De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infodag Onderzoekseenheid Psychologie. Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken presentatoren Overzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infodag Onderzoekseenheid Psychologie. Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken presentatoren Overzicht."— Transcript van de presentatie:

1 Infodag Onderzoekseenheid Psychologie

2 Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken presentatoren Overzicht

3 10u00 Welkomstwoord 10u05 Psychologie als werkgebied 10u15 Psychologie als wetenschap 10u30 Psychologie als studie 11u05 Goed kiezen & frequente vragen 11u15 Inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

4 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

5 Prof. Patrick Onghena (decaan) Welkomstwoord

6 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

7 Prof. Hans De Witte Psychologie als werkgebied

8 1. Wat doen psychologen? 2. En doen ze het wel?

9 1. Wat doen psychologen?

10 Tewerkstellingssector van psychologen 2,5 tot 3,5 jaar na afstuderen

11 Tewerkstellingssector én precieze inhoud van het werk hangen nauw samen met de afstudeerrichting:  Klinische en gezondheidspsychologie  Arbeids- en organisatiepsychologie  Schoolpsychologie  Theorie en onderzoek

12 Klinische en gezondheidspsychologie Hulp verlenen aan mensen in (psychische) nood:  persoonlijke, relationele, familiale of psychosociale problemen   preventie  remediëring: diagnose en behandeling (advies, begeleiding, training, therapie)

13  vroeger: vooral aandacht voor psychisch lijden en abnormaal gedrag, vaak in team met psychiater  recent: ook aandacht voor ruimere waaier aan probleemgedragingen en levensmoeilijkheden (bv. verslaving, echtscheiding, crisisopvang, dader- en slachtofferhulp, verwerking ziekte,…)

14 waar? gezondheidssector:  psychiatrische klinieken en algemene ziekenhuizen  centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, tehuizen,…  zelfstandig (psychotherapie)

15 Arbeids- en organisatiepsychologie Zorg voor arbeid en organisaties op mensenmaat:  beter op elkaar afstemmen van mensen, werk en bedrijven  zowel preventief als curatief

16 Voorbeelden:  veiligheid en ongevallen (ergonomie)  aanwerving, selectie, opleiding en loopbaanbegeleiding  werk ontwerpen met minimale stress en maximale ontplooiingskansen  werking organisatie verbeteren: communicatie, conflict, leiderschap, …  marketing en reclame

17 Waar?  privé-sector en overheid  zelfstandig (adviesbureau, training, consultancy)

18 Schoolpsychologie vier begeleidingsdomeinen:  optimaliseren van leren en studeren en remediëring van leermoeilijkheden  loopbaan- en keuzebegeleiding  begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling  gezondheidsbevordering Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren in een schoolcontext

19 Taken:  diagnostiek van leer-, keuze- en psychosociale problemen  begeleidingstaken : ·zowel remediërend als preventief (bv. preventie van pesten op school) ·zowel direct met kinderen en jongeren als indirect via hun leerkrachten en ouders

20 Waar?  centra voor leerlingenbegeleiding  interne begeleidingsdiensten binnen de school (in basis-, secundair, hoger en buitengewoon onderwijs)  netwerk van hulpverleningsorganisaties rondom de school

21 Theorie en onderzoek Waarom doen mensen wat ze doen?  belangstelling voor theoretische en methodologische vraagstukken en onderzoek van psychologische fenomenen  wetenschappelijk onderzoek en dito loopbaan

22 Waar?  universiteit  hogescholen  diverse andere settings, bv.: marketing, media, banken, …

23 2. En doen ze het wel?

24 Doen ze het wel? Informatie over tewerkstelling van psychologen Twee manieren van ‘kijken’:  kwantitatief: vinden ze werk?  kwalitatief: welke kenmerken?

25  kwantitatief: vinden ze werk?

26 Tewerkstellingspercentage één jaar na afstuderen % werkenden jaar van afstuderen

27 Activiteit van afgestudeerde psychologen na één jaar (afgestudeerden van 1996-2003 samengenomen)

28  kwalitatief: welke kenmerken?

29  34% werkt met tijdelijk contract  90% op universitair niveau  85% doet psychologisch werk  kwaliteit verbetert doorheen de loopbaan  79% is tevreden over het werk

30

31 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

32 Prof. Laurence Claes Psychologie als wetenschap

33 Onderzoek Onderwijs Dienstverlening

34 Onderzoek

35 Zelfverwonding?

36

37 Vragenlijst-onderzoek

38

39

40 Functies van ZVG

41 Dier-onderzoek

42 The researchers also found that feather picking was more common in female birds, which parallels compulsive hair pulling in people, called trichotillomania.

43 Experimenteel onderzoek

44 Experimenteel onderzoek Pijngevoeligheid?

45 Experimenteel onderzoek

46

47 Communicatie over onderzoek (Inter)nationale publicaties en congressen

48 Onderwijs

49 Klinische Psychodiagnostiek -ZVG in kaart brengen? Practicum Gedragstherapie -ZVG behandelen?

50 Dienstbetoon

51

52 Therapie Expertisen voor Rechtbank Lezingen (bv. Similes) Media (bv. TV, krant, …)

53 Dank voor uw aandacht !

54

55 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

56  studieprogramma: Prof. Walter Schaeken  studiebegeleiding: Dr. Niki Verschueren  studentenleven: Tinne Jacobs & Tom Van Daele Psychologie als studie

57  studieprogramma: Prof. Walter Schaeken

58 Hoe word je in Leuven bachelor en master in de psychologie?  Bacheloropleiding  Masteropleiding  Overstapmogelijkheden Vragen  Wat steekt er zoal in onze opleiding?  Waarom doen we dat zo?  Wat is er nu “Leuvens” aan de opleiding?

59 De bacheloropleiding

60

61 Inhoud = ingrediënten

62 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten Timing

63 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten TimingVia = kookpotten

64 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten TimingVia = kookpotten  basisdisciplines  methodologie  werkvelden  extra’s  aanverwante disciplines

65 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten TimingVia = kookpotten  basisdisciplines  methodologie  werkvelden  extra’s  aanverwante disciplines 1 e Bach 2 e Bach 3 e Bach

66 De bacheloropleiding Inhoud = ingrediënten TimingVia = kookpotten  basisdisciplines  methodologie  werkvelden  extra’s  aanverwante disciplines 1 e Bach 2 e Bach 3 e Bach  hoorcolleges  werkcolleges & practica

67

68 Inhoud (ingrediënten) in detail basisdisciplines  functieleer  ontwikkelingspsychologie  sociale psychologie  differentiële psychologie  gedragsneurowetenschappen

69 Inhoud (ingrediënten) in detail methodologie  methoden van wetenschappelijk onderzoek  statistiek  psychodiagnostiek en psychometrie

70 Inhoud (ingrediënten) in detail werkvelden  algemeen overzicht  beroepsethiek  een voor-keuze van een afstudeerrichting

71 Inhoud (ingrediënten) in detail noodzakelijke extra’s  geschiedenis van de psychologie  gezondheidspsychologie  cross-culturele psychologie

72 Inhoud (ingrediënten) in detail aanverwante disciplines  sociologie  wijsbegeerte  logica en wetenschapsfilosofie  menselijke erfelijkheidsleer  psychopathologie en psychiatrie  antropologie of pedagogiek  religie, zingeving en levensbeschouwing

73 Timing de bachelor:  gespreid over 3 jaar  3 programmajaren ± even zwaar per programmajaar:  ongeveer 10 opleidingsonderdelen  ongeveer 60 studiepunten  1 studiepunt = 25 à 30 uur “werk”  60 x (25 à 30) = 1500 à 1800 uur “werk”

74 Welke kookpotten wanneer?

75 geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica

76 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21%

77 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12%

78 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 79% 21%

79 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 79% 21% 70% 30%

80 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 79% 21% 70% 30% M.a.w., doorheen de drie bachelor-jaren:  hoorcolleges  werkcolleges en practica

81 Welke ingrediënten wanneer? Doorheen de drie bachelor-jaren:  richtingsspecifieke kennis

82 Een evenwichtige maaltijd Wat Leren wetenschappelijk denken Beginnen doen Verbanden zien binnen en tussen theorie en praktijk Geleidelijke zelfsturing van de studie Gerichtheid Onderzoek Praktijk Integratie Zelfstandigheid

83 Leuvens onderwijsmodel van Begeleide Zelfstudie = bevorderen van leren door de student meer verantwoordelijkheid over het leerproces te geven Niet inlepelenslikkenuitspuwenvergeten Wel doen nadenkenverwerkenin gebruik nemenonthouden

84 Leuvens onderwijsmodel van Begeleide Zelfstudie = bevorderen van leren door de student meer verantwoordelijkheid over het leerproces te geven Niet Wel

85 De masteropleiding Algemeen Ingrediënten Dosering (%) Gemeenschappelijk 9 Keuzevenster13 Richtingsvakken33 Masterproef20 Stage25

86 Afstudeerrichtingen  Arbeids- en organisatie personeel & organisatie arbeid & gezondheid  Schoolpsychologie onderwijs & leren loopbaanbegeleiding psychosociale begeleiding  Klinische en gezondheidspsychologie kind en jeugdige volwassenen  Theorie en onderzoek

87 Vroeger en nu te Leuven traditionele klemtonen -theorie/onderzoek en praktijk -verhandeling/masterproef en lange stage -groepswerk en individuele begeleiding toegevoegde klemtonen -interculturaliteit -gezondheid -neurowetenschappen -buitenland via Erasmusuitwisseling

88 Bachelor Onderwijskunde te Kortrijk

89 MethodologieOWKPED Psychologische opleidingsonderdelen BA 1 M Onderwijskundige opleidingsonderdelen Keuze BA 3 MOWK Pedagogische opleidingsonderdelen PSY BA 2

90 Overstapmogelijkheden binnen de bacheloropleiding Leuven Kortrijk Leuven bachelor psychologie bachelor onderwijskunde bachelor pedagogische wetenschappen 1e jaar 2e jaar 3e jaar

91 Overstapmogelijkheden tussen bachelor en master bachelormaster algemeen + voorspecialisatie arbeids- en organisatie school klinische en gezondheid theorie en onderzoek toegang tot elke afstudeerrichting

92 Toegang tot masterprogramma na andere voorstudies schakelprogr. (49pt) verkorte bach. (87 pt) verkorte bach. (93 pt) verkorte bach. (125 pt) verkorte bach. (60 pt) master psy (120 pt) bach. toegep. psy ▪ toegep. psy, soc. werk ▪ soc. en psy. verpleegk. ▪ orthoped, ergoth. ▪ logop., audiol. ▪ pedag., onderwijsk. ▪ crimin., pol&soc ▪ com. wet., KMS ▪ wijsbeg. (richt. psy) ▪ masterdiploma ander bach. diploma wijsbeg. (richting psy)

93 Wie ben je nu en wat zal je binnen vijf jaar zijn? Als leek aangekomen, tot gezel/bachelor ontwikkeld, nu op weg als meester/master, - die zelfstandig en wetenschappelijk verantwoord, -de juiste vragen kan stellen en beantwoorden -over gedrag van mensen en groepen, -vanuit persoonlijke maturiteit en zin voor deontologie, -en die bereid is steeds bij te leren.

94

95 Psychologie als studie  studiebegeleiding: Dr. Niki Verschueren

96 het grote Leuven Vragen? Wie maakt me wegwijs? Is er begeleiding of coaching? Wat als het even moeilijk gaat? Al die vakken... Oei examens

97 Onthaal -Kleine groepjes -Je persoonlijke begeleider -Het “academiejaar” -Toledo -Rondleiding door de studentenvereniging

98 Ondersteuning bij de leerstof -Individueel -Oefeningen -Tussentijdse toetsen -Studeertips -Examenvragen? -…

99 Studievaardigheden -Collectieve oefeningen Studiemethode Studieplanning Examens en stress -Studievordering Nabesprekingen Opvolgingsgesprekken -Op afspraak -…

100 Coaching en begeleiding -Persoonlijke studiebegeleider Je aanspreekpunt Je coach -Specifieke doelgroepen Functiebeperkingen Werkstudenten Studievertraging -Ombudspersonen -Examenombuds

101 Studietrajectadvies Tussen faculteiten: Dienst Studieadvies Binnen faculteit Specifieke studie-informatie Begeleiding van het studietraject Begeleiding bij heroriëntering e.a. …

102 Conclusie Je staat er niet alleen voor… Studiebegeleiding is er voor jou !!! Meer informatie op: -Onze flyer -De stand van D.O.S -Onze website

103

104 Psychologie als studie  studentenleven: Tinne Jacobs & Tom Van Daele

105 Psychologische Kring “door studenten, voor studenten” Psychologische Kring Leuven

106

107 CUDI

108 kringlokaal: secretariaat Psychologische Kring Leuven

109 TD’s

110 cantussen

111 uitwisselingen

112 cultuur

113 sport 24-urenloopskireis

114 vertegenwoordiging

115 onthaalweekend

116 de 1ste week rondleiding stadsspel Pavlov Psychologische Kring Leuven

117 Pavlov Fakbar Psychologie

118

119

120

121

122 meer info? www.psychokring.bewww.pavlov.be Pavlov Fakbar Psychologie Psychologische Kring Leuven

123

124 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

125 Dr. Veerle Germeijs Goed kiezen en frequente vragen daarbij

126 Psychologische onderzoeksvraag: Hoe kiezen studenten? Heeft het studiekeuzeproces gevolgen voor aanpassing en succes in het hoger onderwijs?

127 Slaagcijfers 1 e jaar Psychologie (2002-2003 tot 2006-2007) type student % geslaagd op aantal ingeschreven studenten % dat minstens 1 volledige examen- reeks aflegde op aantal ingeschreven studenten % geslaagd op aantal dat minstens 1 volledige examenreeks aflegde generatiestudent458354 bisser568665 alle studenten478357

128 meer tevreden, zekerder, meer motivatie, meer inspanning in 1 e jaar hoger onderwijs minder kans op stoppen, minder kans op niet-slagen in 1 e jaar hoger onderwijs meer ‘werk maken’ van studiekeuze in secundair onderwijs

129 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen

130 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen  succesvolle studenten informeren zich meer: brochures, infodagen, gesprekken,…  verschil tussen universiteit en hogeschool  verschil tussen psychologie en - pedagogische wetenschappen - politieke en sociale wetenschappen - sociale en culturele antropologie - seksuologie - psychiatrie

131 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen

132 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen  succesvolle studenten stellen zich meer vragen over de eigen vaardigheden: ‘Kan IK die studierichting aan?’  indicaties: - luisteren naar je omgeving (CLB, leerkrachten, ouders,…) - eigen onderwijsloopbaan kritisch evalueren (plaats in de klas, studievertraging, B- en C-attesten, gevolgde studierichting)  begintermen Psychologie

133 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen  studeerbekwaamheid: - geregeld werken - gezond tijdsbeheer - sociale ondersteuning

134 Jezelf Wat kan ik goed? Wat doe ik graag? Wat vind ik belangrijk? optimale overeenstemming Wereld van studies en beroepen  Interessen Wat doe ik graag? kunst, gezondheid, wetenschap, sport, wiskunde,…  Waarden Wat vind ik belangrijk? prestige, uitdaging, onafhankelijkheid, aansluiting vinden bij je interessen, afwisseling, …

135 Goed kiezen is geïnformeerd kiezen informeer je over - de wereld van studies en beroepen - jezelf:  vaardigheden  interessen  waarden Veel succes met je keuze!

136

137 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u05 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u15 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

138 Inleiding tot poster- en vragensessie  Psychologie als werkgebied  Psychologie als wetenschap  Psychologie als studie

139 Inleiding tot poster- en vragensessie  Psychologie als werkgebied

140 Prof. Hans De Witte

141 Inleiding tot poster- en vragensessie  Psychologie als wetenschap

142 Dr. Peter De Graef

143 Inleiding tot poster- en vragensessie  Psychologie als studie

144 Prof. Walter Schaeken algemene vragen over studieprogramma Dr. Niki Verschueren vragen over toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, … Pol Pierlet studenten- administratie Ruth Masuy studenten- administratie

145 Prof. Hans De Witte Arbeids- en Organisatiepsychologie Prof. Hilde Colpin Schoolpsychologie Prof. Dirk Hermans Klinische en gezondheidspsychologie Prof. Karl Verfaillie Theorie en onderzoek

146 Dr. Niki Verschueren Dienst voor Onderwijsondersteuning en Studiebegeleiding Lies BrantsGitte Vanderstraeten Marieke Swerts

147 vragen over vakantiecursus wiskunde Elmas Kahraman

148 Tinne Jacobs & Tom Van Daele Psychologische Kring

149 Dr. Niki Verschueren voor alle andere vragen …

150 Poster- en vragensessie  Psychologie als werkgebied  Psychologie als wetenschap  Psychologie als studie  studieprogramma  Studiebegeleiding D.O.S.  Studentenleven Kring podium tussenverdieping (rotonde) podium balkon links balkon rechts

151


Download ppt "Infodag Onderzoekseenheid Psychologie. Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken presentatoren Overzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google