De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infodag Onderzoekseenheid Psychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infodag Onderzoekseenheid Psychologie"— Transcript van de presentatie:

1 Infodag Onderzoekseenheid Psychologie

2 Overzicht Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken presentatoren

3 Programma 10u00 Welkomstwoord 10u05 Psychologie als werkgebied
10u15 Psychologie als wetenschap 10u30 Psychologie als studie 11u05 Goed kiezen & frequente vragen 11u15 Inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

4 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

5 Welkomstwoord Prof. Patrick Onghena (decaan)

6 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

7 Psychologie als werkgebied
Prof. Hans De Witte

8 1. Wat doen psychologen? 2. En doen ze het wel?

9 1. Wat doen psychologen?

10 Tewerkstellingssector van psychologen 2,5 tot 3,5 jaar na afstuderen

11 Tewerkstellingssector én precieze inhoud van het werk hangen nauw samen met de afstudeerrichting:
Klinische en gezondheidspsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie Schoolpsychologie Theorie en onderzoek

12 Klinische en gezondheidspsychologie
Hulp verlenen aan mensen in (psychische) nood: persoonlijke, relationele, familiale of psychosociale problemen  preventie  remediëring: diagnose en behandeling (advies, begeleiding, training, therapie)

13 vroeger: vooral aandacht voor psychisch lijden en abnormaal gedrag, vaak in team met psychiater
recent: ook aandacht voor ruimere waaier aan probleemgedragingen en levensmoeilijkheden (bv. verslaving, echtscheiding, crisisopvang, dader- en slachtofferhulp, verwerking ziekte,…)

14 waar? gezondheidssector:
psychiatrische klinieken en algemene ziekenhuizen centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, tehuizen,… zelfstandig (psychotherapie)

15 Arbeids- en organisatiepsychologie
Zorg voor arbeid en organisaties op mensenmaat: beter op elkaar afstemmen van mensen, werk en bedrijven zowel preventief als curatief

16 Voorbeelden: veiligheid en ongevallen (ergonomie) aanwerving, selectie, opleiding en loopbaanbegeleiding werk ontwerpen met minimale stress en maximale ontplooiingskansen werking organisatie verbeteren: communicatie, conflict, leiderschap, … marketing en reclame

17 Waar? privé-sector en overheid zelfstandig (adviesbureau, training, consultancy)

18 Schoolpsychologie Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren in een schoolcontext vier begeleidingsdomeinen: optimaliseren van leren en studeren en remediëring van leermoeilijkheden loopbaan- en keuzebegeleiding begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling gezondheidsbevordering

19 Taken: diagnostiek van leer-, keuze- en psychosociale problemen begeleidingstaken: zowel remediërend als preventief (bv. preventie van pesten op school) zowel direct met kinderen en jongeren als indirect via hun leerkrachten en ouders

20 Waar? centra voor leerlingenbegeleiding interne begeleidingsdiensten binnen de school (in basis-, secundair, hoger en buitengewoon onderwijs) netwerk van hulpverleningsorganisaties rondom de school

21 Theorie en onderzoek Waarom doen mensen wat ze doen? belangstelling voor theoretische en methodologische vraagstukken en onderzoek van psychologische fenomenen wetenschappelijk onderzoek en dito loopbaan

22 Waar? universiteit hogescholen diverse andere settings, bv.: marketing, media, banken, …

23 2. En doen ze het wel?

24 Doen ze het wel? Informatie over tewerkstelling van psychologen
Twee manieren van ‘kijken’: kwantitatief: vinden ze werk? kwalitatief: welke kenmerken?

25 kwantitatief: vinden ze werk?

26 Tewerkstellingspercentage één jaar na afstuderen
% werkenden jaar van afstuderen

27 Activiteit van afgestudeerde psychologen na één jaar (afgestudeerden van 1996-2003 samengenomen)

28 kwalitatief: welke kenmerken?

29 34% werkt met tijdelijk contract
90% op universitair niveau 85% doet psychologisch werk kwaliteit verbetert doorheen de loopbaan 79% is tevreden over het werk

30

31 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

32 Psychologie als wetenschap
Prof. Laurence Claes

33 Psychologie als wetenschap
Onderzoek Onderwijs Dienstverlening

34 Onderzoek

35 Zelfverwonding?

36 Hoe proberen we het zelfverwondend gedrag van patienten nu te begrijpen …

37 Vragenlijst-onderzoek

38 Vragenlijst-onderzoek
We vragen de patient om een analyse te maken van hun zelfverwondend gedrag aan de hand van een SOR schema waarbij we aan de patient vragen om te beschrijven Wanneer het ZVG plaatsvindt …

39 Vragenlijst-onderzoek
Deze patient verwondde zichzelf om 2ou Ze was in de badkamer Ze was alleen Ze had net ruzie gemaakt Voor het ZVG was ze kwaad om zichzelf, verdrietig en voelde ze zich in de steek gelaten Ze dacht dat ze zichzelf moest straffen Ze sneed zichzelf met een scheermesje in haar linker arm omdat ze pijn wilde voelen en bloed wilde zien Nadien voelde ze zich opgelucht en kwaad, omdat ze vond dat ze nog dieper had moeten snijden, nadien ging ze naar de dokter om de wonden te laten verzorgen We vroegen in de studie in hoofdstuk 5 aan 50 patienten om zulk een analyse te maken van de laatste keer dat ze zichzelf verwond hadden en de resultaten waren als volgt

40 Functies van ZVG Op de vraag waarom patienten zichzelf verwonden, worden er vele antwoorden gegeven zoals … Genieten van de pijn Fysieke ipv psychische pijn voelen Spanning verminderen Negatieve denken verminderen Zichzelf moeten straffen Wonden willen zien en voelen Negatieve gevoelens reduceren Aandacht trekken van anderen is een functie die vaak door hulpverleners naar voor wordt geschoven als verklaring van zelfverwondend gedrag maar wordt door patienten zelden of nooit gerapporteerd

41 Dier-onderzoek

42 Dier-onderzoek The researchers also found that feather picking was more common in female birds, which parallels compulsive hair pulling in people, called trichotillomania.

43 Experimenteel onderzoek

44 Experimenteel onderzoek Pijngevoeligheid?

45 Experimenteel onderzoek

46 Experimenteel onderzoek

47 Communicatie over onderzoek (Inter)nationale publicaties en congressen

48 Onderwijs

49 Onderwijs Klinische Psychodiagnostiek Practicum Gedragstherapie
ZVG in kaart brengen? Practicum Gedragstherapie ZVG behandelen?

50 Dienstbetoon

51 Dienstbetoon

52 Dienstbetoon Therapie Expertisen voor Rechtbank Lezingen (bv. Similes)
Media (bv. TV, krant, …)

53 Dank voor uw aandacht ! Ik dank jullie voor jullie aandacht.

54

55 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

56 Psychologie als studie
studieprogramma: Prof. Walter Schaeken studiebegeleiding: Dr. Niki Verschueren studentenleven: Tinne Jacobs & Tom Van Daele

57 Psychologie als studie
studieprogramma: Prof. Walter Schaeken 57

58 Hoe word je in Leuven bachelor en master in de
psychologie? Bacheloropleiding Masteropleiding Overstapmogelijkheden Vragen Wat steekt er zoal in onze opleiding? Waarom doen we dat zo? Wat is er nu “Leuvens” aan de opleiding?

59 De bacheloropleiding

60 De bacheloropleiding

61 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten

62 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten Timing

63 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten Timing Via = kookpotten

64 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten Timing Via = kookpotten
basisdisciplines methodologie werkvelden extra’s aanverwante disciplines

65 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten Timing Via = kookpotten
basisdisciplines methodologie werkvelden extra’s aanverwante disciplines 1e Bach 2e Bach 3e Bach

66 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten Timing Via = kookpotten
basisdisciplines methodologie werkvelden extra’s aanverwante disciplines 1e Bach 2e Bach 3e Bach hoorcolleges werkcolleges & practica

67

68 Inhoud (ingrediënten) in detail
basisdisciplines functieleer ontwikkelingspsychologie sociale psychologie differentiële psychologie gedragsneurowetenschappen

69 Inhoud (ingrediënten) in detail
methodologie methoden van wetenschappelijk onderzoek statistiek psychodiagnostiek en psychometrie

70 Inhoud (ingrediënten) in detail
werkvelden algemeen overzicht beroepsethiek een voor-keuze van een afstudeerrichting

71 Inhoud (ingrediënten) in detail
noodzakelijke extra’s geschiedenis van de psychologie gezondheidspsychologie cross-culturele psychologie

72 Inhoud (ingrediënten) in detail
aanverwante disciplines sociologie wijsbegeerte logica en wetenschapsfilosofie menselijke erfelijkheidsleer psychopathologie en psychiatrie antropologie of pedagogiek religie, zingeving en levensbeschouwing

73 3 programmajaren ± even zwaar per programmajaar:
Timing de bachelor: gespreid over 3 jaar 3 programmajaren ± even zwaar per programmajaar: ongeveer 10 opleidingsonderdelen ongeveer 60 studiepunten 1 studiepunt = 25 à 30 uur “werk” 60 x (25 à 30) = 1500 à 1800 uur “werk”

74 Welke kookpotten wanneer?

75 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica

76 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21%

77 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12%

78 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12%

79 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 70% 30%

80 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 70% 30% M.a.w., doorheen de drie bachelor-jaren:  hoorcolleges  werkcolleges en practica

81 Welke ingrediënten wanneer?
Doorheen de drie bachelor-jaren:  richtingsspecifieke kennis

82 Een evenwichtige maaltijd
Gerichtheid Onderzoek Praktijk Integratie Zelfstandigheid Wat Leren wetenschappelijk denken Beginnen doen Verbanden zien binnen en tussen theorie en praktijk Geleidelijke zelfsturing van de studie

83 Leuvens onderwijsmodel van Begeleide Zelfstudie
= bevorderen van leren door de student meer verantwoordelijkheid over het leerproces te geven Niet inlepelen slikken uitspuwen vergeten Wel doen nadenken verwerken in gebruik nemen onthouden

84 Leuvens onderwijsmodel van Begeleide Zelfstudie
= bevorderen van leren door de student meer verantwoordelijkheid over het leerproces te geven Niet Wel

85 Algemeen De masteropleiding Ingrediënten Dosering (%)
Gemeenschappelijk 9 Keuzevenster 13 Richtingsvakken 33 Masterproef 20 Stage

86 Arbeids- en organisatie
Afstudeerrichtingen Arbeids- en organisatie personeel & organisatie arbeid & gezondheid Schoolpsychologie onderwijs & leren loopbaanbegeleiding psychosociale begeleiding Klinische en gezondheidspsychologie kind en jeugdige volwassenen Theorie en onderzoek

87 Vroeger en nu te Leuven traditionele klemtonen theorie/onderzoek en praktijk verhandeling/masterproef en lange stage groepswerk en individuele begeleiding toegevoegde klemtonen interculturaliteit gezondheid neurowetenschappen buitenland via Erasmusuitwisseling

88 Bachelor Onderwijskunde te Kortrijk
Hier wordt de opbouw van het curriculum weergegeven van de bachelorjaren onderwijskunde in Kortrijk. In eerste bachelor valt onmiddellijk een groot aandeel psychologische als ook methodologische opleidingsonderdelen op, wat maakt dat dit jaar nagenoeg identiek is aan het eerste jaar psychologie in Leuven. Een overstap na het eerste jaar is dan ook probleemloos mogelijk. Het tweede bachelorjaar onderwijskunde bevat een groot deel pedagogische opleidingsonderdelen. De eerste twee jaren onderwijskunde samengenomen bevatten dezelfde belangrijke vakken als de eerste twee jaar pedagogische wetenschappen in Leuven. Opnieuw is een overstap naar pedagogische wetenschappen in Leuven mogelijk. Waar in eerste en tweede bachelor onderwijskunde slechts een beperkt aandeel typisch onderwijskundige opleidingsonderdelen aan bod komt, maakt dit het leeuwendeel uit van de derde bachelor. Toenemende specialisatie doorheen de bachelorjaren (algemeen psychologisch  pedagogisch  onderwijskundig) is een troef van onze opleiding. 88

89 Bachelor Onderwijskunde te Kortrijk
Methodologie OWK PED Psychologische opleidingsonderdelen BA 1 M OWK Pedagogische opleidingsonderdelen PSY BA 2 Hier wordt de opbouw van het curriculum weergegeven van de bachelorjaren onderwijskunde in Kortrijk. In eerste bachelor valt onmiddellijk een groot aandeel psychologische als ook methodologische opleidingsonderdelen op, wat maakt dat dit jaar nagenoeg identiek is aan het eerste jaar psychologie in Leuven. Een overstap na het eerste jaar is dan ook probleemloos mogelijk. Het tweede bachelorjaar onderwijskunde bevat een groot deel pedagogische opleidingsonderdelen. De eerste twee jaren onderwijskunde samengenomen bevatten dezelfde belangrijke vakken als de eerste twee jaar pedagogische wetenschappen in Leuven. Opnieuw is een overstap naar pedagogische wetenschappen in Leuven mogelijk. Waar in eerste en tweede bachelor onderwijskunde slechts een beperkt aandeel typisch onderwijskundige opleidingsonderdelen aan bod komt, maakt dit het leeuwendeel uit van de derde bachelor. Toenemende specialisatie doorheen de bachelorjaren (algemeen psychologisch  pedagogisch  onderwijskundig) is een troef van onze opleiding. M Onderwijskundige opleidingsonderdelen Keuze BA 3 89

90 Overstapmogelijkheden binnen de bacheloropleiding
Leuven bachelor psychologie 1e jaar 2e jaar 3e jaar Kortrijk bachelor onderwijskunde 1e jaar 2e jaar 3e jaar Leuven bachelor pedagogische wetenschappen 1e jaar 2e jaar 3e jaar

91 Overstapmogelijkheden tussen bachelor en master
algemeen + voorspecialisatie arbeids- en organisatie school klinische en gezondheid theorie en onderzoek toegang tot elke afstudeerrichting

92 Toegang tot masterprogramma na andere voorstudies
schakelprogr. (49pt) verkorte bach. (87 pt) verkorte bach. (93 pt) verkorte bach. (125 pt) verkorte bach. (60 pt) master psy (120 pt) bach. toegep. psy ▪ toegep. psy, soc. werk ▪ soc. en psy. verpleegk. ▪ orthoped, ergoth. ▪ logop., audiol. ▪ pedag., onderwijsk. ▪ crimin., pol&soc ▪ com. wet., KMS ▪ wijsbeg. (richt. psy) ▪ masterdiploma ander bach. diploma wijsbeg. (richting psy)

93 Wie ben je nu en wat zal je binnen vijf jaar zijn?
Als leek aangekomen, tot gezel/bachelor ontwikkeld, nu op weg als meester/master, - die zelfstandig en wetenschappelijk verantwoord, - de juiste vragen kan stellen en beantwoorden - over gedrag van mensen en groepen, - vanuit persoonlijke maturiteit en zin voor deontologie, - en die bereid is steeds bij te leren.

94

95 Psychologie als studie
studiebegeleiding: Dr. Niki Verschueren

96 het grote Leuven Vragen? Wie maakt me wegwijs?
Is er begeleiding of coaching? Wat als het even moeilijk gaat? Al die vakken... Oei examens

97 Onthaal Kleine groepjes Je persoonlijke begeleider Het “academiejaar”
Toledo Rondleiding door de studentenvereniging

98 Ondersteuning bij de leerstof
Individueel Oefeningen Tussentijdse toetsen Studeertips Examenvragen?

99 Studievaardigheden Collectieve oefeningen Studievordering Op afspraak
Studiemethode Studieplanning Examens en stress Studievordering Nabesprekingen Opvolgingsgesprekken Op afspraak

100 Coaching en begeleiding
Persoonlijke studiebegeleider Je aanspreekpunt Je coach Specifieke doelgroepen Functiebeperkingen Werkstudenten Studievertraging Ombudspersonen Examenombuds

101 Studietrajectadvies Tussen faculteiten: Dienst Studieadvies
Binnen faculteit Specifieke studie-informatie Begeleiding van het studietraject Begeleiding bij heroriëntering e.a.

102 Je staat er niet alleen voor… Studiebegeleiding is er voor jou !!!
Conclusie Je staat er niet alleen voor… Studiebegeleiding is er voor jou !!! Meer informatie op: Onze flyer De stand van D.O.S Onze website

103

104 Psychologie als studie
studentenleven: Tinne Jacobs & Tom Van Daele

105 Psychologische Kring Leuven
“door studenten, voor studenten”

106

107 Psychologische Kring Leuven
CUDI

108 Psychologische Kring Leuven
kringlokaal: secretariaat

109 Psychologische Kring Leuven
TD’s

110 Psychologische Kring Leuven
cantussen

111 Psychologische Kring Leuven
uitwisselingen

112 cultuur

113 sport 24-urenloop skireis

114 vertegenwoordiging

115 onthaalweekend

116 Psychologische Kring Leuven
de 1ste week rondleiding Pavlov stadsspel

117 Pavlov Fakbar Psychologie

118 Pavlov Fakbar Psychologie

119 Pavlov Fakbar Psychologie

120 Pavlov Fakbar Psychologie

121 Pavlov Fakbar Psychologie

122 Psychologische Kring Leuven
meer info? Pavlov Fakbar Psychologie

123

124 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

125 Goed kiezen en frequente vragen daarbij
Dr. Veerle Germeijs

126 Psychologische onderzoeksvraag:
Hoe kiezen studenten? Heeft het studiekeuzeproces gevolgen voor aanpassing en succes in het hoger onderwijs?

127 Slaagcijfers 1e jaar Psychologie (2002-2003 tot 2006-2007)
type student % geslaagd op aantal ingeschreven studenten % dat minstens 1 volledige examen-reeks aflegde op aantal ingeschreven % geslaagd op aantal dat minstens 1 volledige examenreeks aflegde generatiestudent 45 83 54 bisser 56 86 65 alle studenten 47 57

128 meer ‘werk maken’ van studiekeuze in secundair onderwijs
meer tevreden, zekerder, meer motivatie, meer inspanning in 1e jaar hoger onderwijs minder kans op stoppen, minder kans op niet-slagen in 1e jaar hoger onderwijs

129 Jezelf Wereld van studies en beroepen Wat kan ik goed?
Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming

130 Jezelf Wereld van studies en beroepen
Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming succesvolle studenten informeren zich meer: brochures, infodagen, gesprekken,… verschil tussen universiteit en hogeschool verschil tussen psychologie en - pedagogische wetenschappen - politieke en sociale wetenschappen - sociale en culturele antropologie - seksuologie - psychiatrie

131 Jezelf Wereld van studies en beroepen Wat kan ik goed?
Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming

132 Jezelf Wereld van studies en beroepen indicaties:
Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming succesvolle studenten stellen zich meer vragen over de eigen vaardigheden: ‘Kan IK die studierichting aan?’ indicaties: - luisteren naar je omgeving (CLB, leerkrachten, ouders,…) - eigen onderwijsloopbaan kritisch evalueren (plaats in de klas, studievertraging, B- en C-attesten, gevolgde studierichting) begintermen Psychologie

133 Jezelf Wereld van studies en beroepen studeerbekwaamheid:
Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming studeerbekwaamheid: - geregeld werken - gezond tijdsbeheer - sociale ondersteuning

134 Jezelf Wereld van studies en beroepen Interessen
Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? Wereld van studies en beroepen optimale overeenstemming Interessen Wat doe ik graag? kunst, gezondheid, wetenschap, sport, wiskunde,… Waarden Wat vind ik belangrijk? prestige, uitdaging, onafhankelijkheid, aansluiting vinden bij je interessen, afwisseling, …

135 Goed kiezen is geïnformeerd kiezen
informeer je over - de wereld van studies en beroepen - jezelf: vaardigheden interessen waarden Veel succes met je keuze!

136

137 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

138 Inleiding tot poster- en vragensessie
Psychologie als werkgebied Psychologie als wetenschap Psychologie als studie

139 Inleiding tot poster- en vragensessie
Psychologie als werkgebied

140 Prof. Hans De Witte

141 Inleiding tot poster- en vragensessie
Psychologie als wetenschap

142 Dr. Peter De Graef

143 Inleiding tot poster- en vragensessie
Psychologie als studie

144 algemene vragen over studieprogramma
Pol Pierlet studenten- administratie Prof. Walter Schaeken algemene vragen over studieprogramma Dr. Niki Verschueren vragen over toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, … Ruth Masuy studenten- administratie

145 Organisatiepsychologie Klinische en gezondheidspsychologie
Prof. Hans De Witte Arbeids- en Organisatiepsychologie Prof. Hilde Colpin Schoolpsychologie Prof. Dirk Hermans Klinische en gezondheidspsychologie Prof. Karl Verfaillie Theorie en onderzoek

146 Dienst voor Onderwijsondersteuning en Studiebegeleiding
Dr. Niki Verschueren Lies Brants Gitte Vanderstraeten Marieke Swerts Dienst voor Onderwijsondersteuning en Studiebegeleiding

147 vragen over vakantiecursus wiskunde
Elmas Kahraman vragen over vakantiecursus wiskunde

148 Tinne Jacobs & Tom Van Daele
Psychologische Kring

149 voor alle andere vragen …
Dr. Niki Verschueren voor alle andere vragen …

150 Poster- en vragensessie
Psychologie als werkgebied Psychologie als wetenschap Psychologie als studie studieprogramma Studiebegeleiding D.O.S. Studentenleven Kring podium tussenverdieping (rotonde) balkon links balkon rechts

151


Download ppt "Infodag Onderzoekseenheid Psychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google