultuur Samenwerkingsverbanden Samenwerken met het bedrijfsleven vergroot de financiële en organisatorische mogelijkheden van poporganisaties

18 Kansen voor popcultuur Cultuureducatie Popmuziek is een middel voor cultuureducatie

19 Conclusie  Slechts een aantal gemeenten benut de kansen optimaal  Professionalisering van de popsector vraagt nog steeds belangrijke investeringen  Belangrijk om kansen en bedreigingen in kaart te brengen

20 De rol van popmuziek binnen de diverse beleidsvelden Kunst & Cultuur Valt bij de meeste gemeenten onder kunst & cultuur (17) Wordt vaak samengebracht met andere kunstuitingen wanneer er sprake is van clustering Valt vaak onder dezelfde subsidieregeling als andere kunstuitingen

21 De rol van popmuziek binnen de diverse beleidsvelden Jeugdcultuurbeleid Stadsbinding jeugd Vergrijzing tegengaan

22 De rol van popmuziek binnen de diverse beleidsvelden Onderwijs Manier om grootste doelgroep ‘Jongeren’ te bereiken

23 De rol van popmuziek binnen de diverse beleidsvelden Zorg & Welzijn Jongerencentra Stadsbinding jeugd dus minder inzetten op Zorg & Welzijn

24 De rol van popmuziek binnen de diverse beleidsvelden Sociale Zaken & Integratie Muziek verbindt Multicultureel platvorm Stadsbinding Sociale cohesie

25 De rol van popmuziek binnen de diverse beleidsvelden Ruimtelijke Ordening Cultureel hart Veemarktkwartier Tilburg

26 Welke rol zien gemeenten voor zichzelf? Initiator Facilitator Stimulator Beslisser Entrepreneur Bemiddelaar

27 Conclusie  Meerdere rollen  Kansen & bedreigingen  Betere communicatie  Afwachtende rol  Kansen worden minder benut

28 Aanbevelingen Vervolgtraject  Nulmeting  Trends & ontwikkelingen  Verschillende niveaus

29 Aanbevelingen Popbeleid  Ruimte voor initiatieven  Aansluiten bij speerpunten  Clustering

30 Aanbevelingen Communicatie  Communicatie naar popinstellingen  Actieve rol popinstellingen  Samenwerking popkoepels en gemeenten aanscherpen


Download ppt "Donderdag 15 januari 2009 – 13:30 uur Malou Olieslagers & Irene de Vocht."

Verwante presentaties


Ads door Google